Ανάπτυξη, σύμπτυξη ή εμφάνιση λεπτομερειών σε Συγκεντρωτικό Πίνακα ή Συγκεντρωτικό Γράφημα

Σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα ή Συγκεντρωτικό Γράφημα, μπορείτε να κάνετε ανάπτυξη ή σύμπτυξη σε οποιοδήποτε επίπεδο λεπτομερειών δεδομένων, ακόμα και όλων των επιπέδων λεπτομερειών με μία κίνηση. Μπορείτε επίσης να κάνετε ανάπτυξη ή σύμπτυξη σε ένα επίπεδο λεπτομερειών μετά το επόμενο επίπεδο. Για παράδειγμα, ξεκινώντας από επίπεδο χώρας/περιοχής, μπορείτε να κάνετε ανάπτυξη σε επίπεδο πόλης το οποίο βρίσκεται μετά από τα επίπεδα νομού/περιοχής και πόλης. Αυτή η λειτουργία σας εξοικονομεί χρόνο όταν εργάζεστε με πολλά επίπεδα λεπτομερειών. Επιπλέον, μπορείτε να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε όλα τα μέλη σε κάθε πεδίο σε μια προέλευση δεδομένων ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP).

Μπορείτε επίσης να δείτε τις λεπτομέρειες που χρησιμοποιούνται για τη συνάθροιση μιας τιμής σε ένα πεδίο τιμών.

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομερειών

Σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα ή Συγκεντρωτικό Γράφημα, μπορείτε να κάνετε ανάπτυξη ή σύμπτυξη σε οποιοδήποτε επίπεδο λεπτομερειών δεδομένων, ακόμα και όλων των επιπέδων λεπτομερειών με μία κίνηση. Μπορείτε επίσης να κάνετε ανάπτυξη ή σύμπτυξη σε ένα επίπεδο λεπτομερειών μετά το επόμενο επίπεδο. Για παράδειγμα, ξεκινώντας από επίπεδο χώρας/περιοχής, μπορείτε να κάνετε ανάπτυξη σε επίπεδο πόλης το οποίο βρίσκεται μετά από τα επίπεδα νομού/περιοχής και πόλης. Αυτή η λειτουργία σας εξοικονομεί χρόνο όταν εργάζεστε με πολλά επίπεδα λεπτομερειών. Επιπλέον, μπορείτε να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε όλα τα μέλη σε κάθε πεδίο σε μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη επιπέδων σε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα

Σε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα, κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Κάντε κλικ στο κουμπί ανάπτυξης ή σύμπτυξης δίπλα στο στοιχείο που θέλετε να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν εμφανίζονται τα κουμπιά ανάπτυξης ή σύμπτυξης, ανατρέξτε στην ενότητα Εμφάνιση ή απόκρυψη των κουμπιών ανάπτυξης και σύμπτυξης σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα σε αυτό το θέμα.

 • Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο που θέλετε να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε.

 • Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο, κάντε κλικ στην εντολή Ανάπτυξη/σύμπτυξη και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δείτε τις λεπτομέρειες για το τρέχον στοιχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Ανάπτυξη.

  • Για να αποκρύψετε τις λεπτομέρειες για το τρέχον στοιχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη.

  • Για να αποκρύψετε τις λεπτομέρειες για όλα τα στοιχεία σε ένα πεδίο, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη ολόκληρου του πεδίου.

  • Για να δείτε τις λεπτομέρειες για όλα τα στοιχεία σε ένα πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη ολόκληρου του πεδίου.

  • Για να δείτε ένα επίπεδο λεπτομερειών πέρα από το επόμενο επίπεδο, κάντε κλικ στο κουμπί Ανάπτυξη στο "<Όνομα πεδίου>".

  • Για να αποκρύψετε ένα επίπεδο λεπτομερειών πέρα από το επόμενο επίπεδο, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη στο "<Όνομα πεδίου>".

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη επιπέδων σε ένα Συγκεντρωτικό Γράφημα

Σε ένα Συγκεντρωτικό Γράφημα, κάντε δεξιό κλικ σε μια ετικέτα κατηγορίας για την οποία θέλετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε λεπτομέρειες επιπέδων, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη/Σύμπτυξη και έπειτα κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Για να δείτε τις λεπτομέρειες για το τρέχον στοιχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Ανάπτυξη.

 • Για να αποκρύψετε τις λεπτομέρειες για το τρέχον στοιχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη.

 • Για να αποκρύψετε τις λεπτομέρειες για όλα τα στοιχεία σε ένα πεδίο, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη ολόκληρου του πεδίου.

 • Για να δείτε τις λεπτομέρειες για όλα τα στοιχεία σε ένα πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη ολόκληρου του πεδίου.

 • Για να δείτε ένα επίπεδο λεπτομερειών πέρα από το επόμενο επίπεδο, κάντε κλικ στο κουμπί Ανάπτυξη στο "<Όνομα πεδίου>".

 • Για να αποκρύψετε ένα επίπεδο λεπτομερειών πέρα από το επόμενο επίπεδο, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη στο "<Όνομα πεδίου>".

Εμφάνιση ή απόκρυψη των κουμπιών ανάπτυξης και σύμπτυξης σε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα

Τα κουμπιά ανάπτυξης και σύμπτυξης εμφανίζονται από προεπιλογή, ενδέχεται όμως να τα έχετε αποκρύψει (για παράδειγμα, όταν δεν θέλετε να εμφανίζονται σε μια εκτυπωμένη αναφορά). Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά για την ανάπτυξη ή τη σύμπτυξη των επιπέδων λεπτομερειών στην αναφορά, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται.

 • Στο Excel 2016 και το Excel 2013: Στην καρτέλα Ανάλυση, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στο στοιχείο Κουμπιά +/- για την εμφάνιση ή την απόκρυψη των κουμπιών ανάπτυξης και σύμπτυξης.

 • Στο Excel 2010: Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στο στοιχείο Κουμπιά +/- για την εμφάνιση ή την απόκρυψη των κουμπιών ανάπτυξης και σύμπτυξης.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

 • Στο Excel 2007: Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στο στοιχείο Κουμπιά +/- για την εμφάνιση ή την απόκρυψη των κουμπιών ανάπτυξης και σύμπτυξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα κουμπιά ανάπτυξης και σύμπτυξης είναι διαθέσιμα μόνο για τα πεδία που διαθέτουν δεδομένα λεπτομερειών.

Εμφάνιση ή απόκρυψη λεπτομερειών για ένα πεδίο τιμών σε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα

Από προεπιλογή, η επιλογή για την εμφάνιση λεπτομερειών για ένα πεδίο τιμών σε Συγκεντρωτικό Πίνακα είναι ενεργοποιημένη. Για την προστασία άλλων από την προβολή αυτών των δεδομένων, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε.

Εμφάνιση λεπτομερειών πεδίου τιμών

 • Σε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξιό κλικ σε ένα πεδίο στην περιοχή τιμών του Συγκεντρωτικού Πίνακα και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Εμφάνιση λεπτομερειών.

  • Κάντε διπλό κλικ σε ένα πεδίο της περιοχής τιμών του Συγκεντρωτικού Πίνακα.

   Τα δεδομένα λεπτομερειών στα οποία βασίζεται το πεδίο τιμών τοποθετούνται σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

Απόκρυψη λεπτομερειών πεδίου τιμών

 • Κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα φύλλου του φύλλου εργασίας που περιέχει τα δεδομένα πεδίου τιμής και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Απόκρυψη ή Διαγραφή.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της επιλογής εμφάνισης των λεπτομερειών πεδίου τιμών

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στο Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές ή Ανάλυση (ανάλογα με την έκδοση του Excel που χρησιμοποιείτε) στην κορδέλα, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 4. Στην περιοχή Δεδομένα Συγκεντρωτικού Πίνακα, καταργήστε την επιλογή ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση εμφάνισης λεπτομερειών για την απενεργοποίηση ή την ενεργοποίησης αυτής της επιλογής.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×