Ανάπτυξη μιας εφαρμογής της Access 2007

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η Microsoft Office Access 2007 παρέχει μια πλατφόρμα με πλήθος δυνατοτήτων για την ανάπτυξη εφαρμογών βάσης δεδομένων. Μια εφαρμογη βάσης δεδομένων είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή που παρέχει έναν τρόπο αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων, καθώς και ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη με βάση τη λογική των επαγγελματικών εργασιών (λογική εφαρμογής).

Για την ανάπτυξη εφαρμογών του Office Access 2007 με δυνατότητα εκτέλεσης χωρίς εγκατάσταση της Access 2007 στον υπολογιστή ενός χρήστη, μπορείτε να διανείμετε τις εφαρμογές με το Access 2007 Runtime, που διατίθεται δωρεάν από το Κέντρο λήψης Microsoft.com.

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού ανάπτυξης, οι δυνατότητες και ο τρόπος λήψης του Access 2007 Runtime. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται επίσης μια επισκόπηση της ανάπτυξης εφαρμογών βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας τη Access 2007. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής της Access 2007, επισκεφθείτε την τοποθεσία MSDN και την τοποθεσία Technet στο Web και δείτε τις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης αυτού του άρθρου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Σχεδιασμός για ανάπτυξη

Κατανόηση των χρόνου εκτέλεσης της Access 2007

Κάντε λήψη του χρόνου εκτέλεσης της Access 2007

Ανάπτυξη μιας εφαρμογής της Access 2007

Σχεδιασμός ανάπτυξης

Προτού ξεκινήσετε, θα πρέπει να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης της εφαρμογής.

Τα δεδομένα και η λογική θα πρέπει να διαχωρίζονται;

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εφαρμογή της Access 2007 που να συνδυάζει τη διαχείριση δεδομένων και τη λογική εφαρμογών σε ένα αρχείο. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη δομή εφαρμογής στην Access 2007. Ο συνδυασμός διαχείρισης δεδομένων και λογικής εφαρμογών σε ένα αρχείο αποτελεί την απλούστερη μέθοδο ανάπτυξης, ωστόσο αυτή η μέθοδος λειτουργεί με τον βέλτιστο τρόπο μόνο εάν ένας χρήστης χρησιμοποιεί την εφαρμογή κάθε φορά και παράλληλα η μέθοδος αυτή ενέχει ορισμένους κινδύνους. Για παράδειγμα, ένας χρήστης θα μπορούσε να προκαλέσει την απώλεια δεδομένων διαγράφοντας ή καταστρέφοντας ακούσια το αρχείο εφαρμογής.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να διαχωρίσετε λογική εφαρμογή και διαχείρισης δεδομένων. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση:

 • Ασφάλεια    Χρήση διακομιστή για την αποθήκευση δεδομένων μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τα δεδομένα ασφαλούς.

 • Επιδόσεων    Με τη χρήση μιας διαιρεμένης βάσης δεδομένων ή ένα διακομιστή βάσης δεδομένων μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε την κίνηση του δικτύου.

 • Δυνατότητα προσαρμογής    Νέες ενέργειες μακροεντολών για το παράθυρο περιήγησης μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγξετε ποιος μπορεί να τη δει τι. Μπορείτε να διανείμετε διαφορετική εφαρμογή λογικής αρχείων σε διαφορετικούς χρήστες.

 • Δυνατότητα μεταφοράς    Οι εντολές Εργασία χωρίς σύνδεση και Συγχρονισμός μπορεί να σας βοηθήσει τους χρήστες που δεν περιλαμβάνονται στο office.

Τρόποι για να διαχωρίσετε δεδομένων και λογική

Ένας τρόπος για να διαχωρίσετε δεδομένων και λογική είναι χρησιμοποιώντας την εντολή Βάση δεδομένων της Access (στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εργαλεία βάσης δεδομένων ). Η εντολή Βάσης δεδομένων της Access διαιρεί την εφαρμογή βάσης δεδομένων σε δύο αρχεία Access: μία για δεδομένα και μία για λογική. Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Βάση δεδομένων της Access, η Access δημιουργεί ένα αρχείο με "_be" (έννοια "παρασκηνίου") προσαρτημένο στο όνομα του αρχείου — για παράδειγμα, εάν το αρχικό όνομα αρχείου βάση δεδομένων είναι "Database1.accdb", η Access δημιουργεί ένα νέο αρχείο βάσης δεδομένων με το όνομα "Database1_be.accdb ."

Ένας άλλος τρόπος για να διαχωρίσετε τη διαχείριση δεδομένων και τη λογική εφαρμογών είναι η χρήση ενός προγράμματος διακομιστή βάσης δεδομένων (όπως το Microsoft SQL Server) για τη διαχείριση των δεδομένων και η Access για τη λογική εφαρμογών.

Για να αποφασίσετε εάν ένα μόνο αρχείο Access είναι επαρκές για τη διαχείριση δεδομένων και τη λογική εφαρμογών, λάβετε υπόψη σας τα εξής:

 • Ακεραιότητα και ασφάλεια δεδομένων    Οι χρήστες της Access 2007 πρέπει να έχουν δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής για το αρχείο που περιέχει τη λογική εφαρμογών. Εάν συνδυάζετε δεδομένα και λογική σε ένα αρχείο, τα δεδομένα διατρέχουν τους ίδιους κινδύνους με τη λογική εφαρμογών.

  Μια εφαρμογή της Access 2007 που χρησιμοποιεί ξεχωριστά αρχεία λογικής και δεδομένων μπορεί να συμβάλει στην προστασία της ακεραιότητας και ασφάλειας δεδομένων με τη βοήθεια των δυνατοτήτων της ασφάλειας NTFS. Επειδή οι χρήστες πρέπει να έχουν ρητή άδεια πρόσβασης ανάγνωσης/εγγραφής μόνο για το αρχείο λογικής εφαρμογών, το αρχείο δεδομένων μπορεί να καταστεί πιο ασφαλές.

  Η εφαρμογή σας μπορεί να απαιτεί περαιτέρω επιλογές ασφαλείας, όπως η δυνατότητα ελέγχου των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα διακομιστή, όπως SQL Server ή ένα λειτουργικό σύστημα Windows Server με Windows SharePoint Services, για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων εφαρμογής και την Access για τη λογική εφαρμογών.

 • Δυνατότητα κλιμάκωσης    Ένα αρχείο της Access 2007 μπορεί να έχει μέγιστο μέγεθος 2 gigabyte (GB). Παρόλο που το μέγεθος 2GB είναι σημαντικός όγκος δεδομένων κειμένου, μπορεί ο όγκος αυτός να είναι ανεπαρκής για ορισμένες εφαρμογές, ιδίως για εφαρμογές που αποθηκεύουν συνημμένα σε εγγραφές βάσης δεδομένων. Εάν διαχωρίσετε τα δεδομένα και τη λογική, η εφαρμογή σας μπορεί να συμπεριλάβει περισσότερα δεδομένα. Εάν οι χρήστες αναμένεται να αποθηκεύουν μεγάλο όγκο δεδομένων, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε περισσότερα αρχεία δεδομένων της Access 2007.

  Θα πρέπει επίσης να εξετάσετε τις προδιαγραφές του προγράμματος Access 2007 για λοιπές πληροφορίες δυνατοτήτων κλιμάκωσης. Μπορείτε να βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές της Access 2007 στην ενότητα Δείτε επίσης.

 • Δυναμικότητας του δικτύου    Εάν πολλούς χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ταυτόχρονα μέσω δικτύου, καταστροφή δεδομένων είναι πιο πιθανό να προκύψει εάν τα δεδομένα και λογική συνδυάζονται σε ένα αρχείο. Επιπλέον, εάν συνδυάζετε τα δεδομένα και της λογικής σε ένα αρχείο της Access, δεν μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την κίνηση δικτύου που παράγει η Access. Εάν πολλούς χρήστες ταυτόχρονα θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή σας μέσω δικτύου, θα πρέπει να διαχωρίσετε τα δεδομένα και τη λογική, είτε με τη χρήση δύο ή περισσότερα αρχεία Access είτε χρησιμοποιώντας ένα προϊόν διακομιστή βάσης δεδομένων για δεδομένα και την πρόσβαση για λογική εφαρμογής.

Πώς θα διαμορφωθεί το περιβάλλον δικτύου;

Εάν οι χρήστες σας είναι όλοι στο ίδιο τοπικό δίκτυο ή εάν η εφαρμογή σας δεν χρησιμοποιείται μέσω δικτύου, ένα αρχείο μία μόνο εφαρμογή μπορεί να εκτελέσει καλά στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η απόδοση του δικτύου θα είναι καλύτερη εάν μπορείτε να διαχωρίσετε τα δεδομένα και τη λογική. Εάν οι χρήστες δεν θα είναι στο ίδιο τοπικό δίκτυο, χρησιμοποιήστε ένα διακομιστή για αποθήκευση και να διαχειριστείτε τα δεδομένα σας και να χρησιμοποιήσετε την Access για λογική εφαρμογής.

Οι χρήστες θα έχουν Access 2007;

Εάν όλοι οι χρήστες έχουν την Access 2007 εγκατεστημένη στους υπολογιστές τους, μπορούν να ανοίγουν και να χρησιμοποιούν την εφαρμογή, όπως θα έκαναν με οποιοδήποτε αρχείο βάσης δεδομένων της Access 2007.

Εάν ορισένοι ή όλοι οι χρήστες δεν έχουν την Access 2007 εγκατεστημένη στους υπολογιστές τους, θα πρέπει να αναπτύξετε το λογισμικό Access 2007 Runtime στους υπολογιστές αυτών των χρηστών, κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής σας.

Αρχή της σελίδας

Κατανόηση του Access 2007 Runtime

Το Access 2007 Runtime είναι ένα πρόγραμμα με δυνατότητα αναδιανομής που επιτρέπει στους χρήστες, που δεν έχουν την Access 2007 εγκατεστημένη στους υπολογιστές τους, να χρησιμοποιούν εφαρμογές βάσης δεδομένων της Access 2007. Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων της Access 2007 χρησιμοποιοώντας το Access 2007 Runtime, η βάση δεδομένων ανοίγει σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης.

Τι είναι η κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης;

Η κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης είναι μια κατάσταση λειτουργίας της Access 2007, στην οποία ορισμένες δυνατότητες της Access 2007 δεν είναι διαθέσιμες από προεπιλογή. Ωστόσο, ορισμένες τέτοιες μη διαθέσιμες δυνατότητες μπορούν να καταστούν διαθέσιμες σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης.

Ποιες δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμες σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης;

Οι ακόλουθες δυνατότητες της Access 2007 δεν είναι διαθέσιμες σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης:

 • Παράθυρο περιήγησης    Το Παράθυρο περιήγησης δεν είναι διαθέσιμο σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης. Έτσι, αποτρέπεται η αυθαίρετη πρόσβαση των χρηστών σε αντικείμενα της εφαρμογής βάσης δεδομένων. Μόνο εκείνα τα αντικείμενα που καθιστάτε διαθέσιμα στους χρήστες — για παράδειγμα, παρέχοντας μια φόρμα πίνακα επιλογών — μπορούν να ανοίξουν κατά τη χρήση της κατάστασης λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης. Δεν μπορείτε να καταστήσετε διαθέσιμο το Παράθυρο περιήγησης σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης.

 • Η Κορδέλα    Από προεπιλογή, η Κορδέλα δεν είναι διαθέσιμη σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης. Έτσι, αποτρέπεται η δημιουργία ή τροποποίηση αντικειμένων βάσης δεδομένων από τους χρήστες, καθώς και η εκτέλεση λοιπών πιθανών επιζήμιων ενεργειών, όπως η σύνδεση σε νέες προελεύσεις δεδομένων ή η εξαγωγή δεδομένων με μη εγκεκριμένο τρόπο. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσένη Κορδέλα και έπειτα να τη συσχετίσετε με μια φόρμα ή αναφορά. Δεν μπορείτε να εμφανίσετε τις προεπιλεγμένες καρτέλες της Κορδέλας σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης.

 • Προβολή σχεδίασης και Προβολή διάταξης    Η Προβολή σχεδίασης και η Προβολή διάταξης δεν είναι διαθέσιμες για κανένα αντικείμενο βάσης δεδομένων σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης. Έτσι, αποτρέπεται η τροποποίηση από τους χρήστες της σχεδίασης αντικειμένων στην εφαρμογή βάσης δεδομένων. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Προβολή σχεδίασης ή την Προβολή διάταξης σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης.

 • Βοήθεια    Από προεπιλογή, η ενσωματωμένη Βοήθεια δεν είναι διαθέσιμη σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης. Επειδή εσείς ελέγχετε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή κατάστασης λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης, ορισμένα στοιχεία της τυπικής ενσωματωμένης Βοήθειας της Access 2007 μπορεί να μην ενδείκνυνται για τους χρήστες της εφαρμογής σας και ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Εάν χρησιμοποιείτε τα Access 2007 Developer Extensions για τη δημιουργία πακέτων και την ανάπτυξη της εφαρμογής βάσης δεδομένων, μπορείτε να διαθέσετε ένα προσαρμοσμένο αρχείο Βοήθειας με την εφαρμογή κατάστασης λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης.

Μπορώ να ανοίξω μια βάση δεδομένων της Access 2007 σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης χωρίς να χρησιμοποιήσω το λογισμικό Access 2007 Runtime;

Μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε βάση δεδομένων της Access 2007 σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης σε έναν υπολογιστή με εγκατεστημένη την πλήρη έκδοση της Access 2007. Για να εκτελέσετε μια βάση δεδομένων της Access 2007 σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης, κάντε ένα από τα εξής:

 • Αλλάξτε την επέκταση του ονόματος αρχείου της βάσης δεδομένων από .accdb σε .accdr.

 • Δημιουργήστε μια συντόμευση για τη βάση δεδομένων και συμπεριλάβετε το διακόπτη γραμμής εντολών /Runtime στη συντόμευση.

Η κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης καθιστά τη βάση δεδομένων πιο ασφαλή;

Παρόλο που η κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης περιορίζει τη διαθεσιμότητα των περιήγηση και δυνατότητες σχεδίασης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε λειτουργία χρόνου εκτέλεσης ως τα κύρια μέσα Ασφάλιση μιας εφαρμογής βάσης δεδομένων. Σε έναν υπολογιστή που έχει την πλήρη έκδοση του Access 2007 εγκατασταθεί, ενδέχεται να είναι δυνατή για ένα χρήστη για να ανοίξετε μια εφαρμογή χρόνου εκτέλεσης βάσης δεδομένων ως εφαρμογή κανονική βάση δεδομένων (δηλαδή, με όλους δυνατότητες είναι διαθέσιμες) και, στη συνέχεια, να αλλάξετε τη σχεδίαση ή την εκτέλεση άλλων ανεπιθύμητων ενέργειες.

Ακόμα και αν αναπτύξετε την εφαρμογή βάσης δεδομένων μόνο σε υπολογιστές που δεν έχουν εγκατεστημένη την πλήρη έκδοση της Access 2007, εξακολουθεί να είναι δυνατό ένας χρήστης να μεταφέρει την εφαρμογή σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένη την πλήρη έκδοση της Access 2007 και έπειτα να ανοίξει την εφαρμογή βάσης δεδομένων σε κατάσταση χρόνου εκτέλεσης ως κανονική εφαρμογή βάσης δεδομένων.

Σημείωση: Εάν θέλετε να διανείμετε μια εφαρμογή του Access 2007, έτσι ώστε οι χρήστες δεν είναι δυνατό να τροποποιήσετε τη σχεδίαση των φορμών, εκθέσεων ή Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) λειτουργικές μονάδες, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο (αρχεία .accde). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο, ανατρέξτε στην ενότητα Αποφασίστε ποια μορφή αρχείου για να χρησιμοποιήσετε, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Αρχή της σελίδας

Λήψη του Access 2007 Runtime

Για να κάνετε λήψη του Access 2007 Runtime από το Κέντρο λήψης της Microsoft, κάντε κλικ στη σύνδεση, στην ενότητα Δείτε επίσης.

Δεν απαιτείται αγορά του προϊόντος για τη λήψη, τη χρήση ή την αναδιανομή του Access 2007 Runtime και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό χρηστών, στους οποίους μπορείτε να διανείμετε το Runtime.

Αρχή της σελίδας

Ανάπτυξη μιας εφαρμογής της Access 2007

Για να αναπτύξετε μια εφαρμογή της Access 2007, πρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες βασικές ενέργειες:

 1. Δημιουργία της εφαρμογής    Η εφαρμογή θα πρέπει να περέχει στους χρήστες έναν τρόπο για το άνοιγμα και τη χρήση των αντικειμένων βάσης δεδομένων. Εάν η εφαρμογή δεν παρέχει τέτοιες δυνατότητες, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένη τη Access 2007 στους υπολογιστές τους, για να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή. Επιπλέον, δεν θα μπορείτε να προβλέψετε πώς θα κάνουν περιήγηση οι χρήστες στην εφαρμογή και θα είναι δυσκολότερο να παρέχετε ολοκληρωμένη τεκμηρίωση της εφαρμογής. Επίσης, εάν οι χρήστες ανοίγουν την εφαρμογή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Access 2007 Runtime, οι ενσωματωμένες δυνατότητες περιήγησης της Access 2007 δεν θα είναι διαθέσιμες.

  Μία προσέγγιση είναι να δημιουργήσετε μια φόρμα που περιέχει κουμπιά εντολών που ανοίγετε αντικείμενα της βάσης δεδομένων ή να εκτελέσετε άλλες ενέργειες και, στη συνέχεια, καθορίστε αυτήν τη φόρμα ως την προεπιλεγμένη φόρμα για να το ανοίξετε κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.

  Σημείωση: Για βοήθεια σχετικά με τη δημιουργία μιας φόρμας, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία φόρμας χρησιμοποιώντας το εργαλείο φορμών.

  Πώς να καθορίσετε την προεπιλεγμένη φόρμα για να το ανοίξετε;

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

  2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές της Access, επιλέξτε το στοιχείο Τρέχουσα βάση δεδομένων.

  3. Στο δεξιό παράθυρο, στην περιοχή Επιλογές εφαρμογής, επιλέξτε την προεπιλεγμένη φόρμα που θέλετε, χρησιμοποιώντας το σύνθετο πλαίσιο Εμφάνιση φόρμας.

  Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κορδέλα, και, στη συνέχεια, να συσχετίσετε που κορδέλα με μια φόρμα που ανοίγει όταν ξεκινά η εφαρμογή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας προσαρμοσμένης κορδέλας, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

 2. Εγκατάσταση της εφαρμογής    Υπάρχουν αρκετές επιλογές και ζητήματα σχετικά με την εγκατάσταση μιας εφαρμογής. Εάν θέλετε, μπορείτε να αναπτύξετε μια μορφή συγκεκριμένο αρχείο για να ελέγχετε καλύτερα το πώς οι χρήστες θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. Εναλλακτικά, που θα μπορούσε να συσκευασία της εφαρμογής ώστε να είναι πιο εύκολη η εγκατάσταση ή ανάπτυξη χωριστά δεδομένα και λογική στοιχείων.

  Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές και αυτά τα ζητήματα στις ακόλουθες ενότητες.

Αποφασίστε ποια μορφή αρχείου θα χρησιμοποιήσετε

Υπάρχουν τέσσερις μορφές αρχείων της Access 2007 που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής:

 • .accdb    Αυτή είναι η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου για την Access 2007. Όταν αναπτύσσετε μια εφαρμογή με αυτήν τη μορφή, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους τις περισσότερες επιλογές προσαρμογής και περιήγησης στην εφαρμογή με όποιο τρόπο επιλέξουν. Εάν θέλετε να είστε βέβαιοι ότι οι χρήστες δεν θα αλλάξουν το σχεδιασμό της εφαρμογής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μορφή αρχείου .accde. Επιπλέον, ένας χρήστης δεν μπορεί εύκολα να εξακριβώσει εάν ένα αρχείο .accdb έχει τροποποιηθεί αφού το συσκευάσατε σε πακέτο — για να είναι εμφανές, χρησιμοποιήστε τη μορφή αρχείου .accdc.

 • .accdc    Αυτή η μορφή αρχείου είναι επίσης γνωστή ως αρχείο Access Deployment. Ένα αρχείο Access Deployment αποτελείται από ένα αρχείο εφαρμογής και μια ψηφιακή υπογραφή που συσχετίζεται με αυτό το αρχείο. Αυτή η μορφή αρχείου διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι κανένας δεν έχει αλλάξει το αρχείο εφαρμογής αφού το συσκευάσατε σε πακέτο. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτήν τη μορφή σε μια προεπιλεγμένη μορφή αρχείου (.accdb) της Access 2007 ή σε ένα μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο (.accde) της Access 2007.

  Μπορείτε να εφαρμόσετε μόνο ένα αρχείο εφαρμογής σε ένα αρχείο Access Deployment. Εάν η εφαρμογή έχει ξεχωριστά αρχεία δεδομένων και λογικής, μπορείτε να τα συσκευάσετε σε πακέτο ξεχωριστά.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός αρχείου Access ανάπτυξης, ανατρέξτε στην ενότητα συσκευασία και υπογραφή μια βάση δεδομένων της Access 2007.

 • .accde    Αυτή η μορφή είναι επίσης γνωστή ως μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο. Στην Access 2007, ένα μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο είναι ένα αρχείο εφαρμογής βάσης δεδομένων που έχει αποθηκευτεί με όλο τον κώδικα VBA μεταγλωττισμένο. Σε ένα μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο της Access δεν παραμένει πηγαίος κώδικας VBA.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Access 2007 Runtime για να ανοίξετε ένα μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο της Access 2007. Ωστόσο, από προεπιλογή, το Runtime δεν αναγνωρίζει την επέκταση ονόματος αρχείου .accde. Για να ανοίξετε ένα μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο χρησιμοποιώντας το Access 2007 Runtime, δημιουργήστε μια συντόμευση για το Runtime και συμπεριλάβετε τη διαδρομή στο μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο που θέλετε να ανοίγει μέσω της συντόμευσης.

  Σημαντικό: Εάν δημιουργήσετε μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο χρησιμοποιώντας την Access 2007 με εγκατεστημένο το Service Pack 1, οι χρήστες δεν είναι δυνατό να ανοίξουν το μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο χρησιμοποιώντας την πλήρη έκδοση της Access 2007 χωρίς εγκατεστημένο το Service Pack 1. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, οι χρήστες θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Service Pack 1.

  Πώς μπορώ να αποθηκεύσω ένα αρχείο Access 2007 ως μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο;

  1. Στην Access 2007, ανοίξτε τη βάση δεδομένων (αρχείο .accdb) που θέλετε να αποθηκεύσετε ως μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο (.accde).

  2. Στην καρτέλα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", στην ομάδα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ACCDE. Εικόνα κουμπιού

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, μεταβείτε στο φάκελο, στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και πατήστε Αποθήκευση.

 • .accdr    Αυτή η μορφή σάς επιτρέπει να αναπτύξετε μια εφαρμογή η οποία ανοίγει σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης. Για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής runtime σάς βοηθούν να ελέγχετε τον τρόπο που χρησιμοποιείται, παρόλο που δεν είναι ένα μέσο Ασφάλιση μιας εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία χρόνου εκτέλεσης, ανατρέξτε στην ενότητα Κατανόηση της χρόνου εκτέλεσης της Access 2007.

Συσκευασία σε πακέτο και εγκατάσταση μιας εφαρμογής

Ο απλούστερος τρόπος εγκατάστασης μιας εφαρμογής είναι η παροχή του αρχείου εφαρμογής βάσης δεδομένων στους χρήστες της εφαρμογής. Ωστόσο, εάν σκοπεύετε να αναπτύξετε μια εφαρμογή για πολλούς χρήστες ή εάν σκοπεύετε να αναπτύξετε την εφαρμογή περισσότερες φορές, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ενός βοηθητικού προγράμματος συσκευασίας λογισμικού, όπως το Access 2007 Developer Extensions Package Solution Wizard, για να συσκευάσετε την εφαρμογή σε πακέτο του Windows Installer (αρχείο .msi). Μπορείτε έπειτα να χρησιμοποιήσετε το πακέτο για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Package Solution Wizard για τις εξής εργασίες:

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη συντόμευση για την εφαρμογή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα του οδηγού, για να διευκολύνετε το άνοιγμα ενός μεταγλωττισμένου δυαδικού αρχείου για τους χρήστες που εκτελούν την εφαρμογή χρησιμοποιώντας το Access 2007 Runtime.

 • Μπορείτε να προσθέσετε το φάκελο εγκατάστασης ως αξιόπιστη τοποθεσία.

 • Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτόματα το Access 2007 Runtime στον υπολογιστή ενός χρήστη, εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο.

 • Μπορείτε να συμπεριλάβετε στην εφαρμογή και άλλα αρχεία, όπως ένα προσαρμοσμένο αρχείο Βοήθειας.

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε κλειδιά μητρώου.

 • Μπορείτε να διανείμετε μια άδεια χρήσης τελικού χρήστη (Άδεια).

 • Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή στη λίστα Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον Πίνακα Ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και τη χρήση των Access 2007 Developer Extensions, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Συσκευασία διαιρεμένης βάσης δεδομένων

Το Access 2007 Developer Extensions Package Solution Wizard δεν περιλαβάνει διαδρομές πολλαπλής εγκατάστασης. Εάν η εφαρμογή σας έχει διαφορετικά στοιχεία δεδομένων και λογικής και χρησιμοποιείτε τα Access 2007 Developer Extensions για να συσκευάσετε σε πακέτο την εφαρμογή, μπορεί να θέλετε να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο τα αρχεία δεδομένων της Access 2007 στην κατάλληλη θέση, όπως ο διακομιστής αρχείων.

Μια εφαρμογή με διαφορετικά στοιχεία δεδομένων και λογικής χρησιμοποιεί συνδεδεμένους πίνακες για τη σύνδεση των δύο στοιχείων. Επειδή κάθε δίκτυο είναι διαφορετικό, μπορεί να μην ενδείκνυται από πρακτική άποψη ο καθορισμός της διαδρομής εγκατάστασης και των δύο στοιχείων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν χρησιμοποιείτε το Package Solution Wizard, θα χρησιμοποιήσετε τον οδηγό μόνο για να συσκευάσετε σε πακέτο το στοιχείο λογικής.

Εάν έχετε αρκετές πληροφορίες για τις διαδρομές εγκατάστασης των δύο στοιχείων, μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε δύο πακέτα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας το Package Solution Wizard, για να μπορείτε να καθορίσετε τη διαδρομή εγκατάστασης για κάθε στοιχείο.

Αρχή της σελίδας

Συσκευασία σε πακέτο και υπογραφή μιας βάσης δεδομένων της Access 2007

Σημείωση: Παρόλο που αυτή η δυνατότητα είναι επίσης γνωστή ως "συσκευασία", δεν εκτελεί τις ίδιες εργασίες με το Package Solution Wizard των Access 2007 Developer Extensions. Η δυνατότητα που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα συσκευάζει ένα αρχείο της Access 2007 και εφαρμόζει μια ψηφιακή υπογραφή στο πακέτο, υποδεικνύοντας στους χρήστες ότι το αρχείο είναι αξιόπιστο.

Η Access 2007 διευκολύνει και επιταχύνει τη διαδικασία υπογραφής και διανομής μιας βάσης δεδομένων σε σύγκριση με προηγούμενες εκδόσεις της Access. Αφού δημιουργήσετε ένα αρχείο .accdb ή .accde, μπορείτε να συσκευάσετε σε πακέτο το αρχείο, να εφαρμόσετε μια ψηφιακή υπογραφή στο πακέτο και έπειτα να διανείμετε το υπογεγραμμένο πακέτο σε άλλους χρήστες. Η δυνατότητα συσκευασίας σε πακέτο και υπογραφής συσκευάζει τη βάση δεδομένων σε ένα αρχείο Access Deployment (.accdc), υπογράφει το πακέτο και έπειτα τοποθετεί το πακέτο υπογεγραμμένου κώδικα στη θέση που καθορίζετε, στον υπολογιστή του χρήστη. Οι χρήστες μπορούν έπειτα να εξαγάγουν τη βάση δεδομένων από το πακέτο και να εργαστούν απευθείας στη βάση δεδομένων (όχι στο αρχείο πακέτου).

Να θυμάστε τα ακόλουθα κατά τη δημιουργία και υπογραφή ενός πακέτου:

 • Η συσκευασία μιας βάσης δεδομένων και η υπογραφή του πακέτου είναι μέθοδοι που προσδίδουν αξιοπιστία. Κατά τη λήψη του πακέτου, η υπογραφή επιβεβαιώνει ότι η βάση δεδομένων δεν έχει τροποποιηθεί. Εάν εμπιστεύεστε το συντάκτη, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο.

 • Η νέα δυνατότητα συσκευασίας και υπογραφής εφαρμόζεται μόνο σε βάσεις δεδομένων που είναι αποθηκευμένες στη μορφή αρχείου της Access 2007. Η Access 2007 παρέχει εργαλεία από προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Office, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την υπογραφή και διανομή βάσεων δεδομένων που δημιουργήθηκαν σε μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία από προηγούμενες εκδόσεις του Office για την υπογραφή και ανάπτυξη αρχείων που δημιουργήθηκαν με τις νέες μορφές αρχείων της Access 2007.

 • Μπορείτε να προσθέσετε μόνο ένα αρχείο βάσης δεδομένων σε ένα πακέτο.

 • Όταν συσκευάζετε και υπογράφετε μια βάση δεδομένων, όλα τα αντικείμενα στο αρχείο βάσης δεδομένων υπογράφονται βάσει κώδικα και όχι απλώς βάσει μακροεντολών ή λειτουργικών μονάδων κώδικα. Η διαδικασία συσκευασίας και υπογραφής συμπιέζει επίσης το αρχείο πακέτου, ώστε να μειωθεί ο χρόνος λήψης.

 • Μπορείτε να εξαγάγετε βάσεις δεδομένων από πακέτα αρχείων που βρίσκονται σε διακομιστές Windows SharePoint Services 3.0.

Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος δημιουργίας ενός υπογεγραμμένου αρχείου πακέτου και χρήσης της βάσης δεδομένων σε ένα υπογεγραμμένο αρχείο πακέτου.

Σημείωση: Για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα πιστοποιητικό ασφαλείας που είναι διαθέσιμες. Εάν δεν έχετε ένα πιστοποιητικό εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μία με χρήση του εργαλείου SelfCert. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ιδιωτικού πιστοποιητικού ασφαλείας, ανατρέξτε στο άρθρο Ασφάλιση μιας βάσης δεδομένων Access 2007.

Δημιουργία υπογεγραμμένου πακέτου

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να συσκευάσετε και να υπογράψετε.

 2. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή συσκευασία και υπογραφή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πιστοποιητικού, επιλέξτε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό και έπειτα πατήστε OK.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία υπογεγραμμένου πακέτου Microsoft Office Access.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση σε, επιλέξτε μια θέση για το υπογεγραμμένο πακέτο βάσης δεδομένων.

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το υπογεγραμμένο πακέτο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  Η Access δημιουργεί το αρχείο .accdc και το τοποθετεί στη θέση που επιλέξατε.

Εξαγωγή και χρήση ενός υπογεγραμμένου πακέτου

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε Υπογεγραμμένα πακέτα Microsoft Office Access (*.accdc) ως τύπο αρχείου.

 3. Στη λίστα Διερεύνηση σε, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει το αρχείο .accdc, επιλέξτε το αρχείο και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν επιλέξετε να εμπιστευθείτε το ψηφιακό πιστοποιητικό που εφαρμόστηκε στο πακέτο ανάπτυξης, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή βάσης δεδομένων σε. Μεταβείτε στο βήμα 5.

  • Εάν δεν εμπιστεύεστε ακόμα το ψηφιακό πιστοποιητικό, εμφανίζεται ένα συμβουλευτικό μήνυμα.

   1. Συμβουλευτικό μήνυμα

   2. Εάν εμπιστεύεστε τη βάση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα. Εάν εμπιστεύεστε οποιοδήποτε πιστοποιητικό από αυτή την υπηρεσία παροχής, κάντε κλικ στην επιλογή Εμπιστοσύνη όλων των πιστοποιητικών από τον εκδότη. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή βάσης δεδομένων σε.

 5. Προαιρετικά, στη λίστα Αποθήκευση σε, επιλέξτε μια θέση για τη βάση δεδομένων που εξαγάγατε και έπειτα πληκτρολογήστε στο πλαίσιο Όνομα αρχείου ένα διαφορετικό όνομα για τη βάση δεδομένων που εξαγάγατε.

Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι πρέπει να εμπιστευθείτε ένα πιστοποιητικό, το άρθρο Πώς μπορείτε να εξακριβώσετε εάν μια ψηφιακή υπογραφή είναι αξιόπιστη παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των ημερομηνιών και άλλων στοιχείων σε ένα πιστοποιητικό, ώστε να διαπιστώσετε ότι είναι έγκυρο.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×