Ανάθεση ημερολογίου στο Outlook στο web για επιχειρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Outlook στο web για επιχειρήσεις για να δίνετε σε χρήστες από την εταιρεία σας δικαιώματα διαχείρισης του ημερολογίου σας. Μπορείτε να τους δώσετε δικαιώματα επεξεργασίας, με τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται το ημερολόγιό σας, ή δικαιώματα πληρεξουσίου, που τους επιτρέπουν όχι μόνο να επεξεργάζονται το ημερολόγιο, αλλά επίσης να προγραμματίζουν χρονικά και να αποκρίνονται σε προσκλήσεις σε συσκέψεις εκ μέρους σας.

Σε αυτό το άρθρο

Ανάθεση επιμελητή ημερολογίου ή πληρεξούσιου

Μπορείτε να δώσετε σε οποιονδήποτε χρήστη από την εταιρεία σας πρόσβαση για επεξεργασία ή πρόσβαση πληρεξουσίου στο ημερολόγιό σας. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε επιμελητές (δηλαδή χρήστες με δικαίωμα επεξεργασίας) είτε για το κύριο ημερολόγιό σας (που ονομάζεται "Ημερολόγιο") είτε για τυχόν πρόσθετα ημερολόγια που έχετε δημιουργήσει. Πληρεξουσίους μπορείτε να αντιστοιχίσετε μόνο στο κύριο ημερολόγιό σας. Δεν μπορείτε να δώσετε πρόσβαση για επεξεργασία ή πρόσβαση πληρεξουσίου σε άτομα εκτός της εταιρείας σας.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε πρώτα την εκκίνηση εφαρμογών Επιλογή της εκκίνησης εφαρμογών και μετά Ημερολόγιο.

 2. Στη γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Κοινή χρήση > Επιλογές.

  Ένα στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "κοινή χρήση"

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση αυτού του ημερολογίου πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να διαθέσετε για κοινή χρήση το ημερολόγιό σας. Αυτό το πλαίσιο λειτουργεί ακριβώς όπως το πλαίσιο Προς σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να διαθέσετε το ημερολόγιό σας για κοινή χρήση σε περισσότερα από ένα άτομα, αλλά κάθε φορά μπορείτε να προσθέτετε μόνο ένα άτομο από το Outlook στο web.

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Κοινή χρήση αυτού του ημερολογίου".

 4. Αφού προσθέσετε το άτομο το οποίο θέλετε να διαχειρίζεται το ημερολόγιό σας, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο πλαίσιο δίπλα στο όνομά του και μετά διαλέξτε το επίπεδο πρόσβασης που θέλετε να έχει.

  • Επιλέξτε Δυνατότητα επεξεργασίας για να του δώσετε δικαιώματα να κάνει αλλαγές στο ημερολόγιό σας.

  • Επιλέξτε Πληρεξούσιος, για να τους δώσετε ίδια δικαιώματα όπως του επιμελητή, συν τη δυνατότητα αποστολής και απάντησης σε προσκλήσεις σε σύσκεψη για λογαριασμό σας.

  • Με τις επιλογές Δυνατότητα προβολής πότε είμαι απασχολημένος, Δυνατότητα προβολής τίτλων και τοποθεσιών και Δυνατότητα προβολής όλων των λεπτομερειών, οι άλλοι χρήστες μπορούν μόνο να προβάλλουν το ημερολόγιό σας, όχι να κάνουν αλλαγές σε αυτό.

 5. Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη του ατόμου με το οποίο θέλετε να μοιραστείτε το ημερολόγιό σας και έχετε επιλέξει ποια δικαιώματα θα του παραχωρήσετε, επιλέξτε Κοινή χρήση. Εάν αποφασίσετε να μην κάνετε κοινή χρήση του ημερολογίου σας αμέσως, επιλέξτε Κατάργηση Κατάργηση .

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Κοινή χρήση αυτού του ημερολογίου".

Το άτομο στο οποίο διαθέτετε για κοινή χρήση το ημερολόγιό σας θα λάβει ένα ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο χρήστης επιλέξει το κουμπί "Αποδοχή" στην πρόσκληση, θα προσθέσει το ημερολόγιό σας στη δική του λίστα ημερολογίων.

Στιγμιότυπο οθόνης από μια πρόσκληση σε ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο.

Σημειώσεις: 

 • Όσα στοιχεία ημερολογίου επισημαίνονται ως Ιδιωτικά προστατεύονται. Οι περισσότεροι χρήστες με τους οποίους μοιράζεστε το ημερολόγιό σας βλέπουν μόνο την ώρα των στοιχείων που επισημαίνονται ως Ιδιωτικά, αλλά όχι το θέμα, την τοποθεσία ή άλλες λεπτομέρειες. Εξαίρεση σε αυτό είναι ότι μπορείτε να δώσετε σε έναν πληρεξούσιο το δικαίωμα να βλέπει τις λεπτομέρειες όσων στοιχείων επισημαίνονται ως Ιδιωτικά.

 • Στιγμιότυπο οθόνης του πλαισίου ελέγχου "Να επιτρέπεται η προβολή ιδιωτικών συμβάντων στον πληρεξούσιο".

Αρχή της σελίδας

Ορισμός επιλογών πρόσκλησης σε σύσκεψη και απάντησης σε σύσκεψη

Αφού έχετε εκχωρήσει σε κάποιον χρήστη δικαίωμα πρόσβασης πληρεξούσιου στο ημερολόγιό σας, θα δείτε μια επιπλέον επιλογή στην περιοχή Κοινή χρήση αυτού του ημερολογίου. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγχετε τον τρόπο επεξεργασίας και διεκπεραίωσης των προσκλήσεων σε σύσκεψη και των αποκρίσεων. Εάν έχετε περισσότερους από έναν πληρεξουσίους, αυτή η επιλογή θα ισχύει για όλους.

Για να ορίσετε αυτές τις επιλογές:

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε πρώτα την εκκίνηση εφαρμογών Επιλογή της εκκίνησης εφαρμογών και μετά Ημερολόγιο.

 2. Στη γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Κοινή χρήση > Επιλογές.

  Ένα στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "κοινή χρήση"

 3. Στην περιοχή Πληρεξούσιοι, δίπλα στην ενότητα Αποστολή προσκλήσεων και αποκρίσεων σε, διαλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Κοινή χρήση αυτού του ημερολογίου".

  • Μόνο στον πληρεξούσιο. Να λαμβάνω ειδοποιήσεις. Οι προσκλήσεις σε σύσκεψη και οι αποκρίσεις αποστέλλονται σε εσάς και στους πληρεξουσίους σας. Μόνο οι πληρεξούσιοί σας βλέπουν την επιλογή για την αποδοχή ή την απόρριψη μιας πρόσκλησης σε σύσκεψη. Η ειδοποίηση που αποστέλλεται σε εσάς θα εμφανίζεται ως κανονικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να αποκριθείτε στην πρόσκληση σε σύσκεψη ανοίγοντας το στοιχείο ημερολογίου και στέλνοντας την απάντησή σας.

  • Μόνο στον πληρεξούσιο. Οι προσκλήσεις σε σύσκεψη και οι απαντήσεις για συσκέψεις στέλνονται μόνο στους πληρεξουσίους σας.

  • Και στον πληρεξούσιό μου και σε εμένα. Οι προσκλήσεις σε σύσκεψη και οι αποκρίσεις αποστέλλονται τόσο σε εσάς όσο και στους πληρεξουσίους σας. Στην πρόσκληση σε σύσκεψη μπορείτε να αποκριθείτε είτε εσείς είτε εκείνοι.

 4. Επιλέξτε Τέλος για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητα προβολής λεπτομερειών των προσωπικών στοιχείων από τους πληρεξούσιους

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση αυτού του ημερολογίου για να δώσετε στους πληρεξουσίους δικαίωμα να βλέπουν τις λεπτομέρειες των στοιχείων που έχουν επισημανθεί ως ιδιωτικά.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε πρώτα την εκκίνηση εφαρμογών Επιλογή της εκκίνησης εφαρμογών και μετά Ημερολόγιο.

 2. Στη γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Κοινή χρήση > Επιλογές.

  Ένα στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "κοινή χρήση"

 3. Δίπλα στον πληρεξούσιο στον οποίο θέλετε να δώσετε το δικαίωμα να βλέπει τις ιδιωτικές συναντήσεις, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η προβολή ιδιωτικών συμβάντων στον πληρεξούσιο.

  Στιγμιότυπο οθόνης του πλαισίου ελέγχου "Να επιτρέπεται η προβολή ιδιωτικών συμβάντων στον πληρεξούσιο".

 4. Επιλέξτε Τέλος για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Διακοπή κοινής χρήσης ημερολογίου με επιμελητή ή πληρεξούσιο

Εάν θέλετε να διακόψετε την κοινή χρήση του ημερολογίου σας με κάποιον χρήστη, χρησιμοποιήστε το Outlook στο web για να καταργήσετε τα δικαιώματά του.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε πρώτα την εκκίνηση εφαρμογών Επιλογή της εκκίνησης εφαρμογών και μετά Ημερολόγιο.

 2. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Κοινή χρήση και μετά διαλέξτε το ημερολόγιο του οποίου την κοινή χρήση θέλετε να διακόψετε.

  Ένα στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "κοινή χρήση"

  Από προεπιλογή, το κύριο ημερολόγιό σας ονομάζεται "Ημερολόγιο". Εάν έχετε δημιουργήσει άλλα ημερολόγια, μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά αντί του κύριου ημερολογίου. Δεν μπορείτε να καταργήσετε τα δικαιώματα κοινής χρήσης ημερολογίων που ανήκουν σε άλλα άτομα.

 3. Επιλέξτε το άτομο με το οποίο θέλετε να διακόψετε την κοινή χρήση του ημερολογίου σας και επιλέξτε Κατάργηση Κατάργηση .

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Κοινή χρήση αυτού του ημερολογίου".

  Το άτομο έχει πλέον καταργηθεί από τη λίστα των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο ημερολόγιό σας. Εάν το άτομο είναι εντός της εταιρείας σας, το ημερολόγιό σας θα καταργηθεί από την προσωπική του λίστα ημερολογίων. Εάν το άτομο είναι εκτός της εταιρείας σας, δεν καταργείται το αντίγραφο του ημερολογίου σας που έχει, αλλά παύει πλέον να γίνεται συγχρονισμός με το ημερολόγιό σας και επιπλέον ο χρήστης δεν θα λαμβάνει ενημερώσεις.

Σχετικά θέματα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×