Αναζήτηση περιεχομένου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για περιεχόμενο στο Microsoft SharePoint Server 2010. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο αναζήτησης που είναι σε κάθε σελίδα μιας τοποθεσίας του SharePoint, τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης, ή να δημιουργήσετε ένα λεπτομερή ερώτημα, χρησιμοποιώντας τη σελίδα σύνθετης αναζήτησης. Μπορείτε να αναζητήσετε περιεχόμενο κάνοντας αναζήτηση για λέξεις-κλειδιά, μια συγκεκριμένη φράση μέσα σε εισαγωγικά, ή με τιμές που έχουν εκχωρηθεί σε ιδιότητες.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αναζήτηση κειμένου ή αρχείων σε μια τοποθεσία

Αναζήτηση κειμένου ή αρχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Εύρεση περιεχομένου από μια τοποθεσία Κέντρου αναζήτησης

Σύνταξη αποτελεσματικών ερωτημάτων

Εργασία με αποτελέσματα αναζήτησης

Εύρεση περιεχομένου χρησιμοποιώντας τη σύνθετη αναζήτηση

Αναζήτηση κειμένου ή αρχείων σε μια τοποθεσία

Όταν αναζητάτε περιεχόμενο, αλλά δεν είστε βέβαιοι για το οποίο βρίσκεται, ξεκινήστε την αναζήτησή σας στην τοποθεσία του υψηλότερη όπου πιστεύετε ότι ενδέχεται να βρίσκονται οι πληροφορίες. Στη συνέχεια, μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα για να βρείτε τις πληροφορίες. Μπορείτε να αναζητήσετε περιεχόμενο, εισάγοντας τις λέξεις-κλειδιά ή μια συγκεκριμένη φράση μέσα σε εισαγωγικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ερωτημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα σύνταξη αποτελεσματικών ερωτημάτων.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία, στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης της τοποθεσίας δεν περιλαμβάνουν το περιεχόμενο σε γονική τοποθεσία ή στις παρακείμενες τοποθεσίες. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην κορυφαία τοποθεσία για τα αποτελέσματα που θέλετε.

 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση, τις οποίες θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 3. Από προεπιλογή, τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται κατά συνάφεια. Για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα διαφορετικά, ενεργοποιήστε μια επιλογή στην περιοχή Περιορισμός αποτελεσμάτων. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια νέα αλλαγή αναζήτηση λέξεων-κλειδιών την εμβέλεια για Αυτήν τη λίστα. Αυτή η ενέργεια θα περιορισμός μελλοντικά ερωτήματα στο πρώτο σύνολο αποτελεσμάτων. Εάν καταχωρήσετε μια νέα αναζήτηση με την εμβέλεια οριστεί Αυτή η τοποθεσία, θα παρουσιαστεί μια νέα αναζήτηση από την ίδια τοποθεσία ή τοποθεσίες ως το αρχικό ερώτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τα αποτελέσματα αναζήτησης, ανατρέξτε στην ενότητα εργασία με αποτελέσματα αναζήτησης.

  Σημειώσεις: 

  • Τα συνημμένα σε στοιχεία λίστας δεν εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης

  • Το πλαίσιο αναζήτησης περιορίζεται σε 255 χαρακτήρες.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση κειμένου ή αρχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Όταν είστε βέβαιοι ότι το περιεχόμενο που αναζητάτε βρίσκεται σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, ξεκινήστε την αναζήτηση στη σελίδα όπου βρίσκεται στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη. Αποτελέσματα αναζήτησης σάς επιτρέπουν να περιορίσετε την αναζήτησή σας με μετα-δεδομένα, όπως ο συντάκτης του εγγράφου ή την ημερομηνία που έχει συνταχθεί το. Μπορείτε να αναζητήσετε περιεχόμενο, εισάγοντας τις λέξεις-κλειδιά ή μια συγκεκριμένη φράση μέσα σε εισαγωγικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ερωτημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα σύνταξη αποτελεσματικών ερωτημάτων. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το περιεχόμενο που θέλετε, δοκιμάστε να αναζήτηση από μια τοποθεσία ή τη χρήση διαφορετικές λέξεις-κλειδιά.

 1. Μετάβαση στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη όπου θέλετε να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση.

 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση, τις οποίες θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 3. Από προεπιλογή, τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται κατά συνάφεια. Για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα διαφορετικά, ενεργοποιήστε μια επιλογή στην περιοχή Περιορισμός αποτελεσμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τα αποτελέσματα αναζήτησης, ανατρέξτε στην ενότητα εργασία με αποτελέσματα αναζήτησης.

  Σημειώσεις: 

  • Τα συνημμένα σε στοιχεία λίστας δεν εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης

  • Το πλαίσιο αναζήτησης περιορίζεται σε 255 χαρακτήρες.

Αρχή της σελίδας

Εύρεση περιεχομένου από μία τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης

Η εταιρεία σας ενδέχεται να χρησιμοποιεί μία τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης. Η τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης είναι το μέρος στο οποίο μπορείτε να μεταβείτε όταν θέλετε να βρείτε αποτελέσματα που αφορούν ολόκληρη την εταιρεία. Η προεπιλεγμένη τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης εμφανίζει ένα πλαίσιο Αναζήτηση στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε το ερώτημά σας.

 1. Για την εμφάνιση της τοποθεσίας του Κέντρου αναζήτησης, επιλέξτε Κέντρο αναζήτησης ή Κέντρο αναζήτησης επιχειρήσεων στις συνδέσεις περιήγησης που βρίσκονται στο επάνω μέρος των περισσότερων σελίδων.

 2. Εάν η τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης περιλαμβάνει συνδέσεις, επιλέξτε μια σύνδεση για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε συγκεκριμένες θέσεις ή για να βρείτε Πρόσωπα. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι τοποθεσίες για να αναζητήσετε περιεχόμενο σε κάθε διαθέσιμη τοποθεσία.

 3. Πληκτρολογήστε ένα ερώτημα στο πλαίσιο Αναζήτηση.

  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ερωτημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα σύνταξη αποτελεσματικών ερωτημάτων.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

Σύνταξη αποτελεσματικών ερωτημάτων

Είτε πραγματοποιείτε την αναζήτηση από μια τοποθεσία ή από το Κέντρο αναζήτησης, δομώντας ένα αποτελεσματικό ερώτημα, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη γρήγορη εύρεση των πληροφοριών που θέλετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμό ελεύθερου κειμένου, φράσεων, λογικών τελεστών και οι περιορισμοί που βασίζονται σε ιδιότητες πραγματοποιούν αναζήτηση για πληροφορίες ή πρόσωπα.

Ακολουθούν κάποια πράγματα που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας κατά την εγγραφή ενός ερωτήματος:

 • Όρους αναζήτησης ξεχωριστή με διαστήματα     Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανιστούν όλο το περιεχόμενο που περιέχει όλες τις λέξεις με οποιαδήποτε σειρά.

 • Αναζήτηση παραβλέπει το όρισμα μετατροπής σε κεφαλαία    Αναζήτηση για Συντάκτης: John έχει τα ίδια αποτελέσματα με μια αναζήτηση για το συντάκτη: john.

 • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για ακριβή αποτελέσματα     Όταν είστε βέβαιοι ότι το έγγραφο που θέλετε να περιέχει ακριβώς τις λέξεις με ακρίβεια τη σειρά του ερωτήματός σας, τοποθετήστε το ερώτημα σε εισαγωγικά. Διαφορετικά, είναι καλύτερο να αφήσετε τη φράση χωρίς. Για παράδειγμα, ένα ερώτημα για αυτό το άρθρο, Αναζήτηση για περιεχόμενο θα βρείτε μόνο αυτά τα άρθρα όπου "Αναζήτηση" και "περιεχόμενο" είναι μεταξύ τους.

 • Αριθμός χαρακτήρων     Ένα ερώτημα πρέπει να έχει περισσότερους από 255 χαρακτήρες.

Προσθήκη λογικής δυαδικής τιμής σε ερώτημα

Τώρα που γνωρίζετε τα βασικά στοιχεία της αναζήτησης, ίσως θέλετε να προσθέσετε ορισμένες παραμέτρους για να κάνετε τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας πιο συγκεκριμένα. Το SharePoint σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λογική δυαδικής τιμής σε λέξεις-κλειδιά και ιδιότητες, δηλαδή να τις συνδέσετε με τους τελεστές AND, OR, NOT, + (PLUS) και - (MINUS) για τη δόμηση ενός ερωτήματος με νόημα. Χρησιμοποιήστε τα παραδείγματα που ακολουθούν για να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε επιτυχή ερωτήματα.

Λογικός τελεστής

Περιγραφή και παράδειγμα

AND

Χρησιμοποιήστε για να βρείτε όλα τα έγγραφα λέξεις, ανεξάρτητα από τη σχέση τους. Για παράδειγμα, πορτοκάλια και μήλα βρίσκει όλα τα έγγραφα που περιέχουν πορτοκάλια και μήλα, αλλά ενδέχεται να μην είναι ταυτόχρονες στα έγγραφα τους δύο όρους.

OR

Χρήση ή για να βρείτε όλα τα έγγραφα που περιέχουν είτε λέξη ή τις λέξεις. Για παράδειγμα, μια αναζήτηση για C++ ή C# βρίσκει όλα τα έγγραφα που περιέχουν μία από αυτές τις γλώσσες προγραμματισμού.

NOT

Χρησιμοποιήστε δεν για να εξαιρέσετε ορισμένα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μάρκετινγκ και πρόβλεψη δεν προϋπολογισμού θα επιστρέψει εγγράφων που περιέχει το λέξεις-κλειδιά μάρκετινγκ και πρόβλεψη, αλλά δεν προϋπολογισμού.

+ (PLUS)

Το ερώτημα SharePoint + Excel θα επιστρέψει όλα τα έγγραφα που περιέχουν και τις δύο λέξεις-κλειδιά.

- (MINUS)

Το ερώτημα SharePoint + Excel-Excel 2007-Excel 2003 θα επιστρέψει όλα τα έγγραφα που περιέχει λέξεις-κλειδιά Excel 2003 και το Excel 2007.

Εκτός από τους λογικούς τελεστές, το SharePoint σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε και σχεσιακούς τελεστές. Μπορείτε να δομήσετε ένα ερώτημα χρησιμοποιώντας τις εξής τιμές:

Σχεσιακός τελεστής

Περιγραφή και παράδειγμα

: Άνω και κάτω τελεία

Χρησιμοποιήστε με μια ιδιότητα για να καθορίσετε ισότητας. Για παράδειγμα, Συντάκτης: Smith σημαίνει ότι ο συντάκτης ισούται με Smith.

= Ίσο με

Χρησιμοποιήστε με μια ιδιότητα για να καθορίσετε ισότητας. Για παράδειγμα, Συντάκτης: Smith σημαίνει ότι ο συντάκτης ισούται με Smith.

< Μικρότερο από

Χρήση με ημερομηνίες και ακέραιους αριθμούς για να καθορίσετε μικρότερη από. Για παράδειγμα, Αναζήτηση προδιαγραφές τροποποίησης < 8/7/09 θα επιστρέψει όλες οι προδιαγραφές που τροποποιήθηκαν πριν από 8 Ιουλίου 2009 αναζήτησης.

> Μεγαλύτερο από

Χρησιμοποιήστε με ημερομηνίες και ακέραιους αριθμούς για να καθορίσετε μεγαλύτερο από. Για παράδειγμα, Αναζήτηση προδιαγραφές τροποποίησης > 8/7/09 θα επιστρέψει όλες οι προδιαγραφές που τροποποιήθηκαν μετά από 8 Ιουλίου 2009 αναζήτησης.

<= Μικρότερο από ή ίσο με

Χρησιμοποιήστε με ημερομηνίες και ακέραιους αριθμούς για να καθορίσετε μικρότερη ή ίση με. Για παράδειγμα, Αναζήτηση προδιαγραφές τροποποίησης < = 8/7/09 θα επιστρέψει όλες οι προδιαγραφές που τροποποιήθηκαν πριν από 8 Ιουλίου 2009 έως αναζήτησης.

>= Μεγαλύτερο από ή ίσο με

Χρησιμοποιήστε με ημερομηνίες και ακέραιους αριθμούς για να καθορίσετε μεγαλύτερο ή ίσο με. Για παράδειγμα, Αναζήτηση προδιαγραφές τροποποίησης > = 8/7/09 θα επιστρέψει όλες οι προδιαγραφές που τροποποιήθηκαν μετά από 8 Ιουλίου 2009 έως αναζήτησης.

.. δύο κουκκίδες

Για παράδειγμα, ιδιότητα: τιμή 1..value 2 υποδεικνύει ότι η ιδιότητα είναι μεγαλύτερη ή ίση της τιμής 1 και μικρότερη ή ίση της τιμής 2.

<> (Όχι ίσο με)

Χρησιμοποιήστε με ημερομηνίες και ακέραιους αριθμούς για να εξαιρέσετε. Για παράδειγμα, προδιαγραφές αναζήτησης τροποποίησης <> 8/7/09 θα επιστρέψει όλες οι προδιαγραφές που δεν έχουν τροποποιηθεί σε 8 Ιουλίου 2009 αναζήτησης.

Ερώτημα με χρήση ιδιοτήτων

Μπορείτε να δομήσετε ερωτήματα χρησιμοποιώντας ιδιότητες, οι οποίες είναι τα μετα-δεδομένα σε έγγραφα που αποθηκεύονται στο SharePoint. Ο συντάκτης ενός εγγράφου ή η ημερομηνία που το έγγραφο αποθηκεύτηκε αποτελούν παραδείγματα ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες περιεχομένου και οι τιμές τους αποθηκεύονται όταν δημιουργούνται ευρετήρια τοποθεσιών. Όταν έχετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες ενός στοιχείου, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να δομήσετε ένα ερώτημα για τον εντοπισμό του στοιχείου.

Όταν δημιουργείτε μια αναζήτηση χρησιμοποιώντας ιδιότητες, μην χρησιμοποιείτε κενά διαστήματα ανάμεσα στην ιδιότητα και την τιμή.

Αναζήτηση με βάση τιμές ιδιοτήτων

Χρησιμοποιήστε τη σύνταξη : η τιμή της ιδιότητας. Για παράδειγμα, Συντάκτης: smith βρίσκει όλα τα έγγραφα που δημιουργήθηκε από ένα άτομο του οποίου το όνομα είναι Smith.

Αναζήτηση με βάση το όνομα αρχείου

Τύπος όνομα αρχείου: "Προϋπολογισμού" (με εισαγωγικά) για να βρείτε ένα αρχείο που ονομάζεται "Budget.xlsx", ή πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου: προϋπολογισμού (χωρίς τα εισαγωγικά) για να βρείτε "Budget_Current.xlsx" και "Budget_Next.xlsx."

Αναζήτηση με βάση τον τύπο του αρχείου

Ας υποθέσουμε ότι που αναζητάτε υπολογιστικά φύλλα του προϋπολογισμού που έχουν προετοιμαστεί στο Excel 2007. Προσάρτηση filetype:xlsx στο ερώτημά σας για να εμφανίσετε μόνο τα αποτελέσματα αναζήτησης που είναι Excel 2007 βιβλίων εργασίας.

Χαρακτήρες μπαλαντέρ

Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο "*" για ένα πρόθεμα συμφωνεί με μια λέξη-κλειδί ή μια ιδιότητα για να βρείτε έγγραφα. Για παράδειγμα, μια αναζήτηση για το Συντάκτη: Smi θα επιστρέψει όλα τα έγγραφα από ο συντάκτης του οποίου το όνομα που ξεκινά με τα γράμματα Smi.

Αναζήτηση με βάση διαφορετικές ιδιότητες

Η υπηρεσία αναζήτησης ερμηνεύει το διάστημα μεταξύ τους όρους που χρησιμοποιούν διαφορετικές ιδιότητες ως ένα AND. Για παράδειγμα, εάν κάνετε αναζήτηση σε τίτλο: προϋπολογισμού filetype:xlsx, την αναζήτησή σας θα επιστρέψει μόνο Excel 2007 βιβλίων εργασίας με τίτλους που ξεκινούν με τη λέξη "Προϋπολογισμού".

Αποκλεισμός συγκεκριμένων αποτελεσμάτων αναζήτησης

Για να εξαιρέσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης που περιέχουν ορισμένων ενδείξεων, χρησιμοποιήστε ένα σύμβολο μείον (-) πριν από τον όρο που θέλετε να εξαιρέσετε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να βρείτε τα στοιχεία που περιλαμβάνουν τη λέξη "έξοδα", αλλά δεν περιλαμβάνει τη λέξη "φόρων", πληκτρολογήστε τα έξοδα - φόρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Προσάρτηση ιδιοτήτων αρχείου

Χρησιμοποιήστε ιδιότητες για να καθορίσετε το όνομα ή τον τύπο αρχείου για να επιστρέψει. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να βρείτε αρχεία του Microsoft Office Word 2007 που περιλαμβάνουν τη λέξη "Προγραμματισμός", πληκτρολογήστε Χρονοδιάγραμμα filetype:docx στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αναζήτηση για εναλλακτικές τιμές για την ίδια ιδιότητα

Η υπηρεσία αναζήτησης ερμηνεύει το διάστημα μεταξύ τους όρους που χρησιμοποιούν την ίδια ιδιότητα ως OR. Για παράδειγμα, αν στην αναζήτηση Συντάκτης: "Ιωάννης κοίτα" συντάκτης: "Αλέξανδρος Ιωάννου", την αναζήτησή σας θα επιστρέψει τα στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί από κάποιο άτομο.

Αποκλεισμός τιμών ιδιοτήτων

Για να αποκλείσετε περιεχόμενο που σημειώνεται με συγκεκριμένη τιμή ιδιότητας, χρησιμοποιήστε το σύμβολο της αφαίρεσης (-) πριν από το όνομα της ιδιότητας.

Εστίαση σε συγκεκριμένο διακομιστή

Εάν η ιδιότητα τοποθεσίας είναι διαθέσιμη για αναζητήσεις, μπορείτε να προσαρτήσετε τοποθεσίας:όνομα_διακομιστή στο ερώτημά σας για να περιορίσετε την αναζήτησή σας στο περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε ένα συγκεκριμένο διακομιστή.

Σημείωση: Χαρακτήρες ανάστροφης καθέτου (\) δεν λειτουργούν σε ερωτήματα. Επομένως, μην χρησιμοποιείτε ανάστροφες καθέτους για μια διαδρομή διακομιστή όταν πληκτρολογείτε τη τοποθεσίας: \\όνομα_διακομιστή.

Ημερομηνία/ώρα

Οποιαδήποτε ιδιότητα ημερομηνίας/ώρας σε οποιαδήποτε μορφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σχεσιακές ή λογικών τελεστών για να σχηματίσετε ένα ερώτημα. Για παράδειγμα, Αναζήτηση προδιαγραφές τροποποίησης = 8/7/09 θα επιστρέψει όλες οι προδιαγραφές που τροποποιήθηκαν σε 8 Ιουλίου 2009 αναζήτησης.

Σημειώσεις: 

 • Ένα ερώτημα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν όρο για εύρεση. Τα ερωτήματα που αποτελούνται μόνο από όρους προς αποκλεισμό προκαλούν μήνυμα σφάλματος.

 • Εάν ο διαχειριστής έχει αντιστοιχιστεί ιδιότητες, όπως Συντάκτης ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διαχειριζόμενη ιδιότητα Συντάκτης, τα αποτελέσματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που περιέχει αυτές τις ιδιότητες.

Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση εγγράφων που γνωρίζετε ότι υπάρχουν στην εταιρεία σας, ίσως χρειαστεί να εργαστείτε με το διαχειριστή των υπηρεσιών αναζήτησης για να προστεθούν τα έγγραφα στο ευρετήριο αναζήτησης, να ενεργοποιήσετε τα δικαιώματα στα έγγραφα και να προσθέσετε ή να αλλάξετε λέξεις-κλειδιά ή ιδιότητες για τα έγγραφα.

Εργασία με αποτελέσματα αναζήτησης

Από προεπιλογή, τα αποτελέσματα αναζήτησης πυρήνα ταξινομούνται κατά τη σχετικότητά τους προς το ερώτημά σας. Οι ορισμοί λέξεων-κλειδιών και οι συνδέσεις βέλτιστης αντιστοίχισης (εάν υπάρχουν) εμφανίζονται στην αρχή των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα, επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις συνδέσεις στον πίνακα περιορισμού.

Ο διαχειριστής σας μπορεί να αλλάξει τις επιλογές που εμφανίζονται στον πίνακα περιορισμού, αλλά ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ενδέχεται να επιλέξετε να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι κατά την τοποθεσία όπου πιστεύετε ότι βρίσκεται το έγγραφό σας, το συντάκτη ή τους συντάκτες που ενδιαφέρεστε να προβάλετε ή κατά την ημερομηνία ή την περιοχή ημερομηνιών κατά την οποία συντάχθηκαν τα έγγραφα. Ένα κλικ σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία του πίνακα περιορισμού παρουσιάζει αμέσως το σύνολο αποτελεσμάτων κατά τη μέθοδο περιορισμού που έχετε επιλέξει.

Μια άλλη μέθοδος περιορισμού της αναζήτησής σας είναι να χρησιμοποιήσετε εμβέλειες. Εάν έχετε φτάσει στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης χρησιμοποιώντας το Κέντρο αναζήτησης ή πραγματοποιώντας αναζήτηση από μια τοποθεσία, τότε θα δείτε την επιλογή τελειοποίησης των αποτελεσμάτων κατά τις επιλογές Αυτή η τοποθεσία ή Αυτή η λίστα. Η επιλογή Αυτή η λίστα σάς επιτρέπει να τελειοποιήσετε ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα κατά ένα νέο σύνολο λέξεων-κλειδιών ή μια φράση. Ίσως, επίσης, μπορείτε να επιλέξετε από τις εμβέλειες Άτομα ή Όλες οι τοποθεσίες.

Η αναζήτηση προτείνει, επίσης, μια λίστα σχετικών αναζητήσεων. Ένα απλό κλικ σε μια από αυτές τις συνδέσεις εκτελεί αμέσως το ερώτημα για κείμενο ή φράση παρόμοια ή σχετικά με την αρχική αναζήτηση.

Εάν η εταιρεία σας παρέχει σε χρήστες τη δυνατότητα αναζήτησης και τη δυνατότητα "Οι τοποθεσίες μου", σας παρέχεται μια λίστα με τους χρήστες της εταιρείας σας που έχουν παραθέσει τη λέξη ή φράση αναζήτησης στο προφίλ τους. Επιλέξτε το όνομα του χρήστη για να μεταβείτε στη σελίδα "Η τοποθεσία μου" του συγκεκριμένου χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση ατόμων, ανατρέξτε στο άρθρο "Αναζήτηση ατόμων".

Η σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης εμφανίζει, επίσης, τις προτάσεις Μήπως εννοείτε; επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Αυτή η δυνατότητα προτείνει εναλλακτικά ερωτήματα που μπορείτε να δοκιμάσετε. Κάθε πρόταση διαθέτει τη μορφοποίηση σύνδεσης. Για να επαναλάβετε την αναζήτηση για ένα εναλλακτικό ερώτημα, απλώς επιλέξτε το.

Αρχή της σελίδας

Εύρεση περιεχομένου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Σύνθετη αναζήτηση"

Εάν χρειάζεται να δομήσετε ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα, ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Σύνθετη αναζήτηση, η οποία είναι διαθέσιμη από τη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Χρησιμοποιώντας τη "Σύνθετη αναζήτηση" μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε ή να αποκλείσετε αποτελέσματα που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες λέξεις, να φιλτράρετε αποτελέσματα αναζήτησης κατά γλώσσα ή τύπο και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ιδιότητες περιεχομένου. Ένα μειονέκτημα της χρήσης της δυνατότητας "Σύνθετη αναζήτηση" είναι ότι χρησιμοποιώντας πάρα πολλές παραμέτρους ή περιορισμούς, το ερώτημα μπορεί να επιβραδύνει τις επιδόσεις. Όπως και με οποιοδήποτε ερώτημα αναζήτησης, χρησιμοποιήστε όσο το δυνατό λιγότερες λέξεις ή περιορισμούς για να διευρύνετε τα αποτελέσματα και, στη συνέχεια, περιορίστε τα αποτελέσματα τελειοποιώντας τα.

 1. Για την εμφάνιση της σελίδας Σύνθετη αναζήτηση, επιλέξτε τη σύνδεση Για προχωρημένους δίπλα στο πλαίσιο Αναζήτηση στη σελίδα με τα αποτελέσματα αναζήτησης.

 2. Στην περιοχή Εύρεση εγγράφων με, πληκτρολογήστε λέξεις ή φράσεις στα πεδία που εμφανίζονται στην εικόνα που ακολουθεί. Μπορείτε να επιλέξετε να συμφωνεί κάθε λέξη, μια ολόκληρη φράση ή να αποκλείσετε αποτελέσματα που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες λέξεις.

  Σύνθετη αναζήτηση - Εύρεση εγγράφων με

 3. Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης με βάση τη γλώσσα, επιλέξτε ένα ή περισσότερα πλαίσια ελέγχου δίπλα στην επιλογή Μόνο τις γλώσσες.

  Σύνθετη αναζήτηση - Μόνο τις γλώσσες

 4. Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης με βάση τη μορφή του εγγράφου, κάντε κλικ σε μια επιλογή στη λίστα Τύπος αποτελεσμάτων.

  Σύνθετη αναζήτηση - Τύπος αποτελεσμάτων

 5. Για να εντοπίσετε περιεχόμενο που έχει σημειωθεί με συγκεκριμένες τιμές, χρησιμοποιήστε τα πεδία δίπλα στην επικεφαλίδα Όπου η ιδιότητα. Κάντε κλικ σε μια ιδιότητα από τη λίστα Επιλογή ιδιότητας, επιλέξτε ένα λογικό τελεστή και πληκτρολογήστε μια τιμή, την οποία θέλετε να αναζητήσετε. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ιδιότητας για να αναζητήσετε με βάση περισσότερες από μία ιδιότητες ή με βάση μια άλλη τιμή για την ίδια ιδιότητα. Στο ακόλουθο παράδειγμα, στα αποτελέσματα της αναζήτησης θα εμφανιστούν στοιχεία με συντάκτη το Μιχάλη Παπαδόπουλο, τα οποία περιέχουν τον όρο ’Προϋπολογισμός’ στο όνομά τους.

  Σύνθετη αναζήτηση - Προσθήκη ιδιοτήτων

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×