Ανανέωση συνδεδεμένων (που έχουν εισαχθεί) δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μια περιοχή κελιών, ένας πίνακας του Excel, μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, ένα αρχείο κειμένου και ένα ερώτημα Web είναι δυνατό να συνδεθούν με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων. Μπορείτε να ανανεώσετε τα δεδομένα, για να ενημερωθούν τα δεδομένα από αυτήν την εξωτερική προέλευση δεδομένων. Κάθε φορά που κάνετε ανανέωση δεδομένων, βλέπετε την πιο πρόσφατη έκδοση των πληροφοριών στην προέλευση δεδομένων, μαζί με οποιεσδήποτε αλλαγές έγιναν στα δεδομένα).

Σημείωση ασφαλείας : Οι συνδέσεις προς εξωτερικά δεδομένα ενδέχεται να έχουν απενεργοποιηθεί προσωρινά στον υπολογιστή σας. Για να ανανεώνονται τα δεδομένα κατά το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις συνδέσεις δεδομένων, είτε χρησιμοποιώντας τη γραμμή του Κέντρου αξιοπιστίας είτε τοποθετώντας το βιβλίο εργασίας σε μια αξιόπιστη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, κατάργηση ή αλλαγή μιας αξιόπιστης θέσης για τα αρχεία σας, Προσθήκη, κατάργηση ή προβολή αξιόπιστου εκδότηκαι να προβάλετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας στο Κέντρο αξιοπιστίας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ανανέωση δεδομένων από το Microsoft Query, του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων ή Web ερωτήματος

Ανανέωση δεδομένων από ένα αρχείο κειμένου που έχει εισαχθεί

Ανανέωση αρχείου κύβου χωρίς σύνδεση

Ανανέωση δεδομένων σε ένα αρχείο XML που έχει εισαχθεί

Αυτόματη ανανέωση δεδομένων κατά το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας

Αυτόματη ανανέωση δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα

Απαίτηση κωδικού πρόσβασης για την ανανέωση της περιοχής εξωτερικών δεδομένων

Εκτέλεση ερωτήματος στο παρασκήνιο ή ενώ περιμένετε

Έλεγχος της κατάστασης μιας λειτουργίας ανανέωσης ή ακύρωση μιας ανανέωσης

Ανανέωση δεδομένων από ερώτημα Microsoft, από τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων ή από ερώτημα Web

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να ανανεώσετε μια συγκεκριμένη σύνδεση δεδομένων στο βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί στην περιοχή εξωτερικών δεδομένων. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Συνδέσεις , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Ανανέωση όλων και κατόπιν στο στοιχείο Ανανέωση.

 • Για να ανανεώσετε όλες τις συνδέσεις δεδομένων στο βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση όλων στην καρτέλα Δεδομένα στην ομάδα Συνδέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν έχετε ανοιχτά περισσότερα από ένα φύλλα εργασίας, πρέπει να επαναλάβετε τη λειτουργία σε κάθε βιβλίο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Ανανέωση δεδομένων από αρχείο κειμένου που έχετε εισαγάγει

 1. Επιλέξτε το φύλλο εργασίας που περιέχει το αρχείο κειμένου που έχετε εισαγάγει.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ανανέωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου κειμένου, επιλέξτε το αρχείο κειμένου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

Αρχή της σελίδας

Ανανέωση ενός αρχείου κύβου για εργασία χωρίς σύνδεση

Η διαδικασία ανανέωσης ενός αρχείο κύβου εκτός σύνδεσης, η οποία το δημιουργεί εκ νέου λαμβάνοντας τα πιο πρόσφατα δεδομένα από τον κύβο του διακομιστή, ενδέχεται να είναι χρονοβόρα και να απαιτεί αρκετό προσωρινό χώρο στο δίσκο. Ξεκινήστε τη διαδικασία όταν δεν χρειάζεται να αποκτήσετε άμεσα πρόσβαση σε άλλα αρχεία και βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε επαρκή χώρο στο δίσκο για να αποθηκεύσετε ξανά το αρχείο.

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα η οποία βασίζεται στο αρχείο κύβου για εργασία χωρίς σύνδεση.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ανανέωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Αρχή της σελίδας

Ανανέωση δεδομένων σε αρχείο XML που έχετε εισαγάγει

 1. Στο βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα αντιστοιχισμένο κελί για να επιλέξετε την αντιστοίχιση XML που θέλετε.

 2. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, κάντε τα εξής για να την εμφανίσετε:

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

  2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

 3. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα XML, κάντε κλικ στο στοιχείο Ανανέωση δεδομένων.

  Ομάδα XML στην Κορδέλα

Αρχή της σελίδας

Αυτόματη ανανέωση δεδομένων κατά το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας

Μπορείτε να ανανεώνετε αυτόματα μια περιοχή δεδομένων εξωτερικής προέλευσης κατά το άνοιγμα του βιβλίου εργασίας. Προαιρετικά, μπορείτε να αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας, χωρίς να συμπεριλαμβάνετε τα δεδομένα εξωτερικής προέλευσης, ώστε να μειωθεί το μέγεθος αρχείου του βιβλίου εργασίας.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής δεδομένων εξωτερικής προέλευσης.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ανανέωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες σύνδεσης.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρήση.

 4. Στην περιοχήΈλεγχος ανανέωσης, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ανανέωση δεδομένων κατά το άνοιγμα του αρχείου.

 5. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας με τον ορισμό του ερωτήματος, αλλά χωρίς τα δεδομένα εξωτερικής προέλευσης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση δεδομένων από περιοχή εξωτερικών δεδομένων πριν την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να ανανεώνονται τα δεδομένα κατά το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας για μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Ανανέωση δεδομένων κατά το άνοιγμα του αρχείου. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου βρίσκεται στην ενότητα Δεδομένα Συγκεντρωτικού Πίνακα στην καρτέλα Δεδομένα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Αυτόματη ανανέωση δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής δεδομένων εξωτερικής προέλευσης.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ανανέωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες σύνδεσης.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρήση.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο Ανανέωση κάθε και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό λεπτών που θα μεσολαβούν ανάμεσα σε κάθε ανανέωση.

Αρχή της σελίδας

Απαίτηση κωδικού πρόσβασης για την ανανέωση μιας περιοχής εξωτερικών δεδομένων

Οι αποθηκευμένοι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι κρυπτογραφημένοι και δεν συνιστώνται. Εάν απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τη σύνδεση με την προέλευση δεδομένων, μπορείτε να απαιτήσετε την εισαγωγή από τους χρήστες του κωδικού πρόσβασης για την ανανέωση της περιοχής εξωτερικών δεδομένων. Αυτή η διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε δεδομένα που έχουν ανακτηθεί από ένα αρχείο κειμένου (*.txt) ή ένα ερώτημα στο Web (*.iqy).

Χρησιμοποιείτε πάντοτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν κεφαλαία με πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι απλοί κωδικοί πρόσβασης δεν συνδυάζουν αυτά τα στοιχεία. Ισχυρός κωδικός πρόσβασης: Y6dh!et5. Απλός κωδικός πρόσβασης: House27. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν μήκος 8 ή περισσότερων χαρακτήρων. Μια φράση πρόσβασης που χρησιμοποιεί 14 ή περισσότερους χαρακτήρες είναι προτιμότερη.

Είναι σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, η Microsoft δεν είναι δυνατό να τον ανακτήσει. Αποθηκεύστε τους κωδικούς πρόσβασης που σημειώνετε σε ασφαλές σημείο και μακριά από τις πληροφορίες, για τις οποίες βοηθούν την προστασία τους.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής δεδομένων εξωτερικής προέλευσης.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ανανέωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες σύνδεσης.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ορισμός.

 4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Απαιτείται ένας κωδικός πρόσβασης από το Excel, μόνο την πρώτη φορά που ανανεώνεται η περιοχή δεδομένων εξωτερικής προέλευσης, σε κάθε περίοδο λειτουργίας του Excel. Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε το Excel, θα σας ζητηθεί ξανά ο κωδικός πρόσβασης, εάν ανοίξετε το βιβλίο εργασίας που περιλαμβάνει το ερώτημα και επιχειρήσετε την εκτέλεση μιας διαδικασίας ανανέωσης.

Αρχή της σελίδας

Εκτέλεση ενός ερωτήματος στο παρασκήνιο ή κατά την αναμονή

Η εκτέλεση ενός ερωτήματος στο παρασκήνιο σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Excel, ενώ εκτελείται το ερώτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ενός ερωτήματος OLAP στο παρασκήνιο.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής δεδομένων εξωτερικής προέλευσης.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ανανέωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες σύνδεσης.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρήση.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ανανέωση στο παρασκήνιο για να εκτελέσετε το ερώτημα στο παρασκήνιο. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, για να εκτελεστεί το ερώτημα κατά την αναμονή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ενώ καταγράφετε μια μακροεντολή που περιέχει ένα ερώτημα, το Excel δεν θα εκτελεί το ερώτημα στο παρασκήνιο. Για την αλλαγή της μακροεντολής που καταγράψατε, ώστε να εκτελείται στο παρασκήνιο, επεξεργαστείτε τη μακροεντολή στην Επεξεργασία Visual Basic και αλλάξτε τη μέθοδο ανανέωσης για το αντικείμενο QueryTable από BackgroundQuery := False σε BackgroundQuery := True. Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία μακροεντολών, ανατρέξτε στη Βοήθεια για τη Visual Basic.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος της κατάστασης μιας λειτουργίας ανανέωσης ή ακύρωση μιας ανανέωσης

Κάντε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Έλεγχος της κατάστασης ενός ερωτήματος    Εμφανίζεται ένα περιστρεφόμενο εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης, το οποίο επισημαίνει ότι εκτελείται το ερώτημα. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιοΑνανέωση στο παρασκήνιο Δείκτης ανανέωσης για να ελέγξετε την κατάσταση του ερωτήματος.

 • Διακοπή ανανέωσης στο παρασκήνιο    Για να διακοπεί ένα ερώτημα που εκτελείται στο παρασκήνιο, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ανανέωση στο παρασκήνιο Δείκτης ανανέωσης , ώστε να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Κατάσταση ανανέωσης δεδομένων από εξωτερική πηγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή ανανέωσης.

 • Διακοπή ενός ερωτήματος    Για να διακοπεί η εκτέλεση ενός ερωτήματος, όταν είναι απενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Ανανέωση στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×