Αλλαγή τύπου περιεχομένων για λίστα ή βιβλιοθήκη

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι αλλαγές που κάνετε σε έναν τύπος περιεχομένου για μια λίστα ή βιβλιοθήκη εφαρμόζονται μόνο στην περίοδο λειτουργίας του τύπου περιεχομένου που έχει προστεθεί στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη. Ο γονικός τύπος περιεχομένου τοποθεσίας από τον οποίο δημιουργήθηκε ο τύπος περιεχομένου δεν ενημερώνεται με τις αλλαγές.

Πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον το επίπεδο δικαιωμάτων σχεδίασης για να κάνετε αλλαγές σε τύπους περιεχομένου λίστας ή βιβλιοθήκης.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη προτύπου εγγράφου σε έναν τύπο περιεχομένου

Προσθήκη στήλης σε έναν τύπο περιεχομένου

Αλλαγή της σειράς των στηλών για έναν τύπο περιεχομένου

Ορισμός μιας στήλης ως απαιτούμενης για έναν τύπο περιεχομένου

Προσθήκη μιας ροής εργασίας σε έναν τύπο περιεχομένου

Δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου μόνο για ανάγνωση

Καθορίστε μια πολιτική διαχείρισης πληροφοριών για έναν τύπο περιεχομένου

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις πλαισίου πληροφοριών εγγράφου για έναν τύπο περιεχομένου

Προσθήκη προτύπου εγγράφου σε έναν τύπο περιεχομένου

Μπορείτε να συσχετίσετε ένα πρότυπο εγγράφου μόνο με έναν τύπο περιεχομένου εγγράφου (οποιονδήποτε τύπο περιεχομένου που απορρέει από τον γονικό τύπο περιεχομένου τοποθεσίας του εγγράφου). Συσχετίζοντας ένα πρότυπο εγγράφου με έναν τύπο περιεχομένου, εξασφαλίζετε ότι όταν οι συντάκτες δημιουργούν νέα έγγραφα αυτού του τύπου περιεχομένου, όλα αυτά τα έγγραφα βασίζονται σε ένα πανομοιότυπο πρότυπο.

Για παράδειγμα, στην εταιρεία σας ίσως χρησιμοποιείτε ένα ειδικό πρότυπο εγγράφου για νομικές συμβάσεις. Εάν συσχετίσετε αυτό το πρότυπο εγγράφου με τον τύπο περιεχομένου που χρησιμοποιείτε στην εταιρεία για νομικές συμβάσεις, όλες οι νέες νομικές συμβάσεις που δημιουργούνται με χρήση αυτού του τύπου περιεχομένου βασίζονται σε αυτό το πρότυπο εγγράφου νομικών συμβάσεων.

 1. Εάν η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν το όνομα της βιβλιοθήκης δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης.

  1. Στο μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

   Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Στην ενότητα Τύποι περιεχομένου, κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου που θέλετε να αλλάξετε.

  Εάν η βιβλιοθήκη εγγράφων δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει πολλούς τύπους περιεχομένου, η ενότητα Τύποι περιεχομένου δεν εμφανίζεται στη σελίδα Προσαρμογή για αυτή τη βιβλιοθήκη.

 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 4. Εάν θέλετε να παρέχετε τη διεύθυνση URL για ένα υπάρχον πρότυπο εγγράφου, στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή της διεύθυνσης URL ενός υπάρχοντος προτύπου εγγράφου και μετά πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της θέσης του προτύπου εγγράφου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απόλυτη διεύθυνση URL ή μια διεύθυνση URL που είναι σχετική με μια θέση σε ένα διακομιστή, τοποθεσία ή φάκελο πόρων. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει παραδείγματα των τύπων των διευθύνσεων URL που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Τα παραδείγματα προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός φακέλου πόρων τύπου περιεχομένου (στο φάκελο που περιέχει τα αρχεία για τύπους περιεχομένου τοποθεσίας) που βρίσκεται στο http://contoso/_cts/ContentTypeName/ και ότι το πρότυπο εγγράφου ονομάζεται Docname.doc.

  Ένας φάκελος πόρων, που είναι με την ετικέτα _cts/ContentTypeName, όπου ContentTypeName είναι το όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας, υπάρχει στο επίπεδο ρίζας κάθε τοποθεσίας.

Τύπος διεύθυνσης URL

Παράδειγμα

Απόλυτη

http://contoso/_cts/ΌνομαΤύπουΠεριεχομένου/Όνομαεγγράφου.doc

Σχετική με τοποθεσία

~τοποθεσία/ΌνομαΒιβλιοθήκης/Όνομαεγγράφου.doc

Σχετική με διακομιστή

_cts/ΌνομαΤύπουΠεριεχομένου/Όνομαεγγράφου.doc

Σχετική με φάκελο πόρων

Όνομαεγγράφου.doc

 1. Εάν θέλετε να στείλετε το πρότυπο εγγράφου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, στην ενότητα Πρότυπα εγγράφων, κάντε κλικ στην εντολή Φόρτωση νέου προτύπου εγγράφου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου, εκτελέστε αναζήτηση της θέσης του αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε τη και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη στήλης σε τύπο περιεχομένων

Μπορείτε να καθορίσετε τις ιδιότητες των μετα-δεδομένων που θέλετε να συλλέξετε για ένα στοιχείου συγκεκριμένου τύπου περιεχομένου, προσθέτοντας στήλες σε αυτόν τον τύπο περιεχομένου/ Για παράδειγμα, στην εταιρεία σας, ίσως θέλετε να παρακολουθήσετε ένα συγκεκριμένο σύνολο μετα-δεδομένων για όλες τις παραγγελίες αγορών, όπως είναι ο αριθμός λογαριασμού, ο αριθμός έργου και ο υπεύθυνος έργου. Εάν προσθέσετε στήλες για τον αριθμό λογαριασμού, τον αριθμό έργου και τον υπεύθυνο έργου στον τύπο περιεχομένου παραγγελίας αγορών, ζητείται από τους χρήστες να παρέχουν αυτά τα μετα-δεδομένα για στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου.

Εάν διαθέτετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη που περιέχει στοιχεία πολλών διαφορετικών τύπων περιεχομένου, μπορείτε να συλλέξετε μοναδικά μετα-δεδομένα για τα στοιχεία κάθε τύπου περιεχομένου, προσθέτοντας στήλες απευθείας στο σχετικό τύπο περιεχομένου, αντί να τις προσθέσετε στην ίδια τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 1. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας.

  1. Το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας, ή κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

   Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Στην ενότητα Τύποι περιεχομένου, κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου που θέλετε να αλλάξετε.

  Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει πολλούς τύπους περιεχομένου, η ενότητα Τύποι περιεχομένου δεν εμφανίζεται στη σελίδα Προσαρμογή για αυτή τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 3. Στην ενότητα Στήλες, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη από υπάρχουσες στήλες τοποθεσίας ή λίστας.

 4. Στην ενότητα Επιλογή στηλών, στην περιοχή Επιλογή στηλών από, κάντε κλικ στο βέλος για να επιλέξετε την ομάδα από την οποία θέλετε να προσθέσετε μια στήλη.

 5. Στην περιοχή Διαθέσιμες στήλες, κάντε κλικ στη στήλη που θέλετε να προσθέσετε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να μετακινήσετε τη στήλη στη λίσταΣτήλες για προσθήκη.

 6. Για να προσθέσετε κι άλλες στήλες, επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της σειράς στηλών για τύπο περιεχομένων

 1. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας.

  1. Το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας, ή κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

   Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Στην ενότητα Τύποι περιεχομένου, κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου που θέλετε να αλλάξετε.

  Εάν η βιβλιοθήκη εγγράφων δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει πολλούς τύπους περιεχομένου, η ενότητα Τύποι περιεχομένου δεν εμφανίζεται στη σελίδα Προσαρμογή για αυτή τη βιβλιοθήκη.

 3. Στην περιοχή Στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Σειρά στηλών.

 4. Στην ενότητα Σειρά στηλών, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στη στήλη που θέλετε να ανακατατάξετε στη στήλη Θέση από την αρχή και κατόπιν επιλέξτε τον αριθμό σειράς που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή μιας στήλες σε απαιτούμενη για έναν τύπο περιεχομένου

Εάν μετατρέπετε στήλες ενός τύπου περιεχομένου σε απαιτούμενες, ζητείται από τους χρήστες η παροχή μετα-δεδομένων (τιμών στηλών) κατά τη δημιουργία νέων στοιχείων αυτού του τύπου περιεχομένου.

 1. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας.

  1. Το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας, ή κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

   Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Στην ενότητα Τύποι περιεχομένου, κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου που θέλετε να αλλάξετε.

  Εάν η βιβλιοθήκη εγγράφων δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει πολλούς τύπους περιεχομένου, η ενότητα Τύποι περιεχομένου δεν εμφανίζεται στη σελίδα Προσαρμογή για αυτή τη βιβλιοθήκη.

 3. Στην περιοχή Στήλες, κάντε κλικ στο όνομα της στήλης που θέλετε να μετατρέψετε σε απαιτούμενη.

 4. Στην ενότητα Ρυθμίσεις στήλης κάντε κλικ στην επιλογή Να απαιτείται.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ροής εργασίας σε τύπο περιεχομένων

Ροές εργασίας δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσετε μια επιχειρηματική διαδικασία για στοιχεία και έγγραφα σε μια τοποθεσία. Εταιρείες να χρησιμοποιήσετε ροές εργασίας για την αυτοματοποίηση και τη διαχείριση ορισμένων κοινών επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως έγκρισης εγγράφου ή αναθεώρηση. Εάν προσθέσετε μια ροή εργασίας σε έναν τύπο περιεχομένου, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι όλα τα στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου υπόκεινται σε συνεπείς και παρόμοιες επιχειρηματικές διαδικασίες. Εάν μια ροή εργασίας έχει προστεθεί σε έναν τύπο περιεχομένου, αυτή η ροή εργασίας μπορεί να ξεκινήσει σε μεμονωμένα στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου.

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε μια ροή εργασίας σε έναν τύπο περιεχομένου για λίστα ή βιβλιοθήκη μόνο εάν η ροή εργασίας έχει αναπτυχθεί για τη δική σας τοποθεσία ή το χώρο εργασίας. Εάν δεν εμφανίζονται διαθέσιμες ροές εργασίας, επικοινωνήστε με τον κεντρικό διαχειριστή.

 1. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας.

  1. Το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας, ή κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

   Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Στην ενότητα Τύποι περιεχομένου, κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ροή εργασίας.

  Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει πολλούς τύπους περιεχομένου, η ενότητα Τύποι περιεχομένου δεν εμφανίζεται στη σελίδα Προσαρμογή για αυτή τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

 4. Στη σελίδα Αλλαγή ρυθμίσεων ροής εργασίας, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη ροής εργασίας.

 5. Στη σελίδα Προσθήκη ροής εργασίας, στην ενότητα Ροή εργασίας, κάντε κλικ στο πρότυπο ροής εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 6. Στην ενότητα Όνομα, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη ροή εργασίας.

 7. Στην ενότητα Λίστα εργασιών, καθορίστε μια λίστα εργασιών την οποία θα χρησιμοποιήσετε με αυτή τη ροή εργασίας.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα "Εργασίες" ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα. Εάν χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα εργασιών, οι συμμετέχοντες στη ροή εργασίας μπορούν εύκολα να εντοπίζουν και να προβάλλουν τις δικές τους εργασίες ροής εργασίας χρησιμοποιώντας την προβολή Οι εργασίες μου στη λίστα "Εργασίες".

  • Δημιουργήστε μια νέα λίστα "Εργασίες" εάν οι εργασίες αυτής της ροής εργασίας περιλαμβάνουν ή αποκαλύπτουν ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα τα οποία θέλετε να διαχωρίσετε από τη γενική λίστα "Εργασίες".

  • Δημιουργήστε μια νέα λίστα "Εργασίες" εάν έχετε στην εταιρεία σας πολλές ροές εργασίας ή εάν οι ροές εργασίας περιλαμβάνουν πολλές εργασίες. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως θέλετε να δημιουργήσετε λίστες "Εργασίες" για κάθε ροή εργασίας.

 8. Στην ενότητα Λίστα ιστορικού, επιλέξτε μια λίστα ιστορικού την οποία θα χρησιμοποιήσετε με αυτή τη ροή εργασίας. Στη λίστα ιστορικού εμφανίζονται όλα τα συμβάντα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου λειτουργίας της ροής εργασίας.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Ιστορικό ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα. Εάν έχετε πολλές ροές εργασίας στην εταιρεία σας, ίσως θέλετε να δημιουργήσετε μια χωριστή λίστα "Ιστορικό" για κάθε μία.

 9. Στην ενότητα Επιλογές έναρξης, καθορίστε τον τρόπο, το χρόνο ή το άτομο από το οποίο μπορεί να γίνει έναρξη μιας ροής εργασίας.

  Σημειώσεις: 

  • Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες εάν δεν υποστηρίζονται από το πρότυπο ροής εργασίας που έχετε επιλέξει.

  • Η επιλογή Έναρξη αυτής της ροής εργασίας, για την έγκριση της δημοσίευσης μιας κύριας έκδοσης ενός στοιχείου είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη κύριων και δευτερευουσών εκδόσεων για τη βιβλιοθήκη και εάν το το πρότυπο ροής εργασίας που έχετε επιλέξει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση περιεχομένου.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Στη σελίδα Προσαρμογή ροής εργασίας, ενεργοποιήστε κάθε πρόσθετη επιλογή που θέλετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ενός τύπου περιεχομένων ως μόνο για ανάγνωση

Εάν θέλετε να εμποδίσετε άλλα άτομα να κάνουν αλλαγές σε έναν τύπο περιεχομένων που έχει προστεθεί σε λίστα ή βιβλιοθήκη, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τύπο περιεχομένων λίστας ως μόνο για ανάγνωση. Εάν ενεργοποιήσετε έναν τύπο περιεχομένων λίστας ως μόνο για ανάγνωση, σε αυτόν τον τύπο περιεχομένων λίστας δεν μεταβιβάζονται τυχόν αλλαγές που γίνονται στον γονικό τύπο περιεχομένων τοποθεσίας.

 1. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να αλλάξετε έναν τύπο περιεχομένων δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στην περιοχή Λίστες ή Έγγραφα στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης.

 2. Στην το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν εργάζεστε σε μια λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας.

  • Εάν εργάζεστε σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 3. Στην ενότητα Τύποι περιεχομένου, κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου που θέλετε να μετατρέψετε σε τύπο περιεχομένου μόνο για ανάγνωση.

  Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει πολλούς τύπους περιεχομένου, η ενότητα Τύποι περιεχομένου δεν εμφανίζεται στη σελίδα Προσαρμογή για αυτή τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 4. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 5. Στην ενότητα Μόνο για ανάγνωση, στην περιοχή Ενεργοποίηση του τύπου περιεχομένων ως μόνο για ανάγνωση;, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός μιας πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών για έναν τύπο περιεχομένου

Μπορείτε να εφαρμόσετε μια υπάρχουσα πολιτική συλλογής τοποθεσιών σε έναν τύπο περιεχομένου για λίστα ή βιβλιοθήκη. Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε μια πολιτική διαχείρισης πληροφοριών που εφαρμόζεται μόνο σε έναν συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου λίστας.

Εφαρμογή μιας πολιτικής συλλογής τοποθεσιών σε λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου λίστας

Εάν οι πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών έχουν ήδη δημιουργηθεί για την τοποθεσία σας ως πολιτικές συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να εφαρμόσετε μία από αυτές τις πολιτικές συλλογής τοποθεσιών σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη. Εάν μια λίστα ή βιβλιοθήκη υποστηρίζει τη διαχείριση πολλών τύπων περιεχομένου, δεν είναι δυνατόν να καθορίσετε μια πολιτική διαχείρισης πληροφοριών που να εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη. Αντί για αυτό, χρειάζεται να ορίσετε μια πολιτική διαχείρισης πληροφοριών για κάθε έναν τύπο περιεχομένου λίστας που συσχετίζεται με αυτή τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη (οι περίοδοι λειτουργίας ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που συσχετίζονται με μια συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη, είναι γνωστές ως τύποι περιεχομένου λίστας). Πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον το επίπεδο δικαιωμάτων σχεδίασης για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών για μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

 1. Ανοίξτε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να καθορίσετε μια πολιτική διαχείρισης πληροφοριών.

  1. Το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας, ή κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

   Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Στην ενότητα Δικαιώματα και διαχείριση, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών.

  Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη υποστηρίζει τη διαχείριση πολλών τύπων περιεχομένου, επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου για τον οποίο θέλετε να καθορίσετε μια πολιτική διαχείρισης πληροφοριών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Στην ενότητα Καθορισμός της πολιτικής, κάντε κλικ στην εντολή Χρήση μιας πολιτικής συλλογής τοποθεσιών και κατόπιν επιλέξτε από τη λίστα την πολιτική που θέλετε να εφαρμόσετε.

  Εάν η επιλογή Χρήση μιας πολιτικής συλλογής τοποθεσιών δεν είναι διαθέσιμη, τότε δεν έχουν οριστεί πολιτικές συλλογής τοποθεσιών για αυτή τη συλλογή τοποθεσιών.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέας πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών για έναν τύπο περιεχομένου

Μπορείτε να ορίσετε μια πολιτική διαχείρισης πληροφοριών που να εφαρμόζεται μόνο σε μια συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη. Εάν δημιουργήσετε μια πολιτική διαχείρισης πληροφοριών με αυτό τον τρόπο, δεν είναι δυνατόν να ξαναχρησιμοποιήσετε αυτή την πολιτική σε άλλες λίστες, βιβλιοθήκες ή τοποθεσίες. Εάν μια λίστα ή βιβλιοθήκη υποστηρίζει τη διαχείριση πολλών τύπων περιεχομένου, δεν είναι δυνατόν να ορίσετε μια πολιτική διαχείρισης πληροφοριών που να εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη. Αντί για αυτό, χρειάζεται να ορίσετε μια πολιτική διαχείρισης πληροφοριών για κάθε έναν τύπο περιεχομένου λίστας που συσχετίζεται με αυτή τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη (οι περίοδοι λειτουργίας ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που συσχετίζονται με μια συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη, είναι γνωστές ως τύποι περιεχομένου λίστας). Πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον δικαίωμα διαχείρισης λιστών για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών για μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

 1. Ανοίξτε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να καθορίσετε μια πολιτική διαχείρισης πληροφοριών.

  1. Το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας, ή κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

   Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Στην ενότητα Δικαιώματα και διαχείριση, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών.

 3. Επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου για τον οποίο θέλετε να καθορίσετε μια πολιτική διαχείρισης πληροφοριών και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στην ενότητα Καθορισμός της πολιτικής, κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός πολιτικής.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στη σελίδα Επεξεργασία πολιτικής, στην ενότητα Όνομα και περιγραφή διαχείρισης, πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή της πολιτικής που δημιουργείτε.

  Σημείωση: Μπορείτε να καθορίσετε ονόματα μόνο για τις πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών οι οποίες προσδιορίζονται στη λίστα "Πολιτικές συλλογής τοποθεσιών".

 7. Στην ενότητα Δήλωση πολιτικής, πληκτρολογήστε μια περιγραφική δήλωση, η οποία εξηγεί στους χρήστες το σκοπό της πολιτικής. Αυτή η δήλωση εμφανίζεται στους χρήστες όταν ανοίγουν έγγραφα ή στοιχεία που υπόκεινται σε αυτή την πολιτική. Η δήλωση πρέπει να εξηγεί ποια χαρακτηριστικά της πολιτικής εφαρμόζονται στο περιεχόμενο ή ποιος ειδικός χειρισμός απαιτείται για το περιεχόμενο. Μια δήλωση πολιτικής μπορεί να έχει μέγεθος έως 512 χαρακτήρες.

 8. Στις επόμενες ενότητες, επιλέξτε τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά της πολιτικής τα οποία θέλετε να προσθέσετε στην πολιτική διαχείρισης πληροφοριών.

 9. Για να απαιτείτε τα έγγραφα που υπόκεινται σε αυτή την πολιτική να έχουν ετικέτες, κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση ετικετών και κατόπιν καθορίστε τις ρυθμίσεις που θέλετε για τις ετικέτες.

  Πώς γίνεται;

  1. Για να απαιτείτε από τους χρήστες να προσθέτουν ετικέτα σε ένα έγγραφο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μήνυμα προς τους χρήστες να εισαγάγουν μια ετικέτα πριν από την αποθήκευση ή την εκτύπωση.

   Εάν θέλετε οι ετικέτες να είναι προαιρετικές, μην επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

  2. Για να κλειδώσετε μια ετικέτα ώστε να μην είναι δυνατή η αλλαγή της μετά την εισαγωγή της, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να αποφεύγονται οι αλλαγές στις ετικέτες μετά την προσθήκη τους.

   Σημείωση: Εάν θέλετε να ενημερώνεται η ετικέτα όταν ενημερώνονται οι ιδιότητες αυτού του εγγράφου ή του στοιχείου, μην επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

  3. Στο πλαίσιο Μορφή ετικέτας, πληκτρολογήστε το κείμενο της ετικέτας όπως θέλετε να εμφανίζεται. Οι ετικέτες μπορούν να περιέχουν έως δέκα αναφορές στηλών, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να έχει μέγεθος έως 255 χαρακτήρες. Για να δημιουργήσετε τη μορφή της ετικέτας, κάντε τα εξής:

   • Πληκτρολογήστε τα ονόματα των στηλών που θέλετε να περιλαμβάνονται στην ετικέτα, με τη σειρά με την οποία θέλετε να εμφανίζονται. Περικλείστε τα ονόματα των στηλών σε άγκιστρα ({}), όπως φαίνεται στο παράδειγμα της σελίδας Επεξεργασία πολιτικής.

   • Πληκτρολογήστε λέξεις για τον προσδιορισμό των στηλών έξω από τα άγκιστρα, όπως φαίνεται στο παράδειγμα Επεξεργασία πολιτικής.

   • Για να προσθέσετε μια αλλαγή γραμμής, πληκτρολογήστε \n όπου θέλετε να εμφανίζονται οι αλλαγές γραμμών.

  4. Στην ενότητα Εμφάνιση, επιλέξτε το μέγεθος και το στυλ γραμματοσειράς που θέλετε και καθορίστε εάν θέλετε η ετικέτα να είναι τοποθετημένη αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά μέσα στο έγγραφο. Επιλέξτε μια γραμματοσειρά και ένα στυλ που να είναι διαθέσιμα στους υπολογιστές των χρηστών. Το μέγεθος της γραμματοσειράς επηρεάζει την ποσότητα του κειμένου που εμφανίζεται στην ετικέτα.

  5. Στην ενότητα Μέγεθος ετικέτας, πληκτρολογήστε το ύψος και το πλάτος της ετικέτας. Το ύψος της ετικέτας μπορεί να κυμαίνεται από 0,25 έως 20 ίντσες και το πλάτος της από 0,25 έως 20 ίντσες. Το κείμενο της ετικέτας είναι πάντοτε κεντραρισμένο κατακόρυφα μέσα στην εικόνα της ετικέτας.

  6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση για να κάνετε προεπισκόπηση του περιεχομένου της ετικέτας.

 10. Για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο των εγγράφων και των στοιχείων που υπόκεινται σε αυτή την πολιτική, κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση ελέγχου και κατόπιν καθορίστε τα συμβάντα που θέλετε να ελέγξετε.

  Η δυνατότητα πολιτικής ελέγχου δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα δημιουργίας και ανάλυσης της πορείας των ελέγχων για έγγραφα και στοιχεία λίστας όπως είναι οι λίστες εργασιών, οι λίστες προβλημάτων, οι ομάδες συζήτησης ή τα ημερολόγια. Αυτή η δυνατότητα πολιτικής παρέχει ένα αρχείο καταγραφής ελέγχων στο οποίο καταγράφονται συμβάντα, όπως η προβολή, η επεξεργασία ή η διαγραφή περιεχομένου. Όταν ενεργοποιείται η δυνατότητα ελέγχου ως μέρος της πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών, οι διαχειριστές μπορούν να προβάλλουν δεδομένα ελέγχου στις εκθέσεις χρήσης της πολιτικής που βασίζονται στο Microsoft Excel, στις οποίες συνοψίζεται η τρέχουσα χρήση. Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις εκθέσεις για να προσδιορίζουν το πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες μέσα στην εταιρεία. Αυτές οι εκθέσεις χρησιμεύουν επίσης στις εταιρείες για την επικύρωση και την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς ή στην εξερεύνηση πιθανών προβλημάτων.

  Στις εκθέσεις αρχείου καταγραφής ελέγχου καταγράφονται οι παρακάτω πληροφορίες: όνομα συμβάντος, ημερομηνία και ώρα συμβάντος, όνομα συστήματος του χρήστη που εκτελεί την ενέργεια.

 11. Για να καθορίσετε μια περίοδο διατήρησης εγγράφων και στοιχείων που υπόκεινται σε αυτή την πολιτική, κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση λήξης και κατόπιν καθορίστε την περίοδο διατήρησης, καθώς και τις ενέργειες που θέλετε να εκτελούνται κατά τη λήξη των στοιχείων.

  Πώς γίνεται;

  1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή περιόδου διατήρησης για να καθορίσετε τη λήξη των εγγράφων ή των στοιχείων. Κάντε ένα από τα εξής: 

   • Για να ορίσετε την ημερομηνία λήξης με βάση μια ιδιότητα ημερομηνίας, κάντε κλικ στην επιλογή Μια χρονική περίοδος που βασίζεται στις ιδιότητες του στοιχείου:, και κατόπιν επιλέξτε την ενέργεια για το έγγραφο ή το στοιχείο (για παράδειγμα "Δημιουργήθηκε" ή "Τροποποιήθηκε"), καθώς και το χρόνο μετά από αυτή την ενέργεια (για παράδειγμα, τον αριθμό των ημερών, των μηνών ή των ετών) κατά τον οποίο θέλετε να λήξει το στοιχείο.

   • Για να χρησιμοποιήσετε μια ροή εργασίας ή έναν προσαρμοσμένο τύπο διατήρησης για τον προσδιορισμό της λήξης, κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός με προγραμματισμό.

  2. Στην ενότητα Με τη λήξη του στοιχείου, καθορίστε τι θέλετε να συμβαίνει όταν το έγγραφο ή το στοιχείο λήξει. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να ενεργοποιήσετε μια συγκεκριμένη ενέργεια που θα εκτελείται στο έγγραφο ή στο στοιχείο (όπως η διαγραφή), κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση αυτής της ενέργειας και κατόπιν επιλέξτε από τη λίστα μια ενέργεια.

   • Για να εκκινήσετε μια ροή εργασίας στο έγγραφο ή το στοιχείο, κάντε κλικ στην εντολή Έναρξη αυτής της ροής εργασίας και κατόπιν επιλέξτε το όνομα της ροής εργασίας.

    Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ορίζεται μια πολιτική για λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου με τον οποίο έχει ήδη συσχετιστεί μια ροή εργασίας.

 12. Για να απαιτείτε τα έγγραφα ή τα στοιχεία που υπόκεινται σε αυτή την πολιτική να έχουν γραμμικούς κώδικες, κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση γραμμικού κώδικα και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Μήνυμα προς τους χρήστες να εισαγάγουν ένα γραμμικό κώδικα πριν από την αποθήκευση ή την εκτύπωση , εάν θέλετε να ζητείται από τους χρήστες η εισαγωγή γραμμικού κώδικα.

 13. Όταν ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση των επιλογών για τις μεμονωμένες δυνατότητες πολιτικής τις οποίες θέλετε να προσθέσετε στην πολιτική διαχείρισης πληροφοριών, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμόσετε τις δυνατότητες πολιτικής.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των ρυθμίσεων του Πλαισίου πληροφοριών εγγράφου για έναν τύπο περιεχομένου

Το Πλαίσιο πληροφοριών εγγράφου, που εμφανίζεται στα παρακάτω προγράμματα του 2007 Microsoft Office system: Word, Excel και PowerPoint, δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να προβάλλουν και να αλλάζουν τις ιδιότητες του τύπου περιεχομένου ενός εγγράφου που είναι αποθηκευμένο σε ένα διακομιστή διαχείρισης εγγράφων απευθείας στο πρόγραμμα του Οffice το οποίο χρησιμοποιούν για την επεξεργασία του εγγράφου. Για παράδειγμα, εάν ο τύπος περιεχομένου εγγράφου για μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη διαθέτει μια στήλη "Κατάσταση", οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν την ιδιότητα "Κατάσταση" στο Πλαίσιο πληροφοριών εγγράφου στο Word κατά την επεξεργασία του εγγράφου. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν το Πλαίσιο πληροφοριών εγγράφου για να αλλάζουν την τιμή της ιδιότητας "Κατάσταση" από "Πρόχειρο" σε "Τελικό". Όταν το έγγραφο αποθηκεύεται στο διακομιστή, αυτή η ιδιότητα ενημερώνεται αυτόματα στη στήλη "Κατάσταση" της βιβλιοθήκης.

Το Πλαίσιο πληροφοριών εγγράφου είναι μια φόρμα του Microsoft Office InfoPath η οποία φιλοξενείται και εμφανίζεται στα προγράμματα του 2007 Office release. Στο Πλαίσιο πληροφοριών εγγράφου εμφανίζονται οι ενεργές επεξεργάσιμες ιδιότητες του εγγράφου. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους ενός τύπου περιεχομένου, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο Πλαίσιο πληροφοριών εγγράφου για αυτόν τον τύπο περιεχομένου, με βάση τις ιδιότητές του. Μετά την ανάπτυξή του προσαρμοσμένου Πλαισίου πληροφοριών εγγράφου, γίνεται αναφορά σε αυτό από το έγγραφο, και οι χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιούν στα προγράμματα του 2007 Office release για την προβολή ή την επεξεργασία των ιδιοτήτων των εγγράφων.

 1. Εάν η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν το όνομα της βιβλιοθήκης δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης.

  1. Στο μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

   Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Στην ενότητα Τύποι περιεχομένου, κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου που θέλετε να αλλάξετε.

  Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν έχουν ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπουν πολλούς τύπους περιεχομένου, η ενότητα Τύποι περιεχομένου δεν εμφανίζεται στη σελίδα Προσαρμογή για αυτή τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις πλαισίου πληροφοριών εγγράφου.

 4. Στην ενότητα Πρότυπο για το Πλαίσιο πληροφοριών εγγράφου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα προεπιλεγμένο πρότυπο που εμφανίζει τις ιδιότητες (στήλες) που έχουν οριστεί για τον τύπο περιεχομένου, κάντε κλικ στην εντολή Χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο πρότυπο για τις εφαρμογές του Microsoft Office.

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον προσαρμοσμένο πρότυπο, κάντε κλικ στην εντολή Χρήση υπάρχοντος προσαρμοσμένου προτύπου (URL, UNC ή URN) και κατόπιν πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς τη θέση του προτύπου.

  • Για να στείλετε ένα υπάρχον προσαρμοσμένο πρότυπο (XSN), κάντε κλικ στην εντολή Αποστολή ενός υπάρχοντος προσαρμοσμένου προτύπου (XSN) για χρήση και κατόπιν στο κουμπί Αναζήτηση, για να εντοπίσετε το πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Σημείωση: Εάν σχεδιάζετε να στείλετε ένα πρότυπο με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να καταργήσετε τη διεύθυνση δημοσίευσης URL για το πρότυπο στο InfoPath, πριν δημοσιεύσετε και στείλετε το πρότυπο.

  • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πλαίσιο στο InfoPath, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία νέου προσαρμοσμένου προτύπου.

   Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, το InfoPath ξεκινά και εμφανίζει το προεπιλεγμένο πρότυπο, το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πλαίσιο.

 5. Στην ενότητα Να εμφανίζεται πάντα, καθορίστε αν θέλετε να εμφανίζεται αυτόματα το Πλαίσιο πληροφοριών εγγράφου όταν ανοίγονται ή αποθηκεύονται για πρώτη φορά έγγραφα αυτού του τύπου περιεχομένου σε ένα πρόγραμμα του 2007 Office release.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×