Ανάληψη ή μεταβίβαση ελέγχου αρχείων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές σε ένα αρχείο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων SharePoint Online, αλλά μην άλλους χρήστες να κάνουν αλλαγές ταυτόχρονα, ελέγξτε το αρχείο από τη βιβλιοθήκη εγγράφων.

Όταν κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από μια βιβλιοθήκη εγγράφων SharePoint Online, μόνο μπορείτε να επεξεργαστείτε. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο είτε στο Office 365 ή χωρίς σύνδεση και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας όσο συχνά θέλετε πριν από τον έλεγχο του αρχείου ξανά. Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές στο αρχείο, μεταβίβαση ελέγχου από τη βιβλιοθήκη για να αποστείλετε τις αλλαγές σας. Μπορείτε να απορρίψετε τις αλλαγές σας και να αναιρέσετε την ανάληψη ελέγχου, εάν αλλάξετε γνώμη.

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη που εμφανίζονται σε αυτά τα παραδείγματα, ίσως χρησιμοποιείτε μια έκδοση στην εσωτερική εγκατάσταση SharePoint. Ανατρέξτε στο θέμα ανάληψη ελέγχου, μεταβίβαση ελέγχου, ή απόρριψη αλλαγών σε αρχεία μιας βιβλιοθήκης αντί για αυτό.

Σημείωση: Όταν κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου, δεν συμβαίνει τίποτα σε αυτήν. Εξακολουθεί να είναι αποθηκευμένο το αρχείο στη βιβλιοθήκη. Έχει σημανθεί μόνο για να υποδείξετε ότι έχετε αποκλειστική επεξεργασία δικαιωμάτων μέχρι να μεταβιβάσετε τον έλεγχό πίσω στο. Για να την επεξεργαστείτε, που πρέπει να κάνετε λήψη του εγγράφου ή να το επεξεργαστούν online. Πώς να επεξεργαστείτε ή να ενημερώσετε το αρχείο εξαρτάται από τον τύπο του αρχείου. Εάν πρόκειται για ένα έγγραφο Word, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Word σε Office 365 ή του υπολογιστή αντιγράφου του Word. Για ένα αρχείο που δεν είναι μια μορφή Office 365, κάντε λήψη του αρχείου και χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας χρησιμοποιείτε συνήθως για αυτήν τη μορφή.

Ενημέρωση 30 Νοεμβρίου 2016 ευχαριστήριο σχόλια των πελατών.

Ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από μια βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη με το αρχείο που θέλετε να δείτε, το δείκτη του ποντικιού επάνω από το αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου.

  Έγγραφο που επισημαίνεται με το δρομέα επάνω από το πλαίσιο ελέγχου
 2. Κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (...) στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάληψη ελέγχου.

  Δείτε αποσιωπητικά με μενού, με ανάληψη ελέγχου επισήμανση

  Σημείωση: Μπορείτε να επίσης κάντε δεξί κλικ στο αρχείο κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάληψη ελέγχου.

 3. Σημείωση εμφανίζεται όταν έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του αρχείου. Εάν κάνετε κλικ στο εικονίδιο, μπορείτε να δείτε την πρόοδο της την ανάληψη ελέγχου.

  Ανάληψη ελέγχου σημείωση με επισήμανση στο εικονίδιο
 4. Όταν έχει γίνει ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου, το εικονίδιο του εγγράφου θα έχει ένα πράσινο βέλος επάνω από αυτό.

  Όνομα αρχείου και το εικονίδιο με το πράσινο βέλος επικάλυψη.

Σημειώσεις: 

Μεταβίβαση ελέγχου ενός αρχείου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη, hover επάνω από το αρχείο που θέλετε να μεταβιβάσετε τον έλεγχο, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου.

  Ανάληψη ελέγχου αρχείου επιλογής
 2. Κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (...) στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβίβαση ελέγχου.

  Μενού εγγράφων με μεταβίβαση ελέγχου επισήμανση

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης μπορεί να κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβίβαση ελέγχου.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου " Μεταβίβαση ελέγχου ", μπορείτε να εισαγάγετε ένα σχόλιο, όπως τι έχετε αλλάξει ή έχετε προσθέσει.

  Στο παράθυρο διαλόγου με σχόλιο που έχει εισαχθεί, και μεταβίβαση ελέγχου και επισημασμένο το κουμπί
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβίβαση ελέγχου όταν είστε έτοιμοι.

Εάν προσπαθήσετε να μεταβιβάσετε τον έλεγχο ενός εγγράφου που έχετε κάνει αλλαγές στις, θα λάβετε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν ενημερώθηκαν ενός στοιχείου ή στοιχείων.

Στοιχείο δεν ενημερώθηκε μηνυμάτων και εικονίδιο

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τις αλλαγές στο έγγραφο πριν από τον έλεγχο. Επειδή το SharePoint Online αφήνει το έγγραφο που έχει γίνει ανάληψη ελέγχου και κανείς να τις επεξεργαστείτε, απόρριψη της ανάληψης ελέγχου, εάν δεν θέλετε οι αλλαγές που κάνατε. .

Σημειώσεις: 

Απόρριψη ανάληψης ελέγχου από μια βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη, hover επάνω από το αρχείο που θέλετε να απορρίψετε την ανάληψη ελέγχου, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (...) στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη ανάληψης ελέγχου.

  Ανατρέξτε στο θέμα Άνοιγμα μενού με ανάληψη ελέγχου απόρριψη επισημασμένο

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη ανάληψης ελέγχου.

 3. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου "Είστε βέβαιοι ότι" κατά την απόρριψη ανάληψης ελέγχου. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη ανάληψης ελέγχου για να εκκαθαρίσετε τον έλεγχο.

  Απόρριψη ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης με επισημασμένο το κουμπί απόρριψη

  Για να βεβαιωθείτε ότι κατάσταση ανάληψης ελέγχου του αρχείου σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο επάνω από το μήνυμα Απόρριψη ανάληψης ελέγχου.

  Ελέγξτε στο μήνυμα προόδου απόρριψη.

Σημειώσεις: 

Ένας γρήγορος τρόπος για να δείτε ποιος έχει μια στήλη που έχει γίνει ανάληψη ελέγχου είναι να το δείκτη του ποντικιού επάνω από την Ανάληψη ελέγχου των εικονίδιο Εικόνα εικονιδίου για να δείτε μια συμβουλή που σας ενημερώνει ποιος έχει αναλάβει τον έλεγχο του αρχείου.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τη στήλη Ανάληψη ελέγχου από την προεπιλεγμένη προβολή της βιβλιοθήκης. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι χρήστες εύκολα να δείτε ποιος έχει γίνει ανάληψη ελέγχου εγγράφου. Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια στήλη Ανάληψη ελέγχου από στο SharePoint Online ή του Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία στήλης σε μια λίστα του SharePoint Online ή τη βιβλιοθήκη.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής μιας βιβλιοθήκης εγγράφων

Μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα υπάρχον έγγραφο με ένα νέο, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

 1. Στη βιβλιοθήκη εγγράφων, ανάληψη ελέγχου του αρχείου που θέλετε να αντικαταστήσετε.

 2. Όνομα στο νέο αρχείο με το ακριβές ίδιο όνομα με εκείνο που θέλετε να αντικαταστήσετε και μεταφέρετέ τη στη βιβλιοθήκη, ή χρησιμοποιήστε το κουμπί Αποστολή. Μια άλλη επιλογή είναι να κάνετε λήψη του αρχείου και να αντικαταστήσετε το. Για περισσότερες πληροφορίες για αποστολή, ανατρέξτε στο θέμα Αποστολή ενός φακέλου ή αρχείων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

 3. Στο SharePoint Online που θα δείτε ένα μήνυμα προόδου που αναφέρει ότι το στοιχείο που δεν έχουν αποσταλεί στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο μήνυμα.

  Πεδίο "κατάσταση" που εμφανίζει την αποτυχία αποστολής
 4. Στο παράθυρο διαλόγου προόδου, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

  Αποστολή διαλόγου ΑΠΟΤΥΧΙΑ με επισημασμένο το κουμπί Αντικατάσταση
 5. Μεταβιβάσετε τον έλεγχο του αρχείου για να αντικαταστήσετε το παλιό αρχείο με το νέο αρχείο. Εάν αλλάξετε γνώμη, ακολουθήστε την απόρριψη μιας ελέγχου τα παραπάνω βήματα.

Εάν έχετε με δυνατότητα διαχείρισης εκδόσεων, όταν το αρχείο είναι επιλεγμένο, SharePoint δημιουργεί ένα νέο αντίγραφο, διατήρηση παλαιότερων εκδόσεων. Για περισσότερες πληροφορίες για διαχείριση εκδόσεων, ανατρέξτε στο θέμα Πώς λειτουργεί η διαχείριση εκδόσεων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη;.

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ήταν χρήσιμα σε αυτό το άρθρο; Εάν Ναι, ενημερώστε μας στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Εάν δεν ήταν χρήσιμο, γνωρίζετε πείτε μας τι έχει προκαλεί σύγχυση ή λείπει. Συμπεριλάβετε την έκδοση του SharePoint, το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να ελέγξετε ξανά τα στοιχεία, πληροφορίες για την προσθήκη και ενημέρωση σε αυτό το άρθρο.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×