Αναβάθμιση των τοποθεσιών του SharePoint Online 2010 έκδοση στην πιο πρόσφατη κλασική εμπειρία περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Επάνω από την τελευταία χρόνια, θα σας έχουν ενθάρρυνση οι πελάτες μας με το ίδιο αναβαθμίσετε τις τοποθεσίες SharePoint Online 2010 έκδοσης. Που θα σας να ξεκινούν μια αυτόματη διεργασία αναβάθμισης, ώστε να όλους τους χρήστες να απολαύσετε στο έπακρο την απόδοση και τις πιο πρόσφατες δυνατότητες κλασική περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη του SharePoint. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένετε Αυτόματες αναβαθμίσεις του στοιχείου, για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε όλες τις νέες δυνατότητες. Αναβάθμιση των τοποθεσιών ομάδας τώρα. Έχετε υπόψη ότι δεν πρόκειται για αναβάθμιση σε SharePoint "Σύγχρονο" εμπειρία που αναφέρεται στην Προσαρμογή των εμπειριών "σύγχρονο" στο SharePoint Online.

Επισκόπηση της διαδικασίας αναβάθμισης

Η διάρκεια και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας αναβάθμισης εξαρτάται από το εάν έχετε προσαρμόσει τις τοποθεσίες ομάδας. Αφιερώστε χρόνο για να αξιολογήσετε τις τοποθεσίες σας, ιδιαίτερα αυτές που έχουν προσαρμοστεί εκτεταμένα, και σχεδιάστε προσεκτικά την αναβάθμιση για να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία θα εξελιχθεί ομαλά. Διατίθενται εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε πιθανά ζητήματα αναβάθμισης, να τα διορθώσετε και να τα ελέγξετε σε περιβάλλον προεπισκόπησης. Χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία, η διαδικασία αναβάθμισης θα περιλαμβάνει τρία βήματα:

 1. Έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας τοποθεσίας ομάδας

 2. Δημιουργία τοποθεσίας αξιολόγησης αναβάθμισης (για προεπισκόπηση των διαφορών μεταξύ των εκδόσεων)

 3. Έναρξη της αναβάθμισης

Έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας τοποθεσίας ομάδας

Ο έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας πριν από την αναβάθμιση εξετάζει την τοποθεσία ομάδας και δημιουργεί μια αναφορά με τα πιθανά ζητήματα αναβάθμισης και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Για παράδειγμα, εάν ένα προεπιλεγμένο αρχείο στο SharePoint Online έχει προσαρμοστεί, θα επισημανθεί ώστε να μπορείτε να προσδιορίσετε το προσαρμοσμένο αρχείο και, αν θέλετε, να το επαναφέρετε στο προεπιλεγμένο πρότυπο στον ορισμό της τοποθεσίας.

Για να ελέγξετε την εύρυθμη λειτουργία της τοποθεσίας σας

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία ομάδας που θέλετε να ελέγξετε και κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 > Ρυθμίσεις τοποθεσίας > Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών > έλεγχοι εύρυθμης λειτουργίας της συλλογής τοποθεσιών.

 2. Στη σελίδα Εκτέλεση ελέγχων εύρυθμης λειτουργίας της συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη ελέγχων. Μετά την εκτέλεση των ελέγχων, θα εμφανιστεί μια αναφορά με τα ζητήματα που βρέθηκαν και εκείνα που ελέγχθηκαν.

 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση Περισσότερες πληροφορίες στα δεξιά κάθε ζητήματος και ακολουθήστε τα βήματα που παρέχονται. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσπαθήστε ξανά για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα ζητήματα έχουν διορθωθεί. Αφού περάσουν τον έλεγχο τα πάντα, θα λάβετε ένα πιστοποιητικό εύρυθμης λειτουργίας για τη συλλογή τοποθεσιών σας που θα μοιάζει κάπως έτσι:

  Αποτελέσματα ελέγχου εύρυθμης λειτουργίας συλλογής τοποθεσιών

Δημιουργία τοποθεσίας αξιολόγησης αναβάθμισης

Μια τοποθεσία αξιολόγησης επιτρέπει την προεπισκόπηση του περιεχομένου της τοποθεσίας στην πιο πρόσφατη έκδοση του SharePoint Online. Η προεπισκόπηση είναι μια ξεχωριστή τοποθεσία, επομένως, αντίθετα με αυτό που ενδέχεται να έχετε διαπιστώσει στην οπτική αναβάθμιση στο SharePoint 2010, οποιεσδήποτε ενέργειες εκτελείτε στην τοποθεσία αξιολόγησης δεν θα έχουν καμία επίδραση στο πρωτότυπο.

Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε μια τοποθεσία αξιολόγησης αναβάθμισης για κάθε τοποθεσία ομάδας. Ωστόσο, εάν έχετε προσαρμοσμένες τοποθεσίες ή λύσεις με φίλτρο, θα πρέπει να δημιουργήσετε τοποθεσίες αξιολόγησης αναβάθμισης και να τις ελέγξετε, για να βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατές με τη νέα έκδοση.

Για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία αξιολόγησης

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 > Ρυθμίσεις τοποθεσίας > Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών > Αναβάθμιση συλλογής τοποθεσιών.

 2. Στη σελίδα Αναβάθμιση τοποθεσιών , κάντε κλικ στην επιλογή δοκιμάστε μια επίδειξη αναβάθμιση. Αυτή η επιλογή ξεκινά τη διαδικασία δημιουργίας μια τοποθεσία αξιολόγησης (το όριο μεγέθους είναι 20 GB).

 3. Στο πλαίσιο Δημιουργία συλλογής τοποθεσιών αξιολόγησης αναβάθμισης, επιλέξτε Δημιουργία συλλογής τοποθεσιών αξιολόγησης αναβάθμισης. Ανοίγει ένα πλαίσιο και σας ενημερώνει ότι έχει ληφθεί μια αίτηση συλλογής τοποθεσιών επίδειξης.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Η τοποθεσία αξιολόγησης δημιουργείται εντός 24 έως 48 ωρών. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις είναι διαθέσιμη, το οποίο θα περιέχει και μια σύνδεση προς την τοποθεσία μαζί με μια ημερομηνία λήξης. Επειδή η τοποθεσία είναι προσωρινή, εξετάστε την αμέσως για να επιβεβαιώσετε ότι όλα τα στοιχεία έχουν την αναμενόμενη εμφάνιση και συμπεριφορά. Οι τοποθεσίες αξιολόγησης συνήθως λήγουν έπειτα από 30 ημέρες, παρόλο που αυτό είναι δυνατό να ρυθμιστεί από τον καθολικό διαχειριστή, επομένως, οι αλλαγές που έγιναν θα χαθούν κατά τη λήξη. Εάν η τοποθεσία αξιολόγησης λήξει προτού ολοκληρώσετε την αξιολόγηση των αλλαγών, μπορείτε να ζητήσετε άλλη, αλλά θα χρειαστεί να περιμένετε μέχρι τη λήξη της πρώτης για να κάνετε την αίτηση.

Έναρξη της αναβάθμισης

Αφού πειραματιστείτε με την τοποθεσία αξιολόγησης, κάντε τις αλλαγές που θέλετε στην αρχική σας τοποθεσία και, στη συνέχεια, προχωρήστε στην αναβάθμιση. Στη διάρκεια της αναβάθμισης, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στις τοποθεσίες ομάδας.

Για να αναβαθμίσετε τις τοποθεσίες ομάδας

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία της ομάδας που θέλετε να αναβαθμίσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 > Ρυθμίσεις τοποθεσίας > Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών > Αναβάθμιση συλλογής τοποθεσιών.

 2. Στη σελίδα Αναβάθμιση τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση τώρα. Αυτή η επιλογή ξεκινά τη διεργασία αναβάθμισης την τοποθεσία σας.

 3. Στο πλαίσιο Δημιουργία συλλογής τοποθεσιών αξιολόγησης αναβάθμισης, επιλέξτε Δημιουργία συλλογής τοποθεσιών αξιολόγησης αναβάθμισης, εάν δεν έχετε ήδη δημιουργήσει μια τοποθεσία αξιολόγησης και δεν έχετε δει σε προεπισκόπηση την εμφάνιση της τοποθεσίας σας σε περίπτωση αναβάθμισης. Ανοίγει ένα πλαίσιο για να επιβεβαιώσει ότι θέλετε να ξεκινήσει η διαδικασία.

 4. Επιλέξτε Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω την πραγματική αναβάθμιση.

  Η αναβάθμιση ξεκινά και εμφανίζεται η σελίδα κατάστασης αναβάθμισης για την τοποθεσία. Αυτή η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα κάθε λεπτό στη διάρκεια της αναβάθμισης. Εμφανίζονται πληροφορίες, όπως θέματα που παρουσιάστηκαν κατά την έναρξη της αναβάθμισης και πού θα βρείτε το αρχείο καταγραφής αναβάθμισης. Καλό είναι να αποθηκεύσετε αυτό το αρχείο καταγραφής, ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό αργότερα, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

  Η αναβάθμιση ενδέχεται να μην ξεκινήσει αμέσως, ανάλογα με τον αριθμό των αναβαθμίσεων που υπάρχουν στην ουρά. Εάν λάβετε ένα μήνυμα "αναμονή για την έναρξη", η αναβάθμιση της τοποθεσίας θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθούν οι αναβαθμίσεις που προηγούνται.

  Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, εμφανίζεται η σελίδα Κατάσταση αναβάθμισης στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη και θα εμφανιστεί το μήνυμα Η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

  Σημείωση: Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αναβάθμιση, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων αναβάθμισης συλλογής τοποθεσιών.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ας δούμε τη νέα τοποθεσία.

Συνήθεις ερωτήσεις για την αναβάθμιση

 • Πώς μπορώ να ειδοποιήσω τους διαχειριστές της συλλογής τοποθεσιών μου ότι πρέπει να γίνει αναβάθμιση;

  Πραγματοποιήστε μαζική αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το κέντρο διαχείρισης SharePoint προς όλους τους διαχειριστές που έχουν τοποθεσίες ομάδας του SharePoint 2010. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχει οδηγίες για την εκτέλεση ελέγχων εύρυθμης λειτουργίας, την αίτηση για τοποθεσία αξιολόγησης και την έναρξη της αναβάθμισης.

  Για να στείλετε μια μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  1. Μεταβείτε στην καρτέλα Συλλογές τοποθεσιών στο SharePoint.

  2. Επιλέξτε όλες τις τοποθεσίες ομάδας τους κατόχους των οποίων θέλετε να ειδοποιήσετε. Μπορείτε να καταλάβετε εάν οι τοποθεσίες ομάδας είναι του SharePoint 2010, ελέγχοντας τη στήλη Έκδοση στα δεξιά της οθόνης.

  3. Κάντε κλικ στις επιλογές Αναβάθμιση > Ειδοποιήσεις αναβάθμισης.

   Κουμπί αναβάθμισης με επισημασμένη την επιλογή "Ειδοποιήσεις αναβάθμισης"

 • Τι είναι το ροζ πλαίσιο κατά μήκος της οθόνης;

  Ροζ πλαίσιο που σας ενημερώνει ότι η τοποθεσία σας έχει προγραμματιστεί για αυτόματη αναβάθμιση

  Το ροζ πλαίσιο σημαίνει ότι η τοποθεσία ομάδας του SharePoint 2010 έχει προγραμματιστεί για αυτόματη αναβάθμιση. Όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση εδώ, θα μεταβείτε σε μια σελίδα που παρέχει την ημερομηνία αναβάθμισης καθώς και συνδέσεις προς περισσότερους πόρους. Αν θέλετε να γίνει αναβάθμιση αμέσως, κάντε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση αυτής της συλλογής τοποθεσιών.

 • Πόσο κοστίζει η αναβάθμιση;

  Δεν υπάρχει πρόσθετο κόστος για την αναβάθμιση. Όλες οι αναβαθμίσεις υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται στη συνδρομή σας, ώστε να διασφαλισθεί ότι θα έχετε πάντα τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες δυνατότητες και βελτιώσεις.

 • Τι είναι η συλλογή τοποθεσιών;

  Η συλλογή τοποθεσιών είναι μια ομάδα τοποθεσιών Web που έχουν ένα κοινό σύνολο ρυθμίσεων διαχείρισης, όπως τα δικαιώματα χρήστη και η περιήγηση. Η συλλογή είναι ιεραρχική και περιλαμβάνει μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου με μία ή περισσότερες δευτερεύουσες τοποθεσίες κάτω από αυτήν. Οι συλλογές τοποθεσιών του SharePoint Online περιλαμβάνουν τοποθεσίες ομάδας, τοποθεσίες δημοσίευσης, προσωπικές τοποθεσίες και ούτω καθεξής. Για να μάθετε περισσότερα για τις συλλογές τοποθεσιών, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση συλλογών τοποθεσιών και καθολικών ρυθμίσεων στο κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

 • Δεν έχω λάβει καμία ειδοποίηση αναβάθμισης. Τι πρέπει να κάνω;

  Εάν δεν έχετε λάβει καμία ειδοποίηση αναβάθμισης και δεν βλέπετε ένα ροζ πλαίσιο κατά μήκος του επάνω μέρους της τοποθεσίας της ομάδας σας, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Θα ειδοποιηθείτε όταν θα απαιτηθεί κάποια ενέργεια.

Πρόσθετοι πόροι

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×