Ανανέωση εξωτερικών δεδομένων στις υπηρεσίες Excel

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα δεδομένα ενός βιβλίου εργασίας του Microsoft Office Excel, τα οποία εμφανίζονται στις υπηρεσίες Excel μπορεί να προέρχονται από δύο διαφορετικές θέσεις. Μπορεί να είναι αποθηκευμένα απευθείας στο βιβλίο εργασίας ή να είναι αποθηκευμένα σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, όπως σε μια βάση δεδομένων ή σε έναν κύβο ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάλυσης (OLAP).

Εάν τα δεδομένα προέρχονται από ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, ο συντάκτης ή ο διαχειριστής του βιβλίου εργασίας έχει ορίσει τις πληροφορίες σύνδεσης, συνήθως σε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων του Office (.odc), οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο εντοπισμού, σύνδεσης, δημιουργίας ερωτημάτων και πρόσβασης στο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Όταν συνδέεστε σε ένα αρχείο εξωτερικής προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να εκτελέσετε μια λειτουργία ανανέωσης για να ανακτήσετε τα ενημερωμένα δεδομένα. Κάθε φορά που ανανεώνετε δεδομένα, βλέπετε την πιο πρόσφατη έκδοσή τους, μαζί με τις αλλαγές που τυχόν έγιναν στα δεδομένα μετά την τελευταία ανανέωση..

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανανέωση δεδομένων

Μάθετε περισσότερα σχετικά με ζητήματα ασφαλείας

Έλεγχος του τρόπου ανανέωσης δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανανέωση δεδομένων

Η παρακάτω εικόνα εξηγεί τη βασική διαδικασία σχετικά με το τι συμβαίνει όταν ανανεώνετε δεδομένα που είναι συνδεμένα με μια εξωτερική πηγή δεδομένων.

Η βασική διαδικασία ανανέωσης εξωτερικών δεδομένων

1. Η διαδικασία ανανέωσης φέρνει ενημερωμένα δεδομένα.

2. Μια σύνδεση, η οποία συνήθως είναι αποθηκευμένη σε αρχείο σύνδεσης, προσδιορίζει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την προσπέλαση και την ανάκτηση δεδομένων από μια εξωτερική πηγή.

3. Υπάρχει ποικιλία αρχείων προέλευσης δεδομένων που μπορείτε να προσπελάσετε, όπως OLAP, SQL Server, παροχείς OLEDB και προγράμματα οδήγησης ODBC.

4. Ενημερωμένα δεδομένα προστίθενται στο τρέχον βιβλίο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα ασφάλειας

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων και επιχειρείτε να ανανεώσετε τα δεδομένα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα πιθανά προβλήματα ασφάλειας, καθώς και το τι μπορείτε να κάνετε σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα ασφάλειας.

Ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων περιέχει ένα ή περισσότερα ερωτήματα που χρησιμοποιούνται για την ανανέωση εξωτερικών δεδομένων. Αντικαθιστώντας αυτό το αρχείο, ένας χρήστης με κακόβουλες προθέσεις μπορεί να σχεδιάσει ένα ερώτημα για να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες και να τις διανείμει σε άλλους χρήστες ή να εκτελέσει άλλες επιβλαβείς ενέργειες. Επομένως, είναι σημαντικό να εξασφαλίζετε ότι:

 • Το αρχείο σύνδεσης έχει συνταχθεί από ένα αξιόπιστο άτομο.

 • Το αρχείο σύνδεσης είναι ασφαλές και προέρχεται από μια αξιόπιστη βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων (DCL).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένας διαχειριστής μπορεί να συντάξει αρχεία σύνδεσης, να δημιουργήσει αξιόπιστες θέσεις και να εξασφαλίσει τα αρχεία σύνδεσης, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Microsoft Office Excel 2007 και στη Βοήθεια Κεντρικής διαχείρισης του Office SharePoint Server.

Σημείωση ασφαλείας: Η πρόσβαση σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων συνήθως απαιτεί πιστοποιήσεις (όπως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι πιστοποιήσεις σάς παρέχονται με έναν ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο και ότι δεν τις αποκαλύπτετε σε άλλους από αβλεψία.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος του τρόπου ανανέωσης των δεδομένων

Μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο ανανέωσης των δεδομένων που προέρχονται από ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάνοντας μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:

Ανανέωση κατά το άνοιγμα

Στο Microsoft Office Excel 2007, ο συντάκτης ενός βιβλίου εργασίας μπορεί να δημιουργήσει ένα βιβλίο εργασίας το οποίο ενημερώνει αυτόματα τα εξωτερικά δεδομένα όταν το βιβλίο εργασίας ανοίγει επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Ανανέωση δεδομένων κατά το άνοιγμα του αρχείου στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης. (Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις, επιλέξτε τη σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες, κάντε κλικ στην καρτέλα Χρήση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση δεδομένων κατά το άνοιγμα του αρχείου.) Σε αυτή την περίπτωση, οι υπηρεσίες Excel ενημερώνουν πάντα τα δεδομένα πριν από την προβολή του βιβλίου εργασίας και δημιουργούν μια νέα περίοδο λειτουργίας. Εάν ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας απενεργοποιήσει το πλαίσιο ελέγχου Ανανέωση δεδομένων κατά το άνοιγμα του αρχείου, εμφανίζονται τα δεδομένα που φυλάσσεται προσωρινά με το βιβλίο εργασίας, που σημαίνει ότι όταν ο χρήστης θα ανανεώσει με μη αυτόματο τρόπο τα δεδομένα, θα δει ανανεωμένα, ενημερωμένα δεδομένα στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας, αλλά τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στο βιβλίο εργασίας. Εάν θέλετε να εξασφαλίσετε ότι ενημερωμένα δεδομένα θα εμφανίζονται όταν παρουσιάζετε το βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ανανέωση δεδομένων κατά το άνοιγμα του αρχείου χρησιμοποιώντας το Office Excel. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Microsoft Office Excel 2007.

Εάν χρησιμοποιείτε αρχείο σύνδεσης δεδομένων του Office (.odc), βεβαιωθείτε ότι έχετε επίσης επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Να χρησιμοποιείται πάντα αρχείο σύνδεσης στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης (Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις, επιλέξτε τη σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες, κάντε κλικ στην καρτέλα Ορισμός και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Να χρησιμοποιείται πάντα αρχείο σύνδεσης).

Οι ρυθμίσεις τοποθεσίας αξιόπιστων θέσεων αρχείων, Σύντομο χρονικό όριο περιόδου λειτουργίας και Διάρκεια ζωής cache εξωτερικών δεδομένων, ενδέχεται να επηρεάσουν τις λειτουργίες ανανέωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας ή ανατρέξτε στο σύστημα Βοήθειας της Κεντρικής διαχείρισης του Office SharePoint Server.

Μη αυτόματη ανανέωση

Σημείωση: Μπορείτε να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο μόνο μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 1. Διαλέξτε ένα κελί σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στη γραμμή εργαλείων του Excel Web Access, στην περιοχή του μενού Ενημέρωση, κάντε κλικ στην εντολή Ανανέωση επιλεγμένης σύνδεσης.

  Σημειώσεις: 

  • Οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης που προκαλούν επανάληψη ερωτήματος ενός αρχείου προέλευσης δεδομένων OLAP ξεκινούν μια μη αυτόματη λειτουργία ανανέωσης.

  • Εάν αυτή η εντολή Ανανέωση δεν είναι ορατό, στη συνέχεια, ο συντάκτης του Τμήματος Web έχει καταργημένη την ιδιότητα Ανανέωση επιλεγμένης σύνδεσης, Ανανέωση όλων των συνδέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web Excel Web Access.

Ανανέωση όλων των συνδέσεων

 • Στη γραμμή εργαλείων του Excel Web Access, στην περιοχή του μενού Ενημέρωση, κάντε κλικ στην εντολή Ανανέωση όλων των συνδέσεων.

Περιοδική ανανέωση

Χρησιμοποιώντας το Office Excel 2007, ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας μπορεί να ορίσει την αυτόματη ανανέωση των δεδομένων σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα μετά το άνοιγμα του βιβλίου εργασίας για κάθε σύνδεση του βιβλίου εργασίας. Για παράδειγμα, μια βάση δεδομένων αποθήκης ίσως να ενημερώνεται κάθε ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας έχει ορίσει την αυτόματη ανανέωση του βιβλίου εργασίας κάθε 60 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Microsoft Office Excel 2007.

Ένας συντάκτης Τμήματος Web μπορεί να επιλέξει ή να απαλείψει την ιδιότητα Περιοδική ανανέωση, εάν είναι ενεργοποιημένη στο βιβλίο εργασίας, για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη λειτουργία περιοδικής ανανέωσης, εάν η ιδιότητα έχει οριστεί από το συντάκτη του βιβλίου εργασίας. Όταν περάσει το χρονικό διάστημα, στο κάτω μέρος του Τμήματος Web Excel Web Access εμφανίζεται από προεπιλογή η ακόλουθη ερώτηση ειδοποίησης ανανέωσης:

Να γίνει ανανέωση τις παρακάτω συνδέσεις <Λίστα συνδέσεων>; (Τώρα) (Πάντα) (Να μην ερωτηθώ ξανά)

Ένας συντάκτης Τμήματος Web Excel Web Access μπορεί επίσης να ορίσει την ιδιότητα Εμφάνιση ερώτησης για περιοδική ανανέωση των δεδομένων, για να ελέγξει τη συμπεριφορά του μηνύματος που εμφανίζεται όταν οι υπηρεσίες Excel εκτελούν περιοδική ανανέωση δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας:

 • Πάντα    σημαίνει ότι το μήνυμα εμφανίζεται με ένα μήνυμα σε κάθε διάστημα.

 • Προαιρετικά    , σημαίνει ότι ένας χρήστης μπορεί να επιλέξετε να συνεχίσετε περιοδική ανανέωση χωρίς να εμφανιστεί ένα μήνυμα.

 • Ποτέ    σημαίνει ότι το Excel Web Access εκτελεί περιοδική ανανέωση χωρίς να εμφανιστεί ένα μήνυμα ή μια ερώτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web Excel Web Access.

Ακύρωση ανανέωσης

Επειδή μια λειτουργία ανανέωσης ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από όσο περιμένατε, μπορείτε να την ακυρώσετε. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανανέωσης, οι υπηρεσίες Excel Services εμφανίζουν ένα μήνυμα με μια ερώτηση. Κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο για να διακοπεί η λειτουργία, ώστε να ανανεώσετε τα δεδομένα κάποια άλλη στιγμή που σας εξυπηρετεί καλύτερα. Τα δεδομένα που έχουν επιστρέψει από ερωτήματα πριν ακυρώσετε τη λειτουργία ανανέωσης θα εμφανιστούν.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×