Αλλαγή των προεπιλεγμένων εικόνων στην κεντρική σελίδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την τοποθεσία σας, αλλάζοντας τις εικόνες που εμφανίζονται στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας.

Overview

Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία με χρήση του προεπιλεγμένου προτύπου, η κεντρική σελίδα περιλαμβάνει δύο προεπιλεγμένες εικόνες. Στο σώμα της σελίδας εμφανίζεται μια μεγάλη εικόνα και κοντά στον τίτλο της τοποθεσίας εμφανίζεται ένα εικονίδιο ατόμων.

Αλλαγή μιας προεπιλεγμένης εικόνας το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσετε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε την εικόνα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε σε μια βιβλιοθήκη στην τοποθεσία σας, όπως μια βιβλιοθήκη εικόνων. Εάν καθορίσετε μια σχετική διεύθυνση URL, όπως ένα φάκελο στο διακομιστή Web, πρέπει να αντιγράψετε την εικόνα σε κάθε διακομιστή Web. Μπορείτε επίσης να υποδείξετε σε μια εικόνα σε μια άλλη τοποθεσία που οι χρήστες έχουν δικαίωμα να προβάλετε.

Ενδέχεται να θέλετε να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή βιβλιοθήκη για εικόνες τοποθεσίας και να εφαρμόσετε πιο περιοριστικές ρυθμίσεις δικαιωμάτων στη βιβλιοθήκη. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η κατά λάθος διαγραφή των εικόνων κεντρικής σελίδας από τους χρήστες της τοποθεσίας. Ωστόσο, όλοι οι χρήστες της τοποθεσίας πρέπει να έχουν δικαιώματα προβολής των στοιχείων στη βιβλιοθήκη, διαφορετικά τους ζητείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης κατά την προσπάθεια προβολής της κεντρικής σελίδας.

Για να αλλάξετε τις εικόνες πρέπει να έχετε δικαιώματα σχεδίασης για την τοποθεσία. Η προσαρμογή εφαρμόζεται στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας και σε κάθε δευτερεύουσα τοποθεσία στη συλλογή τοποθεσιών.

Πριν να ξεκινήσετε τη διαδικασία, μπορείτε να αντιγράψετε τη διεύθυνση URL της εικόνας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μεγάλη εικόνα στην κεντρική σελίδα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε την εικόνα σε μια βιβλιοθήκη εικόνων στην τοποθεσία.

 1. Εντοπίστε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Μπορείτε να προσθέσετε την εικόνα σε μια βιβλιοθήκη εικόνων, αν έχετε δικαιώματα συμβολής στη βιβλιοθήκη.

  Προσθήκη μιας εικόνας σε βιβλιοθήκη

  1. Εάν η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

   Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογήΠροβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και μετά κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή Μενού 'Αποστολή' .

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, για να εντοπίσετε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε. Επιλέξτε το αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  4. Εάν πρόκειται να στείλετε μια αναθεωρημένη έκδοση ενός υπάρχοντος αρχείου, κάντε ένα από τα εξής:

   • Εάν η βιβλιοθήκη σας δεν έχει ρυθμιστεί για να παρακολουθείτε εκδόσεις των αρχείων, μπορείτε να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο με το αναθεωρημένο αρχείο. Στην ενότητα Αποστολή εγγράφου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση υπάρχοντος αρχείου.

   • Εάν η βιβλιοθήκη σας έχει ρυθμιστεί ώστε να παρακολουθούνται οι εκδόσεις των αρχείων, μπορείτε να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο με τη νέα έκδοση ως μέρος του ιστορικού του εγγράφου. Στην ενότητα Αποστολή εγγράφου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη ως νέας έκδοσης στα υπάρχοντα αρχεία.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Σημειώστε τη θέση της εικόνας ή αντιγράψτε τη διεύθυνσή της στο Πρόχειρο.

  Εάν προσθέσατε την εικόνα σε βιβλιοθήκη, μπορείτε να ανοίξετε την εικόνα και μετά να αντιγράψετε τη διεύθυνση URL από τη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης στο Web πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 3. Στην αρχική σελίδα όπου θέλετε να αλλάξετε τις εικόνες, στο το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας.

 4. Στην περιοχή Τμήμα Web εικόνας τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση κοινόχρηστου Τμήματος Web.

 5. Στο παράθυρο εργαλείων, στο πλαίσιο Σύνδεση εικόνας, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τη σύνδεση με τη νέα εικόνα.

  Συμβουλή: Για να επιβεβαιώσετε ότι είναι έγκυρη η διεύθυνση της εικόνας, κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή σύνδεσης. Εάν η σύνδεση είναι έγκυρη, η εικόνα σας εμφανίζεται σε διαφορετικό παράθυρο, το οποίο μπορείτε να κλείσετε μετά την επιβεβαίωση της σύνδεσης.

 6. Στο παράθυρο εργαλείων, στο πλαίσιο Εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή της εικόνας.

  Η περιγραφή γίνεται εναλλακτικό κείμενο, το οποίο εμφανίζεται όταν κάποιος θέσει τον δείκτη του ποντικιού στην εικόνα ή όταν προβάλει την τοποθεσία με συσκευή ανάγνωσης οθόνης.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Συμβουλή: Για να δείτε τις αλλαγές χωρίς να κλείσετε το Τμήμα Web — για παράδειγμα, αν σχεδιάζετε να κάνετε περαιτέρω αλλαγές στις ρυθμίσεις του Τμήματος Web — κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή αντί για το κουμπί OK.

Πριν ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία, μπορείτε να αντιγράψετε τη διεύθυνση URL της εικόνας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το εικονίδιο στην τοποθεσία. Μπορείτε να αποθηκεύσετε την εικόνα σε μια βιβλιοθήκη εικόνων στην τοποθεσία. Αυτό συνήθως είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μια μικρότερη εικόνα για το εικονίδιο.

 1. Εντοπίστε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Μπορείτε να προσθέσετε την εικόνα σε μια βιβλιοθήκη εικόνων, αν έχετε δικαιώματα συμβολής στη βιβλιοθήκη.

  Προσθήκη μιας εικόνας σε βιβλιοθήκη

  1. Εάν η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

   Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογήΠροβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και μετά κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή Μενού 'Αποστολή' .

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, για να εντοπίσετε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε. Επιλέξτε το αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  4. Εάν πρόκειται να στείλετε μια αναθεωρημένη έκδοση ενός υπάρχοντος αρχείου, κάντε ένα από τα εξής:

   • Εάν η βιβλιοθήκη σας δεν έχει ρυθμιστεί για να παρακολουθείτε εκδόσεις των αρχείων, μπορείτε να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο με το αναθεωρημένο αρχείο. Στην ενότητα Αποστολή εγγράφου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση υπάρχοντος αρχείου.

   • Εάν η βιβλιοθήκη σας έχει ρυθμιστεί ώστε να παρακολουθούνται οι εκδόσεις των αρχείων, μπορείτε να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο με τη νέα έκδοση ως μέρος του ιστορικού του εγγράφου. Στην ενότητα Αποστολή εγγράφου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη ως νέας έκδοσης στα υπάρχοντα αρχεία.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Σημειώστε τη θέση της εικόνας ή αντιγράψτε τη διεύθυνσή της στο Πρόχειρο.

  Εάν προσθέσατε την εικόνα σε βιβλιοθήκη, μπορείτε να ανοίξετε την εικόνα και μετά να αντιγράψετε τη διεύθυνση URL από τη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης στο Web πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

  1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε μια τοποθεσία για την οποία έχετε προσαρμόσει το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε να προβάλετε.

 3. Στην περιοχή Εμφάνιση και εντύπωση, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος, περιγραφή και εικονίδιο.

 4. Στην ενότητα διεύθυνση URL λογότυπου και περιγραφή, στο πλαίσιο διεύθυνση URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Web ή τη διαδρομή προς το αρχείο εικόνας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 5. Στο πλαίσιο περιγραφής, εισαγάγετε μια σύντομη περιγραφή της εικόνας.

  Η περιγραφή γίνεται εναλλακτικό κείμενο, το οποίο εμφανίζεται όταν κάποιος θέσει τον δείκτη του ποντικιού στην εικόνα ή όταν προβάλει την τοποθεσία με συσκευή ανάγνωσης οθόνης.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×