Αναφορές του Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης - Δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο νέος πίνακας εργαλείων Αναφορές του Office 365 εμφανίζει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων σε όλα τα προϊόντα Office 365 στον οργανισμό σας. Σας επιτρέπει να εμβαθύνετε σε επιμέρους αναφορές σε επίπεδο προϊόντος, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη ανάλυση των δραστηριοτήτων σε κάθε προϊόν. Ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση αναφορών.

Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μια εικόνα ανώτερου επιπέδου της κυκλοφορίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα στον οργανισμό σας από τη σελίδα "Αναφορές" και, στη συνέχεια, μπορείτε να εμφανίσετε το γραφικό στοιχείο "Δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" για να κατανοήσετε τις τάσεις και τις λεπτομέρειες σε επίπεδο χρήστη της δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα στον οργανισμό σας.

Σημείωση: Πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής του Office 365, διαχειριστής του Exchange, του SharePoint ή του Skype για επιχειρήσεις ή αναγνώστης αναφορών για να δείτε αναφορές του Office 365.

Πώς να μεταβείτε στην αναφορά δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Αναφορές.

 2. Κάντε κλικ στο γραφικό στοιχείοΔραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πίνακα εργαλείων της ενότητας Αναφορές ή επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  Αναφορές κέντρου διαχείρισης - επιλογή δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ερμηνεία της αναφοράς δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να έχετε μια εικόνα της δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών σας εξετάζοντας τα γραφήματα Δραστηριότητα και Χρήστες.

Δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - πλήθος απεσταλμένων, ληφθέντων και αναγνωσμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1

Η αναφορά Δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να εμφανίσει τις τάσεις για τις τελευταίες 7 ημέρες, 30 ημέρες, 90 ημέρες ή 180 ημέρες. Ωστόσο, εάν κάνετε κλικ σε μια συγκεκριμένη ημέρα στην αναφορά, ο πίνακας (7) θα εμφανίσει δεδομένα έως και για 28 ημέρες από την τρέχουσα ημερομηνία (όχι την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η αναφορά).

2

Κάθε αναφορά έχει την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε. Οι αναφορές έχουν συνήθως μια καθυστέρηση 24 έως 48 ωρών από τη στιγμή της δραστηριότητας.

3

Το γράφημα Δραστηριότητα σας επιτρέπει να κατανοήσετε την τάση του μεγέθους της δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκτελείται στην εταιρεία σας. Μπορείτε να κατανοήσετε την αναλογία των δραστηριοτήτων αποστολής, ανάγνωσης ή λήψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4

Το γράφημα Χρήστες σάς επιτρέπει να κατανοήσετε την τάση του αριθμού των μοναδικών χρηστών που δημιουργούν τις δραστηριότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να δείτε την τάση των χρηστών που εκτελούν δραστηριότητες αποστολής, ανάγνωσης ή λήψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5

 • Στο γράφημα Δραστηριότητα, ο άξονας Y είναι το πλήθος των δραστηριοτήτων αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λήψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Στο γράφημα Χρήστες, ο άξονας Y είναι οι δραστηριότητες αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λήψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκτελεί ο χρήστης.

 • Ο άξονας X και στα δύο γραφήματα είναι το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών για τη συγκεκριμένη αναφορά.

6

Μπορείτε να φιλτράρετε τη σειρά που βλέπετε στο γράφημα κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο στο υπόμνημα. Για παράδειγμα, στο γράφημα Δραστηριότητα, κάντε κλικ ή πατήστε στο στοιχείο Απεσταλμένα, Ληφθέντα ή Αναγνωσμένα Office 365 αναφορές - φιλτράρισμα γραφημάτων για συγκεκριμένα σχετικά δεδομένα για να δείτε μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε δραστηριότητα. Η αλλαγή αυτής της επιλογής δεν αλλάζει τις πληροφορίες στον πίνακα πλέγματος.

7

Ο πίνακας εμφανίζει μια ανάλυση των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επίπεδο χρήστη. Εμφανίζει όλους τους χρήστες στους οποίους έχει εκχωρηθεί ένα προϊόν Exchange, καθώς και τις δραστηριότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον στήλες στον πίνακα.

Αναφορές του Office 365 - διαχείριση στηλών για αναφορές δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Όνομα χρήστη είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

 • Εμφανιζόμενο όνομα είναι το πλήρες όνομα του χρήστη.

 • Η στήλη Διαγραμμένος αναφέρεται στο χρήστη του οποίου η τρέχουσα κατάσταση είναι διαγραμμένος, αλλά ήταν ενεργός για κάποιο διάστημα της περιόδου αναφοράς.

 • Η Ημερομηνία διαγραφής είναι η ημερομηνία που διαγράφηκε ο χρήστης.

 • Η Ημερομηνία τελευταίας δραστηριότητας αναφέρεται στην τελευταία φορά που ο χρήστης εκτέλεσε μια δραστηριότητα ανάγνωσης ή αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Οι Ενέργειες αποστολής είναι ο αριθμός των φορών κατά τις οποίες καταγράφηκε μια ενέργεια αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον χρήστη.

 • Οι Ενέργειες λήψης είναι ο αριθμός των φορών κατά τις οποίες καταγράφηκε μια ενέργεια λήψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον χρήστη.

 • Οι Ενέργειες ανάγνωσης είναι ο αριθμός των φορών κατά τις οποίες καταγράφηκε μια ενέργεια ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον χρήστη.

 • Το Εκχωρημένο προϊόν είναι τα προϊόντα του Office 365 που έχουν εκχωρηθεί σε αυτόν το χρήστη.

Εάν οι πολιτικές του οργανισμού σας δεν επιτρέπουν την προβολή αναφορών με αναγνωρίσιμες πληροφορίες χρήστη, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση προστασίας προσωπικών δεδομένων για όλες αυτές τις αναφορές. Ανατρέξτε στην ενότητα Πώς μπορώ να αποκρύψω τις λεπτομέρειες επιπέδου χρήστη; στο θέμα Αναφορές δραστηριότητας στην Προεπισκόπηση του Κέντρου διαχείρισης του Office 365.

8

Κάντε κλικ ή πατήστε στην επιλογή Διαχείριση στηλών Αναφορές του Office 365 - διαχείριση των στηλών που θα εμφανίζονται στον πίνακα λεπτομερειών χρήστη για να προσθέσετε ή να καταργήσετε στήλες από την αναφορά.

9

Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε τα δεδομένα της αναφοράς σε ένα αρχείο .csv του Excel κάνοντας κλικ ή πατώντας στη σύνδεση Εξαγωγή Αναφορές του Office 365 - εξαγωγή των δεδομένων σας σε ένα αρχείο του Excel . Με αυτή την ενέργεια εξάγονται τα δεδομένα όλων των χρηστών και μπορείτε να κάνετε απλή ταξινόμηση και φιλτράρισμα για περαιτέρω ανάλυση. Εάν έχετε λιγότερους από 2.000 χρήστες, μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση και φιλτράρισμα μέσα στον πίνακα στην αναφορά. Εάν έχετε περισσότερους από 2.000 χρήστες, για να κάνετε φιλτράρισμα και ταξινόμηση θα πρέπει να εξαγάγετε τα δεδομένα.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×