Αναζήτηση τιμών με τις συναρτήσεις VLOOKUP, INDEX ή MATCH

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Έχετε μια λίστα με αριθμούς γραφείων και πρέπει να ξέρετε ποιοι υπάλληλοι είναι σε κάθε γραφείο. Αλλά το υπολογιστικό φύλλο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τι μπορείτε να κάνετε; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση αναζήτησης. Οι συναρτήσεις VLOOKUP και HLOOKUP είναι δύο από τις πιο χρήσιμες, ενώ εξίσου χρήσιμες είναι οι συναρτήσεις INDEX και MATCH.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Εάν προσπαθείτε να βρείτε τον "Οδηγό αναζήτησης", αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει πλέον στο Excel.

Ακολουθεί μια γρήγορη υπενθύμιση του τρόπου χρήσης της συνάρτησης VLOOKUP.

=VLOOKUP(B2;C2:E7;3;TRUE)

Το πρώτο όρισμα, τμήμα δεδομένων που χρειάζεται η συνάρτηση για να λειτουργήσει, είναι η τιμή που θέλετε να βρείτε. Αυτό μπορεί να είναι μια αναφορά κελιού ή μια τιμή όπως "Γεωργίου" ή 21.000. Το δεύτερο όρισμα είναι η περιοχή των κελιών όπου πιστεύετε ότι βρίσκεται η τιμή που θέλετε να βρείτε. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα, η περιοχή αυτή είναι η C2-C7. Το τρίτο όρισμα είναι η στήλη σε αυτήν την περιοχή κελιών που περιέχει την τιμή που θέλετε να βρείτε.

Το τέταρτο όρισμα είναι προαιρετικό. Μπορείτε να εισαγάγετε την τιμή TRUE ή FALSE. Αν εισαγάγετε την τιμή TRUE ή αφήσετε κενό το όρισμα, η συνάρτηση επιστρέφει μια τιμή που προσεγγίζει την τιμή που προσδιορίζει το πρώτο όρισμα. Αν εισαγάγετε FALSE, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή που προσδιορίζει το πρώτο όρισμα. Με άλλα λόγια, αν αφήσετε κενό το τέταρτο όρισμα ή εισαγάγετε την τιμή TRUE, παρέχετε μεγαλύτερη ευελιξία.

Αυτό το παράδειγμα δείχνει τον τρόπο λειτουργίας της συνάρτησης. Όταν εισάγετε μια τιμή στο κελί B2 (το πρώτο όρισμα), η συνάρτηση VLOOKUP πραγματοποιεί αναζήτηση στα κελιά C2-E7 (το δεύτερο όρισμα) και επιστρέφει την πλησιέστερη κατά προσέγγιση τιμή από την τρίτη στήλη στην περιοχή, τη στήλη E (το τρίτο όρισμα).

Μια τυπική χρήση της συνάρτησης VLOOKUP

Το τέταρτο όρισμα είναι κενό, έτσι η συνάρτηση επιστρέφει μια κατά προσέγγιση τιμή. Αν το τέταρτο όρισμα δεν ήταν κενό, τότε θα έπρεπε να εισαγάγετε μία από τις τιμές στη στήλη C ή D προκειμένου η συνάρτηση να επιστρέψει κάποιο αποτέλεσμα.

Αφού εξοικειωθείτε με τη συνάρτηση VLOOKUP, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσετε ιδιαίτερη δυσκολία στη χρήση της συνάρτησης HLOOKUP. Εισάγετε τα ίδια ορίσματα, αλλά βρίσκει τις τιμές σε γραμμές αντί για στήλες.

Δοκιμάστε το

Εάν θέλετε να πειραματιστείτε με συναρτήσεις αναζήτησης πριν τις δοκιμάσετε με τα δικά σας δεδομένα, δείτε μερικά δείγματα δεδομένων. Κάποιοι προτιμούν να χρησιμοποιούν τις συναρτήσεις VLOOKUP και HLOOKUP, ενώ άλλοι προτιμούν να χρησιμοποιούν μαζί τις συναρτήσεις INDEX και MATCH. Δοκιμάστε όλες τις μεθόδους και αποφασίστε ποιες προτιμάτε.

Η συνάρτηση VLOOKUP επί τω έργω

Αντιγράψτε όλα τα κελιά σε αυτόν τον πίνακα και επικολλήστε τον στο κελί A1 σε ένα κενό φύλλο εργασίας του Excel.

Υπόδειξη    Πριν επικολλήσετε τα δεδομένα στο Excel, ορίστε τα πλάτη των στηλών για τις στήλες A έως C στα 250 pixel και κάντε κλικ στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Στοίχιση).

Πυκνότητα

Ιξώδες

Θερμοκρασία

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2,93

300

0,675

2,75

250

0,746

2,57

200

0,835

2,38

150

0,946

2,17

100

1,09

1,95

50

1,29

1,71

0

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

'=VLOOKUP(1;A2:C10;2)

Χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση, πραγματοποιεί αναζήτηση για την τιμή 1 στη στήλη A, βρίσκει τη μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη από ή ίση με 1 στη στήλη A, που είναι 0,946, και έπειτα επιστρέφει την τιμή από τη στήλη B στην ίδια γραμμή.

=VLOOKUP(1;A2:C10;2)

'=VLOOKUP(1;A2:C10;3;TRUE)

Χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση, πραγματοποιεί αναζήτηση για την τιμή 1 στη στήλη A, βρίσκει τη μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη από ή ίση με 1 στη στήλη A, που είναι 0,946, και έπειτα επιστρέφει την τιμή από τη στήλη C στην ίδια γραμμή.

=VLOOKUP(1;A2:C10;3;TRUE)

'=VLOOKUP(0,7;A2:C10;3;FALSE)

Χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοίχιση, αναζητεί την τιμή 0,7 στη στήλη A. Επειδή δεν υπάρχει ακριβής τιμή στη στήλη A, επιστρέφει ένα σφάλμα.

=VLOOKUP(0,7;A2:C10;3;FALSE)

'=VLOOKUP(0,1;A2:C10;2;TRUE)

Χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοίχιση, αναζητεί την τιμή 0,1 στη στήλη A. Επειδή το 0,1 είναι μικρότερο από τη μικρότερη τιμή στη στήλη A, επιστρέφει ένα σφάλμα.

=VLOOKUP(0,1;A2:C10;2;TRUE)

'=VLOOKUP(2;A2:C10;2;TRUE)

Χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση, πραγματοποιεί αναζήτηση για την τιμή 2 στη στήλη A, βρίσκει τη μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη από ή ίση με 2 στη στήλη A, που είναι 1,29, και έπειτα επιστρέφει την τιμή από τη στήλη B στην ίδια γραμμή.

=VLOOKUP(2;A2:C10;2;TRUE)

Η συνάρτηση HLOOKUP επί τω έργω

Αντιγράψτε όλα τα κελιά σε αυτόν τον πίνακα και επικολλήστε τον στο κελί A1 σε ένα κενό φύλλο εργασίας του Excel.

Υπόδειξη    Πριν επικολλήσετε τα δεδομένα στο Excel, ορίστε τα πλάτη των στηλών για τις στήλες A έως C στα 250 pixel και κάντε κλικ στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Στοίχιση).

Άξονες

Ρουλεμάν

Μπουλόνια

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

'=HLOOKUP("Άξονες";A1:C4;2;TRUE)

Αναζητά την τιμή "Άξονες" στη γραμμή 1 και επιστρέφει την τιμή της γραμμής 2 που βρίσκεται στην ίδια στήλη (στήλη Α).

=HLOOKUP("Άξονες";A1:C4;2;TRUE)

'=HLOOKUP("Ρουλεμάν";A1:C4;3;FALSE)

Αναζητά την τιμή "Ρουλεμάν" στη γραμμή 1 και επιστρέφει την τιμή της γραμμής 3 που βρίσκεται στην ίδια στήλη (στήλη Β).

=HLOOKUP("Ρουλεμάν";A1:C4;3;FALSE)

'=HLOOKUP("Ρ"; A1:C4; 3; TRUE)

Αναζητά το γράμμα "Ρ" στη γραμμή 1 και επιστρέφει την τιμή της γραμμής 3 που βρίσκεται στην ίδια στήλη. Επειδή δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία για το γράμμα "Ρ", χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη τιμή της γραμμής 1 που είναι μικρότερη από το "Ρ": η τιμή "Άξονες" στη στήλη A.

=HLOOKUP("Ρ";A1:C4;3;TRUE)

'=HLOOKUP("Μπουλόνια"; A1:C4; 4)

Αναζητά την τιμή "Μπουλόνια" στη γραμμή 1 και επιστρέφει την τιμή της γραμμής 4 που βρίσκεται στην ίδια στήλη (στήλη C).

=HLOOKUP("Μπουλόνια";A1:C4;4)

'=HLOOKUP(3; {1;2;3\"α";"β";"γ"\"δ";"ε";"ζ"}; 2; TRUE)

Αναζητά τον αριθμό 3 στη σταθερά πίνακα τριών γραμμών και επιστρέφει την τιμή από τη γραμμή 2 στην ίδια στήλη (στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην τρίτη στήλη). Υπάρχουν τρεις γραμμές τιμών στη σταθερά πίνακα και κάθε γραμμή διαχωρίζεται με ερωτηματικό (;). Επειδή το "γ" υπάρχει στη γραμμή 2 και στην ίδια στήλη ως 3, επιστρέφεται η τιμή "γ".

=HLOOKUP(3;{1;2;3\"α";"β";"γ"\"δ";"ε";"ζ"};2;TRUE)

Οι συναρτήσεις INDEX και MATCH στην πράξη

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις INDEX και MATCH μαζί για να επιστρέψει τον παλαιότερο αριθμό τιμολογίου και την αντίστοιχη ημερομηνία για κάθε μία από τις πέντε πόλεις. Επειδή η ημερομηνία επιστρέφεται ως αριθμός, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση TEXT για να τον μορφοποιήσουμε ως ημερομηνία. Η συνάρτηση INDEX χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα της συνάρτησης MATCH ως όρισμα. Ο συνδυασμός των συναρτήσεων INDEX και MATCH χρησιμοποιείται δύο φορές σε κάθε τύπο - πρώτα, για να επιστρέψει τον αριθμό τιμολογίου και, στη συνέχεια, για να επιστρέψει την ημερομηνία.

Αντιγράψτε όλα τα κελιά σε αυτόν τον πίνακα και επικολλήστε τον στο κελί A1 σε ένα κενό φύλλο εργασίας του Excel.

Υπόδειξη    Πριν επικολλήσετε τα δεδομένα στο Excel, ορίστε τα πλάτη των στηλών για τις στήλες A έως D στα 250 pixel και κάντε κλικ στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Στοίχιση).

Τιμολόγιο

Πόλη

Ημερομηνία τιμολογίου

Παλαιότερο τιμολόγιο κατά πόλη, με ημερομηνία

3115

Ατλάντα

7/4/12

="Ατλάντα= "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ατλάντα";$B$2:$B$33;0);1)& "; Ημερομηνία τιμολογίου: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ατλάντα";$B$2:$B$33;0);3);"η/μ/εε")

3137

Ατλάντα

9/4/12

="Ώστιν= "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ατλάντα";$B$2:$B$33;0);1)& "; Ημερομηνία τιμολογίου: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ώστιν";$B$2:$B$33;0);3);"η/μ/εε")

3154

Ατλάντα

11/4/12

="Ντάλας= "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ντάλας";$B$2:$B$33;0);1)& "; Ημερομηνία τιμολογίου: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ντάλας";$B$2:$B$33;0);3);"η/μ/εε")

3191

Ατλάντα

21/4/12

="Νέα Ορλεάνη= "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Νέα Ορλεάνη";$B$2:$B$33;0);1)& "; Ημερομηνία τιμολογίου: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Νέα Ορλεάνη";$B$2:$B$33;0);3);"η/μ/εε")

3293

Ατλάντα

25/4/12

="Τάμπα= "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Τάμπα";$B$2:$B$33;0);1)& "; Ημερομηνία τιμολογίου: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Τάμπα";$B$2:$B$33;0);3);"η/μ/εε")

3331

Ατλάντα

27/4/12

3350

Ατλάντα

28/4/12

3390

Ατλάντα

1/5/12

3441

Ατλάντα

2/5/12

3517

Ατλάντα

8/5/12

3124

Ώστιν

9/4/12

3155

Ώστιν

11/4/12

3177

Ώστιν

19/4/12

3357

Ώστιν

28/4/12

3492

Ώστιν

6/5/12

3316

Ντάλας

25/4/12

3346

Ντάλας

28/4/12

3372

Ντάλας

1/5/12

3414

Ντάλας

1/5/12

3451

Ντάλας

2/5/12

3467

Ντάλας

2/5/12

3474

Ντάλας

4/5/12

3490

Ντάλας

5/5/12

3503

Ντάλας

8/5/12

3151

Νέα Ορλεάνη

9/4/12

3438

Νέα Ορλεάνη

2/5/12

3471

Νέα Ορλεάνη

4/5/12

3160

Τάμπα

18/4/12

3328

Τάμπα

26/4/12

3368

Τάμπα

29/4/12

3420

Τάμπα

1/5/12

3501

Τάμπα

6/5/12

Περισσότερες πληροφορίες για τις συναρτήσεις αναζήτησης

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×