Αντιγραφή δεδομένων κελιού και επικόλληση μόνο χαρακτηριστικών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να επικολλήσετε συγκεκριμένο περιεχόμενα ή χαρακτηριστικά κελιών όπως έναν τύπο, μορφοποίηση ή σχόλιο που έχουν αντιγραφεί από ένα άλλο κελί. Μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη επιλογή επικόλλησης απευθείας από το μενού Επικόλληση ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση και να επιλέξετε ένα στοιχείο από το πλαίσιο Ειδική επικόλληση.

Για επιλογές ειδικής επικόλλησης, κάντε κλικ στην επιλογή επικόλλησης στην κεντρική καρτέλα

 1. Επιλέξτε το κελί με το χαρακτηριστικό που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C.

  Συμβουλή:  Για να αντιγράψετε μια επιλογή σε διαφορετικό φύλλο ή βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε μια άλλη καρτέλα φύλλου εργασίας ή μεταβείτε σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στο επάνω αριστερό κελί στην περιοχή επικόλλησης και χρησιμοποιήστε είτε τις επιλογές του στοιχείου Επικόλληση είτε τις επιλογές του στοιχείου Ειδική επικόλληση.

Επιλογές μενού επικόλλησης

Κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Επικόλληση και επιλέξτε τη συγκεκριμένη ρύθμιση επικόλλησης που θέλετε. Για παράδειγμα, για να επικολλήσετε μόνο τη μορφοποίηση από το αντιγραμμένο κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση το κουμπί επικόλλησης μορφοποίησης . Αυτός ο πίνακας εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές στο μενού "Επικόλληση":

Εικονίδιο

Όνομα επιλογής

Αποτέλεσμα επικόλλησης

Επικόλληση περιεχομένου κελιού

Επικόλληση

Όλα τα περιεχόμενα του κελιού.

Εικονίδιο για την επικόλληση τιμών και διατήρηση πλάτους στηλών προέλευσης

Διατήρηση πλάτους στηλών προέλευσης

Το περιεχόμενο των αντιγραμμένων κελιών μαζί με το πλάτος της στήλης τους.

Επικόλληση αντιγραμμένων τιμών με αντιμετάθεση στηλών και γραμμών.

Αντιμετάθεση

Αλλαγή του προσανατολισμού των αντιγραμμένων κελιών κατά την επικόλληση. Τα δεδομένα των γραμμών επικολλώνται σε στήλες και το αντίστροφο.

Επικόλληση τιμών με τη μορφοποίηση προέλευσης

Τιμές & μορφοποίηση προέλευσης

Οι τιμές και η μορφοποίηση από τα αντιγραμμένα κελιά.

Επιλογή επικόλλησης σύνδεσης

Επικόλληση σύνδεσης

Η αναφορά στα κελιά προέλευσης αντί για τα περιεχόμενα των αντιγραμμένων κελιών.

Επικόλληση αντιγραμμένης εικόνας

Εικόνα

Η εικόνα που αντιγράφηκε.

Επικόλληση συνδεδεμένης εικόνας

Συνδεδεμένη εικόνα

Η αντιγραμμένη εικόνα με σύνδεση με τα αρχικά κελιά (εάν κάνετε αλλαγές στα αρχικά κελιά, αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται στην επικολλημένη εικόνα).

Επιλογές ειδικής επικόλλησης

Για να χρησιμοποιήσετε επιλογές από το πλαίσιο "Ειδική επικόλληση", κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Επικόλληση > Ειδική επικόλληση.

Συντόμευση πληκτρολογίου: Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+V.

Παράθυρο διαλόγου "Ειδική επικόλληση"

Στο πλαίσιο Ειδική επικόλληση, επιλέξτε το χαρακτηριστικό που θέλετε να επικολλήσετε.

Σημείωση:  Ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων που αντιγράψατε και την επιλογή του στοιχείου Επικόλληση που επιλέξατε, ορισμένες άλλες επιλογές ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένες.

Όνομα επιλογής

Αποτέλεσμα επικόλλησης

Όλα

Ολόκληρο το περιεχόμενο και η μορφοποίηση κελιών.

Σχόλια

Μόνο τα σχόλια που επισυνάπτονται στο κελί.

Επικύρωση

Μόνο οι ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων από τα αντιγραμμένα κελιά.

Πλάτος στηλών

Μόνο το πλάτος των στηλών.

Κοινές επιλογές των στοιχείων "Επικόλληση" και Ειδική επικόλληση"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες επιλογές ειδικής επικόλλησης είτε από το μενού Επικόλληση είτε από το πλαίσιο Ειδική επικόλληση. Τα ονόματα των επιλογών ενδέχεται να διαφέρουν λίγο, αλλά τα αποτελέσματα είναι τα ίδια:

Εικονίδιο και όνομα επιλογής στο μενού "Επικόλληση" και το πλαίσιο "Ειδική επικόλληση"

Αποτελέσματα επικόλλησης

Εικονίδιο επικόλλησης μορφοποίησης Μορφοποίηση

Μορφές στην "Ειδική επικόλληση".

Μόνο η μορφοποίηση από τα αντιγραμμένα κελιά.

Επικόλληση μόνο τιμών Τιμές

Οι τιμές (τα ορατά αποτελέσματα των τύπων και όχι οι τύποι).

Εικονίδιο επικόλλησης τύπων Τύποι

Μόνο οι τύποι από τα αντιγραμμένα κελιά.

Επιλογή επικόλλησης τύπων και μορφοποίησης αριθμών Τύποι και μορφοποίηση αριθμών

Τύποι και μορφές αριθμών στην "Ειδική επικόλληση".

Μόνο οι τύποι και οι μορφές αριθμών (όχι η μορφοποίηση κειμένου) από τα αντιγραμμένα κελιά.

Επικόλληση τιμών και μορφοποίησης αριθμών Τιμές & μορφοποίηση αριθμών

Τιμές και μορφές αριθμών στην "Ειδική επικόλληση".

Μόνο οι τιμές (όχι οι τύποι) και οι μορφές αριθμών από τα αντιγραμμένα κελιά.

Επικόλληση περιεχομένου κελιών χωρίς περιγράμματα Χωρίς περιγράμματα

Όλα εκτός από τα περιγράμματα στην "Ειδική επικόλληση".

Όλα τα περιεχόμενα των κελιών εκτός από τα περιγράμματα.

Επικόλληση τιμής με μορφοποίηση προέλευσης Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης

Χρήση από όλα του θέματος προέλευσης στην "Ειδική επικόλληση".

Το περιεχόμενο των κελιών με τη μορφοποίηση από τα αντιγραμμένα κελιά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιγραφή ολόκληρου φύλλου εργασίας σε άλλη θέση στο ίδιο βιβλίο εργασίας ή σε διαφορετικό βιβλίο εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Μετακίνηση ή αντιγραφή φύλλων εργασίας ή δεδομένων φύλλου εργασίας.

Όταν έχετε αντιγράψει δεδομένα στο Excel Online, έχετε τους παρακάτω τέσσερις τρόπους για να τα επικολλήσετε:

 • Με την αρχική μορφοποίηση και τους τύπους, εάν πρόκειται για μια υπολογισμένη τιμή

 • Τιμές και οι τύποι τους

 • Μόνο τιμές

 • Μόνο μορφοποίηση

Επιλογές επικόλλησης

Συμβουλή:  Εάν δεν μπορείτε να κάνετε αντιγραφή ή επικόλληση, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία _GT_ βιβλίου εργασίαςστο Excel Online.

Για να επικολλήσετε αντιγραμμένα Περιεχόμενα κελιού, κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση > επικόλλησης ή κάντε κλικ στην επιλογή CTRL + V.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε επικόλληση κάνοντας δεξί κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε και να επιλέξετε Επικόλληση.

Η επιλογή "Επικόλληση" στο μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξί κλικ

Επικόλληση τύπων

Δείτε πώς μπορείτε να επικολλήσετε υπολογισμένες τιμές κελιών με τους τύπους τους:

 1. Κάντε κλικ στο κελί όπου θέλετε να επικολλήσετε την τιμή που αντιγράψατε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση και επιλέξτε επικόλληση τύπων.

 3. Ενημέρωση απόλυτων και σχετικών αναφορών. Για παράδειγμα, σε αυτήν την εικόνα, ο τύπος που επικολλάται στο κελί F2 πρέπει νααλλάξει με μη αυτόματο τρόπο σε= Average (C2, D2).

  Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή επικόλλησης τύπων προσαρμόστε τις αναφορές.

  Συμβουλή: Για μια περιοχή κελιών, θα πρέπει να αλλάξετε την αναφορά μόνο στο πρώτο κελί. το Excel Online ενημερώνει αυτόματα τα υπόλοιπα.

Επικόλληση μόνο τιμών

Όταν αντιγράψατε δεδομένα από υπολογιζόμενα κελιά και θέλετε να επικολλήσετε μόνο τις τιμές χωρίς τους τύπους, κάντε κλικ στο κελί όπου θέλετε να επικολλήσετε τις τιμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση _GT_ τιμών επικόλλησης.

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης

Ορισμένες φορές θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη μορφοποίηση σε κελιά που περιέχουν άλλα δεδομένα. Για παράδειγμα, σε αυτήν την εικόνα, η μορφοποίηση από τα κελιά στη στήλη συνΌλων επικολλάται στη στήλη με επισήμανση.

Επιλογή για την επικόλληση μόνο της μορφοποίησης κελιών

Δείτε πώς μπορείτε να επικολλήσετε μόνο τη μορφοποίηση:

 1. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών που έχει τη μορφοποίηση που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C.

 2. Επιλέξτε τα κελιά στα οποία θέλετε να επικολλήσετε τη μορφοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση μορφοποίησης επικόλλησης>.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×