Αναίρεση/Ακύρωση αναίρεσης/Επανάληψη μιας ενέργειας

Αναίρεση, κατάργηση αναίρεσης ή επανάληψη μιας ενέργειας (2)

Εάν κάνατε κατά λάθος κάποια ενέργεια στο Microsoft Office, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή αναίρεσης, για να ακυρώσετε αυτή την ενέργεια.

Επιπλέον, μπορείτε να ακυρώσετε την αναίρεση μιας ενέργειας ή να επαναλάβετε την ίδια ενέργεια.

Αυτό το άρθρο αποτελείται από τις ακόλουθες σελίδες:

  1. Αναίρεση/Ακύρωση αναίρεσης/Επανάληψη μιας ενέργειας

  2. Επανάληψη μιας ενέργειας

Αναίρεση μιας ενέργειας

Για το Word

Μπορείτε να αναιρέσετε έως και 100 ενέργειες στο Word.

Για παράδειγμα, εάν διαγράψετε, κατά λάθος, σημαντικό κείμενο, μπορείτε να αναιρέσετε τη διαγραφή.

.

1.Κάντε κλικ στο στοιχείο Undo button (Αναίρεση).

To undo an action, click Undo.

Η τελευταία σας ενέργεια ακυρώνεται και γίνεται επαναφορά του διαγραμμένου κειμένου.

The previous action is cleared and deleted text is restored.

Για το Excel

Μπορείτε να αναιρέσετε έως και 100 ενέργειες στο Excel.

Για παράδειγμα, εάν διαγράψετε, κατά λάθος, μια σημαντική γραμμή από έναν πίνακα, μπορείτε να αναιρέσετε τη διαγραφή.

When an important row in a table is accidentally deleted

1.Κάντε κλικ στο στοιχείο Undo button (Αναίρεση).

To undo an action, click Undo.

Η τελευταία σας ενέργεια ακυρώνεται και γίνεται επαναφορά της διαγραμμένης γραμμής.

Η προηγούμενη ενέργεια απενεργοποιείται και γίνεται επαναφορά της διαγραμμένης γραμμής.

Για το PowerPoint

Από προεπιλογή, μπορείτε να αναιρέσετε έως και 20 ενέργειες στο PowerPoint.

Για παράδειγμα, εάν διαγράψετε, κατά λάθος, ένα σημαντικό σχήμα από μια διαφάνεια, μπορείτε να αναιρέσετε τη διαγραφή.

When an important shape in a slide is accidentally deleted

1.Κάντε κλικ στο στοιχείο Undo button (Αναίρεση).

To undo an action, click Undo.

Η τελευταία σας ενέργεια ακυρώνεται και γίνεται επαναφορά του διαγραμμένου σχήματος.

The previous action is cleared and the deleted shape is restored.

Συμβουλή: Τρόπος αλλαγής του μέγιστου αριθμού αναιρέσεων στο PowerPoint

Doctor

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγιστο αριθμό αναιρέσεων στο PowerPoint. Μπορείτε να ορίσετε έως 150 αναιρέσεις.

1.Κάντε κλικ στο στοιχείο Αρχείο (Κουμπί του Office).

Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

2.Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

Click Options.

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του PowerPoint.

3.Κάντε κλικ στο στοιχείο Για προχωρημένους και ορίστε τον αριθμό στο πλαίσιο Μέγιστος αριθμός αναιρέσεων.

Click Advanced, and specify a value in Maximum number of undos.

4.Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Click OK to change the maximum number of undos.

Ο μέγιστος αριθμός αναιρέσεων έχει αλλάξει.

Για το Outlook

Μπορείτε να αναιρέσετε έως και 100 ενέργειες στο Outlook.

Για παράδειγμα, εάν διαγράψετε, κατά λάθος, μια σημαντική επαφή, μπορείτε να αναιρέσετε τη διαγραφή.

.

1.Κάντε κλικ στο στοιχείο Doctor Undo button (Αναίρεση).

To undo an action, click Undo.

Η τελευταία σας ενέργεια ακυρώνεται και γίνεται επαναφορά της διαγραμμένης επαφής.

Η προηγούμενη ενέργεια απενεργοποιείται και γίνεται επαναφορά της διαγραμμένης επαφής.

Συμβουλή: Για αναίρεση πολλών ενεργειών

Doctor

Μπορείτε να αναιρέσετε ταυτόχρονα αρκετές ενέργειες στο Word, στο Excel και στο PowerPoint.

1.Κάντε κλικ στο βέλος στο στοιχείο Undo button (Αναίρεση).

Κάντε κλικ στο βέλος στη δεξιά πλευρά του κουμπιού "Αναίρεση".

Εμφανίζεται μια λίστα με τις ενέργειες που εκτελέσατε.

2.Επιλέξτε από τη λίστα την ενέργεια που θέλετε.

Από τη λίστα, κάντε κλικ στην ενέργεια που θέλετε να αναιρέσετε.

Οι ενέργειες που εκτελέσατε και βρίσκονται μετά την επιλεγμένη ενέργεια ακυρώνονται.

Συμβουλή: Ενέργειες που δεν είναι δυνατό να αναιρεθούν

Doctor

Ορισμένες ενέργειες δεν είναι δυνατό να αναιρεθούν, όπως το κλικ σε οποιοδήποτε Κουμπί του Office ή η αποθήκευση ενός αρχείου.

Εάν δεν μπορείτε να αναιρέσετε μια ενέργεια, το στοιχείο Undo button (Αναίρεση) αλλάζει και γίνεται ωα (Αδυναμία αναίρεσης).

Συμβουλή: Για αναίρεση ακύρωσης μιας ενέργειας

Doctor

Μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε την αναίρεση ενεργειών που έχουν αναιρεθεί.

1.Κάντε κλικ στο στοιχείο Redo button (Ακύρωση αναίρεσης).

Click Redo.

Μόνο στο Excel, μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε ταυτόχρονα την αναίρεση πολλών ενεργειών, κάτι παρόμοιο με την ενέργεια αναίρεσης.

Στο Excel, μπορείτε να επαναλάβετε πολλές διαγραμμένες ενέργειες μία φορά.

Συμβουλή: Για χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για αναίρεση και ακύρωση αναίρεσης

Doctor

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Z , για να αναιρέσετε μια ενέργεια.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Y, για να ακυρώσετε την αναίρεση μιας ενέργειας.

Ακολουθεί το θέμα "Επανάληψη ενέργειας".

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×