Αλλαγή των παραμέτρων του βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Παρόλο που δεν είναι δυνατή η απευθείας επεξεργασία κελιών σε ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel, ο συντάκτης ενός βιβλίου εργασίας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Excel Services πριν να αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας του Excel, μπορεί να ορίσει μία ή περισσότερες παραμέτρους, κάθε μία από τις οποίες θα αντιστοιχεί σε ένα καθορισμένο κελί. Στη συνέχεια, μπορεί να αλλάξει έμμεσα το κελί, χρησιμοποιώντας το παράθυρο εργασιών παραμέτρων, για να εισαγάγει μια νέα τιμή ή χρησιμοποιώντας τα Τμήματα Web φίλτρων.

Για παράδειγμα, ο συντάκτης ενός βιβλίου εργασίας μπορεί να δημιουργήσει έναν απλό μηχανισμό υπολογισμού ενός στεγαστικού δανείου, ο οποίος απαιτεί τις ακόλουθες τιμές κελιών: επιτόκιο, περίοδος δανείου και ποσό δανείου. Στη συνέχεια, μπορεί να εισαγάγει αυτές τις τιμές στο παράθυρο εργασιών παραμέτρων, για να υπολογίσει τη μηνιαία πληρωμή.

Χρήση του παραθύρου εργασιών παραμέτρων

1. Για κάθε παράμετρο, το παράθυρο εργασιών παραμέτρων εμφανίζει μια ετικέτα, ένα πλαίσιο κειμένου και μια προαιρετική επεξήγηση εργαλείου.

2. Πληκτρολογήστε τις τιμές των παραμέτρων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

3. Οι τιμές εμφανίζονται και υπολογίζονται τα αποτελέσματα.

Σημείωση: Ένας άλλος τρόπος για να ορίσετε μια τιμή παραμέτρου είναι να μεταβιβάσετε την τιμή από ένα τμήμα Web, όπως ένα τμήμα Web φίλτρου, για να το τμήμα Web Excel Web Access χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Τμήματος Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση Τμημάτων Web φίλτρων στο Excel Web Access.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις παραμέτρους του βιβλίου εργασίας

Αλλαγή παραμέτρου βιβλίου εργασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους βιβλίου εργασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραμέτρους βιβλίου εργασίας για να κάνετε μια απλή ανάλυση πιθανοτήτων (όπως να συγκρίνετε τις αποδόσεις μιας επένδυσης (ROI) με διαφορετικές τιμές εισόδου), να εισαγάγετε μεταβλητές σε ένα υπολογιστικό μοντέλο (όπως είναι ο μηχανισμός υπολογισμού της μηνιαίας πληρωμής στεγαστικού δανείου) και να συγχρονίσετε συνδεδεμένα Τμήματα Web σε μια σελίδα Τμήματος Web (όπως ένας πίνακας εργαλείων ο οποίος περιέχει πολλά Τμήματα Web Excel Web Access και ο οποίος εκτελεί ταυτόχρονες ενημερώσεις βάσει μιας επιλεγμένης τιμής σε ένα Τμήμα Web φίλτρων).

Όταν ορίζετε παραμέτρους βιβλίου εργασίας στο Microsoft Office Excel 2007 και τις χρησιμοποιείτε στις υπηρεσίες Excel Services, να έχετε υπόψη σας τα εξής :

Καθορισμένα ονόματα και τα κελιά   

 • Ένα καθορισμένο όνομα πρέπει να περιέχει τιμή, όχι τύπο.

 • Ένα καθορισμένο κελί μπορεί να είναι είτε μεμονωμένο είτε συγχωνευμένο κελί. Υπάρχει μόνο ένα κελί για κάθε παράμετρο: δεν είναι δυνατή η χρήση περιοχής δύο ή περισσότερων κελιών.

 • Το κελί δεν μπορεί να βρίσκεται σε Συγκεντρωτικό Πίνακα. Ωστόσο, ένα καθορισμένο κελί μπορεί να περιέχει πεδίο φίλτρου αναφοράς από μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, αλλά μπορείτε να το τροποποιήσετε μόνο χρησιμοποιώντας ένα Τμήμα Web φίλτρων και όχι χρησιμοποιώντας το παράθυρο εργασιών παραμέτρων.

 • Το όνομα που ορίζεται πρέπει να είναι μια απόλυτη αναφορά σε ένα κελί: δεν είναι δυνατή η χρήση σχετικής αναφοράς. Το καθορισμένο όνομα δεν πρέπει να αναφέρεται σε άλλο όνομα.

 • Η αναφορά του κελιού πρέπει να είναι κελί εντός του βιβλίου εργασίας: δεν είναι δυνατή η χρήση εξωτερικής αναφοράς κελιού.

 • Το κελί δεν μπορεί να έχει καθορισμένη επικύρωση δεδομένων, δεν μπορεί να είναι κλειδωμένο και δεν μπορεί να βρίσκεται σε προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Παράμετροι   

 • Ο μέγιστος αριθμός παραμέτρων για κάθε βιβλίο εργασίας είναι 255.

 • Το μέγιστο μήκος μιας τιμής παραμέτρου είναι 1024 χαρακτήρες.

 • Οι παράμετροι εμφανίζονται στο παράθυρο εργασιών παραμέτρων με αλφαβητική σειρά.

 • Το όνομα της παραμέτρου είναι το όνομα που έχει οριστεί για το κελί.

 • Η προαιρετική περιγραφή παραμέτρων προέρχεται από το σχόλιο του ονόματος που έχει οριστεί και χρησιμοποιείται ως επεξήγηση εργαλείου, για να βοηθήσει τους χρήστες κατά την εισαγωγή παραμέτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό παραμέτρων, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Microsoft Office Excel 2007.

Σημείωση: Όταν ένα βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται έχοντας ένα ή περισσότερα επιλεγμένα καθορισμένα στοιχεία και το εμφανίσετε σε προβολή στοιχείου με όνομα, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε το παράθυρο εργασιών παραμέτρων και να ορίσετε παραμέτρους, είτε το καθορισμένο κελί της παραμέτρου περιέχεται σε αυτά τα καθορισμένα στοιχεία είτε όχι. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να εμφανίσετε ένα στοιχείο γραφήματος, αλλά οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν το γράφημα εισάγοντας μια τιμή παραμέτρου για μια τιμή κελιού που δεν βρίσκεται σε κανένα από αυτά τα καθορισμένα στοιχεία.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή παραμέτρου βιβλίου εργασίας

 1. Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών παραμέτρων του βιβλίου εργασίας, επεκτείνετε το παράθυρο για να δείτε όλες τις παραμέτρους.

  Σημείωση: Εάν το παράθυρο εργασιών παραμέτρων του βιβλίου εργασίας δεν είναι διαθέσιμο, ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας δεν έχει καθορίσει καμία παράμετρο στην καρτέλα Παράμετροι του παραθύρου διαλόγου Επιλογές υπηρεσιών του Excel προτού αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας, ο συντάκτης του Τμήματος Web έχει απαλείψει την ιδιότητα Τροποποίηση παραμέτρων ή ο συντάκτης του Τμήματος Web έχει απαλείψει την ιδιότητα Όλες οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης με το βιβλίο εργασίας .

 2. Για κάθε παράμετρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, εισαγάγετε μια τιμή στο πλαίσιο κειμένου. Εάν ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας έχει ορίσει την παράμετρο με μια περιγραφή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το όνομα της παραμέτρου ή από το πλαίσιο κειμένου, για να δείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την παράμετρο.

 3. Για να δείτε τα αποτελέσματα, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών παραμέτρων. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση προς τα κάτω για να δείτε το κουμπί Εφαρμογή.

 4. Για να καταργήσετε κάποιες τιμές στο παράθυρο εργασιών παραμέτρων και να εισαγάγετε νέες τιμές, κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών παραμέτρων.

Σημείωση: Όταν αλλάζετε μια παράμετρο βιβλίου εργασίας, τις αλλαγές στο βιβλίο εργασίας τις βλέπετε μόνον εσείς, όχι οι άλλοι χρήστες. Όταν κλείνετε το Microsoft Office Excel Web Access, οι αλλαγμένες τιμές δεν αποθηκεύονται μαζί με το βιβλίο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×