Ανατομία μιας τοποθεσίας δημοσίευσης στο Office SharePoint Server 2007

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το άρθρο αυτό αφορά τους σχεδιαστές Web που εργάζονται με το Microsoft Office SharePoint Designer 2007, γνωρίζουν το Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 και θέλουν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη δημοσίευση τοποθεσιών του Microsoft Office SharePoint Server 2007. Σε μια τοποθεσία δημοσίευσης, οι χρήστες δημιουργούν σελίδες εργαζόμενοι το πρόγραμμα περιήγησης. Οι σελίδες αυτές βασίζονται σε διατάξεις σελίδας που μπορούν να δημιουργήσουν οι σχεδιαστές και να τις προσαρμόσουν με το Office SharePoint Designer 2007, αλλά όχι μέσω του προγράμματος περιήγησης. Συνεπώς, αυτή η σύντομη επισκόπηση μιας τοποθεσίας δημοσίευσης περιλαμβάνει οδηγίες για το άνοιγμα της τοποθεσίας στο Office SharePoint Designer 2007.

Το Office SharePoint Server 2007 περιλαμβάνει δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου που σας βοηθούν να καθορίσετε την παραγωγή περιεχομένου Web. Η επιλογή τοποθεσίας δημοσίευσης εμφανίζεται όταν δημιουργείτε την τοποθεσία σας είτε μέσω του προγράμματος περιήγησης ή στο Office SharePoint Designer 2007, όπως φαίνεται στην παρακάτω απεικόνιση. (Σημειώστε ότι η λίστα με τα διαθέσιμα πρότυπα μπορεί να διαφέρει από διακομιστή σε διακομιστή, ανάλογα με ποια πρότυπα έχει αναπτύξει ο διαχειριστής διακομιστή και είναι διαθέσιμα σε εσάς.)

Επιλογή σελίδας προτύπου:

Παράθυρο διαλόγου Δημιουργία που εμφανίζει την καρτέλα Τοποθεσία Web με επιλεγμένο το στοιχείο Τοποθεσία δημοσίευσης

Το άρθρο αυτό παρέχει μια σύντομη, οπτική επισκόπηση μιας τοποθεσίας δημοσίευσης του Office SharePoint Server 2007 που χρησιμοποιεί ένα πρότυπο "Τοποθεσία εταιρικού Intranet" . Το άρθρο αυτό δείχνει επίσης πού υπάρχουν σημαντικά στοιχεία μιας τοποθεσίας δημοσίευσης όταν την ανοίγετε στο Office SharePoint Designer 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Τι βλέπετε στο πρόγραμμα περιήγησης

Τι βλέπετε στο Office SharePoint Designer 2007

Επεξεργασία σελίδων δημοσίευσης

Προτεινόμενα επόμενα βήματα

Τι εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης

Οι τοποθεσίες του Office SharePoint Server 2007 έχουν κάποιες κοινές, προφανείς διαφορές από τις τοποθεσίες του Office SharePoint Portal Server 2003. Οι διαφορές αυτές υποδεικνύονται στην παρακάτω απεικόνιση.

Τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007 που εμφανίζει διαφορές

1. Η διεύθυνση URL για αυτό το υπόδειγμα τοποθεσίας είναι διαφορετικό από αυτό που ίσως περιμένατε. Στο παράδειγμα αυτό, η διεύθυνση URL είναι http://sharepoint /sites/fabrikam/pages/default.aspx. Η διεύθυνση URL περιλαμβάνει /σελίδες επειδή η προεπιλεγμένη κεντρική σελίδα βρίσκεται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων Σελίδες στην τοποθεσία. Η βιβλιοθήκη εγγράφων Σελίδες χρησιμοποιείται για την αποθήκευση σελίδων που δημιουργήθηκαν από διατάξεις σελίδων δημοσίευσης με χρήση ενός προγράμματος περιήγησης του Web.

2. Οι καρτέλες στην αρχή συνδέονται αυτόματα με δευτερεύουσες τοποθεσίες.

Σημείωση: Οι καρτέλες που εμφανίζονται (αν υπάρχουν) προσδιορίζονται από τον ορισμό τοποθεσίας, από την οποία δημιουργήθηκε η τοποθεσία. Η απεικόνιση δείχνει την προεπιλεγμένη διάταξη για μια τοποθεσία δημοσίευσης.

3. Οι συνδέσεις Έγγραφα και λίστες, Δημιουργία, και Ρυθμίσεις τοποθεσίας που βρίσκονται κανονικά στην αρχή των τοποθεσιών του SharePoint έχουν μεταφερθεί στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας.

4. Η Γρήγορη εκκίνηση περιλαμβάνει συνδέσεις με έγγραφα, εικόνες, λίστες, συζητήσεις και έρευνες και επίσης συνδέσεις με Νέα και Εκθέσεις. Καθώς δημοσιεύονται σελίδες, οι συνδέσεις με αυτές προστίθενται αυτόματα στις συγκεκριμένες περιοχές.

5. Μια νέα δυνατότητα Κάδος ανακύκλωσης επιτρέπει στους χρήστες να επαναφέρουν στοιχεία που έχουν διαγραφτεί από την τοποθεσία ή για αδειάσουν διαγραμμένα στοιχεία.

Επίσης, όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία δημοσίευσης, η δυνατότητα δημοσίευσης δημιουργεί αυτόματα τρεις βιβλιοθήκες εγγράφων, όπως εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα: Σελίδες, Έγγραφα και Εικόνες. Αυτές οι βιβλιοθήκες εγγράφων εμφανίζονται στη Λίστα φακέλων όταν ανοίγετε την τοποθεσία για επεξεργασία στο Office SharePoint Designer 2007.

Λίστα περιεχομένου τοποθεσία Όλες που εμφανίζει τις βιβλιοθήκες εγγράφων

Κάθε τοποθεσία δημοσίευσης έχει μια βιβλιοθήκη εγγράφων Σελίδες, όπου αποθηκεύονται όλες οι σελίδες στην τοποθεσία που δημιουργούνται από μια διάταξη σελίδας. Επίσης, κάθε τοποθεσία δημοσίευσης χρησιμοποιεί κύριες σελίδες που αποθηκεύονται στη Συλλογή κύριας σελίδας. Η συλλογή αυτή περιέχει επίσης τις διατάξεις σελίδας που είναι διαθέσιμες σε όλες τις δευτερεύουσες σελίδες στη συλλογή τοποθεσίας.

Όλες οι διατάξεις σελίδας και οι κύριες σελίδες αποθηκεύονται στην αρχή της τοποθεσίας SharePoint για μια συλλογή τοποθεσίας, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων που ονομάζεται κύρια σελίδα και Συλλογή κύριας σελίδας. Αυτή η βιβλιοθήκη εγγράφων υποστηρίζει την απεικόνιση ροών εργασιών, ώστε, για παράδειγμα, να μπορείτε να καθορίσετε ροές εργασιών για την έγκριση διατάξεων σελίδων και κύριων σελίδων.

Από προεπιλογή, το Office SharePoint Server 2007 δημιουργεί μια κύρια σελίδα για κάθε τοποθεσία. Οι διατάξεις σελίδας αποθηκεύονται πάντα στη Συλλογή κύριας σελίδας στην κύρια τοποθεσία. Για να περιηγηθείτε στην αρχική τοποθεσία, στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας. Κατόπιν, στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην εντολή Μετάβαση στις ρυθμίσεις τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου.

Λίστες συλλογής από τη δευτερεύουσα τοποθεσία δημοσίευσης και την τοποθεσία δημοσίευσης ανώτερου επιπέδου

Αρχή της σελίδας

Τι εμφανίζεται στο Office SharePoint Designer 2007

Το Office SharePoint Designer 2007 είναι το εργαλείο προσαρμογής για τοποθεσίες του Office SharePoint Server 2007, συμπεριλαμβανομένων και των τοποθεσιών δημοσίευσης. Όταν ανοίγετε μια τοποθεσία δημοσίευσης στο SharePoint Designer, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να εντοπίσετε τις σελίδες που προσαρμόζετε συχνότερα: σελίδες (συμπεριλαμβανομένων των σελίδων default.aspx, κεντρική σελίδα τοποθεσίας), διατάξεις σελίδας και κύριες σελίδες.

Τοποθεσία δημοσίευσης στο Office SharePoint Designer 2007

1. Όταν ανοίγετε μια τοποθεσία δημοσίευσης, η κεντρική σελίδα δεν ανοίγει για επεξεργασία ούτε είναι ορατή στη Λίστα φακέλων, επειδή βρίσκεται στη βιβλιοθήκη εγγράφων Σελίδες αντί για τη ρίζα της τοποθεσίας. Η προβολή Φάκελοι ανοίγει από προεπιλογή, αντί της κεντρικής σελίδας.

2. Επειδή αυτή τη τοποθεσία δημοσίευσης είναι ανώτερου επιπέδου τοποθεσία, ο κατάλογος _catalogs, στη Λίστα φακέλων περιέχει φακέλους-κλειδιά όπως τη Συλλογή προτύπων λίστας, τη Συλλογή κύριας σελίδας, τη Λίστα πληροφοριών χρήστη, τη Συλλογή τμήματος Web και τη Συλλογή προτύπου τοποθεσίας. Αντίθετα, η παρακάτω απεικόνιση εμφανίζει μια τοποθεσία δημοσίευσης που είναι δευτερεύουσα τοποθεσία.

Η παρακάτω απεικόνιση δείχνει τον τρόπο δομής σε μια τοποθεσία δημοσίευσης.

Λίστα φακέλων που εμφανίζει τα αρχεία και τους φακέλους σε μια τοποθεσία δημοσίευσης

1. Η προεπιλεγμένη κύρια σελίδα, ονομάζεται default.master και βρίσκεται στον κατάλογο _catalogs/masterpage.

2. Όταν ανοίγετε μια τοποθεσία δημοσίευσης, η κεντρική σελίδα δεν ανοίγει για επεξεργασία ούτε είναι ορατή στη Λίστα φακέλων, επειδή βρίσκεται στη βιβλιοθήκη εγγράφων Σελίδες αντί για τη ρίζα της τοποθεσίας, και επειδή η σελίδες που δημιουργήθηκαν από μια διάταξη σελίδας δημοσίευσης παρέχουν δυνατότητα επεξεργασίας μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης.

3. Οι διατάξεις σελίδας βρίσκονται στον κατάλογο _catalogs/masterpage.

4. Οι τοποθεσίες δημοσίευσης περιέχουν τρεις βιβλιοθήκες εγγράφων που είναι μοναδικές σε αυτές: Έγγραφα, Σελίδες και Εικόνες δημοσίευσης. Η Βιβλιοθήκη εγγράφων χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εγγράφων που είναι συνημμένα ή συσχετισμένα με σελίδες δημοσίευσης. Η βιβλιοθήκη εγγράφων Σελίδες είναι το σημείο στο οποίο αποθηκεύονται οι σελίδες που δημιουργήθηκαν στο πρόγραμμα περιήγησης. Η βιβλιοθήκη Εικόνες δημοσίευσης χρησιμοποιείται για την αποθήκευση γραφικών και φωτογραφιών που είναι συνημμένες ή συσχετισμένες με σελίδες δημοσίευσης.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία σελίδων δημοσίευσης

Οι τοποθεσίες δημοσίευσης είναι σχεδιασμένες για ομάδες με τοποθεσίες Web που ενημερώνονται από εξουσιοδοτημένα μέλη ομάδας από τα προγράμματα περιήγησης στο Web. Το Office SharePoint Designer 2007 Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των προτύπων από τις οποίες δημιουργούνται οι σελίδες δημοσίευσης (που ονομάζονται διατάξεις σελίδας), αλλά το πρόγραμμα περιήγησης είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του περιεχομένου σε σελίδες δημοσίευσης. Για το λόγο αυτό, εάν επιχειρήσετε να ανοίξετε μια σελίδα δημοσίευσης — όπως τη σελίδα default.aspx — για επεξεργασία στο Office SharePoint Designer 2007, εμφανίζεται το εξής μήνυμα.

Μήνυμα ότι δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τη σελίδα, αλλά μπορείτε να επεξεργαστείτε την αντίστοιχη διάταξη σελίδας

Το μήνυμα αυτό σας ενημερώνει ότι μπορείτε είτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο της σελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης ή να επεξεργαστείτε τη διάταξη της σελίδας από την οποία δημιουργήθηκε η σελίδα στο Office SharePoint Designer 2007. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των διατάξεων σελίδας, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην επόμενη ενότητα.

Αρχή της σελίδας

Προτεινόμενα βήματα συνέχειας

Τώρα που γνωρίζετε για την τοποθεσία δημοσίευσης στο Office SharePoint Designer 2007, ενδέχεται να θέλετε να μάθετε τον τρόπο για:

  • Δημιουργία μιας διάταξης σελίδας δημοσίευσης    Μια διάταξη σελίδας δεν μπορούν να δημιουργηθούν μέσω του προγράμματος περιήγησης, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Office SharePoint Designer 2007. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας διάταξης σελίδας δημοσίευσης.

  • Προσαρμογή μιας διάταξης σελίδας δημοσίευσης   Office SharePoint Designer 2007 είναι το εργαλείο της επιλογής για την προσαρμογή της διάταξης σελίδας δημοσίευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Προσαρμογή μιας διάταξης σελίδας δημοσίευσης

  • Δημιουργία και διαχείριση σελίδων δημοσίευσης    Με Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε διατάξεις σελίδας. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε σελίδες δημοσίευσης, αλλά μόνο αν τις διαχωρίσετε από τη διάταξη σελίδας στην οποία βασίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία και διαχείριση σελίδων δημοσίευσης.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×