Αναφορές του Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης - Δραστηριότητα του OneDrive για επιχειρήσεις

Ο νέος πίνακας εργαλείων Αναφορές του Office 365 εμφανίζει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων σε όλα τα προϊόντα Office 365 στον οργανισμό σας. Σας επιτρέπει να εμβαθύνετε σε επιμέρους αναφορές σε επίπεδο προϊόντος, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη ανάλυση των δραστηριοτήτων σε κάθε προϊόν. Ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση αναφορών.

Για παράδειγμα, μπορείτε να κατανοήσετε τη δραστηριότητα κάθε χρήστη που έχει άδεια χρήσης του OneDrive εξετάζοντας την αλληλεπίδρασή του με αρχεία στο OneDrive. Επίσης, σας βοηθά να κατανοήσετε το επίπεδο της συνεργασίας, εξετάζοντας τον αριθμό των αρχείων που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση.

Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες παρουσιάζονται σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε ακόμα αυτή τη δυνατότητα ή ότι αυτή ενδέχεται να δείχνει διαφορετική από τον τρόπο που περιγράφεται στα άρθρα της Βοήθειας. Όμως μην ανησυχείτε, σύντομα θα είναι διαθέσιμη!

Εάν θέλετε να κατανοήσετε τον όγκο δραστηριότητας που συμβαίνει σε κάθε λογαριασμό OneDrive και τη χρήση του χώρου αποθήκευσης, μπορείτε να προβάλετε την αναφορά χρήσης του OneDrive.

Σημείωση: Πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής του Office 365, διαχειριστής του Exchange, του SharePoint ή του Skype για επιχειρήσεις ή αναγνώστης αναφορών για να δείτε αναφορές του Office 365.

Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην αναφορά δραστηριότητας του OneDrive;

 1. Στο κέντρο διαχείρισης Office 365, επιλέξτε Αναφορές και, στη συνέχεια, Χρήση από το αριστερό μενού ή κάντε κλικ στο γραφικό στοιχείο Αναφορές.

  Δείτε τις νέες αναφορές δραστηριότητας του Office 365
 2. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο στοιχείο Επιλέξτε μια αναφορά επάνω αριστερά και επιλέξτε Δραστηριότητα του OneDrive.

  Επιλέξτε μια αναφορά

Ερμηνεία της αναφοράς δραστηριότητας του OneDrive για επιχειρήσεις

Μπορείτε να έχετε μια εικόνα της δραστηριότητας του OneDrive για επιχειρήσεις εξετάζοντας τις προβολές Αρχεία και Χρήστες.

Αναφορά δραστηριότητας του OneDrive

1

Η αναφορά δραστηριότητας του OneDrive για επιχειρήσεις μπορεί να εμφανίσει τις τάσεις για τις τελευταίες 7 ημέρες, 30 ημέρες, 90 ημέρες ή 180 ημέρες. Ωστόσο, εάν κάνετε κλικ σε μια συγκεκριμένη ημέρα στην αναφορά, ο πίνακας (7) θα εμφανίσει δεδομένα έως και για 28 ημέρες από την τρέχουσα ημερομηνία (όχι την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η αναφορά).

2

Κάθε αναφορά έχει την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε. Οι αναφορές έχουν συνήθως μια καθυστέρηση 24 έως 48 ωρών από τη στιγμή της δραστηριότητας.

Σημείωση: Μερικές φορές μπορεί να παρουσιάζονται απρόβλεπτες καθυστερήσεις στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων, πράγμα που μπορεί να καθυστερήσει τη δημιουργία αναφορών. Η ημερομηνία αναφοράς που εμφανίζεται αντικατοπτρίζει πάντα την τρέχουσα ημερομηνία για την οποία το σύστημα επεξεργάστηκε τα δεδομένα αναφοράς. Προσπαθούμε να τα διατηρούμε μέσα σε διάστημα 24-48 ωρών από τη στιγμή της δραστηριότητας.

3

Η προβολή Αρχεία σάς βοηθά να κατανοήσετε τον μοναδικό αριθμό χρηστών με άδεια χρήσης που εκτέλεσαν αλληλεπιδράσεις αρχείων σε οποιονδήποτε λογαριασμό OneDrive.

4

Η προβολή Χρήστες σάς βοηθά να κατανοήσετε την τάση του αριθμού ενεργών χρηστών του OneDrive. Ένας χρήστης θεωρείται ενεργός εάν έχει εκτελέσει μια δραστηριότητα αρχείων (αποθήκευση, συγχρονισμό, τροποποίηση ή κοινή χρήση) κατά την καθορισμένη χρονική περίοδο.

Σημείωση: Μια δραστηριότητα αρχείων ενδέχεται να εκτελεστεί πολλές φορές για ένα μεμονωμένο αρχείο, αλλά θα υπολογιστεί ως ένα ενεργό αρχείο. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να συγχρονίσετε το ίδιο αρχείο πολλές φορές σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά θα υπολογίζεται μόνο ως ένα μεμονωμένο ενεργό αρχείο και ως ένα μεμονωμένο συγχρονισμένο αρχείο στα δεδομένα.

5

 • Στο γράφημα Αρχεία, ο άξονας Y είναι ο αριθμός των μοναδικών αρχείων που οποιοσδήποτε χρήστης αποθήκευσε, συγχρόνισε, τροποποίησε ή έθεσε σε κοινή χρήση.

 • Στο γράφημα Χρήστες, ο άξονας Y είναι ο αριθμός των μοναδικών χρηστών που εκτέλεσαν αλληλεπιδράσεις αρχείων (αποθήκευση, συγχρονισμό, τροποποίηση ή κοινή χρήση) σε οποιονδήποτε λογαριασμό του OneDrive.

 • Ο άξονας X και στα δύο γραφήματα είναι το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών για τη συγκεκριμένη αναφορά.

6

Μπορείτε να φιλτράρετε τη σειρά που βλέπετε στο γράφημα κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο στο υπόμνημα. Για παράδειγμα, στο γράφημα Αρχεία, κάντε κλικ ή πατήστε στο στοιχείο Ενεργά ή Συγχρονισμένα Υπόμνημα του γραφήματος "Αναφορά δραστηριότητας" του OneDrive για επιχειρήσεις για να δείτε μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε δραστηριότητα. Η αλλαγή αυτής της επιλογής δεν αλλάζει τις πληροφορίες στον πίνακα πλέγματος.

7

Ο πίνακας εμφανίζει μια ανάλυση των δεδομένων σε επίπεδο ανά χρήστη. Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε στήλες από τον πίνακα.

Στήλες της αναφοράς δραστηριότητας του OneDrive για επιχειρήσεις
 • Το Όνομα χρήστη είναι το όνομα χρήστη του κατόχου του λογαριασμού OneDrive.

 • Η Ημερομηνία τελευταίας δραστηριότητας (UTC) είναι η πιο πρόσφατη ημερομηνία εκτέλεσης μιας δραστηριότητας αρχείων στο λογαριασμό του OneDrive για το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών. Για να δείτε τη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέξτε την ημερομηνία απευθείας στο γράφημα.

  Επιλέξτε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο γράφημα

  Αυτό θα φιλτράρει τον πίνακα για να εμφανίσει δεδομένα δραστηριότητας αρχείου μόνο για τους χρήστες που εκτέλεσαν τη δραστηριότητα τη συγκεκριμένη ημέρα.

 • Τα Αρχεία που προβλήθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία είναι ο αριθμός των αρχείων για τα οποία πραγματοποιήθηκε αποστολή, λήψη, τροποποίηση ή προβολή από τον χρήστη.

 • Τα Αρχεία που συγχρονίστηκαν είναι ο αριθμός των αρχείων που συγχρονίστηκαν από την τοπική συσκευή ενός χρήστη με τον λογαριασμό του OneDrive.

 • Τα Αρχεία με εσωτερική κοινή χρήση είναι ο αριθμός των αρχείων που τέθηκαν σε κοινή χρήση με χρήστες εντός του οργανισμού.

 • Τα Αρχεία με εξωτερική κοινή χρήση είναι ο αριθμός των αρχείων που τέθηκαν σε κοινή χρήση με χρήστες εκτός του οργανισμού.

 • Το στοιχείο Διαγραμμένος δηλώνει ότι καταργήθηκε η άδεια χρήσης του χρήστη.

  Σημείωση: Θα εξακολουθεί να εμφανίζεται δραστηριότητα για ένα χρήστη που έχει διαγραφεί σε μια αναφορά εάν ο συγκεκριμένος χρήστης διέθετε άδεια χρήσης κάποια στιγμή κατά την επιλεγμένη χρονική περίοδο. Η στήλη Διαγραμμένος σάς βοηθά να σημειώσετε ότι ο χρήστης μπορεί να μην είναι πλέον ενεργός, αλλά συνέβαλλε στα δεδομένα της αναφοράς.

 • Η Ημερομηνία διαγραφής είναι η ημερομηνία κατά την οποία καταργήθηκε η άδεια χρήσης του χρήστη.

 • Το Εκχωρημένο προϊόν είναι τα προϊόντα του Office 365 για τα οποία ο χρήστης διαθέτει άδεια χρήσης.

Εάν οι πολιτικές του οργανισμού σας δεν επιτρέπουν την προβολή αναφορών με αναγνωρίσιμες πληροφορίες χρήστη, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση προστασίας προσωπικών δεδομένων για όλες αυτές τις αναφορές. Ανατρέξτε στην ενότητα Πώς μπορώ να αποκρύψω τις λεπτομέρειες επιπέδου χρήστη; στο θέμα Αναφορές δραστηριότητας στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

8

Κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο Διαχείριση στηλών Διαχείριση στηλών για να προσθέσετε ή να καταργήσετε στήλες από την αναφορά.

9

Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε τα δεδομένα της αναφοράς σε ένα αρχείο .csv του Excel κάνοντας κλικ ή πατώντας στη σύνδεση Εξαγωγή Κουμπί "Εξαγωγή" . Με αυτή την ενέργεια εξάγονται τα δεδομένα όλων των χρηστών και μπορείτε να κάνετε απλή ταξινόμηση και φιλτράρισμα για περαιτέρω ανάλυση. Εάν έχετε λιγότερους από 2.000 χρήστες, μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση και φιλτράρισμα μέσα στον πίνακα στην αναφορά. Εάν έχετε περισσότερους από 2.000 χρήστες, για να κάνετε φιλτράρισμα και ταξινόμηση θα πρέπει να εξαγάγετε τα δεδομένα.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×