Αντιγραφή και επικόλληση διαφανειών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο, αντιγράφοντας μια διαφάνεια (από την παρουσίαση στην οποία εργάζεστε σε) ή από μια ξεχωριστή παρουσίαση. Όταν αντιγράφετε μία ή περισσότερες διαφάνειες από μια παρουσίαση σε μια θέση μέσα στην ίδια παρουσίαση ή σε μια άλλη παρουσίαση, μπορείτε να καθορίσετε το θέμα που θέλετε να χρησιμοποιούν τις νέες διαφάνειες.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και, στη συνέχεια, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική.

 2. Στις μικρογραφίες διαφανειών που υπάρχουν στα αριστερά, κάντε κλικ στη διαφάνεια που θέλετε να αντιγράψετε.

  • Για να επιλέξετε πολλές διαδοχικές διαφάνειες, κάντε κλικ στην πρώτη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο SHIFT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην τελευταία διαφάνεια που θέλετε.

  • Για να επιλέξετε πολλές μη διαδοχικές διαφάνειες, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε κάθε διαφάνεια που θέλετε.

 3. Κάντε δεξί κλικ στην επιλεγμένη διαφάνεια και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή.

 4. Κάντε δεξί κλικ στη μικρογραφία μετά την οποία θέλετε να ακολουθήσουν οι διαφάνειες που αντιγράψατε στη δεύτερη παρουσίαση. Στην ενότητα Επιλογές επικόλλησης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να πάρετε το θέμα της παρουσίασης προορισμού, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση θέματος προορισμού Χρήση θέματος προορισμού .

  • Για να διατηρήσετε το θέμα της παρουσίασης γίνεται η αντιγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης .

Πού βρίσκεται το κουμπί Επιλογές επικόλλησης;

Όταν κάνετε επικόλληση μιας διαφάνειας σε μια νέα θέση, το κουμπί Επιλογές επικόλλησης Εικόνα κουμπιού εμφανίζεται αυτόματα κοντά στην επικολλημένη διαφάνεια στην κανονική προβολή.

Μπορείτε να μεταβείτε στις Επιλογές επικόλλησης, κάνοντας κλικ στην Κεντρική καρτέλα και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο μικρό βέλος στην περιοχή Επικόλληση.

Όταν κάνετε επικόλληση μιας διαφάνειας, μεταβιβάζονται το θέμα της διαφάνειας που προηγείται. Ωστόσο, εάν αντιγράψετε στη διαφάνεια από μια άλλη παρουσίαση που χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό θέμα, μπορείτε να διατηρήσετε αυτό το θέμα, όταν κάνετε επικόλληση διαφάνεια σε διαφορετική παρουσίαση.

Αντιγραφή και επικόλληση διαφανειών

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή κανονική.

 2. Στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή την καρτέλα Το παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες Διάρθρωση και Διαφάνειες διαφανειών

 3. Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να αντιγράψετε, κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε μια μεμονωμένη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

  • Για να επιλέξετε πολλές διαδοχικές διαφάνειες, κάντε κλικ στην πρώτη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο SHIFT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην τελευταία διαφάνεια που θέλετε.

  • Για να επιλέξετε πολλές μη διαδοχικές διαφάνειες, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε κάθε διαφάνεια που θέλετε.

 4. Κάντε δεξί κλικ σε μία από τις επιλεγμένες διαφάνειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 5. Στην παρουσίαση στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε το αντιγραμμένο διαφανειών, στο παράθυρο που περιέχει τη διάρθρωση και διαφάνειες καρτέλες, στην καρτέλα διαφάνειες, κάντε δεξί κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε το αντιγραμμένο διαφάνειες για να παρακολουθήσετε.

 6. Στο μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξί κλικ, στην περιοχή Επιλογές επικόλλησης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε στη διαφάνεια για να πάρετε το θέμα της παρουσίασης προορισμού στην οποία θα γίνει η επικόλληση, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση θέματος προορισμού Χρήση θέματος προορισμού .

  • Εάν θέλετε στη διαφάνεια για να διατηρήσετε το θέμα της παρουσίασης στην οποία γίνεται η αντιγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης .

Πού βρίσκεται το κουμπί Επιλογές επικόλλησης;

Όταν κάνετε επικόλληση μιας διαφάνειας σε μια νέα θέση σε μια παρουσίαση, το κουμπί Επιλογές επικόλλησης Εικόνα κουμπιού εμφανίζεται συνήθως κοντά στην επικολλημένη διαφάνεια στην καρτέλα διάρθρωση ή τις διαφάνειες στην κανονική προβολή (δείτε το γραφικό παραπάνω για τη θέση), ή στο παράθυρο διαφανειών. Επιλογές επικόλλησης σάς επιτρέπει να ελέγχετε τον τρόπο που το περιεχόμενό σας εμφανίζεται μετά την επικόλλησή του.

Για να μεταβείτε στις Επιλογές επικόλλησης ένας άλλος τρόπος, κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο μικρό βέλος στην περιοχή Επικόλληση.

 • Στο παράθυρο που περιέχει τη διάρθρωση και διαφάνειες καρτέλες, κάντε κλικ στην καρτέλα διαφάνειες και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε το αντιγραμμένο διαφάνειες για να παρακολουθήσετε.

Από προεπιλογή, όταν γίνεται επικόλληση μιας διαφάνειας σε μια νέα θέση σε μια παρουσίαση, μεταβιβάζονται το θέμα της διαφάνειας που προηγείται. Ωστόσο, εάν αντιγράψατε στη διαφάνεια από μια άλλη παρουσίαση που χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό θέμα, μπορείτε να διατηρήσετε αυτό το θέμα, όταν κάνετε επικόλληση διαφάνεια σε διαφορετική παρουσίαση. Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση, έτσι ώστε μια επικολλημένη διαφάνεια δεν μεταβιβάζονται το θέμα από τη διαφάνεια που προηγείται, χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης Εικόνα κουμπιού — που εμφανίζεται κοντά στην επικολλημένη διαφάνεια.

Αντιγραφή και επικόλληση διαφανειών

 1. Στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα διαφάνειες.

 2. Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να αντιγράψετε, κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε μια μεμονωμένη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

  • Για να επιλέξετε πολλές διαδοχικές διαφάνειες, κάντε κλικ στην πρώτη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο SHIFT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην τελευταία διαφάνεια που θέλετε να επιλέξετε.

  • Για να επιλέξετε πολλές μη συνεχόμενων διαφάνειες, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε κάθε διαφάνεια στην οποία θέλετε να επιλέξετε.

 3. Κάντε δεξί κλικ σε μία από τις επιλεγμένες διαφάνειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 4. Της παρουσίασης προορισμού, στην καρτέλα διαφάνειες, κάντε δεξί κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε αντιγραμμένης διαφανειών για να παρακολουθήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

  Για να διατηρήσετε την αρχική σχεδίαση των αντιγραμμένων διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή το Επιλογές επικόλλησης κουμπί Εικόνα κουμπιού , το οποίο εμφανίζεται κοντά τα επικολλημένα διαφάνειες στην καρτέλα διάρθρωση ή τις διαφάνειες στην κανονική προβολή, ή στο παράθυρο διαφανειών, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης.

  Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης, μεταβείτε στο πού βρίσκεται το κουμπί Επιλογές επικόλλησης;

  Σημείωση: κάτω από το στοιχείο.

Συμβουλή

Για να μετακινήσετε τις διαφάνειες σε άλλη θέση, επιλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, σύρετέ τα στη νέα θέση. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης όπως περιγράφεται παραπάνω για να διατηρήσετε την αρχική μορφοποίηση.

Πού βρίσκεται το κουμπί Επιλογές επικόλλησης;

Όταν κάνετε επικόλληση μιας διαφάνειας σε μια νέα θέση σε μια παρουσίαση, το κουμπί Επιλογές επικόλλησης Εικόνα κουμπιού συνήθως εμφανίζεται κοντά στην επικολλημένη διαφάνεια στην καρτέλα διάρθρωση ή τις διαφάνειες στην κανονική προβολή, ή στο παράθυρο διαφανειών. Το κουμπί "Επιλογές επικόλλησης" σας επιτρέπει να ελέγχετε τον τρόπο που το περιεχόμενό σας εμφανίζεται μετά την επικολλήσετε — γνωστό και ως Επικόλληση επαναφοράς.

Ακολουθούν γιατί που ενδέχεται να μην βλέπετε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης μετά την επικόλληση μιας διαφάνειας λόγους:

 • Επικόλληση χρησιμοποιώντας την Ειδική επικόλληση από την ενότητα " Πρόχειρο " στην καρτέλα " κεντρική ". Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Αποκοπή ή Αντιγραφή και Επικόλληση εντολές ή μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε με τη χρήση του Προχείρου του Office για να δείτε τις επιλογές επικόλλησης.

 • Επικόλληση μια ομάδα αντικειμένων από άλλο πρόγραμμα, όπως το Microsoft Office Word.

 • Δεν υπάρχει καμία ασυμφωνία στυλ ανάμεσα προέλευσης και προορισμού για τη διαφάνεια στην οποία θα γίνει η επικόλληση.

Δείτε επίσης

Εκ νέου χρήση (εισαγωγή) διαφανειών από μια άλλη παρουσίαση

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×