Αναφορές του Office 365 στο κέντρο διαχείρισης - Ομάδες Office 365

Ο πίνακας εργαλείων Αναφορές του Office 365 εμφανίζει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων σε όλα τα προϊόντα Office 365 στον οργανισμό σας. Σας επιτρέπει να εμβαθύνετε σε επιμέρους αναφορές σε επίπεδο προϊόντος, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη ανάλυση των δραστηριοτήτων σε κάθε προϊόν. Ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση αναφορών. Στην αναφορά ομάδων Office 365, μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα από τη δραστηριότητα των ομάδων του Office 365 στον οργανισμό σας και να δείτε πόσες ομάδες Office 365 δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται.

Σημείωση: Πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής του Office 365 ή διαχειριστής του Exchange, του SharePoint ή του Skype για επιχειρήσεις, για να δείτε αναφορές του Office 365.

Πρόσβαση στην αναφορά ομάδων του Office 365

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης Office 365 > Αναφορές > Χρήση.

 2. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Επιλέξτε μια αναφορά, επιλέξτε Δραστηριότητα ομάδων του Office 365.

  Επιλέξτε μια αναφορά - ομάδες office 365

Ερμηνεία της αναφοράς ομάδων του Office 365

Μπορείτε να έχετε μια εικόνα της δραστηριότητας των ομάδων του Office 365 εξετάζοντας τα γραφήματα Ομάδες, Δραστηριότητα, Αρχεία και Χώρος αποθήκευσης.

Στιγμιότυπο οθόνης: Αναφορές του Office 365 - δραστηριότητες ομάδων

1

Η αναφορά Ομάδες Office 365 μπορεί να εμφανίσει τις τάσεις για τις τελευταίες 7 ημέρες, 30 ημέρες, 90 ημέρες ή 180 ημέρες. Ωστόσο, εάν κάνετε κλικ σε μια συγκεκριμένη ημέρα στην αναφορά, ο πίνακας (7) θα εμφανίσει δεδομένα έως και για 28 ημέρες από την τρέχουσα ημερομηνία (όχι την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η αναφορά).

2

Κάθε αναφορά έχει την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε. Οι αναφορές έχουν συνήθως μια καθυστέρηση 24 έως 48 ωρών από τη στιγμή της δραστηριότητας.

3

Η προβολή Ομάδες εμφανίζει ένα συνολικό αριθμό ομάδων που υπήρχαν οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα και ενεργών ομάδων τη συγκεκριμένη ημέρα με βάση συνομιλίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύσεις Yammer και δραστηριότητες αρχείων του SharePoint.

4

Η προβολή Δραστηριότητα εμφανίζει τον αριθμό των δραστηριοτήτων ομάδων στους φόρτους εργασίας ομάδων. Μπορείτε να προβάλετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Exchange που λαμβάνονται από τα γραμματοκιβώτια ομάδων σε όλες τις ομάδες, οποιαδήποτε ημέρα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Μπορείτε επίσης να δείτε τα μηνύματα που δημοσιεύτηκαν, διαβάστηκαν και στα οποία προστέθηκε η ένδειξη "μου αρέσει" στις ομάδες Yammer που έχουν συσχετιστεί με μια ομάδα Office 365.

5

Η προβολή Αρχεία εμφανίζει τον αριθμό των συνολικών και ενεργών αρχείων σε όλες τις τοποθεσίες ομάδων που έχουν συσχετιστεί με μια ομάδα Office 365.

6

Η προβολή Χώρος αποθήκευσης εμφανίζει τον συνολικό χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιείται σε όλα τα γραμματοκιβώτια ομάδων και τις τοποθεσίες ομάδων.

7

 • Στο γράφημα Ομάδες, ο άξονας Y είναι ο αριθμός των ομάδων (ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί ως συνολικές συγκριτικά με τις ενεργές).

 • Στο γράφημα Δραστηριότητα, ο άξονας Y είναι ο αριθμός των φορών που εκτελέστηκε μια δραστηριότητα στις ομάδες του Office 365.

 • Στο γράφημα Αρχεία, ο άξονας Y είναι ο αριθμός των συνολικών ή των ενεργών αρχείων.

 • Στο γράφημα Χώρος αποθήκευσης, ο άξονας Y είναι ο συνολικός χώρος αποθήκευσης που χρησιμοποιείται από το γραμματοκιβώτιο ή την τοποθεσία ομάδας.

Ο άξονας X και στα τρία γραφήματα είναι το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών για τη συγκεκριμένη αναφορά.

8

Μπορείτε να φιλτράρετε τη σειρά που βλέπετε στο γράφημα κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο στο υπόμνημα. Για παράδειγμα, στο γράφημα Ομάδες, κάντε κλικ ή πατήστε στο στοιχείο Σύνολο, Ενεργά ή Στιγμιότυπο οθόνης: αναφορά ομάδων του office 365 - Σύνολο και αριθμός ενεργών ομάδων για να δείτε μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε δραστηριότητα. Η αλλαγή αυτής της επιλογής δεν αλλάζει τις πληροφορίες στον πίνακα πλέγματος.

9

Η λίστα με τις ομάδες που εμφανίζονται καθορίζεται από το σύνολο όλων των ομάδων που υπήρχαν (δεν διαγράφηκαν) κατά μήκος του μεγαλύτερου (180 ημέρες) χρονικού πλαισίου αναφοράς.  Το πλήθος δραστηριοτήτων (συνομιλίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύσεις Yammer και δραστηριότητες αρχείων του SharePoint) θα διαφέρει ανάλογα με την επιλογή ημερομηνίας.

Σημείωση: Ενδέχεται να μη βλέπετε όλα τα στοιχεία στην παρακάτω λίστα μέσα στις στήλες μέχρι να τα προσθέσετε.

 • Το Όνομα ομάδας είναι το όνομα της ομάδας.

 • Διαγραμμένες είναι ο αριθμός των διαγραμμένων ομάδων. Εάν η ομάδα έχει διαγραφεί, αλλά είχε δραστηριότητα στην περίοδο αναφοράς, θα εμφανιστεί στο πλέγμα με αυτή την επισήμανση να ορίζεται ως "αληθές".

 • Ο Κάτοχος ομάδας είναι το όνομα του κατόχου της ομάδας.

 • Η Ημερομηνία τελευταίας δραστηριότητας είναι η τελευταία ημερομηνία που λήφθηκε μήνυμα από την ομάδα. – Αυτή είναι η τελευταία ημερομηνία που συνέβη μια δραστηριότητα σε μια συνομιλία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Yammer ή στην τοποθεσία. 

 • Ο Τύπος είναι ο τύπος ομάδας. Μπορεί να είναι ιδιωτική ή δημόσια ομάδα.

 • Τα Μέλη είναι ο αριθμός των μελών της ομάδας.

 • Τα Εξωτερικά μέλη είναι ο αριθμός των εξωτερικών χρηστών της ομάδας.

 • Exchange

  • Τα Ληφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που έλαβε η ομάδα.

  • Το Σύνολο στοιχείων γραμματοκιβωτίου είναι ο συνολικός αριθμός των στοιχείων στο γραμματοκιβώτιο της ομάδας.

  • Ο Χώρος αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου που χρησιμοποιείται είναι ο χώρος αποθήκευσης που χρησιμοποιείται από το γραμματοκιβώτιο της ομάδας.

 • Αρχεία του SharePoint

  • Το Σύνολο αρχείων είναι ο αριθμός των αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε τοποθεσίες ομάδων του SharePoint.

  • Τα Ενεργά αρχεία είναι ο αριθμός των αρχείων στην τοποθεσία ομάδας του SharePoint στα οποία πραγματοποιήθηκε μια ενέργεια (προβολή ή τροποποίηση, συγχρονισμός, κοινή χρήση εσωτερικά ή εξωτερικά) κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς

  • Ο Χώρος αποθήκευσης τοποθεσίας που χρησιμοποιήθηκε (MB) είναι η ποσότητα του χώρου αποθήκευσης σε MB που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

 • Μηνύματα του Yammer

  • Ο αριθμός στη στήλη Δημοσιεύτηκε είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που έχουν δημοσιευθεί στην ομάδα του Yammer κατά την περίοδο αναφοράς.

  • Ο αριθμός στη στήλη Αναγνωσμένα είναι ο αριθμός των συνομιλιών που έχουν αναγνωστεί στην ομάδα του Yammer κατά την περίοδο αναφοράς.

  • Ο αριθμός στη στήλη Άρεσαν είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που άρεσαν στην ομάδα του Yammer κατά την περίοδο αναφοράς.

Εάν οι πολιτικές του οργανισμού σας δεν επιτρέπουν την προβολή αναφορών με αναγνωρίσιμες πληροφορίες χρήστη, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση προστασίας προσωπικών δεδομένων για όλες αυτές τις αναφορές. Ανατρέξτε στην ενότητα Πώς μπορώ να αποκρύψω τις λεπτομέρειες επιπέδου χρήστη; στο θέμα Αναφορές δραστηριότητας στην Προεπισκόπηση του Κέντρου διαχείρισης του Office 365.

10

Κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί Περισσότερες ενέργειες Κουμπί "Περισσότερες ενέργειες" στο OWA για κινητές συσκευές δίπλα σε μια επικεφαλίδα στήλης για να προσθέσετε ή να καταργήσετε στήλες από την αναφορά.

αναφορά ομάδων office 365 - επιλέξτε στήλες

11

Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε τα δεδομένα της αναφοράς σε ένα αρχείο .csv του Excel κάνοντας κλικ ή πατώντας στη σύνδεση Εξαγωγή Αναφορές του Office 365 - εξαγωγή των δεδομένων σας σε ένα αρχείο του Excel . Με αυτή την ενέργεια εξάγονται τα δεδομένα όλων των χρηστών και μπορείτε να κάνετε απλή ταξινόμηση και φιλτράρισμα για περαιτέρω ανάλυση. Εάν έχετε λιγότερους από 2.000 χρήστες, μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση και φιλτράρισμα μέσα στον πίνακα στην αναφορά. Εάν έχετε περισσότερους από 2.000 χρήστες, για να κάνετε φιλτράρισμα και ταξινόμηση θα πρέπει να εξαγάγετε τα δεδομένα.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×