Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν δεν σας αρέσει η εμφάνιση της ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου κατά την προσθήκη του στο αρχείο σας, μπορείτε να μορφοποιήσετε το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να την ορίσετε ως η νέα προεπιλεγμένη μορφή για αυτό το αρχείο ανοιχτό. Μετά από αυτό, οποιαδήποτε νέα σχήματα ή πλαίσια κειμένου θα χρησιμοποιήσετε αυτή τη μορφοποίηση.

Αλλά να θυμάστε ότι αυτά τα βήματα μόνο Ορισμός προεπιλογών για το υπολογιστικό φύλλο, παρουσίαση διαφανειών, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έγγραφο που έχετε ανοίξει. Για να ορίσετε προεπιλογές για όλα τα αρχεία που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο

 1. Προσθήκη του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου για να το υπολογιστικό φύλλο, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την παρουσίαση διαφανειών.

 2. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου.

 3. Εφαρμογή οποιασδήποτε μορφοποίησης. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος ή να προσθέσετε ένα εφέ, Αλλαγή χρώματος, στυλ ή πάχους μιας γραμμής, ή για να κάνετε άλλες αλλαγές.

 4. Επιλέξτε το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής στο μενού συντόμευσης.

Όταν προσθέτετε ένα σχήμα σε αυτό το αρχείο, το σχήμα χρησιμοποιεί τη μορφοποίηση που εφαρμόσατε.

 1. Προσθήκη στο σχήμα ή πλαίσιο κειμένου που θέλετε να αλλάξετε τη μορφοποίηση προεπιλογών για.

 2. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου.

 3. Αλλάξτε το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου γεμίσματος, χρώματος, στυλ ή πάχους του περιγράμματος ενός σχήματος ή του κειμένου του πλαισίου, χρώμα γραμματοσειράςκαι άλλες αλλαγές που θέλετε.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε το σχήμα, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλεγμένου σχήματος.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλεγμένο πλαίσιο κειμένου.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε την ορίσετε ως προεπιλεγμένη σχήματος ή επιλογές Ορισμός ως προεπιλεγμένο πλαίσιο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε πρώτα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να κάνετε δεξιό κλικ το περίγραμμα σχήματος ή το περίγραμμα του πλαισίου κειμένου, όχι μέσα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

 1. Προσθήκη στο σχήμα ή πλαίσιο κειμένου που θέλετε να αλλάξετε τη μορφοποίηση προεπιλογών για.

 2. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου.

 3. Αλλαγή του γεμίσματος σχήματος ή του πλαισίου κειμένου , χρώματος, στυλ ή πάχους του περιγράμματος ενός σχήματος ή του κειμένου του πλαισίου, χρώμα κειμένουκαι τυχόν άλλες αλλαγές που θέλετε.

 4. Επιλέξτε το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός προεπιλογών για το αυτόματο σχήμα.

 5. Όταν στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου, εμφανίζεται με την προεπιλεγμένη μορφοποίηση που έχετε ορίσει.

  Σημειώσεις: 

  • Δεν μπορεί να οριστεί ξεχωριστά προεπιλογών για σχήματα και πλαίσια κειμένου. Επομένως, εάν αλλάξετε τις προεπιλογές για ένα σχήμα, αυτά τα ίδια τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εφαρμόζονται επίσης οποιοδήποτε πλαίσιο κειμένου στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Ορισμός προεπιλογών για το αυτόματο σχήμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει πρώτα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να κάνετε δεξιό κλικ το περίγραμμα σχήματος ή το περίγραμμα του πλαισίου κειμένου, όχι μέσα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

 1. Προσθήκη στο σχήμα ή πλαίσιο κειμένου που θέλετε να αλλάξετε τη μορφοποίηση προεπιλογών για.

 2. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου.

 3. Αλλαγή του γεμίσματος σχήματος ή του πλαισίου κειμένου , χρώματος, στυλ ή πάχους του περιγράμματος ενός σχήματος ή του κειμένου του πλαισίου, χρώμα κειμένου, χρώμα γραμματοσειράςκαι άλλες αλλαγές που θέλετε.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε το σχήμα, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλεγμένου σχήματος.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλεγμένο πλαίσιο κειμένου.

Συμβουλή: Εάν θέλετε πάντα αυτά τα νέα προεπιλογή διαθέσιμα όταν δημιουργείτε μια νέα παρουσίαση, Αλλαγή του προεπιλεγμένου θέματος που χρησιμοποιείται για νέες παρουσιάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε την ορίσετε ως προεπιλεγμένη σχήματος ή επιλογές Ορισμός ως προεπιλεγμένο πλαίσιο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε πρώτα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να κάνετε δεξιό κλικ το περίγραμμα σχήματος ή το περίγραμμα του πλαισίου κειμένου, όχι μέσα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

 1. Προσθήκη στο σχήμα ή πλαίσιο κειμένου που θέλετε να αλλάξετε τη μορφοποίηση προεπιλογών για.

 2. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου.

 3. Αλλαγή του γεμίσματος σχήματος ή του πλαισίου κειμένου , χρώματος, στυλ ή πάχους του περιγράμματος ενός σχήματος ή του κειμένου του πλαισίου, χρώμα κειμένουκαι τυχόν άλλες αλλαγές που θέλετε.

 4. Επιλέξτε το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός προεπιλογών για το αυτόματο σχήμα.

 5. Όταν εισάγετε ένα σχήμα στη συνέχεια, εμφανίζεται με την προεπιλεγμένη μορφοποίηση που έχετε ορίσει. Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο κειμένου με την προεπιλεγμένη μορφοποίηση, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση πλαισίου κειμένου. Εάν επιλέξετε ένα πλαίσιο κειμένου από την ενότητα ενσωματωμένα, δεν θα εμφανιστεί με την προεπιλεγμένη μορφοποίηση που έχετε ορίσει.

  Σημειώσεις: 

  • Δεν μπορεί να οριστεί ξεχωριστά προεπιλογών για σχήματα και πλαίσια κειμένου. Επομένως, εάν αλλάξετε τις προεπιλογές για ένα σχήμα, αυτά τα ίδια τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εφαρμόζονται επίσης οποιοδήποτε πλαίσιο κειμένου στο έγγραφο.

  • Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Ορισμός προεπιλογών για το αυτόματο σχήμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει πρώτα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να κάνετε δεξιό κλικ το περίγραμμα σχήματος ή το περίγραμμα του πλαισίου κειμένου, όχι μέσα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

Δείτε επίσης

Ορισμός κατεύθυνσης και κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Αλλαγή ή κατάργηση πλαισίου κειμένου ή περιγράμματος σχήματος

Προσθήκη, αντιγραφή ή διαγραφή πλαισίου κειμένου

Αναδίπλωση κειμένου γύρω από αντικείμενο στο PowerPoint

Αλλαγή σχήματος σε ένα άλλο σχήμα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×