Ανάληψη ελέγχου, μεταβίβαση ελέγχου ή απόρριψη αλλαγών σε αρχεία μιας βιβλιοθήκης τοποθεσίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές σε ένα αρχείο που βρίσκεται σε μια βιβλιοθήκη τοποθεσίας, ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να αναλάβετε τον έλεγχο του αρχείου. Με αυτόν τον τρόπο, θα είστε βέβαιοι ότι κανένας άλλος χρήστης δεν θα κάνει αλλαγές στο αρχείο, ενώ εσείς εργάζεστε σε αυτό. Όταν έχετε αναλάβει τον έλεγχο ενός αρχείου, έχετε τη δυνατότητα να το επεξεργαστείτε με ή χωρίς σύνδεση και να το αποθηκεύσετε—πολλές φορές, εάν χρειαστεί.

Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία του αρχείου και μεταβιβάσετε τον έλεγχό του και πάλι στη βιβλιοθήκη τοποθεσίας, οι άλλοι χρήστες θα είναι σε θέση να δουν τις αλλαγές σας και μπορούν να αναλάβουν τον έλεγχό του, εφόσον έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα. Επίσης, εάν αποφασίσετε να μην κάνετε καμία αλλαγή ή να μην διατηρήσετε τις αλλαγές που κάνατε στο αρχείο, μπορείτε απλώς να απορρίψετε την ανάληψη ελέγχου που είχατε κάνει, ώστε να μην επηρεαστεί το ιστορικό των εκδόσεων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Επισκόπηση

Ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου

Μεταβίβαση ελέγχου ενός αρχείου

Απόρριψη ανάληψης ελέγχου

Ανάληψη ελέγχου, μεταβίβαση ελέγχου ή αναίρεση ανάληψης ελέγχου για πολλαπλά αρχεία

Επισκόπηση

Οι παράμετροι ορισμένων βιβλιοθηκών έχουν ρυθμιστεί έτσι, ώστε να απαιτείται ανάληψη ελέγχου των αρχείων. Εάν συμβαίνει αυτό στην επιχείρησή σας, θα σας ζητηθεί να κάνετε ανάληψη του ελέγχου των αρχείων που θέλετε να επεξεργαστείτε. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας με το αρχείο, πρέπει να μεταβιβάσετε τον έλεγχό του ή να απορρίψετε την ανάληψη ελέγχου.

Εάν δεν απαιτείται ανάληψη ελέγχου, μπορείτε να ανοίξετε το έγγραφο στη βιβλιοθήκη του, να κάνετε τις αλλαγές, να το αποθηκεύσετε και να το κλείσετε. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί και κάποιος άλλος χρήστης να εργάζεται στο έγγραφο την ίδια στιγμή και να αντικαταστήσει τις αλλαγές σας. Είναι καλύτερο να αναλάβετε τον έλεγχο του αρχείου, πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή, εκτός και εάν είστε απολύτως βέβαιοι ότι είστε ο μοναδικός χρήστης που έχει ανοίξει το αρχείο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Εάν συντάσσετε από κοινού ένα έγγραφο (δηλαδή εργάζονται στο ίδιο έγγραφο ταυτόχρονα πολλά άτομα), μην πραγματοποιήσετε ανάληψη ελέγχου, εκτός εάν θέλετε να επεξεργαστείτε το έγγραφο εσείς αποκλειστικά.

Αρχή της σελίδας

Ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου

Για να αναλάβετε τον έλεγχο ενός αρχείου από μια βιβλιοθήκη:

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη όπου βρίσκεται το αρχείο.

 2. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους ανάληψης ελέγχου του αρχείου:

  • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα του αρχείου, κάντε κλικ στο βέλος του αναπτυσσόμενου μενού που βρίσκεται δίπλα στο όνομα αρχείου και επιλέξτε το στοιχείο Ανάληψη ελέγχου.

   Αναπτυσσόμενη λίστα για ένα αρχείο του Word που έχει επιλεγεί σε μια λίστα του SharePoint.Επισημαίνεται η επιλογή "Ανάληψη ελέγχου".

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στο όνομα αρχείου και, στην Κορδέλα, επιλέξτε το εικονίδιο Ανάληψη ελέγχου.

   Κορδέλα του SharePoint με επιλεγμένο το στοιχείο "Ανάληψη ελέγχου"

   Ανοίγει ένα πλαίσιο κειμένου που σας ενημερώνει ότι πρόκειται να αναλάβετε τον έλεγχο ενός αρχείου. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο στο φάκελο που έχετε καθορίσει για τα τοπικά πρόχειρα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση του τοπικού μου φακέλου "Πρόχειρα".

   Πλαίσιο μηνύματος που παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης ενός αρχείου, του οποίου τον έλεγχο έχετε αναλάβει, σε έναν τοπικό φάκελο προχείρων

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Εάν επιλέξετε δύο ή περισσότερα αρχεία για ανάληψη ελέγχου, δεν έχετε την επιλογή αποθήκευσης σε έναν τοπικό φάκελο προχείρων.

 3. Αποφασίστε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο στον τοπικό φάκελο "Πρόχειρα". Τα πλεονεκτήματα της αποθήκευσης του αρχείου σε έναν τοπικό φάκελο είναι η ταχύτητα και η δυνατότητα μεταφοράς του. Το πλεονέκτημα της εργασίας με σύνδεση είναι η μεγαλύτερη προστασία του αρχείου. Εάν δεν είναι απαραίτητο να εργαστείτε χωρίς σύνδεση, προτιμήστε την εργασία με σύνδεση. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο στον τοπικό φάκελο "Πρόχειρα", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση του τοπικού μου φακέλου "Πρόχειρα". Διαφορετικά, μην επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Όταν έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του αρχείου, το εικονίδιο δίπλα στο όνομα του αρχείου μερικώς καλύπτεται από ένα πράσινο βέλος προς τα κάτω που δείχνει Εικόνα εικονιδίου . Αυτό σας ενημερώνει που ή άλλο άτομο, ότι έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του αρχείου. Εάν έχετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το εικονίδιο οποιουδήποτε αρχείου ανάληψη ελέγχου, μια συμβουλή εργαλείου εμφανίζει το όνομα του εγγράφου και το όνομα του ατόμου που έχει αναλάβει τον έλεγχό του.

Συμβουλή εργαλείου που εμφανίζεται κάτω από το εικονίδιο του αρχείου για το οποίο έγινε ανάληψη ελέγχου. Ενημερώνει το χρήστη σχετικά με το όνομα του αρχείου και το άτομο που έχει αναλάβει τον έλεγχό του.

Αρχή της σελίδας

Μεταβίβαση ελέγχου ενός αρχείου

Τα αρχεία σας, καθώς και οι αλλαγές που κάνετε σε αυτά, δεν θα είναι διαθέσιμα στους συναδέλφους σας, παρά μόνο αφού μεταβιβάσετε και πάλι τον έλεγχο των αρχείων στη βιβλιοθήκη σας.

Για να μεταβιβάσετε τον έλεγχο ενός αρχείου

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη όπου βρίσκεται το αρχείο.

 2. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για τη μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου:

  • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο αρχείο, τον έλεγχο του οποίου θέλετε να μεταβιβάσετε, κάντε κλικ στο βέλος του αναπτυσσόμενου μενού που βρίσκεται δίπλα στο όνομα αρχείου και επιλέξτε το στοιχείο Μεταβίβαση ελέγχου.

   Αναπτυσσόμενο πλαίσιο που εμφανίζει την επιλογή "Μεταβίβαση ελέγχου" ενεργοποιημένη

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στο εικονίδιο του αρχείου και, στη συνέχεια, στην Κορδέλα, επιλέξτε το εικονίδιο Μεταβίβαση ελέγχου.

   Κορδέλα του SharePoint με το δρομέα τοποθετημένο στο εικονίδιο "Μεταβίβαση ελέγχου"

 3. Όταν το μεταβίβαση ελέγχου μήνυμα ανοίγει, πραγματοποιήστε την κατάλληλη επιλογή στην περιοχή Διατήρηση ανάληψης ελέγχου.

  • Εάν θέλετε να κάνετε μια ενδιάμεση μεταβίβαση ελέγχου και να συνεχίσετε να εργάζεστε στο αρχείο, επιλέξτε το στοιχείο Ναι στην περιοχή Διατήρηση ανάληψης ελέγχου.

  • Εάν ολοκληρώσατε την εργασία σας στο αρχείο και δεν χρειάζεται πλέον να έχετε τον έλεγχό του, επιλέξτε το στοιχείο Όχι στην περιοχή Διατήρηση ανάληψης ελέγχου.

   Παράθυρο μηνύματος που εμφανίζεται κατά τη μεταβίβαση ελέγχου αρχείου

 4. Στην περιοχή Σχόλια, προσθέστε ένα σχόλιο που περιγράφει τις αλλαγές που κάνατε. Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό, αλλά προτείνεται ως βέλτιστη πρακτική. Τα σχόλια μεταβίβασης ελέγχου είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, όταν εργάζονται πολλά άτομα στο ίδιο αρχείο. Επιπλέον, εάν στην επιχείρησή σας τηρείται ιστορικό εκδόσεων, το σχόλιο γίνεται μέρος του ιστορικού εκδόσεων, κάτι που μπορεί να αποβεί χρήσιμο για εσάς στο μέλλον, εάν χρειαστεί να επιστρέψετε, για οποιονδήποτε λόγο, σε μια προηγούμενη έκδοση του αρχείου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου ή στο κουμπί Άκυρο, εάν αλλάξετε γνώμη για κάποιο λόγο. Αφού γίνει η μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου, το πράσινο βέλος χάνεται από το εικονίδιο του αρχείου.

Αρχή της σελίδας

Απόρριψη ανάληψης ελέγχου

Εάν αναλάβετε τον έλεγχο ενός αρχείου και δεν κάνετε καμία αλλαγή σε αυτό, μπορείτε απλώς να απορρίψετε την ανάληψη ελέγχου, αντί να το αποθηκεύσετε. Εάν στην επιχείρησή σας τηρείται ιστορικό εκδόσεων, δημιουργείται μια νέα έκδοση κάθε φορά που μεταβιβάζετε τον έλεγχο του αρχείου στη βιβλιοθήκη. Απορρίπτοντας την ανάληψη ελέγχου, αποφεύγετε τη δημιουργία νέων εκδόσεων, όταν δεν έχετε κάνει αλλαγές στο αρχείο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να κάνετε αλλαγές που δεν θέλετε να διατηρηθούν. Αντί να αποθηκεύσετε το αρχείο, μπορείτε να απορρίψετε την ανάληψη ελέγχου και με αυτόν τον τρόπο να χαθούν οι αλλαγές.

Για να απορρίψετε την ανάληψη ελέγχου:

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη όπου βρίσκεται το αρχείο.

 2. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για τη μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου:

  • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο αρχείο, τον έλεγχο του οποίου θέλετε να μεταβιβάσετε, κάντε κλικ στο βέλος του αναπτυσσόμενου μενού που βρίσκεται δίπλα στο όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Απόρριψη ανάληψης ελέγχου.

   Αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζει το στοιχείο "Απόρριψη ανάληψης ελέγχου" ενεργοποιημένο

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο εικονίδιο του αρχείου και κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη ανάληψης ελέγχου από την Κορδέλα.

   Εικονίδιο "Απόρριψη ανάληψης ελέγχου" στην Κορδέλα του SharePoint

 3. Όταν το πλαίσιο μηνύματος Ανοιχτό έγγραφο ανακοινώνει ότι πρόκειται να απορρίψετε το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή OK για να ολοκληρώσετε τον έλεγχο του αρχείου ή Ακύρωση Εάν αλλάξετε γνώμη. Το πράσινο βέλος εξαφανίζεται από το εικονίδιο του αρχείου όταν είναι επιλεγμένο το αρχείο ξανά.

Αρχή της σελίδας

Ανάληψη ελέγχου, μεταβίβαση ελέγχου ή αναίρεση ανάληψης ελέγχου πολλών αρχείων

Για να αναλάβετε τον έλεγχο, να μεταβιβάσετε τον έλεγχο ή να αναιρέσετε την ανάληψη ελέγχου πολλών αρχείων ταυτόχρονα:

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στο εικονίδιο αρχείου για κάθε αρχείο, τον έλεγχο του οποίου θέλετε να μεταβιβάσετε, να αναλάβετε ή να απορρίψετε.

  Βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint με πολλαπλά αρχεία επισημασμένα για ανάληψη ελέγχου

 2. Στην κορδέλα, επιλέξτε το εικονίδιο Ανάληψη ελέγχου, Μεταβίβαση ελέγχου ή Απόρριψη ανάληψης ελέγχου, ανάλογα με την ενέργεια που θέλετε να κάνετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, όταν εμφανιστεί το πλαίσιο μηνύματος.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×