Αναφορά τελικά σημεία του Office 365

Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί Office 365 και περιορίζει υπολογιστές στο δίκτυό σας από τη σύνδεση στο internet, παρακάτω θα βρείτε τα τελικά σημεία (FQDN, τις θύρες, διευθύνσεις URL, IPv4 και IPv6 περιοχές διευθύνσεων) που θα πρέπει να συμπεριλάβετε στο σας εξερχομένων επιτρέπουν λίστες για να βεβαιωθείτε ότι σας υπολογιστές με επιτυχία μπορούν να χρησιμοποιήσουν Office 365.

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τελικά σημεία σε όλο τον κόσμο: (συμπεριλαμβανομένου του Office 365 U.S. Government Community) Office 365

National cloud τελικά σημεία: Office 365 με διαχείριση από την 21 Vianet | Γερμανία Office 365 | Office 365 για δημόσιους οργανισμούς η.π.α.

Λήψη: τα τελικά σημεία σε μορφή XML

Σημαντικό: Office 365 απαιτεί σύνδεση στο internet από κάθε υπολογιστή σύνδεσης με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός μας για να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε τη ρύθμιση παραμέτρων του δικτύου σας, εάν δεν μπορείτε να παρέχετε μη φιλτραρισμένης πρόσβαση στο Internet.

Office 365 κοινόχρηστων υπηρεσιών

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Office 365 για οποιαδήποτε SKU, πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε με αυτές τις κοινόχρηστες υπηρεσίες.

Εκτός εάν διαφορετικά σημειώνεται, την προέλευση της αίτησης δικτύου είναι το πρόγραμμα-πελάτη ή το διακομιστή και τα αναμενόμενα διαπιστευτήρια είναι αποθηκευμένου στο χρήστη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφύγετε έλεγχος ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης, εάν είναι δυνατόν να βελτιώσετε την απόδοση.

Επιτρέψτε θύρα TCP 80 για ανακατευθύνει και TCP 443 για την κίνηση δικτύου, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.

Διευθύνσεις IP, παρατίθενται στην API εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Απαιτείται FQDN προσβάσιμα μέσω του internet και ExpressRoute

Ο προορισμός τα τελικά σημεία παρακάτω είναι μέσα σε ένα κέντρο δεδομένων της Microsoft.

Γραμμή

Αυτά τα τελικά σημεία που απαιτείται για όλες τις υπηρεσίες του Office 365

Παράκαμψη του διακομιστή μεσολάβησης για αυτές τις FQDN (παράδειγμα)

1

Office 365 Πύλη (χαρακτήρας μπαλαντέρ)

*. τοποθεσία office365.com1

2

Office 365 Πύλη

home.office.com

portal.office.com

agent.office.net

www.office.com

outlook.office365.com

signup.microsoft.com

suite.office.net

account.office.net

3

Office 365 Έλεγχος ταυτότητας

api.login.microsoftonline.com

clientconfig.microsoftonline-p.net

device.login.microsoftonline.com

hip.microsoftonline-p.net

hipservice.microsoftonline.com

login.microsoft.com

login.microsoftonline.com

logincert.microsoftonline.com

loginex.microsoftonline.com

login-us.microsoftonline.com

login.microsoftonline-p.com

nexus.microsoftonline-p.com

stamp2.login.microsoftonline.com

login.windows.net

*.microsoftonline.com

provisioningapi.microsoftonline.com

adminwebservice.microsoftonline.com

4

Το Office Online2

*broadcast.officeapps.live.com

*excel.officeapps.live.com

*onenote.officeapps.live.com

*powerpoint.officeapps.live.com

*view.officeapps.live.com

*visio.officeapps.live.com

*word-edit.officeapps.live.com

*word-view.officeapps.live.com

5

Office 365Σύννεφο εφαρμογή ασφαλείας

*.portal.cloudappsecurity.com

6

Office 365 Το delve

delve.office.com

apc.delve.office.com

aus.delve.office.com

can.delve.office.com

eur.delve.office.com

gbr.delve.office.com

ind.delve.office.com

jpn.delve.office.com

kor.delve.office.com

lam.delve.office.com

nam.delve.office.com

1 υπάρχουν συγκεκριμένες sub-FQDN μέσα σε αυτόν τον τομέα που είναι διαθέσιμες σε ExpressRoute, μάθετε περισσότερα, διαβάζοντας την ενότητα, αποφασίσετε ποιες εφαρμογές και δυνατότητες δρομολόγηση μέσω ExpressRoute.

2 τους χαρακτήρες μπαλαντέρ κάτω από το χώρο ονομάτων officeapps.live.com, όπως *visio.officeapps.live.com αντιπροσωπεύει μια λίστα 20 + τοπικές κόμβους που υπόκεινται σε αλλαγές καθώς επεκτείνει την υπηρεσία.

Σημείωση: Το ExpressRoute για Office 365 δεν υποστηρίζει αυτή τη στιγμή IPv6. Οι πελάτες που δεν χρησιμοποιούν το ExpressRoute θα θέλουν να βεβαιωθούν ότι και οι δύο παρακάτω λίστες διευθύνσεων IP είναι προσβάσιμες μέσω του Internet.

Τα τελικά σημεία IPv4

Το IPv6 τελικά σημεία

13.71.151.88/32
13.76.138.63/32
13.78.120.69/32
13.78.120.70/32
13.78.120.159/32
13.80.22.71/32
13.80.125.22/32
13.84.178.101/32
13.84.218.185/32
13.84.219.100/32
13.87.36.128/32
13.88.17.54/32
13.91.91.243/32
13.92.236.241/32
13.93.164.45/32
13.95.29.177/32
13.95.30.46/32
13.107.6.156/31
13.107.7.190/31
13.107.9.156/31
23.96.241.70/32
23.96.251.50/32
23.96.253.65/32
23.97.78.94/32
23.102.232.134/32
40.76.54.117/32
40.81.156.153/32
40.81.156.154/32
40.81.156.155/32
40.81.156.156/32
40.83.120.174/32
40.83.127.89/32
40.83.185.155/32
40.84.2.83/32
40.84.4.93/32
40.84.4.119/32
40.84.145.72/32
40.90.218.196/32
40.90.218.197/32
40.90.218.198/32
40.90.218.203/32
40.112.144.173/32
40.112.145.113/32
40.113.91.234/32
40.117.229.133/32
40.117.229.194/32
40.124.8.53/32
51.142.213.184/32
52.163.93.38/32
52.164.121.65/32
52.164.124.124/32
52.164.127.6/32
52.168.128.89/32
52.168.177.42/32
52.174.56.180/32
52.178.144.25/32
52.178.147.210/32
52.183.75.62/32
52.184.165.82/32
52.225.223.43/32
52.233.242.192/32
65.52.220.46/32
65.55.239.168/32
94.245.117.53/32
104.40.179.160/32
104.40.211.46/32
104.42.230.91/32
104.43.21.58/32
104.214.107.57/32
104.214.146.199/32
104.215.28.42/32
157.55.145.0/25
157.55.155.0/25
157.55.227.192/26
168.61.149.234/32
168.62.106.224/32
168.63.92.133/32
207.46.73.250/32
207.46.140.244/32
207.46.141.38/32
207.46.216.54/32
13.67.50.224/29
13.71.201.64/26
13.106.4.128/25
13.75.48.16/29
13.75.80.16/29
13.106.56.0/25
20.190.128.0/18
23.100.16.168/29
23.100.32.136/29
23.100.64.24/29
23.100.72.32/29
23.100.80.64/29
23.100.88.32/29
23.100.101.112/28
23.100.104.16/28
23.100.112.64/29
23.100.120.64/29
23.101.5.104/29
23.101.144.136/29
23.101.165.168/29
23.101.181.128/29
23.101.210.24/29
23.101.222.240/28
23.101.224.16/29
23.101.226.16/28
40.112.64.16/28
40.113.192.16/29
40.114.120.16/29
40.115.152.16/28
40.127.67.24/29
40.126.0.0/18
52.172.144.16/28
65.52.1.16/29
65.52.193.136/29
65.54.170.128/25
70.37.154.128/25
104.40.240.48/28
104.41.13.120/29
104.41.216.16/28
104.42.72.16/29
104.43.208.16/29
104.43.240.16/29
104.44.218.128/25
104.44.254.128/25
104.44.255.0/25
104.45.0.16/28
104.45.208.104/29
104.46.112.8/29
104.46.224.64/28
104.209.144.16/29
104.210.48.8/29
104.210.83.160/29
104.210.208.16/29
104.211.16.16/29
104.211.48.16/29
104.211.88.16/28
104.211.216.32/27
104.215.96.24/29
104.215.144.64/29
104.215.184.16/29
132.245.165.0/25
134.170.67.0/25
134.170.116.0/25
134.170.165.0/25
134.170.172.128/25
157.55.45.128/25
157.55.59.128/25
157.55.130.0/25
157.55.145.0/25
157.55.155.0/25
157.55.227.192/26
157.56.53.128/25
157.56.55.0/25
157.56.58.0/25
157.56.151.0/25
191.232.2.128/25
191.237.248.32/29
191.237.252.192/28

13.107.6.171/32
13.107.140.6/32
52.108.0.0/14
52.238.106.116/32
52.247.150.191/32
2603:1020:0:7::4e1/128
2603:1020:200::682f:a1d8/128
2603:1020:201:a::2b1/128
2603:1020:201::3c4/128
2603:1020:201::5f2/128
2603:1020:300::33/128
2603:1020:400::26/128
2603:1020:600::1d3/128
2603:1020:700::1cb/128
2603:1030:603::3c9/128
2603:1030:603::6a/128
2603:1030:603::72/128
2603:1030:a02::118/128
2603:1030:a02::367/128
2603:1040:200::111/128
2603:1040:200::325/128
2603:1040:400::2f4/128
2603:1040:400::5d/128
2603:1040:400::5e/128
2603:1040:400::7b/128
2603:1040:401::57/128
2603:1040:401::c/128
2603:1040:601::1e7/128
2603:1040:601::2f/128
2603:1040:601::36c/128
2603:1040:601::4e/128
2801:80:1d0:1c00::/64
2a01:111:2003::/48
2a01:111:200a:a::/64
2a01:111:202c::/48
2a01:111:202e::/48
2a01:111:202e::190/128
2a01:111:202e::191/128
2a01:111:202e::156/128
2a01:111:202d::/48
2a01:111:2035:8::/64
2a01:111:f100:1002::4134:c0cb/128
2a01:111:f100:1002::4134:c440/128
2a01:111:f100:1002::4134:d93c/128
2a01:111:f100:1002::4134:d9ee/128
2a01:111:f100:1003::4134:36d5/128
2a01:111:f100:1004::4134:f0c8/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c33/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d11/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d43/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d98/128
2a01:111:f100:2002::8975:2db9/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cbc/128
2a01:111:f100:3002::8987:320c/128
2a01:111:f100:3002::8987:342a/128
2a01:111:f100:3002::8987:3552/128
2a01:111:f100:3002::8987:358e/128
2a01:111:f100:4001::4625:609b/128
2a01:111:f100:4001::4625:61ea/128
2a01:111:f100:4001::4625:a065/128
2a01:111:f100:4001::4625:a1e3/128
2a01:111:f100:4001::4625:a248/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4b4/128
2a01:111:f100:4002::9d37:c021/128
2a01:111:f100:4002::9d37:c08f/128
2a01:111:f100:6000::4134:a2af/128
2a01:111:f100:6000::4134:b0ba/128
2a01:111:f100:6000::4134:b84b/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:50bb/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:682b/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:699d/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b20/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b76/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6cac/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6fc4/128
2a01:111:f100:8000::4134:902e/128
2a01:111:f100:8000::4134:941b/128
2a01:111:f100:8001::d5c7:8077/128
2a01:111:f100:9001::1761:91cb/128
2a01:111:f100:a000::5ef5:581c/128
2a01:111:f100:a000::5ef5:6c55/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6095/128
2a01:111:f100:a001::a83f:5c85/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8aa2/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c89/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cb8/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8deb/128
2a01:111:f102:8001::1761:4237/128
2a01:111:f102:8001::1761:4daf/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f8a/128
2a01:111:f406:1::/64
2a01:111:f406:1000::/64
2a01:111:f406:1004::/64
2a01:111:f406:1801::/64
2a01:111:f406:1805::/64
2a01:111:f406:3404::/64
2a01:111:f406:8000::/64
2a01:111:f406:8801::/64
2a01:111:f406:a003::/64
2a01:111:f406:c00::/64
2603:1020:201::4a0/128
2603:1020:201::4a1/128
2603:1020:201::4a2/128
2603:1020:201::4a3/128
2603:1020:201::4a4/128
2603:1020:201::4a5/128
2603:1020:201::4a6/128
2603:1020:201::4a7/128
2603:1020:201::4aa/128
2603:1020:201::581/128
2603:1020:201::583/128
2603:1020:201::584/128
2603:1020:201::586/128
2603:1020:201::588/128
2603:1020:201::589/128
2603:1020:201::58a/128
2603:1020:201::58b/128
2603:1020:201::58c/128
2603:1020:201:2::/64
2603:1020:201:3::/64
2603:1030:7::2c/128
2603:1030:7::2d/128
2603:1030:7::2f/128
2603:1030:7::30/128
2603:1030:7::34/128
2603:1030:7::3f/128
2603:1030:7::40/128
2603:1030:7::41/128
2a01:111:2005:6::/64
2a01:111:f100:1002::4134:d89f/128
2a01:111:f100:1002::4134:d944/128
2a01:111:f100:1002::4134:d95f/128
2a01:111:f100:1002::4134:da55/128
2a01:111:f100:1002::4134:da5c/128
2a01:111:f100:1002::4134:da81/128
2a01:111:f100:1002::4134:dab5/128
2a01:111:f100:1002::4134:daee/128
2a01:111:f100:1002::4134:db2a/128
2a01:111:f100:1002::4134:db60/128
2a01:111:f100:1002::4134:db89/128
2a01:111:f100:1002::4134:dbe7/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc2d/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc2e/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc43/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc6e/128
2a01:111:f100:1002::4134:dd7a/128
2a01:111:f100:1002::4134:ddcb/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c3b/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c3f/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c6d/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cdd/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cea/128
2a01:111:f100:2002::8975:2ced/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d08/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d19/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d25/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d4d/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d6a/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d97/128
2a01:111:f100:2002::8975:2daa/128
2a01:111:f100:2002::8975:2dc7/128
2a01:111:f100:3002::8987:30a0/128
2a01:111:f100:3002::8987:3103/128
2a01:111:f100:3002::8987:3278/128
2a01:111:f100:3002::8987:328f/128
2a01:111:f100:3002::8987:3299/128
2a01:111:f100:3002::8987:3344/128
2a01:111:f100:3002::8987:3396/128
2a01:111:f100:3002::8987:3398/128
2a01:111:f100:3002::8987:33b3/128
2a01:111:f100:3002::8987:33ec/128
2a01:111:f100:3002::8987:34eb/128
2a01:111:f100:3002::8987:34f8/128
2a01:111:f100:3002::8987:353b/128
2a01:111:f100:3002::8987:35b5/128
2a01:111:f100:4001::4625:a3ee/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4b6/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4ba/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4c7/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4cf/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4ee/128
2a01:111:f100:4001::4625:a56f/128
2a01:111:f100:4001::4625:a589/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6a44/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b96/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6bb6/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6c82/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d1c/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d23/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d50/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d88/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8a92/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8ab0/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b12/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b15/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b3c/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b47/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b6c/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8beb/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c55/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c6d/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c6f/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c88/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cc0/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cdc/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8d83/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8d96/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8daa/128
2a01:111:f102:8001::1761:4929/128
2a01:111:f102:8001::1761:4948/128
2a01:111:f102:8001::1761:4b83/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f0d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f32/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f64/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f8d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4fc0/128
2001:df0:d9:200::/64
2603:1047:100::/64
2a01:111:2035:8::/64
2a01:111:200a:a::/64
2a01:111:f406:1::/64
2a01:111:f406:2::/64
2a01:111:f406:1004::/64
2a01:111:f406:1805::/64
2a01:111:f406:3404::/64
2a01:111:f406:8000::/64
2a01:111:f406:8801::/64
2a01:111:f406:a003::/64
2a01:111:f406:c00::/64
2603:1010:2::cb/128
2603:1010:200::c7/128
2603:1020:200::682f:a0fd/128
2603:1020:201:9::c6/128
2603:1020:600::a1/128
2603:1020:700::a2/128
2603:1020:800:2::6/128
2603:1020:900::8/128
2603:1030:7::749/128
2603:1030:800:5::bfee:ad3c/128
2603:1030:f00::17/128
2603:1030:1000::21a/128
2603:1040:200::4f3/128
2603:1040:401::762/128
2603:1040:601::60f/128
2603:1040:a01::1e/128
2603:1040:c01::28/128
2603:1040:e00:1::2f/128
2603:1040:f00::1f/128
2603:1050:1::cd/128
2620:1ec:90c::6/128
2620:1ec:a92::171/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d79/128
2a01:111:f100:2002::8975:2da8/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6cd5/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:88cf/128

Λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών (ριζικές διευθύνσεις URL) του Office 365

*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Τα ακόλουθα μπορεί να αναφέρεται σε CDN

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Active Directory Federation Services (AD FS) στην ανάπτυξή σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολιτικές πρόσβασης υπολογιστή-πελάτη με τον Windows Server 2012 R2 ή πολιτικές πρόσβασης υπολογιστή-πελάτη με τις υπηρεσίες AD FS 2.0, ώστε να περιορίσετε και να ελέγξετε περισσότερο την πρόσβαση στο Office 365.

Γραμμή

Αυτά τα τελικά σημεία είναι μόνο απαιτείται Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 με μία από αυτές τις υπηρεσίες του Azure

Παράκαμψη του διακομιστή μεσολάβησης για αυτές τις FQDN (παράδειγμα)

1

Azure AD Connect (με επιλογή SSO)-WinRM και απομακρυσμένο powershell

Περιβάλλον STS πελάτη (Διακομιστής υπηρεσιών AD FS και διακομιστής μεσολάβησης υπηρεσιών AD FS)

2

STS όπως διακομιστές μεσολάβησης υπηρεσιών AD FS (για εξωτερικούς πελάτες μόνο)

Πρόγραμμα-πελάτης ή διακομιστής / Δ/Υ

STS πελάτη (όπως διακομιστής μεσολάβησης υπηρεσιών AD FS) | Θύρες TCP 443 ή TCP 49443 με ClientTLS

3

Διακομιστές μεσολάβησης Υπηρεσιών AD (για εξωτερικούς πελάτες μόνο)

Διακομιστής μεσολάβησης υπηρεσιών AD FS πελάτη (WAP) | Δ/Υ

Διακομιστής υπηρεσιών AD FS πελάτη (FS)

4

Διαχείριση δικαιωμάτων Azure (RMS)

*.aadrm.com

*.azurerms.com

ecn.dev.virtualearth.net

*.cloudapp.net1

5

Σύνδεση διαχείρισης δικαιωμάτων

Διακομιστής εσωτερικής εγκατάστασης

*.aadrm.com

6

Azure AD Connect εύρυθμης λειτουργίας

Διακομιστής Azure AD Connect Health | Λογαριασμός υπηρεσίας

management.azure.com

*.blob.core.windows.net

*.queue.core.windows.net

*.servicebus.windows.net - Θύρα: 5671 (Εάν το 5671 είναι αποκλεισμένο, ο συνεργάτης επιστρέφει στο 443, ωστόσο συνιστάται η χρήση του 5671.)

*.adhybridhealth.azure.com

*.table.core.windows.net

policykeyservice.dc.ad.msft.net

7

Έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA)

account.activedirectory.windowsazure.com

Τα ακόλουθα μπορεί να αναφέρεται σε CDN

Γραμμή

Τα τελικά σημείαπροαιρετικό και το απαιτούμενο desto είναι για τους ακόλουθους σκοπούς

Αποστολή αυτών μέσω του διακομιστή μεσολάβησης

4

Απαιτείται: Δίκτυο παροχής περιεχομένου για Office Online

*.cdn.office.net

Απαιτείται: Έλεγχος ταυτότητας

accesscontrol.windows.net

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

6

Απαιτείται: Ορισμένες δυνατότητες του Office 365 απαιτούν τελικά σημεία εντός αυτών τον τομέων.

Σημείωση: Πολλά συγκεκριμένα FQDN εντός αυτών των χαρακτήρων μπαλαντέρ έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα, καθώς εργαζόμαστε για να καταργήσουμε ή να εξηγήσουμε καλύτερα τις οδηγίες σχετικά με τους χαρακτήρες μπαλαντέρ.

*.onmicrosoft.com

*.office.com

*.office.net

*.msedge.net

*.microsoft.com

*.msocdn.com

7

Προαιρετικά: Κοινόχρηστο υποδομή και υποστήριξη

portal.microsoftonline.com

clientlog.portal.office.com

nexus.officeapps.live.com

nexusrules.officeapps.live.com

support.office.com

products.office.com

templates.office.com

contentstorage.osi.office.net

technet.microsoft.com

amp.azure.net

assets.onestore.ms

auth.gfx.ms

browser.pipe.aria.microsoft.com

c.microsoft.com

c1.microsoft.com

connect.facebook.net

dgps.support.microsoft.com

mem.gfx.ms

platform.linkedin.com

support.content.office.net

video.osi.office.net

videocontent.osi.office.net

videoplayercdn.osi.office.net

10

Προαιρετικό: Πακέτο διαχείρισης Office 365 για το Operations Manager

Περιβάλλον Operations Manager πελάτη | Λογαριασμός υπολογιστή 1

office365servicehealthcommunications.cloudapp.net

11

Προαιρετικό: Υπηρεσία εισαγωγής για απορρόφηση PST και αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα Υπηρεσία εισαγωγής για πρόσθετες απαιτήσεις.

13

Προαιρετικό: Εξαγωγή ασφάλειας και συμμόρφωσης

protection.office.com

*.blob.core.windows.net

office365zoom.cloudapp.net

equivioprod*.cloudapp.net

zoom-cs-prod*.cloudapp.net

equivio.office.com

compliance.outlook.com

14

Προαιρετικό: API διαχείρισης του Office 365

manage.office.com

15

Προαιρετικό: API του Graph (Graph.windows.net και Graph.Microsoft.com)

graph.microsoft.com

graph.windows.net

16

Προαιρετικό: API της Υπηρεσίας εντοπισμού

api.office.com

17

Προαιρετικό: Ενοποίηση με το Office άλλων κατασκευαστών.

firstpartyapps.oaspapps.com

prod.firstpartyapps.oaspapps.com.akadns.net

telemetryservice.firstpartyapps.oaspapps.com

wus-firstpartyapps.oaspapps.com

18

Απαιτείται: Ομάδες της Microsoft.

groupsapi-prod.outlookgroups.ms

groupsapi2-prod.outlookgroups.ms

groupsapi3-prod.outlookgroups.ms

groupsapi4-prod.outlookgroups.ms

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

api.localytics.com

analytics.localytics.com

outlook.uservoice.com

20

Απαιτείται: Απαιτείται για το Delve

res.delve.office.com

21

Απαιτείται: Απαιτείται για την SecureScore

securescore.office.com

3

Προαιρετικό: Παλαιού τύπου/προσωρινά FQDN

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.microsoftonline-p.com

*.microsoftonline-p.net

*.windows.net

*.microsoftonline.com

1Έχετε υπόψη ότι οι λογαριασμοί υπολογιστή δεν λειτουργούν με διακομιστές μεσολάβησης που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας εξερχομένων.

3 Δείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες υπηρεσίες στη διαδρομή του Azure ExpressRoute και του δημόσιου καταλόγου ανταλλαγής κίνησης.

4 Υπάρχουν συγκεκριμένα δευτερεύοντα FQDN σε αυτόν τον τομέα που είναι διαθέσιμα στο ExpressRoute, μάθετε περισσότερα διαβάζοντας την ενότητα, Λήψη απόφασης σχετικά με τις εφαρμογές και δυνατότητες προς δρομολόγηση μέσω του ExpressRoute.

3 Αυτό το FQDN πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη αξιόπιστων τοποθεσιών ΙΕ του πελάτη IE για να λειτουργεί.

5 Υπάρχουν συγκεκριμένα δευτερεύοντα FQDN σε αυτόν τον τομέα που είναι διαθέσιμα στο ExpressRoute, μάθετε περισσότερα διαβάζοντας την ενότητα, Λήψη απόφασης σχετικά με τις εφαρμογές και δυνατότητες προς δρομολόγηση μέσω του ExpressRoute.

Σημείωση: Το ExpressRoute για Office 365 δεν υποστηρίζει αυτή τη στιγμή IPv6. Οι πελάτες που δεν χρησιμοποιούν το ExpressRoute θα θέλουν να βεβαιωθούν ότι και οι δύο παρακάτω λίστες διευθύνσεων IP είναι προσβάσιμες μέσω του Internet.

Δυνατότητα δρομολόγησης μέσω Internet μόνο τα τελικά σημεία IPv4

13.64.196.27/32
13.64.198.19/32
13.64.198.97/32
13.64.199.41/32
13.67.59.89/32
13.76.218.117/32
13.76.219.191/32
13.76.219.210/32
13.91.61.249/32
13.91.98.185/32
13.93.216.68/32
13.93.233.42/32
23.97.61.137/32
23.97.150.21/32
23.97.209.97/32
23.99.109.44/32
23.99.109.64/32
23.99.116.116/32
23.99.121.207/32
23.100.86.91/32
23.101.14.229/32
23.101.30.126/32
23.102.4.253/32
40.69.150.142/32
40.76.1.176/32
40.76.8.142/32
40.76.12.4/32
40.76.12.162/32
40.85.91.8/32
40.113.8.255/32
40.113.10.78/32
40.113.11.93/32
40.113.14.159/32
40.117.144.240/32
40.117.151.29/32
40.118.211.172/32
40.121.144.182/32
40.122.168.103/32
65.52.148.27/32
65.52.160.218/32
65.52.184.75/32
65.52.196.64/32
70.37.97.234/32
94.245.108.85/32
104.41.207.73/32
104.42.231.28/32
104.43.140.223/32
104.45.11.195/32
104.46.38.64/32
104.46.50.125/32
104.209.35.177/32
104.211.54.99/32
104.211.54.134/32
104.215.146.200/32
104.215.198.144/32
111.221.111.196/32
157.55.177.39/32
157.55.184.223/32
168.61.146.25/32
168.61.149.17/32
168.61.170.80/32
168.61.172.71/32
168.62.43.8/32
168.63.18.79/32
168.63.29.74/32
168.63.100.61/32
191.237.218.239/32
207.46.134.255/32
207.46.153.155/32

Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να χρησιμοποιήσετε το Exchange Online, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης αλληλογραφίας, του OWA, του ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων και ούτω καθεξής, πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε στα τελικά σημεία που έχουν την ένδειξη Απαιτείται παρακάτω. Εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί υβριδική ανάπτυξη του Exchange, Delve ή πραγματοποιεί μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365, θα βρείτε τα σχετικά τελικά σημεία παρακάτω. Όλες οι διευθύνσεις IP που καταχωρούνται απευθείας στη στήλη "IP προορισμού" παρατίθενται επίσης στους πίνακες IP και το αρχείο XML για τη διευκόλυνσή σας.

Γραμμή

Αυτά τα τελικά σημεία προαιρετικό και το απαιτούμενο είναι για τους ακόλουθους σκοπούς

Προορισμός

CDN

ExpressRoute για Office 365

IP προορισμού

2

Υποχρεωτικά: EOP

*.protection.outlook.com

Όχι

Ναι

Ανατρέξτε στο άρθρο Διευθύνσεις IP του Exchange Online Protection

TCP 53 και 443

3

Απαιτείται: Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP

Υπάρχον περιβάλλον ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Δ/Υ

<customer domain-key>.mail.protection.outlook.com

Όχι

Ναι

Ανατρέξτε στο άρθρο Διευθύνσεις IP του Exchange Online Protection

TCP 25

4

Απαιτείται: Λήψη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP

Ανατρέξτε στο άρθρο Διευθύνσεις IP του Exchange Online Protection | Δ/Υ

Υπάρχον περιβάλλον ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όχι

Ναι

Ανατρέξτε στο άρθρο Διευθύνσεις IP του Exchange Online Protection

TCP 25

4

Υποχρεωτικά: Μετάδοση SMTP προγράμματος-πελάτη

smtp.office365.com

Όχι

Ναι

Περιοχές διευθύνσεων IP του Exchange Online.

TCP 587

5

Απαιτείται: Exchange Online (συμπεριλαμβανομένου του OWA, του Outlook και ούτω καθεξής).

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

autodiscover-*.outlook.com

Όχι

Ναι

Περιοχές διευθύνσεων IP του Exchange Online.

6

Απαιτείται: Exchange Online (συμπεριλαμβανομένου του OWA, του Outlook, του Autodiscover και ούτω καθεξής).

*.outlook.com

Όχι

Όχι4

Περιοχές διευθύνσεων IP του Exchange Online.

7

Απαιτείται: Exchange Online (συμπεριλαμβανομένου του OWA, του Outlook και ούτω καθεξής).

xsi.outlook.com

r1.res.office365.com

r3.res.office365.com

r4.res.office365.com

Akamai

Όχι

Δ/Υ

8

Προαιρετικό: Ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων του Exchange Online/Ενοποίηση SBC.

Ελεγκτής ορίου περιόδου λειτουργίας (SBC) εσωτερικής εγκατάστασης

*.um.outlook.com

Όχι

Όχι

65.55.94.0/25  
207.46.198.0/25 
213.199.177.0/26  
157.55.9.128/25 
111.221.66.0/25 
207.46.58.128/25

Οποιαδήποτε-TCP/UDP

(Αμφίδρομη για εισερχόμενα, κλήσεις, MWI)

9

Προαιρετικό: Υβριδική ανάπτυξη του Exchangeμόνο

Υπάρχοντες διακομιστές πρόσβασης στο πρόγραμμα-πελάτη Exchange και διακομιστές γραμματοκιβωτίου | Λογαριασμός υπολογιστή1

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Όχι

Ναι

Περιοχές διευθύνσεων IP του Exchange Online.

10

Προαιρετικό: Συνύπαρξη υβριδικής ανάπτυξης του Exchange

Περιοχές διευθύνσεων IP του Exchange Online | Δ/Υ

Exchange εσωτερικής εγκατάστασης πελάτη

Όχι

Ναι

Διεύθυνση IP πελάτη

11

Προαιρετικό: Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης υβριδικής ανάπτυξης του Exchange

Περιοχές διευθύνσεων IP του Exchange Online | Δ/Υ

STS εσωτερικής εγκατάστασης πελάτη

Όχι

Ναι

Διεύθυνση IP πελάτη

TCP 443 (+ TCP 49443 για έλεγχο ταυτότητας βάσει πιστοποιητικού)

12

Προαιρετικό: Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση παραμέτρων της Υβριδικής Exchange, χρησιμοποιώντας τον Οδηγό υβριδικής ρύθμισης παραμέτρων του Exchange.

Σημειώσεις: 

 • Αυτά τα τελικά σημεία απαιτούνται μόνο για τη ρύθμιση παραμέτρων Υβριδικής Exchange. Οι γραμμές 8-10 περιγράφουν την κίνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

 • Υπάρχουσα υπηρεσία Exchange | Δ/Υ

*.store.core.windows.net

mshrcstorageprod.blob.core.windows.net

Όχι

Διαφέρει 3

Δ/Υ

domains.live.com2

Όχι

Ναι

40.118.209.192/32
168.62.190.41/32

13

Προαιρετικό: Μετεγκατάσταση Exchange Online IMAP4

Υπηρεσία IMAP4 | Δ/Υ

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Όχι

Ναι

Περιοχές διευθύνσεων IP του Exchange Online.

TCP 143/993

14

Προαιρετικό: Μετεγκατάσταση Exchange Online POP3

Υπηρεσία POP3 Service | Δ/Υ

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Όχι

Ναι

Περιοχές διευθύνσεων IP του Exchange Online.

TCP 995

15

Προαιρετικό: Όλα τα άλλα εργαλεία μετεγκατάστασης του Exchange Online

Υπάρχουσα υπηρεσία Exchange (EWS ή MRS) | Δ/Υ

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Όχι

Ναι

Περιοχές διευθύνσεων IP του Exchange Online.

1Έχετε υπόψη ότι οι λογαριασμοί υπολογιστή δεν λειτουργούν με διακομιστές μεσολάβησης που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας εξερχομένων.

2 Απαιτείται μόνο για τον Οδηγός υβριδικής ρύθμισης παραμέτρων Exchange 2010 SP3.

3 Δείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες υπηρεσίες στη διαδρομή του Azure ExpressRoute και του δημόσιου καταλόγου ανταλλαγής κίνησης.

4 Υπάρχουν συγκεκριμένα δευτερεύοντα FQDN σε αυτόν τον τομέα που είναι διαθέσιμα στο ExpressRoute, μάθετε περισσότερα διαβάζοντας την ενότητα, Λήψη απόφασης σχετικά με τις εφαρμογές και δυνατότητες προς δρομολόγηση μέσω του ExpressRoute.

Σημείωση: Ο χαρακτήρας μπαλαντέρ στη δεύτερη γραμμή του πίνακα EOP αντιπροσωπεύει μια μεγάλη λίστα κόμβων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το Exchange Online Protection. Αυτός ο χώρος ονομάτων δεν χρησιμοποιείται από άλλες εμπορικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες καταναλωτών.

Σημείωση: Το ExpressRoute για Office 365 δεν υποστηρίζει αυτή τη στιγμή IPv6

Τελικά σημεία IPv4 Exchange Online με δυνατότητα δρομολόγησης μέσω Internet και ExpressRoute

Τελικά σημεία IPv6 Exchange Online με δυνατότητα δρομολόγησης μόνο μέσω Internet

13.107.6.152/31
13.107.9.152/31
13.107.18.10/31
13.107.19.10/31
13.107.128.0/22
23.103.160.0/20
23.103.224.0/19
40.96.0.0/13
40.104.0.0/15
52.96.0.0/14
111.221.112.0/21
131.253.33.215/32
132.245.0.0/16
134.170.68.0/23
150.171.32.0/22
157.56.232.0/21
157.56.240.0/20
191.232.96.0/19
191.234.6.152/32
191.234.140.0/22
204.79.197.215/32
206.191.224.0/19
2603:1006::/40
2603:1016::/40
2603:1020:800::/40
2603:1026::/40
2603:1026:200::/39
2603:1026:400::/39
2603:1026:600::/44
2603:1026:620::/44
2603:1026:800::/44
2603:1026:820::/45
2603:1036::/39
2603:1036:200::/40
2603:1036:400::/40
2603:1036:600::/40
2603:1036:800::/38
2603:1036:c00::/40
2603:1046::/37
2603:1046:900::/40
2603:1056::/40
2603:1056:400::/40
2603:1056:600::/40
2603:1096::/38
2603:1096:400::/40
2603:1096:600::/40
2603:1096:c00::/40
2603:1096:a00::/39
2603:10a6:200::/40
2603:10a6:400::/40
2603:10a6:600::/40
2603:10a6:800::/40
2603:10d6:200::/40
2620:1ec:4::152/128
2620:1ec:4::153/128
2620:1ec:8f0::/46
2620:1ec:900::/46
2620:1ec:a92::152/128
2620:1ec:a92::153/128
2620:1ec:c::10/128
2620:1ec:c::11/128
2620:1ec:d::10/128
2620:1ec:d::11/128
2a01:111:f400::/48

Skype για επιχειρήσεις Online και ομάδες της Microsoft

Για να χρησιμοποιήσετε το Skype για επιχειρήσεις Online, βεβαιωθείτε ότι τα τελικά σημεία FQDN και διευθύνσεων IP που αναφέρονται στους πίνακες για το Skype για επιχειρήσεις Online παρακάτω είναι προσβάσιμα. Οι πίνακες αυτοί ενημερώνονται τακτικά, καθώς η Microsoft εργάζεται για την ανάπτυξη του δικτύου της, ώστε να αυξήσει την αξιοπιστία και την απόδοση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί για ειδοποιήσεις σχετικά με αλλαγές σε αυτή την τεκμηρίωση, για να εξασφαλίσετε την ενσωμάτωση των αλλαγών στη ρύθμιση παραμέτρων δικτύωσής σας.

Τα τελικά σημεία διευθύνσεων IP που αναφέρονται στις διευθύνσεις IP του Skype για επιχειρήσεις Online περιλαμβάνουν τις IP που απαιτούνται για το Skype για επιχειρήσεις Online και για το Teams. Εάν η εταιρεία σας θέλει επίσης να χρησιμοποιεί το Microsoft Teams, δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια άλλη ενέργεια, πέρα από το να συμπεριλάβετε τις διευθύνσεις IP σε αυτή την ενότητα ως επιτρεπόμενες. Τα τελικά σημεία FQDN που αναφέρονται στα FQDN του Skype για επιχειρήσεις Online καλύπτουν μόνο τα FQDN που απαιτούνται για το Skype για επιχειρήσεις Online. Εάν η εταιρεία σας θέλει να χρησιμοποιεί το Microsoft Teams, θα πρέπει να προσθέσετε τα FQDN για το Microsoft Teams που αναφέρονται στην ενότητα για το Microsoft Teams.

Για να χρησιμοποιήσετε το Skype για επιχειρήσεις Online, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τα τελικά σημεία για τον έλεγχο ταυτότητας, την πύλη και την κοινόχρηστη υπηρεσία του Office 365. Θα πρέπει, επίσης, να βεβαιωθείτε ότι τα τελικά σημεία στους πίνακες FQDN και διευθύνσεων IP του Skype για επιχειρήσεις Online είναι προσβάσιμα. Για να δείτε τις διευθύνσεις IP, αναπτύξτε την ενότητα διευθύνσεων IP που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα με τις περιγραφές για τη ροή επισκεψιμότητας. Έχετε υπόψη ότι οι χαρακτήρες μπαλαντέρ αντιπροσωπεύουν όλες τους πιθανούς υποτομείς κάτω από τη ρίζα.

Σειρά

Σκοπός

Προέλευση | Διαπιστευτήρια

Προορισμός

ExpressRoute για τις Κοινότητες BGP του Office 365

Διεύθυνση CIDR

Θύρα

1

Υποχρεωτικά: υπηρεσίες για το σύνολο της οικογένειας προγραμμάτων.

ανατρέξτε στις απαιτούμενες καταχωρήσεις του Office 365 για τις κοινόχρηστες υπηρεσίες, τον έλεγχο ταυτότητας και το Office Online

2

Υποχρεωτικά: Πρόγραμμα-πελάτης Skype για επιχειρήσεις - Σηματοδότηση

υπολογιστής-πελάτης | συνδεδεμένος χρήστης

*.teams.microsoft.com
teams.microsoft.com
*.skype.com
*.lync.com

ναι

Περιοχές διευθύνσεων IP για το Skype για επιχειρήσεις.

TCP 80 και 443

3

Απαιτείται: Πρόγραμμα-πελάτης Skype® για επιχειρήσεις - Υπηρεσίες πολυμέσων

υπολογιστής-πελάτης | συνδεδεμένος χρήστης

Αυτές οι διευθύνσεις IP χρησιμοποιούνται από πολυμέσα χωρίς ρητές αντιστοιχίσεις FQDN.

ναι

13.107.64.0/18
52.112.0.0/14

TCP 443, UDP 3478-3481

4

Προαιρετικά: Skype για επιχειρήσεις - Υβριδικά πολυμέσα

υπολογιστής-πελάτης | συνδεδεμένος χρήστης

Αυτές οι διευθύνσεις IP χρησιμοποιούνται από πολυμέσα χωρίς ρητές αντιστοιχίσεις FQDN.

ναι

13.107.64.0/18
52.112.0.0/14

TCP & UDP 50.000-59.999

5

Απαιτείται: CDN για Skype για επιχειρήσεις

υπολογιστής-πελάτης | συνδεδεμένος χρήστης

*.sfbassets.com
*.urlp.sfbassets.com
skypemaprdsitus.trafficmanager.net

όχι

Δεν ισχύει

TCP 80 και 443

6

Απαιτείται: Γρήγορες συμβουλές για το πρόγραμμα-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις

υπολογιστής-πελάτης | συνδεδεμένος χρήστης

quicktips.skypeforbusiness.com

όχι

Δ/Υ.

TCP 443

7

Προαιρετικά: Εξωτερική συνδεσιμότητα με το Skype και δημόσια συνδεσιμότητα άμεσων μηνυμάτων: Ανάκτηση εικόνας επαφής

υπολογιστής-πελάτης | συνδεδεμένος χρήστης

*.users.storage.live.com

όχι

Πληροφορίες περιοχής διευθύνσεων IP του SkypeGraph.skype.com

TCP 443

7

Προαιρετικά: Ισχύει μόνο για τους χρήστες που αναπτύσσουν τα συστήματα Αίθουσας συσκέψεων

συσκευές αίθουσας συσκέψεων / συνδεδεμένοι χρήστες

*.adl.windows.com

όχι

Δ/Υ

TCP 80, 443

Για να χρησιμοποιήσετε την Εκπομπή σύσκεψης Skype, θα πρέπει οι υπολογιστές-πελάτες να έχουν πρόσβαση στα ακόλουθα τελικά σημεία.

Γραμμή

Σκοπός

Προέλευση |Διαπιστευτήρια

Προορισμός

ExpressRoute για τις Κοινότητες BGP του Office 365

Διεύθυνση CIDR

Θύρα

1

Απαιτείται: Τελικά σημεία του Skype για επιχειρήσεις.

ανατρέξτε στο θέμα Skype για επιχειρήσεις Online και βεβαιωθείτε ότι όλες οι καταχωρήσεις με την ετικέτα "απαιτούμενο" είναι προσβάσιμες.

2

Απαιτείται: Παρουσιαστής και συμμετέχων για Εκπομπή σύσκεψης Skype

υπολογιστής-πελάτης / συνδεδεμένος χρήστης

*.broadcast.skype.com
broadcast.skype.com

ναι

Περιοχές διευθύνσεων IP για το Skype για επιχειρήσεις.

TCP 443

3

Απαιτείται: Παρουσιαστής και συμμετέχων για Εκπομπή σύσκεψης Skype

υπολογιστής-πελάτης / συνδεδεμένος χρήστης

aka.ms
amp.azure.net

όχι

Δ/Υ

TCP 443

4

Απαιτείται: Παρουσιαστής και συμμετέχων για Εκπομπή σύσκεψης Skype (συμπεριλαμβανομένων CDN)

υπολογιστής-πελάτης / συνδεδεμένος χρήστης

*.keydelivery.mediaservices.windows.net
*.msecnd.net
*.streaming.mediaservices.windows.net
ajax.aspnetcdn.com
mlccdn.blob.core.windows.net

όχι

Δ/Υ

TCP 443

Σημείωση: Ο χαρακτήρας μπαλαντέρ για το lync.com και το broadcast.skype.com αντιπροσωπεύει μια μεγάλη λίστα κόμβων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το Office 365.

Σημείωση: Το ExpressRoute για Office 365 δεν υποστηρίζει αυτή τη στιγμή IPv6

Τελικά σημεία IPv4 Skype για επιχειρήσεις Online με δυνατότητα δρομολόγησης μέσω Internet και ExpressRoute

Τελικά σημεία IPv6 Skype για επιχειρήσεις Online με δυνατότητα δρομολόγησης μόνο μέσω Internet

13.70.151.216/32
13.71.127.197/32
13.75.126.169/32
13.72.245.115/32
13.73.1.120/32
13.89.240.113/32
13.107.3.0/24
13.107.64.0/18
51.140.143.149/32
51.140.155.234/32
51.140.203.190/32
51.141.51.76/32
52.112.0.0/14
52.163.126.215/32
52.170.21.67/32
52.172.185.18/32
52.178.94.2/32
52.178.161.139/32
52.228.25.96/32
52.231.36.175/32
52.231.207.185/32
52.238.119.141/32
52.242.23.189/32
52.244.160.207/32
104.215.11.144/32
104.215.62.195/32
138.91.237.237/32


2603:1027::/48
2603:1029:100::/48
2603:1037::/48
2603:1039:100::/48
2603:1047::/48
2603:1049:100::/48
2603:1057::/48
2620:1ec:6::/48 
2620:01ec:0042::/48
2620:1ec:40::/42
2a01:111:2047:2::/64
2a01:111:2047:1::/64
2a01:111:2048:2::/64
2a01:111:2048:1::/64
2a01:111:f406:3406::/64
2a01:111:f406:3405::/64
2a01:111:200f:11::/64
2a01:111:200f:10::/64
2a01:111:2007:3::/64
2a01:111:2007:4::/64
2a01:111:200f:6::/64
2a01:111:200f:7::/64 
2a01:111:200f:8::/64
2a01:111:200f:9::/64
2a01:111:2012:2::/64 
2a01:111:2012:3::/64
2a01:111:2012:4::/64
2a01:111:2012:5::/64
2a01:111:2012:6::/64
2a01:111:2012:7::/64
2a01:111:202a:2::/64
2a01:111:202a:3::/64
2a01:111:202b:3::/64
2a01:111:202b:4::/64
2a01:111:202b:9::/64
2a01:111:202b:a::/64
2a01:111:202f::/48
2a01:111:2034:2::/64
2a01:111:2034:3::/64
2a01:111:2035:6::/64
2a01:111:2035:7::/64
2a01:111:2036:2::/64
2a01:111:2036:3::/64
2a01:111:203e:1::/64
2a01:111:203e:2::/64
2a01:111:2040:1::/64
2a01:111:2040:2::/64
2a01:111:2046:4::/64
2a01:111:2046:5::/64
2a01:111:2a:7::/64
2a01:111:2a:8::/64
2a01:111:f402:5802::/64
2a01:111:f402:5803::/64
2a01:111:f402:5805::/64
2a01:111:f404:0c06::/64
2a01:111:f404:0c07::/64
2a01:111:f404:0c09::/64
2a01:111:f404:0c0a::/64
2a01:111:f404:3400::/64
2a01:111:f404:3401::/64
2a01:111:f404:8002::/64
2a01:111:f404:8003::/64
2a01:111:f404:9400::/64
2a01:111:f404:9401::/64
2a01:111:f404:a000::/64
2a01:111:f404:a001::/64
2a01:111:f404:a800::/64
2a01:111:f404:a801::/64
2a01:111:f404:c0b::/64
2a01:111:f404:c0c::/64
2a01:111:f406:2400::/64
2a01:111:f406:2401::/64
2a01:111:f406:402::/64
2a01:111:f406:403::/64

Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ αντιστοιχούν σε τοπικές εγκαταστάσεις αυτών των υπηρεσιών.

Γραμμή

Σκοπός

Προέλευση |Διαπιστευτήρια

Προορισμός

ExpressRoute για τις Κοινότητες BGP του Office 365

Διεύθυνση CIDR

Θύρα

1

Υποχρεωτικά: υπηρεσίες για το σύνολο της οικογένειας προγραμμάτων.

ανατρέξτε στις απαιτούμενες καταχωρήσεις του Office 365 για τις κοινόχρηστες υπηρεσίες, τον έλεγχο ταυτότητας και το Office Online

2

Απαιτείται: Πρόγραμμα-πελάτης Microsoft Teams - Σηματοδότηση

Υπολογιστής-πελάτης ή Διακομιστής / συνδεδεμένος χρήστης

*.skype.com
*.teams.microsoft.com
teams.microsoft.com

Ναι

Περιοχές διευθύνσεων IP του Microsoft Teams.

TCP 80 και 443

3

Απαιτείται: Συνεργασία Microsoft Teams

Υπολογιστής-πελάτης ή Διακομιστής / συνδεδεμένος χρήστης

*.dc.trouter.io

Ναι

Περιοχές διευθύνσεων IP του Microsoft Teams.

TCP 443

4

Απαιτείται: Πολυμέσα Microsoft Teams

Υπολογιστής-πελάτης ή διακομιστής / συνδεδεμένος χρήστης

Αυτές οι διευθύνσεις IP χρησιμοποιούνται από πολυμέσα χωρίς ρητές αντιστοιχίσεις FQDN.

Ναι

13.107.64.0/18
52.112.0.0/14

TCP 443

UDP 3478-3481

5

Απαιτείται: Συνεργασία Microsoft Teams και κοινόχρηστες υπηρεσίες

Υπολογιστής-πελάτης ή Διακομιστής / συνδεδεμένος χρήστης

*.dc.trouter.io
scsinstrument-ss-us.trafficmanager.net
scsquery-ss-us.trafficmanager.net
scsquery-ss-eu.trafficmanager.net
scsquery-ss-asia.trafficmanager.net

Ναι

Περιοχές διευθύνσεων IP του Microsoft Teams.

TCP 443

6

Απαιτείται: Κοινόχρηστες υπηρεσίες Microsoft Teams

Υπολογιστής-πελάτης ή Διακομιστής / συνδεδεμένος χρήστης

*.msedge.net
compass-ssl.microsoft.com

Όχι

Δ/Υ

TCP 443

7

Απαιτείται: Κοινόχρηστες υπηρεσίες Microsoft Teams

Υπολογιστής-πελάτης ή Διακομιστής/συνδεδεμένος χρήστης

*.secure.skypeassets.com
mlccdnprod.azureedge.net
videoplayercdn.osi.office.net
*.mstea.ms

Όχι

Δ/Υ

TCP 443

8

Προαιρετικό: Ενδοεπιχειρησιακά μηνύματα με το Skype για επιχειρήσεις

Υπολογιστής-πελάτης ή Διακομιστής / συνδεδεμένος χρήστης

*.lync.com
*.skypeforbusiness.com

Ναι

Περιοχές διευθύνσεων IP για το Skype για επιχειρήσεις.

TCP 443

9

Προαιρετικά: Διαλειτουργικότητα μηνυμάτων με το Skype για επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων CDN)

Υπολογιστής-πελάτης ή Διακομιστής / συνδεδεμένος χρήστης

*.sfbassets.com
skypemaprdsitus.trafficmanager.net

Όχι

Δ/Υ

TCP 443

10

Προαιρετικά: Ενοποίηση Yammer άλλου κατασκευαστή

Υπολογιστής-πελάτης ή Διακομιστής / συνδεδεμένος χρήστης

*.tenor.com

Όχι

Δ/Υ

TCP 80 ή 443

11

Προαιρετικά: Δυνατότητες για εκπαιδευτικά ιδρύματα και ενοποίηση με το OneNote

Υπολογιστής-πελάτης ή Διακομιστής / συνδεδεμένος χρήστης

*.onenote.com

Ναι

Περιοχές διευθύνσεων IP του Office.

TCP 443

12

Προαιρετικά: Ισχύει μόνο για τους χρήστες που αναπτύσσουν τα συστήματα Αίθουσας συσκέψεων

Συσκευές αίθουσας συσκέψεων / συνδεδεμένοι χρήστες

*.adl.windows.com

Όχι

Δ/Υ

TCP 80, 443

Τελικά σημεία IPv4 του Microsoft Teams με δυνατότητα δρομολόγησης μέσω Internet και ExpressRoute

Τελικά σημεία IPv6 του Microsoft Teams με δυνατότητα δρομολόγησης μόνο μέσω Internet

13.70.151.216/32
13.71.127.197/32
13.75.126.169/32
13.72.245.115/32
13.73.1.120/32
13.89.240.113/32
13.107.3.0/24
13.107.64.0/18
51.140.143.149/32
51.140.155.234/32
51.140.203.190/32
51.141.51.76/32
52.112.0.0/14
52.163.126.215/32
52.170.21.67/32
52.172.185.18/32
52.178.94.2/32
52.178.161.139/32
52.228.25.96/32
52.231.36.175/32
52.231.207.185/32
52.238.119.141/32
52.242.23.189/32
52.244.160.207/32
104.46.62.41/32
104.215.11.144/32
104.215.62.195/32
138.91.237.237/32

2603:1027::/48
2603:1029:100::/48
2603:1037::/48
2603:1039:100::/48
2603:1047::/48
2603:1049:100::/48
2603:1057::/48
2620:1ec:6::/48
2620:1ec:40::/42
2a01:111:202f::/48

SharePoint Online και OneDrive για επιχειρήσεις

Για να χρησιμοποιήσετε το SharePoint Online ή το OneDrive για επιχειρήσεις, πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε στα τελικά σημεία που έχουν την ένδειξη Απαιτείται παρακάτω. Εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί υβριδική ανάπτυξη του Exchange, Delve ή πραγματοποιεί μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365, θα βρείτε τα σχετικά τελικά σημεία παρακάτω.

Γραμμή

Αυτά τα τελικά σημεία προαιρετικό και το απαιτούμενο είναι για τους ακόλουθους σκοπούς

Προορισμός

CDN

ExpressRoute για Office 365

IP προορισμού

4

Απαιτείται: SharePoint Online και σχετικές εφαρμογές

*.sharepoint.com

<tenant>.sharepoint.com1

<tenant>-my.sharepoint.com1

<tenant>-files.sharepoint.com1

<tenant>-myfiles.sharepoint.com1

*.svc.ms

Όχι

Ναι

Διευθύνσεις IP του SharePoint Online.

5

Υποχρεωτικό: CDN για το SharePoint Online και τις σχετικές εφαρμογές

*.sharepointonline.com

cdn.sharepointonline.com

Static.sharepointonline.com

prod.msocdn.com

spoprod-a.akamaihd.net

publiccdn.sharepointonline.com

privatecdn.sharepointonline.com

Microsoft και Akamai

Όχι

Δ/Υ

6

Απαιτείται: Διαχειριστής του OneDrive για επιχειρήσεις

admin.onedrive.com

Όχι

Όχι

Δ/Υ

7

Απαιτείται: Επαλήθευση ενημέρωσης του OneDrive για επιχειρήσεις και λήψη

oneclient.sfx.ms

Akamai

Όχι

Δ/Υ

8

Απαιτείται: OneDrive για επιχειρήσεις: Καθορίζει την εμπορική ή την καταναλωτική χρήση

https://officeclient.microsoft.com/config16

http://odc.officeapps.live.com/odc/emailhrd

Όχι

Όχι

Δ/Υ

9

Απαιτείται: OneDrive για επιχειρήσεις: Σύνδεση OAuth με AAD

login.microsoftonline.com

Όχι

Ναι

Δ/Υ

10

Απαιτείται: Πρόγραμμα-πελάτη ειδοποιήσεων push

wns.windows.com

Όχι

Όχι

Δ/Υ

11

Προαιρετικό: OneDrive για επιχειρήσεις: δυνατότητας υποστήριξης και τηλεμετρίας

ssw.live.com

mobile.pipe.aria.microsoft.com

watson.telemetry.microsoft.com

Όχι

Όχι

Δ/Υ

12

Προαιρετικό: OneDrive για επιχειρήσεις: Ενοποίηση του Office

nexus.officeapps.live.com

Όχι

Όχι

Δ/Υ

13

Προαιρετικό: API που επιτρέπουν στους χρήστες να λαμβάνουν βοήθεια και να ανακτούν αρχεία καταγραφής για σκοπούς διάγνωσης.

storage.live.com/clientLogs

storage.live.com/sendFeedback

Όχι

Όχι

Δ/Υ

14

Προαιρετικό: ενσωματωμένες συνδέσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

click.email.microsoftonline.com

Όχι

Όχι

Δ/Υ

15

Προαιρετικό: Υβριδική αναζήτηση SharePoint - Τελικό σημείο στο SearchContentService όπου το πρόγραμμα υβριδικής ανίχνευσης τροφοδοτεί έγγραφα

Το πρόγραμμα ανίχνευσης στο SP εσωτερικής εγκατάστασης επαληθεύεται από το SCS ως ο μισθωτής που κάνει την τροφοδοσία.

*.search.production.us.trafficmanager.net

*.search.production.emea.trafficmanager.net

*.search.production.apac.trafficmanager.net

Όχι

Όχι

Δ/Υ

16

Προαιρετικό: Υβριδική αναζήτηση SharePoint - Τελικό σημείο στο SearchContentService για την επιτυχή επαλήθευση από την απομακρυσμένη συστοιχία με έλεγχο ταυτότητας και εξουσιοδότηση OAuth. Ο διακομιστής εξουσιοδότησης σε αυτό το σενάριο είναι η Υπηρεσία ελέγχου πρόσβασης (ACS) Microsoft Azure.

Ο λογαριασμός ελεγκτή κεντρικού υπολογιστή / NodeRunner στο διακομιστή SP εσωτερικής εγκατάστασης.

accounts.accesscontrol.windows.net

Όχι

Όχι

Δ/Υ

17

Προαιρετικό: Υβριδική αναζήτηση SharePoint - Απαιτείται για τη δέσμη ενεργειών προσθήκης λογαριασμών για σύνδεση στις Υπηρεσίες Web παροχής του Office 365. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της δέσμης ενεργειών, προσθέτει το αναγνωριστικό αρχής υπηρεσίας του Office 365 στην τοπική συστοιχία και ορίζει το σωστό όνομα αρχής υπηρεσίας στο Azure AD για τη διεύθυνση URL εσωτερικής εγκατάστασης. Έτσι εξασφαλίζεται ότι η ομοσπονδία εξερχομένων ερωτημάτων μπορεί να προκύψει μεταξύ του μισθωτή του Office 365 και της συστοιχίας εσωτερικής εγκατάστασης

Καθολικός διαχειριστής ή ισοδύναμα διαπιστευτήρια στο μισθωτή για τον οποίο ρυθμίζονται οι παράμετροι της υβριδικής αναζήτησης

provisioningapi.microsoftonline.com

Όχι

Ναι

Δ/Υ

1 Αυτό το FQDN πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη αξιόπιστων τοποθεσιών ΙΕ του πελάτη για να λειτουργεί η Προβολή Εξερεύνησης.

Σημείωση: Το ExpressRoute για Office 365 δεν υποστηρίζει αυτή τη στιγμή IPv6. Οι πελάτες που δεν χρησιμοποιούν το ExpressRoute θα θέλουν να βεβαιωθούν ότι και οι δύο παρακάτω λίστες διευθύνσεων IP είναι προσβάσιμες μέσω του Internet.

Τελικά σημεία IPv4 SharePoint Online με δυνατότητα δρομολόγησης μέσω Internet και ExpressRoute

Τελικά σημεία IPv6 SharePoint Online με δυνατότητα δρομολόγησης μόνο μέσω Internet

13.107.6.150/31
13.107.6.168/32
13.107.9.150/31
13.107.9.168/32
13.107.136.0/22
40.108.0.0/19
40.108.128.0/17
52.104.0.0/14
104.146.0.0/19
104.146.128.0/17
134.170.200.0/21
134.170.208.0/21
150.171.40.0/22
191.232.0.0/23
191.235.0.0/20
2603:1039:1001::/48
2603:1039:e01::/48
2620:1ec:8f8::/46
2620:1ec:908::/46
2620:1ec:a92::150/128
2a01:111:f402::/48

Πρόσθετες υπηρεσίες του Office 365

Γραμμή

Αυτά τα τελικά σημεία προαιρετικό και το απαιτούμενο είναι για τους ακόλουθους σκοπούς

Προορισμός

CDN

ExpressRoute για Office 365

IP προορισμού

4

Απαιτείται: Βίντεο Office 365

*.keydelivery.mediaservices.windows.net

*.streaming.mediaservices.windows.net

Υπηρεσίες πολυμέσων Azure

Χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες πολυμέσων Azure 1

Δ/Υ

5

Απαιτείται: Βίντεο Office 365

ajax.aspnetcdn.com

Ναι

Όχι

Δ/Υ

6

Απαιτείται: Βίντεο Office 365

r3.res.outlook.com

Akamai

Όχι

Δ/Υ

7

Απαιτείται: Βίντεο Office 365

spoprod-a.akamaihd.net

Akamai

Όχι

Δ/Υ

8

Απαιτείται: Microsoft Stream

web.microsoftstream.com

*.cloudapp.net

api.microsoftstream.com

*.api.microsoftstream.com

*.api.microsoftstream.com

*.notification.api.microsoftstream.com

https://amp.azure.net/libs/amp/

https://web.localytics.com/v3/localytics.js

https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js

https://s0.assets-yammer.com/assets/platform_social_buttons.min.js

https://vortex.data.microsoft.com/collect/v1

Όχι

Όχι

Δ/Υ

*.streaming.mediaservices.windows.net

Υπηρεσίες πολυμέσων Azure

Χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες πολυμέσων Azure 1

9

Απαιτείται: Microsoft Stream

https://assets.onestore.ms/cdnfiles/external/mwf/long/v1/v1.4.0/css/mwf-{language}-default.min.css

https://amsglob0cdnstream11.azureedge.net

Ναι

Όχι

Δ/Υ

10

Προαιρετικό: Microsoft Stream

https://nps.onyx.azure.net

https://cdn.optimizely.com/js/

Δ/Υ

Όχι

Δ/Υ

1 Δείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες υπηρεσίες στη διαδρομή του Azure ExpressRoute και του δημόσιου καταλόγου ανταλλαγής κίνησης.

Γραμμή

Αυτά τα τελικά σημεία προαιρετικό και το απαιτούμενο είναι για τους ακόλουθους σκοπούς

Προορισμός

CDN

ExpressRoute για Office 365

IP προορισμού

3

Απαιτείται: Yammer

*.yammer.com1

*.yammerusercontent.com1

Όχι

Όχι

Περιοχές διευθύνσεων IP του Yammer.

4

Απαιτείται: Yammer

*.assets-yammer.com1

Διαφέρει

Όχι

Δ/Υ

1 Αυτό το FQDN πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη αξιόπιστων τοποθεσιών ΙΕ του πελάτη για να λειτουργεί.

Σημείωση: Ο χαρακτήρας μπαλαντέρ για το yammer.com αντιπροσωπεύει μια μεγάλη λίστα κόμβων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το Office 365.

Τελικά σημεία IPv4 Yammer με δυνατότητα δρομολόγησης μόνο μέσω Internet

13.107.6.158/31
13.107.9.158/31
40.78.62.210/32
134.170.148.0/22

Γραμμή

Αυτά τα τελικά σημεία προαιρετικό και το απαιτούμενο είναι για τους ακόλουθους σκοπούς

Προορισμός

CDN

ExpressRoute για Office 365

IP προορισμού

3

Απαιτείται: Sway

sway.com

www.sway.com

eus-www.sway.com

eus-000.www.sway.com

eus-001.www.sway.com

eus-002.www.sway.com

eus-003.www.sway.com

eus-004.www.sway.com

eus-005.www.sway.com

eus-006.www.sway.com

eus-007.www.sway.com

eus-008.www.sway.com

eus-009.www.sway.com

eus-00a.www.sway.com

eus-00b.www.sway.com

eus-00c.www.sway.com

eus-00d.www.sway.com

eus-00e.www.sway.com

wus-www.sway.com

wus-000.www.sway.com

wus-001.www.sway.com

wus-002.www.sway.com

wus-003.www.sway.com

wus-004.www.sway.com

wus-005.www.sway.com

wus-006.www.sway.com

wus-007.www.sway.com

wus-008.www.sway.com

wus-009.www.sway.com

wus-00a.www.sway.com

wus-00b.www.sway.com

wus-00c.www.sway.com

wus-00d.www.sway.com

wus-00e.www.sway.com

Όχι

Όχι

Περιοχές διευθύνσεων IP του Sway.

4

Απαιτείται: Sway

eus-www.sway-cdn.com

wus-www.sway-cdn.com

eus-www.sway-extensions.com

wus-www.sway-extensions.com

Akamai

Όχι

Δ/Υ

5

Προαιρετικό: Ανάλυση τοποθεσίας Web του Sway

c.microsoft.com c1.microsoft.com

prod.msocdn.com

www.google-analytics.com

Όχι

Όχι

Δ/Υ

6

Προαιρετικό: Περιεχόμενο τρίτων στο Sway

Πρόσβαση σε περιεχόμενο τρίτων, όπως Bing, Flickr, κ.λπ.

Όχι

Όχι

Δ/Υ

Τελικά σημεία IPv4 Sway με δυνατότητα δρομολόγησης μόνο μέσω Internet

         
        

Γραμμή

Αυτά τα τελικά σημεία προαιρετικό και το απαιτούμενο είναι για τους ακόλουθους σκοπούς

Προορισμός

CDN

ExpressRoute για Office 365

IP προορισμού

3

Απαιτείται: Planner

tasks.office.com

controls.office.com

cus-000.tasks.osi.office.net

ea-000.tasks.osi.office.net

eus-zzz.tasks.osi.office.net

neu-000.tasks.osi.office.net

sea-000.tasks.osi.office.net

weu-000.tasks.osi.office.net

wus-000.tasks.osi.office.net

Όχι

Όχι

Περιοχές διευθύνσεων IP του Planner.

6

Απαιτείται: CDN για το Planner

ajax.aspnetcdn.com

prod.msocdn.com

Akamai

Όχι

Δ/Υ

Τελικά σημεία IPv4 Planner με δυνατότητα δρομολόγησης μόνο μέσω Internet

13.107.6.160/32
13.107.9.160/32

Γραμμή

Σκοπός

Προέλευση | Διαπιστευτήρια

Προορισμός

CDN

ExpressRoute για Office 365

IP προορισμού

Θύρα προορισμού

1

Απαιτείται: Remote Connectivity Analyzer -Προετοιμασία δοκιμών συνδεσιμότητας.

Πρόγραμμα περιήγησης Web | Συνδεδεμένος χρήστης

testconnectivity.microsoft.com

Όχι

Όχι

         
        

TCP 80 και 443

2

Απαιτείται: Remote Connectivity Analyzer - Captcha και υπηρεσίες υποστήριξης

Πρόγραμμα περιήγησης Web | Συνδεδεμένος χρήστης

client.hip.live.com

wu.client.hip.live.com

support.microsoft.com

Όχι

Όχι

Δ/Υ

TCP 80 και 443

3

Απαιτείται: Remote Connectivity Analyzer - Εκτέλεση των δοκιμών που επιλέγονται από τον πελάτη.

testconnectivity.microsoft.com | Παρέχεται από τον πελάτη στην τοποθεσία web testconnectivity

Συστήματα εσωτερικής εγκατάστασης για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τη συνεργασία.

Όχι

Όχι

Περιοχές διευθύνσεων IP πελάτη

80, 443, 25, POP3 σε (110, 995 ή προσαρμοσμένη), IMAP4 σε (143, 993 ή προσαρμοσμένη)

4

Υποχρεωτικά: Λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών

Πρόγραμμα περιήγησης Web | Συνδεδεμένος χρήστης

Δείτε τις γνωστές CRL πιστοποιητικών ρίζας.

Όχι

Όχι

Δ/Υ

TCP 80 και 443

5

Απαιτείται: Βοηθός υποστήριξης και αποκατάστασης της Microsoft για το Office 365 - Επικύρωση διαπιστευτηρίων χρήστη καθολικής σύνδεσης.

o365diagnosticsbasic-eus.cloudapp.net (104.211.54.99)

o365diagnosticworker-eus.cloudapp.net (104.211.54.134)

STS εσωτερικής εγκατάστασης

Όχι

Όχι

Περιοχές διευθύνσεων IP πελάτη

Με δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων από τον πελάτη. Συνήθως TCP 443

Προγράμματα-πελάτες του Office

Τα προγράμματα-πελάτες του Office περιλαμβάνουν προγράμματα-πελάτες τόσο για υπολογιστές όσο και για κινητές συσκευές. Τα online τελικά σημεία που χρησιμοποιούν αυτές οι εφαρμογές για τη βελτίωση της εμπειρίας του προϊόντος παρατίθενται λεπτομερώς παρακάτω.

Για να κατανοήσετε τις απαιτήσεις τελικού σημείου του Office 2016 για Mac, ανατρέξτε στο άρθρο αναφοράς Αιτήσεις δικτύου στο Office 2016 για Mac.

Για να κατανοήσετε τις αιτήσεις δικτύου από τα προγράμματα-πελάτες του Office, συμπεριλαμβανομένου του Office 365 ProPlus, του Office 2016 για Windows, της εφαρμογής Outlook για iOS και Windows και του OneNote, ανατρέξτε στο άρθρο Αιτήσεις δικτύου στο Office 365 ProPlus.

Η σύντομη σύνδεση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιστρέψετε είναι η εξής: https://aka.ms/o365endpoints

Σχετικά θέματα

Συνδεσιμότητα δικτύου στο Office 365
Διαχείριση τελικών σημείων του Office 365
Αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας του Office 365
Συνδεσιμότητα υπολογιστών-πελατών
Δίκτυα παράδοσης περιεχομένου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×