Ανάληψη ελέγχου και επεξεργασία ενός αρχείου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Κατά την ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από μια βιβλιοθήκη τοποθεσίας των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services, διασφαλίζεται ότι τα άλλα άτομα δεν μπορούν να κάνουν αλλαγές στο αρχείο ενώ το επεξεργάζεστε εσείς. Για όσο διάστημα έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του αρχείου, μπορείτε να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε το αρχείο, να το κλείσετε και να το ανοίξετε ξανά. Οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν το αρχείο ή να δουν τις αλλαγές σας μέχρι να εκτελέσετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου.

Εάν εργάζεστε σε ένα πρόγραμμα που είναι συμβατό με το Windows SharePoint Services 3.0, μπορείτε να εργαστείτε με το αρχείο στον σκληρό σας δίσκο και επίσης να εργαστείτε στο αρχείο όταν δεν είστε συνδεδεμένοι. Για παράδειγμα, όταν είστε στο γραφείο, μπορείτε να κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου στον φορητό σας υπολογιστή και μετά να εργαστείτε στο αρχείο όσο θα είστε σε ταξίδι. Η εργασία σε αρχεία του σκληρού σας δίσκου συνήθως είναι ταχύτερη από την εργασία σε αρχεία διακομιστή.

Overview

Ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου εμποδίζει πολλά άτομα να κάνουν αλλαγές σε αυτήν την ίδια στιγμή, που σας βοηθά να αποφύγετε διενέξεις και σύγχυση επάνω από τις αλλαγές. Και ανάληψη ελέγχου αρχείων παρέχει περισσότερο έλεγχο κατά την παρακολούθηση εκδόσεων, επειδή μια έκδοση δημιουργείται μόνο όταν επιλέγετε ένα αρχείο, όχι κάθε φορά που ανοίγετε και κλείστε το αρχείο για να εργαστείτε σε αυτό.

Όταν κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από ορισμένα προγράμματα που είναι συμβατά με Windows SharePoint Services 3.0, μπορείτε να εργαστείτε με το αρχείο στον σκληρό σας δίσκο, ακόμα και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι. Το αντίγραφο που είναι αποθηκευμένο στο φάκελο πρόχειρα διακομιστή, το οποίο είναι, από προεπιλογή, το φάκελο πρόχειρα του SharePoint στο φάκελο τα έγγραφά μου. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση σε ορισμένα προγράμματα-πελάτες. Εργασία σε αρχεία στον σκληρό δίσκο είναι συχνά ταχύτερη από την εργασία με αρχεία στο διακομιστή και σας επιτρέπει να εύκολα να συνεχίσετε την εργασία σας ενώ βρίσκεστε εκτός γραφείου.

Όταν έχει γίνει ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου, κανείς να το επεξεργαστείτε εκτός από το άτομο που θα γίνει ανάληψη ελέγχου. Το εικονίδιο στη βιβλιοθήκη αλλαγών για να υποδείξει ότι το αρχείο έχει γίνει ανάληψη Εικόνα εικονιδίου . Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στο εικονίδιο ανάληψης ελέγχου, το όνομα του ατόμου στο οποίο έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του αρχείου για να εμφανίζεται σε μια συμβουλή οθόνης. Αλλαγές που κάποιος κάνει σε ένα αρχείο κατά την ανάληψη ελέγχου δεν είναι ορατές σε άλλους χρήστες, μέχρι να επιστρέψετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν το άτομο εργάζεται στο αρχείο ή στον σκληρό δίσκο τους στο διακομιστή.

Βιβλιοθήκες μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να απαιτεί την ανάληψη ελέγχου αρχείων πριν από την επεξεργασία τους. Εάν η βιβλιοθήκη σας απαιτεί ανάληψη ελέγχου, θα σας ζητηθεί να κάνετε ανάληψη ελέγχου του αρχείου κατά την επεξεργασία του. Εάν απαιτείται ανάληψη ελέγχου στη βιβλιοθήκη σας, πρέπει να αναλάβετε σε ένα νέο αρχείο όταν δημιουργείτε το ή στείλτε το σε μια βιβλιοθήκη. Το αρχείο δεν είναι διαθέσιμο για άλλους μέχρι να κάνετε μεταβίβαση ελέγχου.

Μετά την ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου, συνήθως γίνεται επεξεργασία και, κατόπιν, μεταβίβαση ελέγχου.

Εάν η βιβλιοθήκη σας απαιτεί την ανάληψη ελέγχου των αρχείων, μπορείτε επίσης να κάνετε ανάληψη ελέγχου του αρχείου κατά το άνοιγμα του αρχείου για επεξεργασία. Εάν απαιτείται ανάληψη ελέγχου, θα ειδοποιηθείτε ότι γίνεται ανάληψη ελέγχου του αρχείου κατά την επεξεργασία του, εάν δεν έχει ήδη γίνει ανάληψη ελέγχου του αρχείου.

 1. Εάν η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογήΠροβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και μετά κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στο όνομα του αρχείου, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάληψη ελέγχου.

  Σε μια βιβλιοθήκη εικόνων, κάντε κλικ στο αρχείο και στη συνέχεια, στις ιδιότητες που εμφανίζονται, κάντε κλικ στην εντολή Ανάληψη ελέγχου.

 3. Εάν το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για να επεξεργαστείτε το αρχείο είναι συμβατά με το Windows SharePoint Services 3.0, ενδέχεται να δείτε ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να εργαστείτε με το αρχείο ως τοπικό Πρόχειρο. Εάν θέλετε να εργαστείτε σε ένα αντίγραφο του αρχείου στον σκληρό σας δίσκο, αφήστε επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Χρήση τον τοπικό φάκελο προχείρων. Εάν θέλετε το Πρόχειρο αντίγραφο να είναι αποθηκευμένο στο διακομιστή κατά την ανάληψη ελέγχου σε εσάς, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν δεν είναι διαθέσιμη η εντολή Ανάληψη ελέγχου, τότε ενδέχεται να έχετε ήδη κάνει εσείς ή κάποιος άλλος ανάληψη ελέγχου του αρχείου.

  • Αργότερα, εάν αποφασίσετε να κάνετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, μπορείτε να απορρίψετε τις αλλαγές. Θα χάσετε τυχόν αλλαγές που έγιναν στο διάστημα που είχατε κάνει ανάληψη ελέγχου του αρχείου. Το αρχείο επαναφέρεται στην τελευταία έκδοση μεταβίβασης ελέγχου και δεν διατηρείται ιστορικό έκδοσης για τις μη αποθηκευμένες αλλαγές.

  • Μπορείτε να ελέγξετε στο αρχείο, ώστε τα άλλα άτομα να δουν τις αλλαγές σας και να διατηρήσετε την ανάληψη ελέγχου του αρχείου ενώ συνεχίζετε να εργάζεστε σε αυτό. Για να το κάνετε αυτό, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση του εγγράφου που έχει γίνει ανάληψη ελέγχου μετά τον έλεγχο σε αυτήν την έκδοση όταν επιλέγετε το αρχείο πάλι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×