Αναφορές διαχείρισης αναζήτησης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αναφορές διαχείρισης αναζήτησης σάς βοηθούν να προσδιορίσετε την εύρυθμη λειτουργία των εφαρμογών υπηρεσίας αναζήτησης σε μια συστοιχία του SharePoint. Υπάρχουν τρεις τύποι αναφορές διαχείρισης αναζήτησης:

 • Αναφορές διαχείρισης αναζήτησης βασικές: ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αυτές τις αναφορές εμφανίζονται υψηλού επιπέδου δεδομένων παρακολούθησης συναθροιστεί από όλα τα στοιχεία για την εφαρμογή υπηρεσίας αναζήτησης επιλεγμένο. Υπάρχουν οι ακόλουθες αναφορές διαχείρισης τέσσερις βασικές αναζήτησης:

  • Ανίχνευση χρεώσεις ανά προέλευση περιεχομένου: Αυτή η αναφορά παρέχει μια προβολή των πρόσφατων δραστηριοτήτων ανίχνευσης, ταξινομημένα κατά προέλευση περιεχομένου. Ανίχνευσης αγκύρωσης εμφανίζεται ως ξεχωριστή προέλευση περιεχομένου (εικονική).

  • Ανίχνευση χρεώσεις ανά τύπο: Αυτή η αναφορά παρέχει μια προβολή των πρόσφατων δραστηριοτήτων ανίχνευσης, ταξινομημένες κατά στοιχείων και των ενεργειών για μια δεδομένη διεύθυνση URL. Αυτά τα στοιχεία και ενέργειες περιλαμβάνουν στοιχεία που έχουν τροποποιηθεί, τα διαγραμμένα στοιχεία, επαναλήψεις, σφάλματα και άλλα άτομα.

  • Συνολικός λανθάνων χρόνος ερωτήματος: Αυτή η αναφορά παρέχει μια προβολή των πρόσφατων δραστηριοτήτων ερωτήματος, εμφανίζοντας λανθάνοντα χρόνο από την κύρια τμήματα του της διοχέτευσης ερωτήματος και ερώτημα υπολογίζει τον μέσο όρο ανά λεπτό.

  • Λανθάνων χρόνος ερωτημάτων παρασκηνίου του SharePoint: Αυτή η αναφορά παρέχει μια προβολή των πρόσφατων δραστηριοτήτων ερωτήματος, που εμφανίζει λεπτομέρειες λανθάνοντος χρόνου από το τμήμα υποστήριξης του SharePoint της διοχέτευσης ερωτήματος (συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων και των στοιχείων αναζήτησης) και ερώτημα υπολογίζει τον μέσο όρο ανά λεπτό.

 • Αναφορές διαχείρισης αναζήτησης για προχωρημένους. Ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αυτές τις αναφορές εμφανίζονται πιο αναλυτικά παρακολούθηση συναθροιστεί από όλα τα στοιχεία για την εφαρμογή υπηρεσίας αναζήτησης επιλεγμένων δεδομένων. Υπάρχουν τις ακόλουθες τρεις αναφορές διαχείρισης αναζήτησης για προχωρημένους:

  • Επεξεργασία ανά δραστηριότητα ανίχνευσης: Αυτή η αναφορά παρέχει μια προβολή του όπου επεξεργασία ανίχνευσης γίνεται με τη διαδικασία, ανά λεπτό. Τους χρονισμούς ανά στοιχείο είναι ομαδοποιημένες κατά δραστηριότητα, όπως το φιλτράρισμα ή το word διακοπή.

  • Επεξεργασία ανά στοιχείο ανίχνευσης: Αυτή η αναφορά παρέχει μια προβολή όπου επεξεργασία ανίχνευσης γίνεται με τη διαδικασία, ανά λεπτό. Τους χρονισμούς ομαδοποιούνται από στοιχείο, όπως πρόγραμμα χειρισμού πρωτοκόλλου αρχείων ή προσθήκης αγκύρωσης.

  • Ουρά ανίχνευσης: Αυτή η αναφορά παρέχει μια προβολή της κατάστασης στην ουρά ανίχνευσης, εμφανίζοντας εισερχόμενες συνδέσεις για την επεξεργασία και εξερχόμενες συναλλαγές στην ουρά.

 • Αναφορές διαχείρισης αναζήτησης λεπτομερές. Μετά την ενεργοποίηση της λεπτομερούς ερωτήματος παρακολούθησης για την αναζήτηση, αυτή η αναφορά τάσης χρησιμοποιεί δεδομένα ανά ερώτημα να εντοπίζουμε εκατοστημόριου λανθάνων χρόνος ερωτήματος. Παρακάτω περιγράφονται τη μία αναφορά διαχείρισης λεπτομερές αναζήτησης:

  • Τάση λανθάνοντος χρόνου ερωτήματος: Αυτή η αναφορά παρέχει μια προβολή από τον τελικό χρήστη, κατανομή λανθάνων χρόνος ερωτήματος διακομιστή ανά εκατοστημόριο, εκτός από την τρέχουσα ρυθμός ανίχνευσης.

   Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε την αναφορά διαχείρισης λεπτομερούς αναζήτησης, πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω cmdlet του Windows PowerShell:

   • $app = get-SPEnterpriseSearchServiceApplication "Το όνομα της εφαρμογής"

   • $app = σύνολο SPEnterpriseSearchServiceApplication – VerboseQueryMonitoring "True"

   • $app = get-SPEnterpriseSearchServiceApplication "Το όνομα της εφαρμογής"

   • $app. Update()

Προαπαιτούμενα στοιχεία για αναφορές διαχείρισης αναζήτησης

Για να αποκτήσετε αναφορές διαχείρισης αναζήτησης, θα πρέπει να έχετε ένα περιβάλλον Microsoft SharePoint Server 2010 ή Microsoft Search Server 2010 που περιέχει δεδομένα ανίχνευσης και ένα κέντρο αναζήτησης. Έχετε επίσης για να βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία κατάστασης μέσω του οδηγού ρύθμισης παραμέτρων συστοιχίας.

Μεταβείτε σε αναφορές διαχείρισης αναζήτησης

Όλες τις αναφορές διαχείρισης αναζήτησης, βρίσκονται στο φάκελο αναφορές διαχείρισης αναζήτησης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν το φάκελο, πρέπει να είστε μέλος της ομάδας του SharePoint στους διαχειριστές συμπλέγματος.

 1. Στην κεντρική διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση.

 2. Στη σελίδα "Παρακολούθηση", στην ενότητα " αναφορές ", κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή αναφορών διαχείρισης.

 3. Στη σελίδα διαχείρισης βιβλιοθήκη αναφορών, κάντε κλικ στην επιλογή αναφορές διαχείρισης αναζήτησης.

 4. Στη σελίδα αναφορές διαχείρισης αναζήτησης, κάντε κλικ στην έκθεση που θέλετε να προβάλετε. Για να προβάλετε αναφορές διαχείρισης αναζήτησης για προχωρημένους, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες αναφορές.

Φιλτράρισμα δεδομένων για αναφορές διαχείρισης αναζήτησης

Από προεπιλογή, αναφορές διαχείρισης αναζήτησης εμφανίζουν δεδομένα για όλες τις εφαρμογές αναζήτησης επάνω από τις τελευταίες 12 ώρες. Μπορείτε να φιλτράρετε δεδομένα αναφοράς με τους εξής τρόπους:

Για να περιορίσετε μια αναφορά σε μία ή περισσότερες εφαρμογές υπηρεσίας αναζήτησης

 1. Στη σελίδα της αναφοράς, κάντε κλικ στο εικονίδιο του φίλτρου δίπλα στο πλαίσιο εφαρμογή.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή τιμών φίλτρου, επιλέξτε τις εφαρμογές της υπηρεσίας αναζήτησης που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή φίλτρων για να ενημερώσετε την αναφορά.

Για να περιορίσετε μια αναφορά σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο

 1. Στη σελίδα της αναφοράς, κάντε κλικ στην επιλογή την Ημερομηνία έναρξης και Ημερομηνία λήξης ημερολόγια και τις ώρες για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα που θέλετε.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή φίλτρων για να ενημερώσετε την αναφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές διαχείρισης αναζήτησης, ανατρέξτε στο TechNet.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×