Αναζήτηση και χρήση λέξεων-κλειδιών στο κέντρο eDiscovery

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι λέξεις-κλειδιά σάς βοηθούν να περιορίσετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο που δημιουργείτε μέσω της εξαγωγής για μια υπόθεση eDiscovery. Δημιουργώντας εστιασμένες αναζητήσεις, αυξάνετε την πιθανότητα ότι το περιεχόμενο αφορά μια περίπτωση και μειώνετε τον όγκο του περιεχομένου που πρέπει να διαχειρίζεστε.

Η εταιρεία σας μπορεί να δημιουργήσει μια υπόθεση του eDiscovery, εάν λάβει μια αίτηση για πιθανές αποδείξεις για την υποστήριξη διένεξης, ελέγχου ή έρευνας.

Φίλτρα και ερωτήματα

Αφού δημιουργήσετε μια υπόθεση, μπορείτε να προσθέσετε σύνολα εντοπισμού σε αυτήν. Εντοπισμού σύνολα περιέχουν τις προελεύσεις περιεχομένου - όπως δευτερεύουσες τοποθεσίες του SharePoint – που είναι μπορεί να είναι σχετική με την περίπτωση. Τα φίλτρα σας βοηθούν να περιορίσετε την προέλευση, όπως κατά λέξεις-κλειδιά, μια περιοχή ημερομηνιών έναρξης και λήξης, τομείς, ή κατά συντάκτη ή αποστολέα.

Αφού εντοπίσετε πιθανές προελεύσεις, τα ερωτήματα βοηθούν να περιορίσετε ακόμη περισσότερο το περιεχόμενο που θέλετε να εξαγάγετε προς αναθεώρηση ή για να το παράσχετε σε νομικό σύμβουλο ή/και σε όποιον το ζήτησε. Μπορείτε να δομήσετε το φίλτρο σας, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά, περιοχές ημερομηνιών, συντάκτες/παραλήπτες, τομείς και αναζητήσεις εγγύτητας.

Σημείωση: Με τη σειρά για το περιεχόμενο για να διαπιστωθεί, πρέπει να ανιχνευτούν από την αναζήτηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους προεπιλεγμένους τύπους αρχείων που ανιχνεύονται, ανατρέξτε στο άρθρο προεπιλεγμένη ανιχνευμένων επεκτάσεις ονόματος αρχείου και ανάλυση των τύπων αρχείων στο SharePoint Server 2013.

Τελεστές και εγγύτητα σε λέξεις-κλειδιά

Ειδικοί τελεστές, όπως είναι οι τελεστές Boolean και οι τελεστές εγγύτητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία σχέσεων ανάμεσα σε πολλές λέξεις-κλειδιά. Οι τελεστές πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα. Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε πολλούς τελεστές, μπορείτε να τους ομαδοποιήσετε με παρενθέσεις, για να καθορίσετε τη σειρά με την οποία θα εφαρμοστούν.

Για παράδειγμα, ενδέχεται να αναζητάτε περιεχόμενο με το στέλεχος όρου, αλλά δεν θέλετε να βρείτε τον όρο όταν εμφανίζεται ο τίτλος του συχνές αναφοράς στην εταιρεία σας, που ονομάζεται τη σύνοψη. Όταν χρησιμοποιείτε τη φράση στέλεχος δεν σύνοψης, μπορείτε να περιορίσετε τον αριθμό των στοιχείων που επιστρέφονται από 300 188, εφόσον εξάλειψη όλα τα έγγραφα που περιέχουν τη λέξη σύνοψη.

Σημείωση: Όταν δύο λέξεις καθορίζονται χωρίς τελεστή, υπάρχει μια σιωπηρή και. Για παράδειγμα: wooly τύπου worm είναι ίδια με wooly και τύπου worm.

Χρησιμοποιήστε

Για

Παράδειγμα

AND

Εύρεση περιεχομένου που περιέχει όλες τις λέξεις ή τις φράσεις που διαχωρίζει.

risk AND value AND VAR βρίσκει περιεχόμενο που περιέχει τις τρεις λέξεις.

OR

Εύρεση περιεχομένου που περιέχει οποιαδήποτε από τις λέξεις ή τις φράσεις που διαχωρίζει.

risk OR VAR βρίσκει όλο το περιεχόμενο που περιέχει οποιαδήποτε από τις λέξεις.

NOT

Εξαίρεση περιεχομένου που περιέχει τον όρο μέσα σε μια φράση.

Executive NOT Summary βρίσκει όλο το περιεχόμενο που περιέχει τη λέξη διοικητική, εκτός εάν το περιεχόμενο περιέχει επίσης τον όρο σύνοψη.

( )

Ομαδοποίηση λέξεων ή φράσεων για να εμφανιστεί η σειρά με την οποία εφαρμόζονται.

(Risk AND management) OR (VAR OR Value-at-risk)

NEAR(n)

Εντοπίζει λέξεις που είναι κοντά η μία στην άλλη, όπου n είναι ο αριθμός των λέξεων στο ενδιάμεσο. Εάν δεν οριστεί αριθμός, η προεπιλεγμένη απόσταση είναι 8 λέξεις.

Mid NEAR(5) Office βρίσκει Mid και Back Office και MID-Office και Mid, Back, και Front Office.

Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις λέξεις-κλειδιά, για να συμπεριλάβετε όρους που περιέχουν μέρος μια λέξης-κλειδιού ή όρους που έχουν εναλλακτική ορθογραφία.

Χρησιμοποιήστε

Για

Παράδειγμα

* στο τέλος του word

Εύρεση των όρων που περιέχουν τη ριζική λέξη και τυχόν πρόσθετα γράμματα.

κινδύνου * βρίσκει τα κίνδυνος, κίνδυνοι, κίνδυνου, κίνδυνον και κίνδυνων

Βασικοί κανόνες χρήσης λέξεων-κλειδιών σε φίλτρα και ερωτήματα

  • Ένα φίλτρο ή ένα ερώτημα περιεχομένου μπορεί να περιλαμβάνει λέξεις, φράσεις σε εισαγωγικά και όρους που χρησιμοποιούν λέξεις-κλειδιά και ιδιότητες. Διαχωρίστε τους όρους με κενά.

  • Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται συχνά όπως "το", "αυτό" και "από", καθώς και μονοψήφιοι αριθμοί, αγνοούνται.

  • Όταν εσωκλείετε μια φράση σε εισαγωγικά, η αναζήτηση επιστρέφει περιεχόμενο σχετικά με το επιλεγμένο αντικείμενο που περιέχει την ακριβή φράση που πληκτρολογήσατε. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε παραλλαγή μεταξύ της φράσης σε εισαγωγικά και το πραγματικό περιεχόμενο, το περιεχόμενο δεν θα βρεθεί.

  • Τελεστές (για παράδειγμα, οι τελεστές Boolean) – όπως ή και και — πρέπει να γράφονται με κεφαλαία.

  • Εάν μια ιδιότητα του περιεχομένου του SharePoint δεν παρατίθεται στο άρθρο το αναπτυσσόμενο μενού Καθορίστε την ιδιότητα, μπορείτε να το αναζητήσετε με λέξεις-κλειδιά. Συμπεριλάβετε μια τιμή της ιδιότητας σε εισαγωγικά για να βρείτε μια ακριβή αντιστοιχία ή αφήστε την τιμή χωρίς να βρείτε πληκτρολογήσατε μερικές συμφωνίες που ξεκινούν με τα γράμματα. Για παράδειγμα, εάν αναζητάτε filename: "Προϋπολογισμού" (με εισαγωγικά), την αναζήτησή σας θα επιστρέψει ένα αρχείο με το όνομα "Budget.xlsx." Μια αναζήτηση για όνομα αρχείου: προϋπολογισμού (χωρίς τα εισαγωγικά) θα επιστρέψει επίσης τα αρχεία "Budget_Current.xlsx" και "Budget_Next.xlsx."

  • Σημείωση: Ένα ερώτημα πρέπει να περιλαμβάνει έναν όρο προς εύρεση. Τα ερωτήματα που περιλαμβάνουν μόνο όρους προς αποκλεισμό, επιστρέφουν μήνυμα σφάλματος.

Παραδείγματα για την εφαρμογή κανόνων

Λέξεις-κλειδιά

Αποτελέσματα παραδειγμάτων

Executive Briefing

Οποιοδήποτε περιεχόμενο περιέχει δύο λέξεις διοικητική και ενημέρωση, σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου, σελίδας, μήνυμα ή μετα-δεδομένων.

"Executive Briefing"

Οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχει την ακριβή φράση "Διοικητική ενημέρωση" σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου, σελίδας ή το μήνυμα.

"Executive Briefing" AND "Executive Summary"

Οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχει την ακριβή φράσεις "Διοικητική ενημέρωση" και "Διοικητική Σύνοψη" σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου, σελίδας, μήνυμα ή μετα-δεδομένων.

filename:budget

Οποιοδήποτε αρχείο προϋπολογισμού στο όνομα αρχείου, όπως προβλέψεις προϋπολογισμού 2014.docx, προτεραιότητες προϋπολογισμού 2015.pptx, Προγραμματισμός προϋπολογισμού 2014.xlsx, 2014 προϋπολογισμού 2014.xlsx και ούτω καθεξής

filename:2014 budget filetype:xlsx

Φύλλα εργασίας του Excel που περιέχουν τη φράση προϋπολογισμού 2014, όπως "Προγραμματισμός προϋπολογισμού 2014.xlsx" και "Ανασκόπηση προϋπολογισμού 2014.xlsx"

Εμβέλεια ερωτήματος

Ένα ερώτημα να εφαρμόσετε σε όλο το περιεχόμενο σε μια υπόθεση, σύνολα eDiscovery συγκεκριμένες ή μια συγκεκριμένη προέλευση περιεχομένου (όπως περιεχόμενο Web ή ένα κοινόχρηστο αρχείο που) μέσα σε ένα σύνολο eDiscovery. Περιορίσετε το εύρος μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε το σωστό περιεχόμενο, ειδικά εάν πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων είναι μεγάλο, και επιστρέφει την αναζήτηση σε άλλες πηγές ή σύνολα ηλεκτρονικού εντοπισμού δεν είναι σχετική.

Σημαντικό: Όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Επιλογή προελεύσεων, τα φίλτρα που ενδέχεται να έχουν προστεθεί ως μέρος του συνόλου εντοπισμού δεν περιλαμβάνονται.

Για να ορίσετε την εμβέλεια ενός ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση εμβέλειας ερωτήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Όλο το περιεχόμενο της υπόθεσης, Επιλογή συνόλων eDiscovery, ή Επιλογή προελεύσεων.

Η επιλογή όλων το περιεχόμενο της υπόθεσης περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο από τη λίστα των προελεύσεων, με οποιαδήποτε φίλτρα σύνολο eDiscovery εφαρμοστεί. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε επιπλέον θέσεις περιεχομένου κατά τη ρύθμιση εμβέλειας ερωτήματος.

Προβολή και αντιμετώπιση προβλημάτων με ερωτήματα

Μετά την εκτέλεση ενός ερωτήματος, μπορείτε να εμφανίσετε τα αποτελέσματα του SharePoint κατά συνάφεια με το ερώτημα ή από την παλαιότερη προς τη νεότερη ημερομηνία. Μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση του εγγράφου τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού επάνω από τον τίτλο του.

Για να περιορίσετε εξάγονται ποια στοιχεία, μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα κατά την επέκταση αρχείου και κατά την ιδιότητα, όπως το συντάκτη ή τον τίτλο.

Στο παράθυρο διαλόγου ερωτήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επιλογές ερωτημάτων για προχωρημένους. Μπορείτε να δείτε τα υποκείμενα σύνταξη του ερωτήματός σας για το SharePoint, τις προελεύσεις περιεχομένου που περιλαμβάνεται στο ερώτημά σας, τα φίλτρα για το ερώτημά σας και τις βελτιώσεις.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το eDiscovery

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις eDiscovery, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:

Σενάριο: eDiscovery στον SharePoint Server 2013 και τον Exchange Server 2013

Προγραμματισμός και διαχείριση υποθέσεων eDiscovery

Προσθήκη περιεχομένου σε υπόθεση eDiscovery και τοποθέτηση προελεύσεων σε διατήρηση

Προεπιλεγμένη ανιχνευμένων επεκτάσεις ονόματος αρχείου και ανάλυση των τύπων αρχείων στο SharePoint Server 2013

Επισκόπηση των ανιχνευόμενων και διαχειριζόμενων ιδιοτήτων στον SharePoint Server 2013

Δημιουργία και εκτέλεση ερωτημάτων eDiscovery

Εξαγωγή περιεχομένου eDiscovery και δημιουργία αναφορών

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×