Αναβάθμιση στο Office 2016 με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι παρακάτω πληροφορίες για μεμονωμένα άτομα στις εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιους οργανισμούς και μη κερδών), χρησιμοποιεί το Office 365.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν έχετε ένα Office 365 για οικιακή χρήση, προσωπικό, ή ακαδημαϊκή έκδοση, μια μεμονωμένη αγορά του Office, όπως το Office για οικιακή χρήση και μαθητές ή το Office για οικιακή χρήση και επιχειρήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορώ να Office 2016; αντί για αυτό.

Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 για επιχειρήσεις με διαχείριση από 21Vianet στην Κίνα, ανατρέξτε στο θέμα Office 365 με διαχείριση από 21Vianet: πώς μπορώ να τις νέες εφαρμογές του Office 2016;

Με την κυκλοφορία του Office 2016, μπορείτε να πετύχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office σε PC ή Mac δωρεάν εάν έχετε μια υπάρχουσα συνδρομή Office 365 για επιχειρήσεις που περιλαμβάνει τις εφαρμογές υπολογιστή του Office. Εάν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα και δεν βλέπετε μια επιλογή για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη προϊόντα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας. Ο διαχειριστής σας δεν έχουν εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης σε εσάς ή να δώσει δικαιώματα για την εγκατάσταση του Office.

Είστε διαχειριστής του Office 365; Διαχειριστές που θέλετε να αναβαθμίσετε τους χρήστες στον οργανισμό τους της πιο πρόσφατης έκδοσης του Office, πρώτα πρέπει να εξετάσετε τις οδηγίες βήμα προς βήμα στο, αναβάθμιση στους χρήστες να την πιο πρόσφατη προγράμματος-πελάτη Office με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις.

Αναβάθμιση στο Office 2016 με το Office 365 για επιχειρήσεις

Αναβάθμιση σε Office 2016, Project Professional 2016 ή Visio Pro 2016

Επιλέξτε το προϊόν του Office που θέλετε να αναβαθμίσετε. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια έκδοση του Office χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη στιγμή, ανατρέξτε στο θέμα Ποια έκδοση του Office χρησιμοποιώ;

Επιλογές αναβάθμισης

Τι πρέπει να κάνετε

Ο διαχειριστής του Office 365 ή το τμήμα IT εγκαθιστά το Office για εσάς

Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα εσείς. Πιθανότατα, ο διαχειριστής ή το τμήμα ΙΤ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις και τις ενημερώσεις.

Αναβάθμιση από παλαιότερη έκδοση του Office, όπως το Office 2010 ή το Office 2007

Εάν δεν βλέπετε μια επιλογή για την εγκατάσταση του Office 2016 κατά την είσοδο σε portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας. Ο διαχειριστής σας δεν έχουν εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης σε εσάς ή να δώσει δικαιώματα για την εγκατάσταση της έκδοσης του Office που θέλετε. Εάν είστε διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα αναβάθμιση στους χρήστες να την πιο πρόσφατη προγράμματος-πελάτη Office με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις.

 1. Καταργήστε την εγκατάσταση του Office, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση της εγκατάστασης του Office 2013, του Office 2016 ή του Office 365 από ένα PC.

 2. Εγκαταστήστε το Office, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Office σε PC ή Mac.

Αναβάθμιση από το Office 2013

Εάν δεν βλέπετε μια επιλογή για την εγκατάσταση του Office 2016 κατά την είσοδο σε portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας. Ο διαχειριστής σας δεν έχουν εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης σε εσάς ή να δώσει δικαιώματα για την εγκατάσταση της έκδοσης του Office που θέλετε. Εάν είστε διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα αναβάθμιση στους χρήστες να την πιο πρόσφατη προγράμματος-πελάτη Office με το Office 365 για επιχειρήσεις.

Τα βήματα για την αναβάθμιση από το Office 2013 εξαρτώνται από το αν το αντίτυπο του Office που διαθέτετε εγκαταστάθηκε μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ" ή με ένα πρόγραμμα εγκατάστασης MSI. Για να το ελέγξετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Για να προσδιορίσετε τον δικό σας τύπο εγκατάστασης

 1. Ανοίξτε μια εφαρμογή του Office, όπως το Outlook ή το Word.

 2. Επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Λογαριασμός ή Λογαριασμός του Office.

 3. Εάν υπάρχει το στοιχείο "Επιλογές ενημέρωσης", έχετε μια εγκατάσταση "Χρήση με ένα κλικ". Εάν δεν βλέπετε το στοιχείο "Επιλογές ενημέρωσης", έχετε μια εγκατάσταση που βασίζεται σε MSI.

  Σύγκριση CTR και MSI

Για τις εκδόσεις για χρήση με ένα κλικ του Office 2013:

 1. Εγκαταστήστε το Office 2016, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Office σε PC ή Mac.

Για τις εκδόσεις MSI του Office 2013:

 1. Καταργήστε την εγκατάσταση του Office 2013, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση της εγκατάστασης του Office 2013, του Office 2016 ή του Office 365 από ένα PC.

 2. Εγκαταστήστε το Office 2016, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Office σε PC ή Mac.

Τρόποι αναβάθμισης

Τι πρέπει να κάνετε

Ο διαχειριστής του Office 365 ή το τμήμα IT εγκαθιστά το Project Online Desktop Client για εσάς

Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα εσείς. Πιθανότατα, ο διαχειριστής ή το τμήμα ΙΤ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις και τις ενημερώσεις.

Αναβάθμιση από παλαιότερη έκδοση του Project, όπως το Project Professional 2010 ή το Project Professional 2007

Εάν δεν βλέπετε μια επιλογή για να εγκαταστήσετε το Project Online Desktop Client κατά την είσοδο στα portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας. Ο διαχειριστής σας δεν έχουν εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης σε εσάς ή να δώσει δικαιώματα για την εγκατάσταση της έκδοσης του Office που θέλετε. Εάν είστε διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα αναβάθμιση στους χρήστες να την πιο πρόσφατη προγράμματος-πελάτη Office με το Office 365 για επιχειρήσεις.

 1. Καταργήστε την εγκατάσταση του Project, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση της εγκατάστασης του Office 2013, του Office 2016 ή του Office 365 από ένα PC.

 2. Εγκαταστήστε το Project ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Project για Office 365.

Αναβάθμιση από το Project Professional 2013

Εάν δεν βλέπετε μια επιλογή για να εγκαταστήσετε το Project Online Desktop Client κατά την είσοδο στα portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας. Ο διαχειριστής σας δεν έχει εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης σε εσάς ή να δώσει δικαιώματα για την εγκατάσταση της έκδοσης του Office που θέλετε. Εάν είστε διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα αναβάθμιση στους χρήστες να την πιο πρόσφατη προγράμματος-πελάτη Office με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις.

Τα βήματα για την αναβάθμιση από το Project 2013 εξαρτώνται από το αν το αντίτυπο του Project που διαθέτετε είχε εγκατασταθεί μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ" ή με ένα πρόγραμμα εγκατάστασης MSI. Για να το ελέγξετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Ελέγξτε εάν έχει εγκατασταθεί Project 2013 χρησιμοποιώντας για χρήση με ένα κλικ ή MSI   

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Project 2013.

 2. Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Λογαριασμός.

 3. Στις εγκαταστάσεις του Project 2013 μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ", θα υπάρχει το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης.

  Οι εγκαταστάσεις που βασίζονται σε προγράμματα εγκατάστασηςMSI δεν διαθέτουν το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης. Αυτές οι εγκαταστάσεις διαθέτουν μόνο το κουμπί Πληροφορίες για το Project.

  Οι εγκαταστάσεις μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ" περιέχουν το κουμπί "Επιλογές ενημέρωσης" στη σελίδα λογαριασμού. Οι εγκαταστάσεις που βασίζονται σε προγράμματα εγκατάστασης MSI δεν περιέχουν αυτό το κουμπί.

Για τις εκδόσεις για χρήση με ένα κλικ του Project 2013:

 1. Εγκαταστήστε το Project 2013 ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Project για Office 365

Για τις εκδόσεις MSI του Project 2013:

 1. Συνιστάται να καταργήσετε την εγκατάσταση του Project, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση της εγκατάστασης του Office 2013, του Office 2016 ή του Office 365 από ένα PC.

 2. Εγκαταστήστε το Project ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Project για Office 365.

Τρόποι αναβάθμισης

Τι πρέπει να κάνετε

Ο διαχειριστής του Office 365 ή το τμήμα IT εγκαθιστά το Visio Pro για Office 365 για εσάς

Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα εσείς. Πιθανότατα, ο διαχειριστής ή το τμήμα ΙΤ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις και τις ενημερώσεις.

Αναβάθμιση από παλαιότερη έκδοση του Visio, όπως το Visio Professional 2010 ή το Visio Professional 2007

Εάν δεν βλέπετε μια επιλογή για την εγκατάσταση του Visio κατά την είσοδο στα portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας. Ο διαχειριστής σας δεν έχει εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης σε εσάς ή να δώσει δικαιώματα για την εγκατάσταση της έκδοσης του Office που θέλετε. Εάν είστε διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα αναβάθμιση στους χρήστες να την πιο πρόσφατη προγράμματος-πελάτη Office με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις.

 1. Καταργήστε την εγκατάσταση του Visio, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση της εγκατάστασης του Office 2013, του Office 2016 ή του Office 365 από ένα PC.

 2. Εγκαταστήστε το Visio, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Visio Pro για Office 365.

Αναβάθμιση από το Visio Professional 2013

Εάν δεν βλέπετε μια επιλογή για την εγκατάσταση του Visio κατά την είσοδο στα portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας. Ο διαχειριστής σας δεν έχει εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης σε εσάς ή να δώσει δικαιώματα για την εγκατάσταση της έκδοσης του Office που θέλετε. Εάν είστε διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα αναβάθμιση στους χρήστες να την πιο πρόσφατη προγράμματος-πελάτη Office με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις.

Τα βήματα για την αναβάθμιση από το Visio εξαρτώνται από το αν η εγκατάσταση είχε γίνει μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ" ή με ένα πρόγραμμα εγκατάστασης MSI. Για να το ελέγξετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί το Visio 2013 με τη χρήση για χρήση με ένα κλικ ή MSI   

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Visio.

 2. Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Λογαριασμός.

 3. Στις εγκαταστάσεις του Visio μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ" υπάρχει το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης.

  Οι εγκαταστάσεις που βασίζονται σε προγράμματα εγκατάστασης MSI δεν διαθέτουν το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης. Αυτές οι εγκαταστάσεις διαθέτουν μόνο το κουμπί Πληροφορίες για το <Visio>.

  Οι εγκαταστάσεις μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ" περιέχουν το κουμπί "Επιλογές ενημέρωσης" στη σελίδα λογαριασμού. Οι εγκαταστάσεις που βασίζονται σε προγράμματα εγκατάστασης MSI δεν περιέχουν αυτό το κουμπί.

Για τις εκδόσεις για χρήση με ένα κλικ του Visio 2013:

 1. Εγκαταστήστε το Visio Pro, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Visio Pro για Office 365

Για τις εκδόσεις MSI του Visio 2013:

 1. Συνιστάται να καταργήσετε την εγκατάσταση του Visio, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση της εγκατάστασης του Office 2013, του Office 2016 ή του Office 365 από ένα PC.

 2. Εγκαταστήστε το Visio, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Visio Pro για Office 365.

Επιλογές αναβάθμισης σε Mac

Το Office 365 διαχειριστή ή τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ εγκαθιστά το Office για εσάς:

Υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνετε. Το διαχειριστή ή το τμήμα IT πιθανώς θα συνεχίσουν να διαχειριστείτε τις εγκαταστάσεις και τις ενημερώσεις.

Αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση του Office, όπως Office για Mac 2011:

 1. Εγκαταστήστε το Office, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Office σε PC ή Mac.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε μια επιλογή για να εγκαταστήσετε το Office 2016 για Mac, κατά την είσοδο στα portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας. Ενδέχεται να μην έχουν εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης σε εσάς ή τους δοθούν δικαιώματα για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση. Εάν είστε διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα αναβάθμιση στους χρήστες να την πιο πρόσφατη προγράμματος-πελάτη Office με το Office 365 για επιχειρήσεις.

 2. Εάν έχετε εγκαταστήσει Office για Mac 2011, μπορείτε να διατηρήσετε και τις δύο εκδόσεις του Office στον υπολογιστή σας. Συνιστάται να που μόλις αισθάνεστε άνετα με Office 2016 για Mac που μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του Office για Mac 2011 όπως θα είναι πλέον υποστηρίζεται μετά τις 10 Οκτωβρίου 2017.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Office για Mac 2011 είναι δεν είναι πλέον διαθέσιμο για λήψη από την πύλη, επομένως, βεβαιωθείτε ότι είστε έτοιμοι να μετακινήσετε Office 2016 για Mac Εάν επιλέξετε να καταργήσετε την εγκατάσταση της προηγούμενης έκδοσης.

Εγγραφή για νέα συνδρομή στο Office 365 για Επιχειρήσεις

Ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε, τα προγράμματα του Office 365 για Επιχειρήσεις περιλαμβάνουν τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του Office. Εάν σας ενδιαφέρει η εγκατάσταση του Office 365 στον οργανισμό σας και θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να το αγοράσετε, ανατρέξτε στο θέμα Προγράμματα του Office 365 για Επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×