Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για νέα έγγραφα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για νέα έγγραφα, κάνοντας αλλαγές στο πρότυπο Normal, στο οποίο βασίζονται τα νέα έγγραφα. Μπορείτε να τροποποιήσετε το πρότυπο Normal για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη μορφοποίηση ή περιεχόμενο, ώστε κάθε νέο έγγραφο που δημιουργείτε να χρησιμοποιεί τις νέες ρυθμίσεις.

Σημαντικό: Εάν τροποποιήσετε κατά λάθος το πρότυπο Normal, μπορείτε εύκολα να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά διαγράφοντάς το, μετονομάζοντάς το ή μετακινώντας το. Το πρότυπο Normal δημιουργείται ξανά αυτόματα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το Word. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο και για τα άλλα πρότυπα. Για να μπορείτε να αλλάξετε οποιοδήποτε άλλο πρότυπο, πρέπει πάντα να δημιουργείτε ένα αντίγραφό του.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Αλλαγή της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς

Η αλλαγή της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς σε οποιοδήποτε πρότυπο σημαίνει ότι η γραμματοσειρά χρησιμοποιείται σε κάθε νέο έγγραφο που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο. Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τα νέα κενά έγγραφα βασίζεται στο πρότυπο Normal.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο ή ένα έγγραφο με βάση το πρότυπο του οποίου τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά.

 3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή.

  Σημείωση: Τα περισσότερα από τα στυλ του Word βασίζονται στο στυλ Normal. Η αλλαγή της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς αλλάζει επίσης το στυλ Normal, επηρεάζοντας έτσι οποιαδήποτε άλλα στυλ που έχουν δημιουργηθεί με το στυλ Normal.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης απόστασης χαρακτήρων

Η αλλαγή της προεπιλεγμένης απόστασης χαρακτήρων σε οποιοδήποτε πρότυπο σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις για την κλίμακα, την απόσταση, τη θέση, τη διαγραμμάτωση και τα άλλα τυπογραφικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται σε κάθε νέο έγγραφο που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο. Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη απόσταση χαρακτήρων για τα νέα κενά έγγραφα βασίζεται στο πρότυπο Normal.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο ή ένα έγγραφο με βάση το πρότυπο του οποίου τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

 3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή.

Αλλαγή των προεπιλεγμένων περιθωρίων

Η αλλαγή των προεπιλεγμένων περιθωρίων σε οποιοδήποτε πρότυπο σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις περιθωρίου χρησιμοποιούνται σε κάθε νέο έγγραφο που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο. Για παράδειγμα, τα περιθώρια για τα νέα κενά έγγραφα βασίζονται στο πρότυπο Normal.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο ή ένα έγγραφο με βάση το πρότυπο του οποίου τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Περιθώρια.

 3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης διάταξης

Η αλλαγή της προεπιλεγμένης διάταξης σε οποιοδήποτε πρότυπο σημαίνει ότι οι αλλαγές ενότητας, οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα καθώς και άλλα χαρακτηριστικά διάταξης χρησιμοποιούνται σε κάθε νέο έγγραφο που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο. Για παράδειγμα, τα χαρακτηριστικά διάταξης για τα νέα κενά έγγραφα βασίζονται στο πρότυπο Normal.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο ή ένα έγγραφο με βάση το πρότυπο του οποίου τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.

 3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή.

Αλλαγή άλλων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων στο πρότυπο Normal

Μπορείτε να προσαρμόσετε το πρότυπο Normal και να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για πολλές πτυχές του εγγράφου, όπως η μορφοποίηση κειμένου, η μορφοποίηση παραγράφου, η μορφοποίηση εγγράφου, το στυλ, το κείμενο, οι εικόνες, οι καταχωρήσεις Αυτόματου κειμένου και οι συντομεύσεις πληκτρολογίου. Για να κάνετε αλλαγές στο πρότυπο Normal.dotm, πρέπει να ανοίξετε το αρχείο από το Word. Εάν ανοίξετε το Normal.dotm από το Finder, το Word θα δημιουργήσει ένα νέο κενό έγγραφο που βασίζεται στο πρότυπο.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, αναζητήστε το φάκελο /Χρήστες/ όνομα_χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα χρήστη/ και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο πρότυπο Normal.dotm.

  Ανοίγει το πρότυπο Normal.

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS X 10.7 (Lion), ο φάκελος "Βιβλιοθήκη" είναι κρυφός από προεπιλογή. Για να μεταβείτε στο φάκελο "Βιβλιοθήκη" από το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων COMMAND + SHIFT + G, και στο πλαίσιο Μετάβαση στο φάκελο πληκτρολογήστε ~/Βιβλιοθήκη.

 3. Στο πρότυπο Normal, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 4. Αποθηκεύστε και κλείστε το πρότυπο Normal.

  Συμβουλές: 

  • Εάν κάνετε εκτεταμένες αλλαγές στο πρότυπο Normal, συνιστάται να δημιουργείτε περιοδικά ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου. Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για το πρότυπο Normal, αντιγράψτε το αρχείο και μετονομάστε το ή μετακινήστε το σε άλλη θέση.

  • Μπορείτε να μορφοποιήσετε γρήγορα και εύκολα ένα ολόκληρο έγγραφο για να του δώσετε επαγγελματική και σύγχρονη εμφάνιση, εφαρμόζοντας ένα θέμα εγγράφου. Ένα θέμα εγγράφου είναι ένα σύνολο επιλογών μορφοποίησης που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό χρωμάτων (ένα σύνολο χρωμάτων), ένα συνδυασμό γραμματοσειρών (ένα σύνολο γραμματοσειρών επικεφαλίδας και σώματος κειμένου) και ένα συνδυασμό εφέ (ένα σύνολο γραμμών και εφέ γεμίσματος). Για να εφαρμόσετε ένα θέμα, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Θέματα.

Δείτε επίσης

Δημιουργία και χρήση του δικού σας προτύπου

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×