Αναζήτηση ορίων για το SharePoint Online

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ως διαχειριστής που διαχειρίζεται του SharePoint Online (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση διαχείρισης αναζήτησης του SharePoint Online), θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ορίων για την αναζήτηση. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιορισμοί για τον αριθμό των καταχωρήσεων σε λεξικό προσαρμοσμένης αναζήτησης μπορείτε να έχετε ή τον αριθμό των γραμμών που επιστρέφονται ως μέρος μιας αναζήτησης.

Υπάρχουν δύο είδη ορίων:

  • Όριο Ένας αριθμός που δεν είναι δυνατό να ξεπεραστεί.

  • Υποστηρίζεται Ένας προτεινόμενος αριθμός, βάσει ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει η Microsoft, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπεραστεί.

    Εάν υπερβείτε ένα υποστηριζόμενο όριο, μπορεί να αντιμετωπίσετε μη αναμενόμενα αποτελέσματα ή να παρατηρήσετε μια σημαντική μείωση των επιδόσεων.

Σημείωση: Αλφαριθμητικά δεδομένα στα έγγραφα του Microsoft Excel είναι σε ευρετήριο και να γίνει αναζήτηση, αλλά δεν είναι αριθμητικά δεδομένα. Για παράδειγμα, τη συμβολοσειρά "PO123456789", θα επιστραφεί στα αποτελέσματα αναζήτησης, αλλά δεν θα τον αριθμό "123456789".

Αυτά τα όρια ισχύουν για όλα τα προγράμματα του SharePoint Online.

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται τα όρια για την αναζήτηση στο SharePoint Online.

Όριο

Μέγιστη τιμή

Είδος ορίου

Σημειώσεις

Μέγεθος του εγγράφου που μπορεί να ληφθεί από τα στοιχεία ανίχνευσης

64 MB, 3 MB για έγγραφα του Excel

Όριο

Η αναζήτηση κάνει λήψη των μετα-δεδομένων και του περιεχομένου από ένα έγγραφο μέχρι να φτάσει στο μέγιστο μέγεθος εγγράφου. Το υπόλοιπο περιεχόμενο δεν λαμβάνεται.

Μέγεθος αναλυμένου περιεχομένου

2 εκατομμύρια χαρακτήρες

Όριο

Η αναζήτηση σταματά την ανάλυση ενός στοιχείου αφού έχει αναλύσει έως και 2 εκατομμύρια χαρακτήρες του περιεχομένου από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων του στοιχείου. Το πραγματικό μέγεθος των αναλυμένων χαρακτήρων μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό το όριο, επειδή η αναζήτηση χρησιμοποιεί έως και 30 δευτερόλεπτα κατά την ανάλυση ενός μεμονωμένου στοιχείου και των συνημμένων του. Όταν η αναζήτηση σταματά την ανάλυση ενός στοιχείου, το στοιχείο επισημαίνεται ως μερικώς επεξεργασμένο. Το μη αναλυμένο περιεχόμενο δεν υποβάλλεται σε επεξεργασία και, επομένως, δεν καταχωρείται σε ευρετήριο.

Χαρακτήρες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από τον διαχωρισμό λέξεων

1.000.000

Όριο

Αναζήτηση χωρίζει το περιεχόμενο σε μεμονωμένες λέξεις (διακριτικά). Ο διαχωρισμός λέξεων παράγει διακριτικά από τους χαρακτήρες πρώτα 1.000.000 ενός μεμονωμένου στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων του στοιχείου.

Το πραγματικό μέγεθος των διακριτικών μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό το όριο, επειδή η αναζήτηση χρησιμοποιεί έως και 30 δευτερόλεπτα κατά το διαχωρισμό των λέξεων. Το περιεχόμενο που απομένει δεν υποβάλλεται σε επεξεργασία.

Μέγεθος διαχειριζόμενης ιδιότητας με ευρετήριο

512 KB ανά διαχειριζόμενη ιδιότητα που έχει οριστεί είτε "με δυνατότητα αναζήτησης" είτε "με δυνατότητα ερωτήματος"

Όριο

Μέγεθος ανακτήσιμης διαχειριζόμενης ιδιότητας

16 KB ανά διαχειριζόμενη ιδιότητα

Όριο

Μέγεθος διαχειριζόμενης ιδιότητας με δυνατότητα περιορισμού ή ταξινόμησης

16 KB ανά διαχειριζόμενη ιδιότητα

Όριο

Μέγεθος διακριτικού

Μεταβλητό - το μέγεθος εξαρτάται από το διαχωρισμό λέξεων και ο διαχωρισμός λέξεων εξαρτάται από τη γλώσσα.

Όριο

Η αναζήτηση μπορεί να καταχωρεί σε ευρετήριο διακριτικά κάθε μήκους, αλλά ο διαχωρισμός λέξεων που χρησιμοποιείται για την παραγωγή διακριτικών μπορεί να περιορίσει το μήκος του διακριτικού. Οι διαχωρισμοί λέξεων είναι στοιχεία με γλωσσικό διαχωρισμό που χωρίζουν το περιεχόμενο σε λέξεις (διακριτικά).

Αριθμός καταχωρήσεων σε λεξικό προσαρμοσμένης αναζήτησης

5.000 όροι ανά μισθωτή

Όριο

Αυτό περιορίζει τον αριθμό των όρων που επιτρέπονται στα λεξικά συμπερίληψης και αποκλεισμού για τη διόρθωση ορθογραφίας ερωτημάτων και την εξαγωγή εταιρειών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερους όρους από αυτό το όριο στο χώρο αποθήκευσης όρων, αλλά η αναζήτηση χρησιμοποιεί μόνο 5.000 όρους ανά μισθωτή.

Αντιστοιχίσεις διαχειριζόμενης ιδιότητας

100 ανά διαχειριζόμενη ιδιότητα

Υποστηρίζονται

Οι ανιχνευμένες ιδιότητες μπορούν να αντιστοιχιστούν σε διαχειριζόμενες ιδιότητες. Η υπέρβαση αυτού του ορίου μπορεί να μειώσει την ταχύτητα ανίχνευσης και τις επιδόσεις του ερωτήματος.

Τιμές ανά διαχειριζόμενη ιδιότητα

1.000

Όριο

Μια διαχειριζόμενη ιδιότητα μπορεί να έχει πολλές τιμές του ίδιου είδους. Αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός τιμών ανά διαχειριζόμενη ιδιότητα με πολλές τιμές ανά έγγραφο. Εάν γίνει υπέρβαση αυτού του αριθμού, οι υπόλοιπες τιμές απορρίπτονται.

Μοναδικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται για κατάταξη

15 μοναδικά περιβάλλοντα ανά μοντέλο κατάταξης

Όριο

Έγκυρες σελίδες

1 σελίδα ανώτατου επιπέδου και ελάχιστες σελίδες δεύτερου και τρίτου επιπέδου ανά μισθωτή

Υποστηρίζονται

Χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν λιγότερες σελίδες δεύτερου και τρίτου επιπέδου, επιτυγχάνοντας ωστόσο την επιθυμητή συνάφεια.

Εάν προσθέσετε επιπλέον σελίδες, ενδέχεται να μην πετύχετε την επιθυμητή συνάφεια. Προσθέστε τη βασική τοποθεσία στο πρώτο επίπεδο συνάφειας. Προσθέστε περισσότερες βασικές τοποθεσίες στα επίπεδα δεύτερης ή τρίτης συνάφειας, μία κάθε φορά. Αξιολογήστε τη συνάφεια μετά από κάθε προσθήκη, για να βεβαιωθείτε ότι έχει επιτευχθεί το επιθυμητό εφέ συνάφειας.

Μήκος κειμένου για ερωτήματα με χρήση της γλώσσας ερωτήματος λέξης-κλειδιού

4 KB (4.096 χαρακτήρες)

Όριο

Για τα ερωτήματα εντοπισμού το μέγιστο μήκος κειμένου είναι 16 KB (16.384 χαρακτήρες).

Αριθμός γραμμών σε ένα σύνολο αποτελεσμάτων

500

Όριο

Για να εμφανίσετε ολόκληρο το σύνολο αποτελεσμάτων, εκδώστε περισσότερα ερωτήματα σελιδοποίησης.

Για ερωτήματα εντοπισμού, ο μέγιστος αριθμός γραμμών σε ένα σύνολο αποτελεσμάτων είναι 10.000.

Μοντέλα κατάταξης

1.000 ανά μισθωτή

Όριο

Εάν πλησιάσετε αυτό το όριο, μπορεί να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στη συνολική απόδοση του συστήματος.

Ευρετήρια πλήρους κειμένου που ορίζονται από το χρήστη

3

Όριο

Μέγιστος αριθμός στοιχείων εσωτερικής εγκατάστασης με ευρετήριο στο Office 365

20 εκατομμύρια στοιχεία

Όριο

Για κάθε 1 TB χώρου αποθήκευσης του μισθωτή που έχει στο Office 365, μπορείτε να δημιουργήσετε ευρετήριο 1 εκατομμύριο στοιχείων περιεχομένου εσωτερικής εγκατάστασης στο ευρετήριο αναζήτησης του μισθωτή σας στο Office 365 με τη λύση cloud υβριδική αναζήτηση. Αυτό το όριο είναι από προεπιλογή περιορισμένη προς τα πάνω σε 20 εκατομμύρια στοιχεία. Για να αυξήσετε τον αριθμό των στοιχείων που μπορούν να τοποθετηθούν στο ευρετήριο πέρα από τα στοιχεία 20 εκατομμύρια, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Microsoft.

Δείτε επίσης:

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×