Αναζήτηση στην Αλληλογραφία και άτομα στο Outlook.com και του Outlook στο web για επιχειρήσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αναζήτηση για μηνύματα και άτομα στο Outlook.com και Το Outlook στο Web, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο Αναζήτηση αλληλογραφίας και τα άτομα στο επάνω μέρος της σελίδας.

Αναζήτηση στο Outlook

 1. Πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί αναζήτησης στο πλαίσιο Αναζήτηση σε Αλληλογραφία και Άτομα.

  Ένα στιγμιότυπο οθόνης του πλαισίου Αναζήτηση αλληλογραφίας και τα άτομα

 2. Επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες μηνυμάτων ή επαφών ή πατήστε το πλήκτρο Enter για να δείτε όλα τα πιθανά αποτελέσματα.

  Συμβουλή: Εάν κάνετε αναζήτηση για μια επαφή, επιλέξτε τη σύνδεση Αναζήτηση ατόμων στο κάτω μέρος της λίστας των προτάσεων για να περιορίσετε την αναζήτηση στις επαφές σας και στον κατάλογο της εταιρείας σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αναζήτηση στα άτομα.

  Αφού πληκτρολογήσετε τη λέξη-κλειδί, μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας ώστε να περιλαμβάνει μόνο τα μηνύματα σε έναν συγκεκριμένο φάκελο, από έναν συγκεκριμένο αποστολέα, με συνημμένα ή από μια συγκεκριμένη περιοχή ημερομηνιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα την αναζήτησή σας.

 3. Για να απαλείψετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το πλαίσιο αναζήτησης και επιλέξτε Απόρριψη απόρριψη .

Περιορίστε την αναζήτηση

Αφού πληκτρολογήσετε τη λέξη-κλειδί αναζήτησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης στην αριστερή πλευρά, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης:

 • Σε φακέλους: Αναζήτηση μόνο για μηνύματα σε ένα συγκεκριμένο φάκελο, όπως Εισερχόμενα, απεσταλμένα, και αρχειοθέτησης.

 • Από: Αναζήτηση μόνο για τα μηνύματα από έναν συγκεκριμένο αποστολέα.

 • Επιλογές: Αναζήτηση μόνο για τα μηνύματα που ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια, όπως μηνύματα με συνημμένα.

 • Ημερομηνία: Αναζήτηση μόνο για τα μηνύματα από μια συγκεκριμένη περιοχή ημερομηνιών.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου nagivation αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Σύνθετη αναζήτηση ερωτήματος (AQS)

Χρησιμοποιήστε σύνθετο ερώτημα αναζήτησης (AQS), για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί AQS από τον πίνακα που ακολουθεί, ακολουθούμενο από μια άνω και κάτω τελεία και τι θέλετε να αναζητήσετε. Για παράδειγμα, για να βρείτε μηνύματα με ένα θέμα που περιέχει "αναφορά", πληκτρολογήστε το θέμα:αναφορά στο πλαίσιο Αναζήτηση αλληλογραφίας και άτομα.

Λέξη-κλειδί AQS

Περιγραφή

Παράδειγμα

From

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο πεδίο Από.

Από:JerriFrye

To

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο πεδίο Προς.

Για να:JerriFrye

Cc

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο πεδίο Κοιν.

Κοιν.:JerriFrye

Bcc

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο πεδίο Ιδιαίτ. κοιν.

Ιδιαίτερη κοινοποίηση:JerriFrye

Participants

Πραγματοποιεί αναζήτηση στα πεδία Προς, Κοιν. και Ιδιαίτ. κοιν.

Συμμετέχοντες:JerriFrye

Subject

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο θέμα.

Θέμα:αναφοράς

Body or Content

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο σώμα του μηνύματος.

Σώμα:αναφοράς

Sent

Πραγματοποιεί αναζήτηση για την ημερομηνία αποστολής. Μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένη ημερομηνία ή ένα εύρος ημερομηνιών, οι οποίες διαχωρίζονται με δύο τελείες (..). Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για σχετικές ημερομηνίες: σήμερα, αύριο, χθες, αυτή την εβδομάδα, επόμενος μήνας, προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενος μήνας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για την ημέρα της εβδομάδας ή το μήνα του έτους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι αναζητήσεις ημερομηνιών πρέπει να εισάγονται στη μορφή /ημέρα/μήνας/έτος: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

Αποστολή:01/01/2017

Received

Πραγματοποιεί αναζήτηση για την ημερομηνία παραλαβής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ίδιους όρους αναζήτησης όπως και για τα Απεσταλμένα.

Λήψη:01/01/2017

Category

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο πεδίο Κατηγορία.

Κατηγορία:αναφορές

HasAttachment:yes

Αναζήτηση για HasAttachment:yes θα επιστρέψει μόνο τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα.

Για να καθορίσετε πιο συγκεκριμένα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να αναζητήσετε, χρησιμοποιήστε λέξεις ή ονόματα από την αλληλογραφία σε συνδυασμό με τη λέξη-κλειδί αναζήτησης. Για παράδειγμα, η αναζήτηση μπλε hasattachment:yes θα επιστρέψει μόνο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν τη λέξη "μπλε" και περιλαμβάνουν συνημμένα.

αναφορά HasAttachment:yes

HasAttachment:no

Αναζήτηση για HasAttachment:no θα επιστρέψει μόνο τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς συνημμένα.

αναφορά HasAttachment:δεν υπάρχει

IsFlagged:yes

Αναζήτηση για IsFlagged:yes θα επιστρέψει μόνο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν σημαία.

αναφορά IsFlagged:Ναι

IsFlagged:no

Αναζήτηση για IsFlagged:no θα επιστρέψει μόνο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχουν σημαία.

αναφορά IsFlagged:δεν υπάρχει

Όταν χρησιμοποιείτε ερώτημα AQS, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε πολλούς όρους αναζήτησης, όπως οποιαδήποτε, όλες ή μια ακριβή φράση.

 • Το ερώτημα Subject:πρόγραμμα προϊόντος θα εντοπίσει οποιοδήποτε μήνυμα με τις λέξεις "προϊόν" ή "πρόγραμμα" στο θέμα.

 • Το ερώτημα Subject:(πρόγραμμα προϊόντος) θα εντοπίσει οποιοδήποτε μήνυμα που περιλαμβάνει τις λέξεις "προϊόν" και "πρόγραμμα" στο θέμα.

 • Το ερώτημα Subject:“πρόγραμμα προϊόντος” θα εντοπίσει οποιοδήποτε μήνυμα με τη φράση "πρόγραμμα προϊόντος" στο θέμα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και ή ή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε πολλούς όρους αναζήτησης. Για παράδειγμα, μπορεί να αναζητήσετε μηνύματα Jerri που περιλαμβάνουν "αναφορά" στο θέμα, πληκτρολογώντας από: Jerri και θέμα: αναφορά στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αναζήτηση συμβουλές και τεχνάσματα

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συμβουλές και τεχνάσματα για να ορίσετε μια πιο ακριβή αναζητήσεις.

 • Αναζητήσεις λέξεων-κλειδιών δεν είναι διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, γάτα και ΓΆΤΕΣ επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα.

 • Κατά την αναζήτηση σε μια ιδιότητα:τιμή παράσταση, μην τοποθετήσετε ένα διάστημα μετά την άνω και κάτω τελεία. Εάν υπάρχει ένα διάστημα, το οποίο προορίζεται τιμή θα είναι απλώς αναζήτηση πλήρους κειμένου. Για παράδειγμα, για να: JerriFrye πραγματοποιεί αναζήτηση για "JerriFrye" ως μια λέξη-κλειδί, αντί για τα μηνύματα που στάλθηκαν σε JerriFrye. Για να αναζητήσετε μηνύματα που αποστέλλονται σε JerriFrye, πληκτρολογήστε:JerriFrye.

 • Ένα διάστημα μεταξύ των δύο λέξεις-κλειδιά ή δύο ιδιότητα:τιμή παραστάσεις είναι ίδια με τη χρήση AND. Για παράδειγμα, από: "Jerri Frye"θέμα:αναδιοργάνωση επιστρέφει όλα τα μηνύματα αποστέλλονται από Jerri Frye που περιέχουν τη λέξη αναδιοργάνωση στη γραμμή θέματος.

 • Κατά την αναζήτηση μια ιδιότητα παραληπτών, όπως για να, από "," Κοιν., ή τους παραλήπτες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση SMTP, ψευδώνυμο, ή εμφανιζόμενο όνομα για να καταδείξετε έναν παραλήπτη. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε JerriFrye@contoso.com, JerriFryeή "JerriFrye".

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο αναζητήσεις με χαρακτήρες μπαλαντέρ επίθημα — για παράδειγμα, γάτα * ή σύνολο *. Πρόθεμα αναζητήσεις με χαρακτήρες μπαλαντέρ (* γάτα) ή δευτερεύουσα συμβολοσειρά αναζητήσεις με χαρακτήρες μπαλαντέρ (* γάτα *) δεν υποστηρίζονται.

 • Όταν κάνετε αναζήτηση σε μια ιδιότητα, χρησιμοποιήστε διπλά εισαγωγικά ("") Εάν η τιμή αναζήτησης αποτελείται από πολλές λέξεις. Για παράδειγμα, το θέμα:προϋπολογισμού τρ1 επιστρέφει τα μηνύματα που περιέχουν τη λέξη προϋπολογισμού στο το στη γραμμή θέματος και τρ1 σε οποιοδήποτε σημείο στο μήνυμα ή σε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του μηνύματος. Χρήση θέμα:"προϋπολογισμού τρ1" επιστρέφει όλα τα μηνύματα που περιέχουν προϋπολογισμού τρ1 σε οποιοδήποτε σημείο στη γραμμή θέματος.

 • Για να αποκλείσετε περιεχόμενο που έχει επισημανθεί με μια συγκεκριμένη τιμή της ιδιότητας από τα αποτελέσματα της αναζήτησης, τοποθετήστε ένα σύμβολο μείον (-) πριν από το όνομα της ιδιότητας. Για παράδειγμα, -από:"Jerri Frye" θα εξαιρέσετε οποιαδήποτε μηνύματα που αποστέλλονται από Jerri Frye.

Αναζήτηση στα Άτομα

Όταν εισάγετε ένα όνομα στο πλαίσιο Αναζήτηση αλληλογραφίας και τα άτομα στην αλληλογραφία, εμφανίζεται μια επιλογή Αναζήτηση ατόμων . Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση στα άτομα, όπου τα αποτελέσματα αναζήτησης θα περιοριστούν στις επαφές σας και στον κατάλογο της εταιρείας σας.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στην καρτέλα "Άτομα":

 1. Στο πλαίσιο Αναζήτηση αλληλογραφίας και τα άτομα, πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου, ομάδα ή πόρο που θέλετε να αναζητήσετε και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Στο κάτω μέρος των αποτελεσμάτων αναζήτησης, επιλέξτε Αναζήτηση ατόμων.

 3. Περιορίστε την αναζήτηση κάνοντας αναζήτηση μόνο σε επαφές σας ή τον κατάλογο.

 4. Για να απαλείψετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το πλαίσιο αναζήτησης και επιλέξτε Απόρριψη απόρριψη .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.com ή το Outlook στο web

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×