Αναφορές του Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης - Δραστηριότητα του SharePoint

Ως διαχειριστής του Office 365, ο πίνακας εργαλείων Αναφορές σάς δείχνει μια επισκόπηση της δραστηριότητας στα διάφορα προϊόντα Office 365 στον οργανισμό σας. Σας επιτρέπει να εμβαθύνετε παρέχοντάς σας μεγαλύτερη ανάλυση των δραστηριοτήτων για κάθε προϊόν.  Ανατρέξτε στο θέμα Αναφορές δραστηριότητας στο Κέντρο διαχείρισης Office 365.

Για παράδειγμα, μπορείτε να κατανοήσετε τη δραστηριότητα κάθε χρήστη που έχει άδεια χρήσης του SharePoint εξετάζοντας την αλληλεπίδρασή του με αρχεία. Επίσης, σας βοηθά να κατανοήσετε το επίπεδο της συνεργασίας, βλέποντας τον αριθμό των αρχείων που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση.

Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες παρουσιάζονται σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε ακόμα αυτή τη δυνατότητα ή ότι ενδέχεται να δείχνει διαφορετική από τον τρόπο που περιγράφεται στα άρθρα βοήθειας. Όμως μην ανησυχείτε: αν δεν τη βλέπετε ακόμα, σύντομα θα είναι διαθέσιμη!

Εάν θέλετε να κατανοήσετε τον όγκο δραστηριότητας που συμβαίνει σε κάθε τοποθεσία του SharePoint και τη χρήση του χώρου αποθήκευσης, δείτε την αναφορά χρήσης τοποθεσίας του SharePoint.

Σημείωση: Πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής του Office 365, διαχειριστής του Exchange, του SharePoint ή του Skype για επιχειρήσεις ή αναγνώστης αναφορών για να δείτε αναφορές του Office 365.

Πώς μπορώ να μεταβώ στην αναφορά δραστηριότητας του SharePoint;

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, επιλέξτε Αναφορές από το αριστερό μενού ή κάντε κλικ στο γραφικό στοιχείο Αναφορές.

  Δείτε τις νέες αναφορές δραστηριότητας του Office 365
 2. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο στοιχείο Επιλογή αναφοράς επάνω αριστερά και επιλέξτε Δραστηριότητα SharePoint.

  Επιλέξτε μια αναφορά

Ερμηνεία της αναφοράς δραστηριότητας του SharePoint

Μπορείτε να έχετε μια εικόνα της δραστηριότητας του SharePoint εξετάζοντας τις προβολές Αρχεία και Χρήστες.

Αναφορά δραστηριότητας του SharePoint

1

Η αναφορά δραστηριότητας SharePoint μπορεί να εμφανίσει τις τάσεις για τις τελευταίες 7 ημέρες, 30 ημέρες, 90 ημέρες ή 180 ημέρες. Ωστόσο, εάν κάνετε κλικ σε μια συγκεκριμένη ημέρα στην αναφορά, ο πίνακας (7) θα εμφανίσει δεδομένα έως και για 28 ημέρες από την τρέχουσα ημερομηνία (όχι την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η αναφορά).

2

Κάθε αναφορά έχει την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε. Οι αναφορές έχουν συνήθως μια καθυστέρηση 24 έως 48 ωρών από τη στιγμή της δραστηριότητας.

3

Η προβολή Αρχεία σάς βοηθά να κατανοήσετε τον μοναδικό αριθμό χρηστών με άδεια χρήσης που εκτέλεσαν αλληλεπιδράσεις αρχείων με αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε τοποθεσίες του SharePoint.

4

Η προβολή Σελίδες εμφανίζει τον αριθμό των μοναδικών σελίδων που έχουν επισκεφθεί οι χρήστες.

5

Η προβολή Χρήστες σάς βοηθά να κατανοήσετε την τάση του αριθμού των ενεργών χρηστών. Ένας χρήστης θεωρείται ενεργός εάν εκτέλεσε μια δραστηριότητα αρχείων (αποθήκευση, συγχρονισμό, τροποποίηση ή κοινή χρήση) ή επισκέφθηκε μια σελίδα κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Σημείωση: Μια δραστηριότητα αρχείων μπορεί να εκτελεστεί πολλές φορές για ένα μεμονωμένο αρχείο, αλλά θα υπολογιστεί μόνο ως ένα ενεργό αρχείο. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να συγχρονίσετε το ίδιο αρχείο πολλές φορές σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά θα υπολογιστεί μόνο ως ένα ενεργό αρχείο και ως ένα συγχρονισμένο αρχείο στα δεδομένα.

6

 • Στο γράφημα Αρχεία, ο άξονας Y είναι ο αριθμός των μοναδικών αρχείων που ένας χρήστης αποθήκευσε, συγχρόνισε, τροποποίησε ή έθεσε σε κοινή χρήση.

 • Στο γράφημα Χρήστες, ο άξονας Y είναι ο αριθμός των μοναδικών χρηστών που εκτέλεσαν μια αλληλεπίδραση αρχείου (αποθήκευση, συγχρονισμό, τροποποίηση ή κοινή χρήση) σε μια τοποθεσία.

 • Στο γράφημα Σελίδες, ο άξονας X είναι ο αριθμός των μοναδικών σελίδων που επισκέφθηκαν οι χρήστες.

 • Ο άξονας X και στα δύο γραφήματα είναι το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών για τη συγκεκριμένη αναφορά.

7

Μπορείτε να φιλτράρετε τη σειρά που βλέπετε στο γράφημα κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο στο υπόμνημα. Για παράδειγμα, στο γράφημα Αρχεία, κάντε κλικ ή πατήστε στο στοιχείο Προβολή ή επεξεργασία, Συγχρονισμός, Εσωτερική κοινή χρήση ή Εξωτερική κοινή χρήση για να δείτε μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε δραστηριότητα. Η αλλαγή αυτής της επιλογής δεν αλλάζει τις πληροφορίες στον πίνακα πλέγματος.

8

Ο πίνακας παρουσιάζει μια ανάλυση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο τοποθεσίας.

Ανάπτυξη στηλών αναφοράς δραστηριότητας του SharePoint
 • Το "Όνομα χρήστη" είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη που εκτέλεσε τη δραστηριότητα στην τοποθεσία του SharePoint.

 • Η Ημερομηνία τελευταίας δραστηριότητας (UTC) είναι η πιο πρόσφατη ημερομηνία εκτέλεσης μιας δραστηριότητας αρχείου ή επίσκεψης μιας σελίδας για το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών. Για να δείτε τη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέξτε την ημερομηνία απευθείας στο γράφημα.

  Επιλέξτε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο γράφημα

  Αυτό θα φιλτράρει τον πίνακα για να εμφανίσει δεδομένα δραστηριότητας αρχείου μόνο για τους χρήστες που εκτέλεσαν τη δραστηριότητα τη συγκεκριμένη ημέρα.

 • Τα "Αρχεία που προβλήθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία" είναι ο αριθμός των αρχείων για τα οποία πραγματοποιήθηκε αποστολή, λήψη, τροποποίηση ή προβολή από τον χρήστη.

 • Τα "Αρχεία που συγχρονίστηκαν" είναι ο αριθμός των αρχείων που συγχρονίστηκαν από την τοπική συσκευή ενός χρήστη στην τοποθεσία του SharePoint.

 • Τα "Αρχεία με εσωτερική κοινή χρήση" είναι ο αριθμός των αρχείων που τέθηκαν σε κοινή χρήση με χρήστες εντός του οργανισμού.

 • Τα "Αρχεία με εξωτερική κοινή χρήση" είναι ο αριθμός των αρχείων που τέθηκαν σε κοινή χρήση με χρήστες εκτός του οργανισμού.

 • Οι "Σελίδες στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη" είναι οι επισκέψεις σε μοναδικές σελίδες από τον χρήστη.

 • Το στοιχείο "Διαγραμμένος" δηλώνει ότι καταργήθηκε η άδεια χρήσης του χρήστη.

  Σημείωση: Θα εξακολουθεί να εμφανίζεται δραστηριότητα για έναν διαγραμμένο χρήστη σε μια αναφορά, αρκεί ο συγκεκριμένος χρήστης να διέθετε άδεια χρήσης κάποια στιγμή κατά την επιλεγμένη χρονική περίοδο. Η στήλη "Διαγραμμένος" σάς βοηθά να σημειώσετε ότι ο χρήστης μπορεί να μην είναι πλέον ενεργός, αλλά συνέβαλε στα δεδομένα της αναφοράς.

 • Η "Ημερομηνία διαγραφής" είναι η ημερομηνία κατά την οποία καταργήθηκε η άδεια χρήσης του χρήστη.

 • Το "Εκχωρημένο προϊόν" είναι τα προϊόντα του Office 365 για τα οποία ο χρήστης διαθέτει άδεια χρήσης.

9

Κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο Διαχείριση στηλών Διαχείριση στηλών για να προσθέσετε ή να καταργήσετε στήλες από την αναφορά.

10

Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε τα δεδομένα της αναφοράς σε ένα αρχείο .csv του Excel κάνοντας κλικ ή πατώντας στη σύνδεση Εξαγωγή Κουμπί "Εξαγωγή" . Με αυτή την ενέργεια εξάγονται τα δεδομένα όλων των χρηστών και μπορείτε να κάνετε απλή ταξινόμηση και φιλτράρισμα για περαιτέρω ανάλυση. Εάν έχετε λιγότερους από 2000 χρήστες, μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση και φιλτράρισμα μέσα στον πίνακα στην αναφορά. Εάν έχετε περισσότερους από 2000 χρήστες, για να κάνετε φιλτράρισμα και ταξινόμηση θα πρέπει να εξαγάγετε τα δεδομένα.

Σχετικά θέματα

Αναφορές δραστηριότητας στο Κέντρο διαχείρισης Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×