Αναβάθμιση στο Office 2016 με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις

Οι παρακάτω πληροφορίες προορίζονται για χρήστες σε οργανισμούς (όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιους οργανισμούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς) που χρησιμοποιούν το Office 365.

Σημειώσεις: 

Με την κυκλοφορία του Office 2016, μπορείτε τώρα να αποκτήσετε δωρεάν την πιο πρόσφατη έκδοση του Office στο PC ή το Mac, εάν διαθέτετε μια συνδρομή στο Office 365 για Επιχειρήσεις που περιλαμβάνει τις εφαρμογές υπολογιστή του Office. Εάν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα και η επιλογή για την εγκατάσταση των πιο πρόσφατων προϊόντων δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας. Ενδέχεται ο διαχειριστής να μην σας έχει εκχωρήσει άδεια χρήσης ή να μην σας έχει δώσει δικαιώματα για να εγκαταστήσετε το Office.

Είστε διαχειριστής του Office 365; Οι διαχειριστές που θέλουν να αναβαθμίσουν τους χρήστες στον οργανισμό τους στην πιο πρόσφατη έκδοση του Office, πρώτα πρέπει να διαβάσουν τις αναλυτικές οδηγίες που παρέχονται στο θέμα Αναβάθμιση χρηστών στο πιο πρόσφατο πρόγραμμα-πελάτη του Office με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις.

Αναβάθμιση στο Office 2016 με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις

Αναβάθμιση σε Office 2016, Project Professional 2016 ή Visio Pro 2016

Επιλέξτε το προϊόν του Office που θέλετε να αναβαθμίσετε. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια έκδοση του Office χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη στιγμή, ανατρέξτε στο θέμα Ποια έκδοση του Office χρησιμοποιώ;

Επιλογές αναβάθμισης

Τι πρέπει να κάνετε

Ο διαχειριστής του Office 365 ή το τμήμα IT εγκαθιστά το Office για εσάς

Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα εσείς. Πιθανότατα, ο διαχειριστής ή το τμήμα ΙΤ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις και τις ενημερώσεις.

Αναβάθμιση από παλαιότερη έκδοση του Office, όπως το Office 2010 ή το Office 2007

Εάν δεν βλέπετε την επιλογή για την εγκατάσταση του Office 2016 όταν πραγματοποιείτε είσοδο στην πύλη portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας. Ενδέχεται ο διαχειριστής να μην σας έχει εκχωρήσει άδεια χρήσης ή να μην σας έχει δώσει δικαιώματα για να εγκαταστήσετε την έκδοση του Office που θέλετε. Εάν είστε εσείς ο διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα Αναβάθμιση χρηστών στο πιο πρόσφατο πρόγραμμα-πελάτη του Office με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις.

 1. Καταργήστε την εγκατάσταση του Office, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση της εγκατάστασης του Office 2013, του Office 2016 ή του Office 365 από ένα PC.

 2. Εγκαταστήστε το Office, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Office σε PC ή Mac.

Αναβάθμιση από το Office 2013

Εάν δεν βλέπετε την επιλογή για την εγκατάσταση του Office 2016 όταν πραγματοποιείτε είσοδο στην πύλη portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας. Ενδέχεται ο διαχειριστής να μην σας έχει εκχωρήσει άδεια χρήσης ή να μην σας έχει δώσει δικαιώματα για να εγκαταστήσετε την έκδοση του Office που θέλετε. Εάν είστε εσείς ο διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα Αναβάθμιση χρηστών στο πιο πρόσφατο πρόγραμμα-πελάτη του Office με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις.

Τα βήματα για την αναβάθμιση από το Office 2013 εξαρτώνται από το αν το αντίτυπο του Office που διαθέτετε εγκαταστάθηκε μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ" ή με ένα πρόγραμμα εγκατάστασης MSI. Για να το ελέγξετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Για να προσδιορίσετε τον δικό σας τύπο εγκατάστασης

 1. Ανοίξτε μια εφαρμογή του Office, όπως το Outlook ή το Word.

 2. Επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Λογαριασμός ή Λογαριασμός του Office.

 3. Εάν υπάρχει το στοιχείο "Επιλογές ενημέρωσης", έχετε μια εγκατάσταση "Χρήση με ένα κλικ". Εάν δεν βλέπετε το στοιχείο "Επιλογές ενημέρωσης", έχετε μια εγκατάσταση που βασίζεται σε MSI.

  Σύγκριση CTR και MSI

Για τις εκδόσεις "Χρήση με ένα κλικ" του Office 2013:

 1. Εγκαταστήστε το Office 2016, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Office σε PC ή Mac.

Για τις εκδόσεις MSI του Office 2013:

 1. Καταργήστε την εγκατάσταση του Office 2013, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση της εγκατάστασης του Office 2013, του Office 2016 ή του Office 365 από ένα PC.

 2. Εγκαταστήστε το Office 2016, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Office σε PC ή Mac.

Τρόποι αναβάθμισης

Τι πρέπει να κάνετε

Ο διαχειριστής του Office 365 ή το τμήμα IT εγκαθιστά το Project Online Desktop Client για εσάς

Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα εσείς. Πιθανότατα, ο διαχειριστής ή το τμήμα ΙΤ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις και τις ενημερώσεις.

Αναβάθμιση από παλαιότερη έκδοση του Project, όπως το Project Professional 2010 ή το Project Professional 2007

Εάν δεν βλέπετε την επιλογή για την εγκατάσταση του Project Online Desktop Client όταν πραγματοποιείτε είσοδο στην πύλη portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας. Ενδέχεται ο διαχειριστής να μην σας έχει εκχωρήσει άδεια χρήσης ή να μην σας έχει δώσει δικαιώματα για να εγκαταστήσετε την έκδοση του Office που θέλετε. Εάν είστε εσείς ο διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα Αναβάθμιση χρηστών στο πιο πρόσφατο πρόγραμμα-πελάτη του Office με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις.

 1. Καταργήστε την εγκατάσταση του Project, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση της εγκατάστασης του Office 2013, του Office 2016 ή του Office 365 από ένα PC.

 2. Εγκαταστήστε το Project ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Project για Office 365.

Αναβάθμιση από το Project Professional 2013

Εάν δεν βλέπετε την επιλογή για την εγκατάσταση του Project Online Desktop Client όταν πραγματοποιείτε είσοδο στην πύλη portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας. Ενδέχεται ο διαχειριστής να μην σας έχει εκχωρήσει άδεια χρήσης ή να μην σας έχει δώσει δικαιώματα για να εγκαταστήσετε την έκδοση του Office που θέλετε. Εάν είστε εσείς ο διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα Αναβάθμιση χρηστών στο πιο πρόσφατο πρόγραμμα-πελάτη του Office με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις.

Τα βήματα για την αναβάθμιση από το Project 2013 εξαρτώνται από το αν το αντίτυπο του Project που διαθέτετε είχε εγκατασταθεί μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ" ή με ένα πρόγραμμα εγκατάστασης MSI. Για να το ελέγξετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Έλεγχος αν το Project 2013 είχε εγκατασταθεί μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ" ή μέσω MSI   

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Project 2013.

 2. Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Λογαριασμός.

 3. Στις εγκαταστάσεις του Project 2013 μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ", θα υπάρχει το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης.

  Οι εγκαταστάσεις που βασίζονται σε προγράμματα εγκατάστασηςMSI δεν διαθέτουν το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης. Αυτές οι εγκαταστάσεις διαθέτουν μόνο το κουμπί Πληροφορίες για το Project.

  Οι εγκαταστάσεις μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ" περιέχουν το κουμπί "Επιλογές ενημέρωσης" στη σελίδα λογαριασμού. Οι εγκαταστάσεις που βασίζονται σε προγράμματα εγκατάστασης MSI δεν περιέχουν αυτό το κουμπί.

Για τις εκδόσεις "Χρήση με ένα κλικ" του Project 2013:

 1. Εγκαταστήστε το Project 2013 ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Project για Office 365

Για τις εκδόσεις MSI του Project 2013:

 1. Συνιστάται να καταργήσετε την εγκατάσταση του Project, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση της εγκατάστασης του Office 2013, του Office 2016 ή του Office 365 από ένα PC.

 2. Εγκαταστήστε το Project ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Project για Office 365.

Τρόποι αναβάθμισης

Τι πρέπει να κάνετε

Ο διαχειριστής του Office 365 ή το τμήμα IT εγκαθιστά το Visio Pro για Office 365 για εσάς

Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα εσείς. Πιθανότατα, ο διαχειριστής ή το τμήμα ΙΤ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις και τις ενημερώσεις.

Αναβάθμιση από παλαιότερη έκδοση του Visio, όπως το Visio Professional 2010 ή το Visio Professional 2007

Εάν δεν βλέπετε την επιλογή για την εγκατάσταση του Visio όταν πραγματοποιείτε είσοδο στην πύλη portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας. Ενδέχεται ο διαχειριστής να μην σας έχει εκχωρήσει άδεια χρήσης ή να μην σας έχει δώσει δικαιώματα για να εγκαταστήσετε την έκδοση του Office που θέλετε. Εάν είστε εσείς ο διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα Αναβάθμιση χρηστών στο πιο πρόσφατο πρόγραμμα-πελάτη του Office με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις.

 1. Καταργήστε την εγκατάσταση του Visio, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση της εγκατάστασης του Office 2013, του Office 2016 ή του Office 365 από ένα PC.

 2. Εγκαταστήστε το Visio, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Visio Pro για Office 365.

Αναβάθμιση από το Visio Professional 2013

Εάν δεν βλέπετε την επιλογή για την εγκατάσταση του Visio όταν πραγματοποιείτε είσοδο στην πύλη portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας. Ενδέχεται ο διαχειριστής να μην σας έχει εκχωρήσει άδεια χρήσης ή να μην σας έχει δώσει δικαιώματα για να εγκαταστήσετε την έκδοση του Office που θέλετε. Εάν είστε εσείς ο διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα Αναβάθμιση χρηστών στο πιο πρόσφατο πρόγραμμα-πελάτη του Office με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις.

Τα βήματα για την αναβάθμιση από το Visio εξαρτώνται από το αν η εγκατάσταση είχε γίνει μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ" ή με ένα πρόγραμμα εγκατάστασης MSI. Για να το ελέγξετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Έλεγχος αν το Visio 2013 είχε εγκατασταθεί μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ" ή μέσω MSI   

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Visio.

 2. Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Λογαριασμός.

 3. Στις εγκαταστάσεις του Visio μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ" υπάρχει το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης.

  Οι εγκαταστάσεις που βασίζονται σε προγράμματα εγκατάστασης MSI δεν διαθέτουν το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης. Αυτές οι εγκαταστάσεις διαθέτουν μόνο το κουμπί Πληροφορίες για το <Visio>.

  Οι εγκαταστάσεις μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ" περιέχουν το κουμπί "Επιλογές ενημέρωσης" στη σελίδα λογαριασμού. Οι εγκαταστάσεις που βασίζονται σε προγράμματα εγκατάστασης MSI δεν περιέχουν αυτό το κουμπί.

Για τις εκδόσεις "Χρήση με ένα κλικ" του Visio 2013:

 1. Εγκαταστήστε το Visio Pro, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Visio Pro για Office 365

Για τις εκδόσεις MSI του Visio 2013:

 1. Συνιστάται να καταργήσετε την εγκατάσταση του Visio, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση της εγκατάστασης του Office 2013, του Office 2016 ή του Office 365 από ένα PC.

 2. Εγκαταστήστε το Visio, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Visio Pro για Office 365.

Επιλογές αναβάθμισης σε Mac

Ο διαχειριστής του Office 365 ή το τμήμα IT εγκαθιστά το Office για εσάς:

Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα εσείς. Πιθανότατα, ο διαχειριστής ή το τμήμα ΙΤ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις και τις ενημερώσεις.

Αναβάθμιση από παλαιότερη έκδοση του Office, όπως το Office για Mac 2011:

 1. Εγκαταστήστε το Office, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Εγκατάσταση του Office σε PC ή Mac.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την επιλογή για την εγκατάσταση του Office 2016 για Mac όταν πραγματοποιείτε είσοδο στην πύλη portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας. Ενδέχεται ο διαχειριστής να μην σας έχει εκχωρήσει άδεια χρήσης ή να μην σας έχει δώσει δικαιώματα για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση. Εάν είστε εσείς ο διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα Αναβάθμιση χρηστών στο πιο πρόσφατο πρόγραμμα-πελάτη του Office με χρήση του Office 365 για επιχειρήσεις.

 2. Εάν έχετε εγκαταστήσει το Office για Mac 2011, μπορείτε να διατηρήσετε και τις δύο εκδόσεις του Office στον υπολογιστή σας. Συνιστάται αφού εξοικειωθείτε αρκετά με το Office 2016 για Mac να καταργήσετε την εγκατάσταση του Office για Mac 2011 καθώς αυτό θα δεν θα υποστηρίζεται πλέον μετά από τις 10 Οκτωβρίου 2017.

  Σημαντικό: Το Office για Mac 2011 δεν είναι πλέον διαθέσιμο για λήψη από την πύλη, επομένως βεβαιωθείτε ότι είστε έτοιμοι να μεταβείτε στο Office 2016 για Mac, εάν επιλέξετε να καταργήσετε την εγκατάσταση της προηγούμενης έκδοσης.

Εγγραφή για νέα συνδρομή στο Office 365 για Επιχειρήσεις

Ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε, τα προγράμματα του Office 365 για Επιχειρήσεις περιλαμβάνουν τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του Office. Εάν σας ενδιαφέρει η εγκατάσταση του Office 365 στον οργανισμό σας και θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να το αγοράσετε, ανατρέξτε στο θέμα Προγράμματα του Office 365 για Επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×