Office
Είσοδος

Αναβάθμιση του δικτύου σας σε μεμονωμένη συνδρομή Yammer Enterprise

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν θέμα αφορά πελάτες που χρησιμοποιούν το Office 365 για Δημόσιους Οργανισμούς.

Το Yammer Basic είναι μια εταιρική υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που βοηθά τους συνεργάτες στη σύνδεση, την κοινή χρήση και τη συνεργασία. Είναι μια δωρεάν υπηρεσία που παρέχει στις εταιρείες και στους υπαλλήλους τους ένα ιδιωτικό δίκτυο για δημοσίευση μηνυμάτων, αποστολή αρχείων, προσθήκη ετικετών "μου αρέσει" σε δημοσιεύσεις, "παρακολούθηση" συγκεκριμένων ατόμων, προσθήκη ετικετών σε δημοσιεύσεις, αναζήτηση, και ούτω καθεξής. Όταν μια εταιρεία εγγραφεί στην υπηρεσία Yammer Basic, κάθε υπάλληλος της εταιρείας με έγκυρη εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να συμμετέχει στο δίκτυο Yammer. Το Yammer Basic περιλαμβάνεται στο Office 365.

Επιλέξιμοι πελάτες του Office 365 που επιζητούν μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά την εμφάνιση και την αίσθηση, τη διαχείριση του περιεχομένου και των μελών ή την ασφάλεια του δικτύου Yammer μπορούν να αναβαθμίσουν την υπηρεσία σε Yammer Enterprise. Το Yammer Enterprise παρέχει όλες τις δυνατότητες του Yammer Basic, αλλά προσθέτει εμπορική προσαρμογή, ασφάλεια και διαχειριστικές δυνατότητες που επιτρέπουν την προσαρμογή και την προστασία του ιδιωτικού δικτύου. Περιλαμβάνονται οι εξής δυνατότητες:

 • Επιλογή δημιουργίας προσαρμοσμένης σχεδίασης, για εμπορική προσαρμογή του δικτύου με την εταιρική εμφάνιση και αίσθηση

 • Σύνθετες ρυθμίσεις παραμέτρων που παρέχουν συνολική διαχείριση χρηστών και διαχείριση περιεχομένου

 • Ισχυρούς ελέγχους ασφαλείας που σας βοηθούν στη διαχείριση της πρόσβασης και της ασφάλειας του δικτύου

 • Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων δικτύου για αναφορά, διατήρηση και ανάλυση

Τρόπος αναβάθμισης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Yammer Enterprise μέσω της πύλης διαχείρισης του Office 365, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

 1. Μεταβείτε στο κέντρο διαχείρισης του Office 365.

 2. Στην περιοχή των περιλαμβανόμενων υπηρεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, να ενεργοποιηθεί το Yammer Enterprise για το δίκτυό μου.

 3. Ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού.

Μετά την ενεργοποίηση, οι καθολικοί διαχειριστές του Office 365 θα γίνουν διαχειριστές στο αντίστοιχο δίκτυο Yammer και θα μπορούν να προσαρμόσουν και να διαχειριστούν το Yammer. Έχετε υπόψη ότι οι διαχειριστές του Yammer πρέπει να ανήκουν σε τομέα που ταιριάζει με το δίκτυο Yammer. Για παράδειγμα, στο δίκτυο contoso.com, μόνο οι καθολικοί διαχειριστές του Office 365 με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου @contoso.com θα γίνουν διαχειριστές του Yammer. Επίσης, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού διαχειριστή του Yammer δεν επιτρέπεται να περιέχουν τις λέξεις "admin", "support" ή "user".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση σε Yammer Enterprise, ανατρέξτε στο θέμα Προγράμματα και τιμολόγηση στο Yammer. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης, ανατρέξτε στον Οδηγό ενεργοποίησης Yammer.

Προσδιορισμός της στρατηγικής αναβάθμισης σε Yammer Enterprise

Η υπηρεσία Yammer περιλαμβάνει ένα ιδιωτικό δίκτυο ή μια συλλογή ιδιωτικών δικτύων που είναι οργανωμένα κατά τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Yammer δημιουργεί ένα δίκτυο για κάθε μοναδικό τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οργανισμό σας, ούτως ώστε, κατά την είσοδο, οι χρήστες να δρομολογούνται στο δίκτυο Yammer που αντιστοιχεί στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Για παράδειγμα, ο χρήστης john@contoso.com θα ανήκει στο δίκτυο contoso.com.

Ορισμένοι οργανισμοί έχουν μόνο έναν τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλους τους χρήστες, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις συχνά έχουν πολλούς τομείς με βάση την επιχειρηματική μονάδα ή τη γεωγραφική περιοχή (π.χ., contosoeurope.com, contosoasia.com και ούτω καθεξής). Εάν έχετε πολλούς τομείς, θα πρέπει να προσδιορίσετε τη στρατηγική αναβάθμισης του δικτύου Yammer.

Κατά τον καθορισμό της στρατηγικής αναβάθμισης, θα προσδιορίσετε ποιο από τα υπάρχοντα δίκτυα Yammer θα αναβαθμιστεί, εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο δίκτυο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα δευτερεύοντα δίκτυα θα ενσωματωθούν στο όραμά σας για την κοινωνική δικτύωση. Ο τρόπος με τον οποίο κάνετε αναβάθμιση και συνδυάζετε τα δίκτυα καθορίζει την έκταση της συνεργασίας που θα είναι δυνατή μεταξύ των χρηστών, ιδιαίτερα εάν οι υπάλληλοι κατανέμονται σε διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες, θυγατρικές εταιρείες ή γεωγραφικές περιοχές. Το κλειδί είναι να αποφασίσετε εάν θέλετε το τελικό προϊόν να είναι ένα κεντρικό δίκτυο Yammer που θα είναι προσβάσιμο από την πλειοψηφία των χρηστών της εταιρείας σας ή πολλά δίκτυα που θα χωρίζονται σε τμήματα κατά τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αναβάθμιση υπάρχοντος δικτύου ή δημιουργία νέου

Η αναβάθμιση ή η δημιουργία ενός κεντρικού δικτύου Yammer είναι η συνιστώμενη προσέγγιση, επειδή διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ όλων των υπαλλήλων και επιτρέπει στους χρήστες από άλλους τομείς να προσκαλούνται στον κύριο τομέα ως επισκέπτες. Ένα ενιαίο δίκτυο παρέχει επίσης δυνατότητες κεντρικής διαχείρισης, η οποία εξασφαλίζει τη συνέπεια στην εφαρμογή και διαχείριση πολιτικών, στην παράδοση εκδόσεων, στην προγραμματισμένη συντήρηση, και ούτω καθεξής. Ένα ενιαίο δίκτυο έχει νόημα όταν όλοι οι υπάλληλοι βρίσκονται σε μία τοποθεσία ή είναι διασκορπισμένοι, αλλά έχουν κοινή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση ενός ενιαίου δικτύου, μπορείτε να επιλέξετε είτε τον τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οποίο έχει πρόσβαση η πλειοψηφία των χρηστών, ο οποίος είναι συνήθως το κύριο ψευδώνυμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οργανισμού, Ή το δίκτυο με τα περισσότερα δεδομένα, για να διατηρηθεί το πολύτιμο περιεχόμενο. Όταν κάνετε αναβάθμιση ενός υπάρχοντος δικτύου Yammer, το αντίστοιχο περιεχόμενο και οι ενεργοί χρήστες διατηρούνται.

Οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν έναν κύριο τομέα για τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υπαλλήλων, επομένως η αναβάθμιση ή η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου είναι η πιο κοινή προσέγγιση.

Αναβάθμιση πολλών δικτύων

Εάν έχετε πολλά δίκτυα Yammer, συνιστάται να ενοποιήσετε τα μικρότερα δίκτυα στο κύριο δίκτυο της εταιρείας σας, πραγματοποιώντας μια μετεγκατάσταση δικτύου (ανατρέξτε στο θέμα Μετεγκατάσταση δικτύου: Ενοποίηση πολλών δικτύων Yammer). Η ενοποίηση δικτύων σάς επιτρέπει τα εξής:

 • Να μειώσετε το κόστος διαχείρισης του Yammer:    Μετά την ενοποίηση, μπορείτε να διαχειριστείτε μία μόνο υπηρεσία Yammer, αντί για τη διαχείριση επιμέρους δικτύων Yammer.

 • Να μειώσετε τα σιλό πληροφοριών στον οργανισμό σας:    Με τη χρήση μιας ενοποιημένης υπηρεσίας Yammer που χρησιμοποιείται από κοινού από όλους τους χρήστες μπορείτε να συνδεθείτε και να εργαστείτε με όλα τα άτομα στην εταιρεία σας.

 • Να επιτρέψετε στους χρήστες του Office 365 να συνδέονται εύκολα στο Yammer:    Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στο Yammer με τα διαπιστευτήρια του Office 365 και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση στο Yammer από την εκκίνηση εφαρμογών του Office 365. Ανατρέξτε στην ενότητα Είσοδος στο Office 365 για το Yammer.

 • Να διαχειριστείτε την υπηρεσία Yammer από το Office 365:    Μετά την ενοποίηση, η διαχείριση της υπηρεσίας Yammer έχει απλοποιηθεί. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μια λύση καθολικής σύνδεσης όταν επιβάλετε την ταυτότητα του Office 365 για τους χρήστες του Yammer και μπορείτε να διαχειριστείτε τους χρήστες και τους διαχειριστές κεντρικά, από το Office 365, όταν διαχειρίζεστε τους χρήστες του Yammer στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους από το Office 365.

Αναβάθμιση ενός δικτύου και συγχώνευση συσχετισμένων τομέων ή προ-υπαρχόντων δικτύων

Η ενσωμάτωση ενός τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτει ένα υπάρχον δίκτυο Yammer σε ένα μεγαλύτερο γονικό δίκτυο ονομάζεται "συγχώνευση δικτύων". Η συγχώνευση δικτύων είναι μια σωστή επιλογή όταν ένας οργανισμός έχει πολλές επιχειρηματικές μονάδες ή θυγατρικές που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες συνεργασίας και διαχείρισης του Yammer Enterprise, αλλά δεν έχουν κοινό τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αυτό το σενάριο, όλοι οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ενιαίο δίκτυο χωρίς ρητά δικαιώματα από το διαχειριστή δικτύου και μπορούν να ξεκινήσουν τη συνεργασία αμέσως μόλις συνδεθούν.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η Contoso.com είναι μια διεθνής εταιρεία με θυγατρικές σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Καθεμία από αυτές τις θυγατρικές έχει διαφορετικές γραμμές προϊόντων για να καλύπτει τις μοναδικές ανάγκες των πελατών στην περιοχή. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υπαλλήλων αντικατοπτρίζουν το όνομα της θυγατρικής στην οποία ανήκουν (@contosoeurope, @contosoasia, κ.λπ.). Σε μια συγχώνευση δικτύων, όλοι οι τομείς των θυγατρικών θα συγχωνευθούν στο γονικό δίκτυο Yammer, όπως το @contoso.com και οι χρήστες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της θυγατρικής εταιρείας θα δρομολογούνται στο γονικό δίκτυο Yammer δίκτυο κατά την είσοδό τους.

Κατά την αναβάθμιση και τη συγχώνευση τομέων, συνιστάται να επιλέγετε το πιο σχετικό υπάρχον δίκτυο, δηλαδή το δίκτυο με το περισσότερο περιεχόμενο ή τους περισσότερους χρήστες ως το γονικό σας δίκτυο. Εξετάστε προσεκτικά αυτήν την επιλογή, επειδή η συγχώνευση τομέων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκαλεί απώλεια πρόσβασης των χρηστών σε οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί στο αρχικό δίκτυο Yammer.

Για να επεξεργαστείτε το πρόγραμμα μιας συγχώνευσης δικτύου, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Yammer Enterprise.

Σημείωση:  Η ενσωμάτωση ενός τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν σχετίζεται με ένα δίκτυο Yammer σε ένα μεγαλύτερο γονικό δίκτυο ονομάζεται "προσθήκη τομέα". Επειδή δεν υπάρχει προϋπάρχον δίκτυο Yammer, δεν υπάρχει περιεχόμενο που θα χαθεί κατά τη διαδικασία προσθήκης του τομέα.

Προετοιμασία των χρηστών για τη συγχώνευση δικτύου

Κάθε φορά που παραδίδετε νέα τεχνολογία ή υπηρεσίες στους χρήστες, είναι απαραίτητο να τους ενημερώνετε και να τους προετοιμάζετε, ειδικά εάν η συγχώνευση δικτύου αποτελεί μέρος της διαδικασίας παράδοσης. Αυτό δεν σας δίνει απλώς την ευκαιρία να δημιουργήσετε ενθουσιασμό στην κοινότητα των χρηστών, αλλά παρέχει επίσης στα μέλη της κοινότητας την ευκαιρία να μάθουν και να διατυπώσουν ερωτήσεις πολύ πριν την άφιξη της νέας τεχνολογίας. Οι σαφείς, ελκυστικές και έγκαιρες ανακοινώσεις είναι κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία του εγχειρήματός σας. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για να εξασφαλίσετε μια επιτυχημένη συγχώνευση.

 1. Πριν από τη συγχώνευση, ενημερώστε τους χρήστες των οποίων τα δίκτυα θα συγχωνευθούν με το γονικό δίκτυο για την ημερομηνία, την ώρα και τις επιδράσεις της συγχώνευσης. Σε αυτήν την επικοινωνία, μοιραστείτε τους λόγους για τη συγχώνευση, επισημάνετε τα οφέλη και δώστε οδηγίες για την αρχειοθέτηση των ιδιωτικών μηνυμάτων, των σημειώσεων, των αρχείων και ούτω καθεξής. Ενημερώστε τους ότι αυτά τα δεδομένα δεν θα είναι προσβάσιμα μετά τη συγχώνευση. Ανατρέξτε στο "Σχέδιο επικοινωνίας" για ένα πρότυπο.

 2. Ενημερώστε τους χρήστες του γονικού δικτύου ότι θα συμμετάσχουν νέοι χρήστες και ενθαρρύνετε τους υπάρχοντες χρήστες να καλωσορίσουν τους νέους.

 3. Εξετάστε το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσετε μια εξαγωγή δεδομένων πριν από τη συγχώνευση, ιδιαίτερα εάν η εταιρεία σας τηρεί συγκεκριμένες πολιτικές διατήρησης δεδομένων. Οι εξαγωγές δεδομένων πρέπει να πραγματοποιούνται από τον επαληθευμένο διαχειριστή.

Πόροι

Το Yammer παρέχει πολλά εργαλεία, πρότυπα και πόρους υποστήριξης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της αναβάθμισης σε Yammer Enterprise:

Δείτε επίσης

Επιλέξτε το εταιρικό κοινωνικό σας δίκτυο: Yammer ή Newsfeed;

Καλώς ορίσατε στο Yammer

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×