Ανανέωση συνδεδεμένων (εισηγμένων) δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να ανανεώσετε τα δεδομένα που είναι συνδεδεμένο με ένα εξωτερικό προέλευση δεδομένων στο βιβλίο εργασίας του Excel. Αυτό το αρχείο προέλευσης δεδομένων μπορεί να είναι μια περιοχή κελιών, ενός πίνακα του Excel, αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος, αρχείο κειμένου ή ένα ερώτημα στο Web. Κάθε φορά που πραγματοποιείτε ανανέωση των δεδομένων, βλέπετε την πιο πρόσφατη έκδοση από τις πληροφορίες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγές που έγιναν στα δεδομένα.

Σημείωση ασφαλείας: Συνδέσεις προς εξωτερικά δεδομένα μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτήν τη στιγμή στον υπολογιστή σας. Για να ανανεώσετε τα δεδομένα κατά το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις συνδέσεις δεδομένων, χρησιμοποιώντας τη γραμμή του Κέντρου αξιοπιστίας, ή πρέπει να τοποθετήσετε το βιβλίο εργασίας σε μια αξιόπιστη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, κατάργηση ή τροποποίηση μιας αξιόπιστης θέσης για τα αρχεία σας, Προσθήκη, κατάργηση ή προβολή αξιόπιστου εκδότηκαι Προβολή των επιλογών και των ρυθμίσεων στο Κέντρο αξιοπιστίας.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να ανανεώσετε μια σύνδεση συγκεκριμένα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής εξωτερικών δεδομένων. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ανανέωση όλων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

 • Για την ανανέωση όλων των συνδέσεων δεδομένων στο βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση όλων στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις.

Σημείωση: Εάν έχετε περισσότερα από ένα ανοιχτό βιβλίο εργασίας, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία σε κάθε βιβλίο εργασίας.

 1. Επιλέξτε το φύλλο εργασίας που περιέχει το αρχείο κειμένου που έχει εισαχθεί.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ανανέωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου κειμένου, επιλέξτε το αρχείο κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Ανανέωση μιας αρχείο κύβου εκτός σύνδεσης, που δημιουργεί ξανά το αρχείο χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα δεδομένα από τον κύβο του διακομιστή, μπορεί να είναι χρονοβόρα και απαιτεί πολλά προσωρινό χώρο στο δίσκο. Ξεκινήστε τη διαδικασία κάθε φορά όταν δεν χρειάζεστε άμεσα πρόσβαση σε άλλα αρχεία, και βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χώρο στο δίσκο για να αποθηκεύσετε το αρχείο ξανά.

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα που βασίζεται στο αρχείο κύβου χωρίς σύνδεση.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ανανέωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 1. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα αντιστοιχισμένο κελί για να επιλέξετε την αντιστοίχιση XML που θέλετε να ανανεώσετε.

 2. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίστε την. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας προγραμματιστής.

 3. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα XML, επιλέξτε Ανανέωση δεδομένων.

  Ομάδα XML στην Κορδέλα

Μπορείτε να ανανεώνετε αυτόματα μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων, όταν ανοίγετε το βιβλίο εργασίας. Προαιρετικά, μπορείτε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας χωρίς να αποθηκεύσετε τα εξωτερικά δεδομένα, ώστε να μειωθεί το μέγεθος του αρχείου του βιβλίου εργασίας.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί στην περιοχή εξωτερικών δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ανανέωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες σύνδεσης.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρήση.

 4. Στην περιοχή Έλεγχος ανανέωσης, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ανανέωση δεδομένων κατά το άνοιγμα του αρχείου.

 5. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας με τον ορισμό ερωτήματος αλλά χωρίς τα εξωτερικά δεδομένα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση δεδομένων από την περιοχή δεδομένων από εξωτερική πηγή πριν από την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας.

Σημείωση: Για να ανανεώσετε τα δεδομένα, όταν είναι ανοιχτό το βιβλίο εργασίας για μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ανανέωση δεδομένων κατά το άνοιγμα του αρχείου. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι κάτω από την ενότητα Δεδομένων Συγκεντρωτικού πίνακα στην καρτέλα δεδομένα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί στην περιοχή εξωτερικών δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ανανέωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες σύνδεσης.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρήση.

 4. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ανανέωση κάθε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό των λεπτών μεταξύ κάθε λειτουργίας ανανέωσης.

Αποθηκευμένων κωδικών πρόσβασης δεν είναι κρυπτογραφημένες και δεν συνιστώνται. Εάν απαιτείται μια κωδικός πρόσβασης για να συνδεθείτε με το αρχείο προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να απαιτήσετε ότι οι χρήστες θα εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης πριν από αυτές μπορούν να ανανέωση της περιοχής εξωτερικών δεδομένων. Η παρακάτω διαδικασία δεν ισχύει για τα δεδομένα που ανακτώνται από ένα αρχείο κειμένου (.txt) ή ένα ερώτημα στο Web (.iqy).

Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Αδύναμους κωδικούς πρόσβασης μην συνδυάζετε αυτά τα στοιχεία. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να είναι 8 ή περισσότερους χαρακτήρες στο μήκος. Μια φράση πρόσβασης που χρησιμοποιεί 14 ή περισσότερους χαρακτήρες είναι καλύτερη. Είναι σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, Microsoft δεν είναι δυνατό να το ανακτήσετε. Αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης που συντάσσετε προς τα κάτω σε ασφαλές σημείο μακριά από τις πληροφορίες που βοηθούν να προστατεύσετε.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί στην περιοχή εξωτερικών δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ανανέωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες σύνδεσης.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ορισμός.

 4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης.

Σημείωση: Excel σάς ζητά τον κωδικό πρόσβασης μόνο την πρώτη φορά που ανανεώνεται η περιοχή εξωτερικών δεδομένων σε κάθε περίοδο λειτουργίας του Excel. Την επόμενη φορά που ξεκινάτε το Excel, θα σας ζητηθεί ξανά τον κωδικό πρόσβασης, εάν ανοίξετε το βιβλίο εργασίας που περιέχει το ερώτημα και, στη συνέχεια, η προσπάθεια μιας λειτουργίας ανανέωσης.

Εκτέλεση ερωτήματος στο παρασκήνιο σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το Excel ενώ εκτελείται το ερώτημα.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να εκτελέσετε ένα ερώτημα OLAP στο παρασκήνιο.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί στην περιοχή εξωτερικών δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ανανέωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες σύνδεσης.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρήση.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ανανέωση στο παρασκήνιο για να εκτελέσετε το ερώτημα στο παρασκήνιο. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να εκτελέσετε το ερώτημα ενώ περιμένετε.

Σημείωση: Κατά την καταγραφή μιας μακροεντολή που περιλαμβάνει ένα ερώτημα, το Excel δεν εκτελείται το ερώτημα στο παρασκήνιο. Για να αλλάξετε την καταγεγραμμένη μακροεντολή, έτσι ώστε το ερώτημα εκτελείται στο παρασκήνιο, επεξεργαστείτε τη μακροεντολή στο το Επεξεργασία Visual Basic. Να αλλάξετε τη μέθοδο ανανέωσης για το αντικείμενο του πίνακα ερωτήματος από πληροφορίες: = False να πληροφορίες: = True. Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία μακροεντολών, ανατρέξτε στο θέμα Visual Basic για εφαρμογές Βοήθεια.

Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

 • Έλεγχος της κατάστασης ενός ερωτήματος    Εμφανίζεται ένα εικονίδιο περιστρεφόμενο στην το γραμμή κατάστασης για να υποδείξει ότι το ερώτημα εκτελείται. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Δείκτης ανανέωσης Ανανέωση στο παρασκήνιο, για να ελέγξετε την κατάσταση του ερωτήματος.

 • Διακοπή ανανέωσης στο παρασκήνιο    Για να διακόψετε ένα ερώτημα που εκτελείται στο παρασκήνιο, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Δείκτης ανανέωσης Ανανέωση στο παρασκήνιο στη γραμμή κατάστασης για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Κατάσταση ανανέωσης εξωτερικών δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή ανανέωσης.

 • Διακοπή ερωτήματος    Για να διακόψετε την εκτέλεση όταν είναι απενεργοποιημένη η Ανανέωση στο παρασκήνιο ενός ερωτήματος, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×