Ανάκτηση δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα ενός στοιχείου φίλτρου αναφοράς κάθε φορά

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα είναι συνδεδεμένη με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων Open Database Connectivity (ODBC) που περιέχει πολλά δεδομένα, ανακτώντας αυτών των δεδομένων μπορεί να προκαλέσει τον υπολογιστή σας να εξαντλείται ο μνήμης ή ερωτήματα που θα εκτελεστεί πιο αργά. Για να αποτρέψετε αυτά τα προβλήματα, εφαρμόστε ένα φίλτρο αναφοράς για την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα για να ανακτήσετε μόνο τα δεδομένα προέλευσης που είναι απαραίτητη για το τρέχον σύνολο των τιμών, ανάλογα με τα επιλεγμένα στοιχεία.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση στην ανάκτηση δεδομένων φίλτρο αναφοράς

Ανάκτηση δεδομένων φίλτρο αναφοράς για κάθε στοιχείο ή για όλα τα στοιχεία

Επισκόπηση της ανάκτησης δεδομένων φίλτρου αναφοράς

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός φίλτρου αναφοράς προκειμένου να πραγματοποιείτε ανάκτηση των επιλεγμένων δεδομένων από το αρχείο προέλευσης δεδομένων μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Επιλογές πεδίου συγκεντρωτικού πίνακα για προχωρημένους στον "Οδηγό Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος". Από προεπιλογή, το Microsoft Office Excel ανακτά όλα τα δεδομένα προέλευσης για μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, η οποία περιέχει δεδομένα που φιλτράρονται (και, συνεπώς, δεν εμφανίζονται στην αναφορά), όταν δημιουργείτε ή ανανέωση την αναφορά. Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός φίλτρου αναφοράς για την ανάκτηση δεδομένων μόνο για το στοιχείο που ορίζετε στο φίλτρο, μπορείτε να ανακτήσετε μικρότερες ποσότητες δεδομένων, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Κάθε φορά που εμφανίζεται ένα διαφορετικό στοιχείο στο φίλτρο, ανακτάται μόνο το υποσύνολο των δεδομένων για το νέο στοιχείο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους όσων φίλτρων αναφορών θέλετε και, στη συνέχεια, να τα εφαρμόσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Επίδραση στην απόδοση

Όταν ρυθμίζονται οι παραμέτρους ενός φίλτρου αναφοράς για την ανάκτηση δεδομένων ενός ή περισσότερων (αλλά όχι όλων) στοιχείων, το στοιχείο (Όλα) που συνοψίζει το πλήρες σύνολο των δεδομένων δεν είναι διαθέσιμο (αχνό) και η εντολή Εμφάνιση σελίδων φίλτρου αναφοράς (στην καρτέλα Επιλογές της ομάδας Συγκεντρωτικός Πίνακας, όταν κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα από το στοιχείο Επιλογές) δεν είναι, επίσης, διαθέσιμο. Κάθε φορά που επιλέγετε ένα διαφορετικό στοιχείο, ανακτάτε λιγότερα δεδομένα, όμως και πάλι πρέπει να περιμένετε να ανακτηθούν τα δεδομένα. Εάν ο υπολογιστής σας αποσυνδεθεί από το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, δεν θα μπορέσετε να επιλέξετε ένα διαφορετικό στοιχείο έως ότου πραγματοποιήσετε επανασύνδεση με το αρχείο προέλευσης δεδομένων. Ωστόσο, η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εργάζεστε με πολύ μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων σε σύγκριση με άλλους τρόπους εργασίας.

Εάν ανακτήσετε όλα τα δεδομένα για όλα τα στοιχεία, η αρχική λειτουργία ανάκτησης δεδομένων ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο, όμως, στη συνέχεια, θα μπορέσετε να επιλέξετε νέα στοιχεία στο φίλτρο αναφοράς χωρίς καθυστέρηση, καθώς όλα τα δεδομένα που χρειάζεστε έχουν φορτωθεί στη μνήμη του υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε μια σύνοψη για το πλήρες σύνολο δεδομένων επιλέγοντας το στοιχείο Όλα και να αναδιοργανώσετε την αναφορά, ώστε να χρησιμοποιεί τα φίλτρα αναφορών σε άλλες περιοχές. Η επιλογή (Όλα) σας δίνει τη μεγαλύτερη ευελιξία όταν το σύνολο των δεδομένων προς ανάκτηση βρίσκεται εντός των διαθέσιμων ορίων μνήμης του υπολογιστή σας.

Μετακίνηση φίλτρων αναφορών

Εάν σύρετε ένα φίλτρο αναφοράς που έχει ρυθμιστεί για την ανάκτηση όλων των δεδομένων για όλα τα στοιχεία σε μια άλλη θέση, για παράδειγμα, εάν προσπαθείτε να κάνετε μια ετικέτα γραμμής, Excel προσπαθεί να ανακτήσετε τα δεδομένα για όλα τα στοιχεία και μπορεί να εμφανιστούν από τους πόρους του υπολογιστή. Ωστόσο, μπορείτε να αποτρέψετε ένα χρήστη Αυτή η ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα ανάκτηση δεδομένων φίλτρο αναφοράς για κάθε στοιχείο ή για όλα τα στοιχεία.

Ανάκτηση δεδομένων για στοιχεία όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο φίλτρο αναφοράς

Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη στις εξής περιπτώσεις:

 • Οι αναφορές που βασίζονται σε δεδομένα προέλευσης από βάσεις δεδομένων OLAP εκτελούν αυτομάτως ερωτήματα για δεδομένα, ανάλογα με το τι απαιτείται, και συνεπώς μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.

 • Η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα πραγματοποιεί κοινή χρήση της προσωρινής μνήμης δεδομένων με μία ή περισσότερες αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 • Το πρόγραμμα οδήγησης ODBC για την εξωτερική βάση δεδομένων όπου εκτελείται το ερώτημα δεν υποστηρίζει ερωτημάτων με παραμέτρους. Τα προγράμματα οδήγησης ODBC που παρέχονται με το Microsoft Office όλα υποστηρίζουν ερωτημάτων με παραμέτρους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με προμηθευτές πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή για να προσδιορίσετε αν τα προγράμματα οδήγησης έχουν αυτήν την υποστήριξη.

Αρχή της σελίδας

Ανάκτηση δεδομένων φίλτρου αναφοράς για κάθε στοιχείο ή για όλα τα στοιχεία

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα μόνο με αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα που συνδέεται με αρχείο προέλευσης δεδομένων ODBC. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος" για να ολοκληρώσετε την ακόλουθη διαδικασία.

 1. Για να εκκινήσετε τον "Οδηγό Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+D+P.

  Συμβουλή

  Για να προσθέσετε τον "Οδηγό Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος" στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε τις εξής ενέργειες:

  1. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από τη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες εντολές.

  2. Κάτω από το πλαίσιο Επιλογή εντολών από, επιλέξτε Όλες οι εντολές.

  3. Στη λίστα, επιλέξτε Οδηγός Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ΟΚ.

 2. Στη σελίδα Βήμα 1 του οδηγού, επιλέξτε Εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στη σελίδα Βήμα 2 του οδηγού, κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη δεδομένων.

 4. Συνδεθείτε με ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να συνδεθείτε με μια προέλευση δεδομένων ODBC, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Microsoft Query για την ανάκτηση εξωτερικών δεδομένων.

 5. Στη σελίδα Βήμα 3 του οδηγού, κάντε κλικ στο κουμπί Διάταξη.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Διάταξη, σύρετε ένα ή περισσότερα πεδία στην περιοχή Φίλτρο αναφοράς.

 7. Για κάθε πεδίο φίλτρου αναφοράς, κάντε τις εξής ενέργειες:

  1. Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές πεδίου συγκεντρωτικού πίνακα για προχωρημένους.

  2. Για να ανακτάτε μόνο ενημερωμένα δεδομένα από το αρχείο προέλευσης δεδομένων κάθε φορά που επιλέγετε ένα νέο στοιχείο σε ένα φίλτρο αναφοράς, κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση ερωτήματος δεδομένων από εξωτερική πηγή κατά την επιλογή κάθε στοιχείου πεδίου φίλτρου αναφοράς (απαιτείται λιγότερη μνήμη).

   Για να αποτρέψετε τη μετακίνηση ενός πεδίου φίλτρου αναφοράς στις περιοχές Ετικέτες γραμμής, Ετικέτες στήλης, ή Τιμές, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να μην συμπεριληφθεί αυτό το πεδίο στο Συγκεντρωτικό Πίνακα (συνιστάται).

   Για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη λειτουργία ανάκτησης όλων των δεδομένων από το αρχείο προέλευσης δεδομένων κάθε φορά που επιλέγετε ένα νέο στοιχείο σε ένα φίλτρο αναφοράς, κάντε κλικ στο στοιχείο Ανάκτηση εξωτερικών δεδομένων για όλα τα στοιχεία πεδίων φίλτρων αναφορών (ταχύτερη απόδοση).

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×