Αναπτύξτε το Σημειωματάριο τάξης του OneNote προσθέτου με τη χρήση προτύπων πολιτικής ομάδας: ένας οδηγός για διαχειριστές IT

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι διαχειριστές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό για να αναπτύξετε το προσθέσετε στο Σημειωματάριο τάξης του OneNote σε ένα σχολείο ή μια περιοχή, με τη χρήση προτύπων πολιτικής ομάδας. Με αυτήν την προσέγγιση, οι διαχειριστές IT Προωθήστε προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για ένα συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης εκμάθησης (LMS) ή μαθητές πληροφορίες συστήματος (SIS) ή βιβλίο βαθμολόγησης. Από την ανάπτυξη αυτή την πολιτική ομάδας, τους καθηγητές έχουν μικρότερο για να ρυθμίσετε τον εαυτό τους για να ξεκινήσετε με ανάθεσης και την ενοποίηση βαθμού με το Σημειωματάριο τάξης στο πρόσθετο.

Γρήγορα αποτελέσματα

Κάντε λήψη του πρότυπα Σημειωματάριο τάξης του προσθέτου πολιτικής ομάδας.

Αυτό το αρχείο περιέχει ένα αρχείο ClassNotebook.admx χωρίς καθορισμένη γλώσσα και πολλές ClassNotebook.adml αρχεία σε συγκεκριμένη γλώσσα, μία για κάθε μία από τις γλώσσες 43 που υποστηρίζει το Σημειωματάριο τάξης στο πρόσθετο.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των αρχείων ADMX και ADML για τα Windows 7 και Windows Server 2008 και παραπάνω, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση ομάδας πολιτικής ADMX αρχεία Οδηγός βήμα προς βήμα.

Διαχείριση συνδέσεων LMS/SIS

Προσθήκη στο Σημειωματάριο τάξης επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς για να συνδεθείτε με τους του σχολείου ή της περιφέρεια LMS/SIS. Όταν τους εκπαιδευτικούς, κάντε κλικ στο κουμπί συνδέσεις στο Σημειωματάριο τάξης στο πρόσθετο, θα σας ζητηθεί για τις ρυθμίσεις σύνδεσης που θα σας επιτρέψει Σημειωματάριο τάξης στο πρόσθετο για να συνδεθείτε με τους LMS/SIS, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

Παράθυρο διαλόγου στιγμιότυπο οθόνης της σύνδεσης του το Σημειωματάριο τάξης του OneNote με την πολιτική ομάδας που δεν έχει ρυθμιστεί.

Με αυτήν την πολιτική ομάδας, ένας διαχειριστής IT να ορίσετε αυτές τις ρυθμίσεις για κάθε καθηγητές στο σχολείο ή περιφέρεια. Μόλις ενεργοποιηθεί, τους καθηγητές δεν θα χρειαστεί να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συνδέσεων με ενεργοποιημένη μια πολιτική ομάδας.

Στιγμιότυπο οθόνης από το παράθυρο διαλόγου συνδέσεις από το Σημειωματάριο τάξης του OneNote στο πρόσθετο με ενεργοποιημένη την πολιτική ομάδας.

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν αυτές τις ρυθμίσεις στο λεπτομερειών και πώς ισχύουν για κάθε ένα από τα LMS/SIS που υποστηρίζει το Σημειωματάριο τάξης στο πρόσθετο.

Ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας που περιλαμβάνονται στα παραπάνω πρότυπα.

Όνομα ρύθμισης

Διαδρομή και όνομα τιμής μητρώου

Περιγραφή

Όνομα LMS

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\Lms

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει το LMS ή SIS που Σημειωματάριο τάξης στο πρόσθετο συνδέεται με.

Για τη λίστα επιτρεπόμενων τιμών για αυτήν τη ρύθμιση, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις LMS/SIS παρακάτω.

Διεύθυνση URL του κεντρικού υπολογιστή LMS

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\LmsHost

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει τη διεύθυνση URL του κεντρικού υπολογιστή του LMS ή SIS. Ορισμένες LMS και SIS διαθέτουν διευθύνσεις URL σταθερό κεντρικού υπολογιστή ενώ άλλοι χρήστες έχουν διευθύνσεις URL του κεντρικού υπολογιστή που σχετίζονται με ένα σχολείο ή σε μία περιοχή.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις LMS/SIS παρακάτω για να δείτε ποια LMS ή SIS έχουν διευθύνσεις URL σχολική ή περιφέρεια κεντρικού υπολογιστή.

Αναγνωριστικό υπολογιστή-πελάτη

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientId

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει το Αναγνωριστικό πελάτη (μερικές φορές αναφέρεται ως το Αναγνωριστικό εφαρμογής) ότι το πρόσθετο του σημειωματαρίου τάξης απαιτεί να για να καλέσετε τη διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (API) ορισμένων LMS ή SIS. Αναγνωριστικά προγράμματος-πελάτη συνήθως δημιουργούνται από το διαχειριστή IT εντός του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη LMS/SIS μαζί με το μυστικό προγράμματος-πελάτη.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις LMS/SIS παρακάτω για να δείτε ποια LMS ή SIS απαιτούν ένα αναγνωριστικό υπολογιστή-πελάτη.

Μυστικό προγράμματος-πελάτη

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientSecret

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει το μυστικό προγράμματος-πελάτη (μερικές φορές αναφέρεται ως το μυστικό της εφαρμογής) ότι το πρόσθετο του σημειωματαρίου τάξης απαιτεί να για να καλέσετε τη διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (API) ορισμένων LMS ή SIS.

Απόρρητο προγράμματος-πελάτη είναι συνήθως που δημιουργούνται από το διαχειριστή IT εντός του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη LMS/SIS μαζί με το αναγνωριστικό του προγράμματος-πελάτη.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις LMS/SIS παρακάτω για να δείτε ποια LMS ή SIS απαιτούν ένα μυστικό προγράμματος-πελάτη.

Διακριτικό πρόσβασης

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\AccessToken

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει το διακριτικό πρόσβασης (μερικές φορές αναφέρεται ως το διακριτικό χρήστη) ότι το πρόσθετο του σημειωματαρίου τάξης απαιτεί να για να καλέσετε τη διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (API) ορισμένων LMS ή SIS.

Διακριτικά πρόσβασης συνήθως δημιουργούνται από το διαχειριστή IT εντός οι ρυθμίσεις διαχειριστή LMS/SIS.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις LMS/SIS παρακάτω για να δείτε ποια LMS ή SIS απαιτεί ένα διακριτικό πρόσβασης.

Κωδικός σχολείο

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolCode

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει τον κωδικό σχολείο Σημειωματάριο τάξης στο πρόσθετο για το OneNote απαιτεί για να καλέσετε τη διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (API) ορισμένων LMS ή SIS.

Η τιμή αυτής της ρύθμισης συνήθως λαμβάνονται από τις ρυθμίσεις διαχείρισης LMS/SIS.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις LMS/SIS παρακάτω για να δείτε ποια LMS ή SIS απαιτούν έναν κωδικό σχολείου.

Σχολικό έτος

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolYear

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει το έτος σχολείο Σημειωματάριο τάξης στο πρόσθετο για το OneNote απαιτεί για να καλέσετε τη διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (API) ορισμένων LMS ή SIS.

Η τιμή αυτής της ρύθμισης συνήθως λαμβάνονται από τις ρυθμίσεις διαχείρισης LMS/SIS.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις LMS/SIS παρακάτω για να δείτε ποια LMS ή SIS απαιτούν ένα σχολείο έτος.

Ρυθμίσεις LMS/SIS

Οι παρακάτω ενότητες παρουσιάζουν τις ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας που απαιτούνται από κάθε ένα από τα LMS/SIS που υποστηρίζονται από το Σημειωματάριο τάξης στο πρόσθετο.

Μια τιμή ρύθμισης με έντονη γραφή υποδεικνύει ότι η τιμή πρέπει να εισάγονται κατά λέξη. Για παράδειγμα, η τιμή για τη ρύθμιση LMS όνομα.

Μια τιμή ρύθμιση σε πλάγια γραφή δηλώνει ότι η τιμή ειδικά για την παρουσία LMS/SIS σας του σχολείου ή της περιοχής και συνήθως που λαμβάνονται από τις ρυθμίσεις του διαχειριστή. Για παράδειγμα, η τιμή για τη ρύθμιση LMS διεύθυνση URL κεντρικού υπολογιστή.

Aeries

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

Aeries

Brightspace

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

Brightspace

Διεύθυνση URL του κεντρικού υπολογιστή LMS

Συμβολοσειρά

Η διεύθυνση URL της παρουσίας Brightspace του σχολείου ή της περιοχής σας. Για παράδειγμα: https://contoso.brightspace.com

Αναγνωριστικό υπολογιστή-πελάτη

Συμβολοσειρά

Δημιουργηθεί μέσα σας παρουσία Brightspace. Ανατρέξτε στο θέμα Αυτός ο οδηγός για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να δημιουργήσετε το αναγνωριστικό του προγράμματος-πελάτη.

Μυστικό προγράμματος-πελάτη

Συμβολοσειρά

Δημιουργηθεί μέσα σας παρουσία Brightspace. Ανατρέξτε στο θέμα Αυτός ο οδηγός για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να δημιουργήσετε το μυστικό προγράμματος-πελάτη.

Καμβάς

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

Καμβάς

Διεύθυνση URL του κεντρικού υπολογιστή LMS

Συμβολοσειρά

Η διεύθυνση URL της παρουσίας καμβά του σχολείου ή της περιοχής σας. Για παράδειγμα: https://contoso.instructure.com

Classter

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

Classter

Edmodo

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

Edmodo

EDUonGo

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

EDUonGo

Διεύθυνση URL του κεντρικού υπολογιστή LMS

Συμβολοσειρά

Η διεύθυνση URL της παρουσίας EDUonGo του σχολείου ή της περιοχής σας. Για παράδειγμα: https://contoso.eduongo.com

Firefly εκμάθησης

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

FireflyLearning

Διεύθυνση URL του κεντρικού υπολογιστή LMS

Συμβολοσειρά

Η διεύθυνση URL της παρουσίας Firefly εκμάθησης του σχολείου ή της περιοχής σας. Για παράδειγμα: https://contoso.firefly.com

Google τάξης

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

GoogleClassroom

LMS365

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

Lms365

Διεύθυνση URL του κεντρικού υπολογιστή LMS

Συμβολοσειρά

Η διεύθυνση URL της παρουσίας LMS365 του σχολείου ή της περιοχής σας. Για παράδειγμα: https://contoso.sharepoint.com

Microsoft Classroom

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

MicrosoftClassroom

Moodle

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

Moodle

Διεύθυνση URL του κεντρικού υπολογιστή LMS

Συμβολοσειρά

Η διεύθυνση URL της παρουσίας Moodle του σχολείου ή της περιοχής σας. Για παράδειγμα: https://contoso.moodle.com

Διακριτικό πρόσβασης

Συμβολοσειρά

Δημιουργηθεί μέσα σας παρουσία Moodle. Ανατρέξτε στο θέμα Αυτός ο οδηγός για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να δημιουργήσετε το διακριτικό πρόσβασης.

OpenLearning

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

OpenLearning

PowerSchool

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

PowerSchool

Rediker

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

Rediker

Διεύθυνση URL του κεντρικού υπολογιστή LMS

Συμβολοσειρά

Η διεύθυνση URL της παρουσίας Moodle του σχολείου ή της περιοχής σας. Για παράδειγμα: https://www.plusportals.com/contoso

Κωδικός σχολείο

Συμβολοσειρά

Συντελεσθούν από την παρουσία Rediker. Ανατρέξτε στο θέμα https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

Σχολικό έτος

Συμβολοσειρά

Συντελεσθούν από την παρουσία Rediker. Ανατρέξτε στο θέμα https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

Byte που το σχολείο

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

SchoolBytes

Schoology

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

Schoology

Διεύθυνση URL του κεντρικού υπολογιστή LMS

Συμβολοσειρά

Η διεύθυνση URL της παρουσίας Schoology του σχολείου ή της περιοχής σας. Για παράδειγμα: https://contoso.schoology.com

Αναγνωριστικό υπολογιστή-πελάτη

Συμβολοσειρά

Δημιουργηθεί μέσα σας παρουσία Schoology. Ανατρέξτε στο θέμα https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Μυστικό προγράμματος-πελάτη

Συμβολοσειρά

Δημιουργηθεί μέσα σας παρουσία Schoology. Ανατρέξτε στο θέμα https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Sebit VCloud

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

Sebit

Skyward

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

Skyward

SunGard

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

SunGard

Εκπαιδευτικό πίνακα εργαλείων

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

TeacherDashboard

Διεύθυνση URL του κεντρικού υπολογιστή LMS

Συμβολοσειρά

Η διεύθυνση URL της παρουσίας εκπαιδευτικό πίνακα εργαλείων του σχολείου ή της περιοχής σας. Για παράδειγμα: https://contoso.teacherdasboard365.com

WinjiGo

Όνομα ρύθμισης

Ορισμός τύπου

Τιμή

Όνομα LMS

Συμβολοσειρά

WinjiGo

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×