Αλλαγή των διευθύνσεων χρέωσης στο Office 365 για Επιχειρήσεις

Η χρέωση ή το τιμολόγιο για το Office 365 για Επιχειρήσεις περιέχει τρεις διευθύνσεις:

 • Διεύθυνση πώλησης      Η επωνυμία και η διεύθυνση της εταιρείας σας, όπως εμφανίζεται στο προφίλ του οργανισμού σας.

 • Διεύθυνση χρέωσης      Αυτή είναι η διεύθυνση του τμήματος χρέωσής σας, συνήθως η ίδια με τη διεύθυνση Πώληση σε.

 • Διεύθυνση χρήσης υπηρεσίας      Η διεύθυνση όπου χρησιμοποιείται η υπηρεσία, συνήθως η ίδια με τη διεύθυνση Πώληση σε. Εάν ο οργανισμός σας έχει απομακρυσμένους χρήστες ή πολλά γραφεία, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση όπου βρίσκονται οι περισσότεροι χρήστες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι διευθύνσεις είναι ίδιες. Εάν θέλετε να αλλάξετε μία ή περισσότερες από τις διευθύνσεις, μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις χρεώσεων και να αλλάξετε την εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για άλλους διαχειριστές.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρέωση ή το τιμολόγιό σας, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή της χρέωσης ή του τιμολογίου σας για το Office 365 για επιχειρήσεις και Κατανόηση του τιμολογίου σας για το Office 365 για επιχειρήσεις.

Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet στην Κίνα, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή της χρέωσής σας ή λήψη Fapiaos στο Office 365 με διαχείριση από 21Vianet.

Τι θέλετε να κάνετε;

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

  Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

  Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

 2. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής.

  Η ενότητα "Μέθοδος πληρωμής" μιας συνδρομής, για μια συνδρομή που πληρώνεται με πιστωτική κάρτα.

  Η ενότητα "Μέθοδος πληρωμής" μιας συνδρομής, για μια συνδρομή που πληρώνεται με πιστωτική κάρτα.

  Η ενότητα "Μέθοδος πληρωμής" μιας κάρτας συνδρομής, για μια συνδρομή που πληρώνεται με τιμολόγιο.

 3. Πελάτες πιστωτικών καρτών και τραπεζικών λογαριασμών: Στη σελίδα Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής, επιλέξτε την πιστωτική κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό που θέλετε να ενημερώσετε, επιλέξτε Επεξεργασία λεπτομερειών, ενημερώστε τη διεύθυνση χρέωσής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή.
  Το παράθυρο "Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής" όταν πληρώνετε μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού.

  Πελάτες πιστωτικών καρτών και τραπεζικών λογαριασμών: Στη σελίδα Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής, επιλέξτε την πιστωτική κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό που θέλετε να ενημερώσετε, επιλέξτε Επεξεργασία λεπτομερειών, ενημερώστε τη διεύθυνση χρέωσής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή.
  Το παράθυρο "Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής" όταν πληρώνετε μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού.

  Πελάτες με τιμολόγιο: Στη σελίδα Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής, ενημερώστε τη διεύθυνση χρέωσής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή.
  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής".

  Πελάτες με τιμολόγιο: Στη σελίδα Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής, ενημερώστε τη διεύθυνση χρέωσής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή.
  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής".

  Στη σελίδα Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής, ενημερώστε τη διεύθυνση χρέωσής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή.

  Μπορείτε να κάνετε Αλλαγή της μεθόδου πληρωμής για το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet από τιμολόγιο σε ηλεκτρονική πληρωμή μέσω Alipay ή China UnionPay ή αντίστροφα.

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

  Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

  Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

 2. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε Περισσότερες ενέργειες, στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία διεύθυνσης χρήσης υπηρεσίας.

  Το μενού "Περισσότερες ενέργειες" σε μια κάρτα συνδρομής στο Κέντρο διαχείρισης.
 3. Στο παράθυρο Επεξεργασία της διεύθυνσης χρήσης υπηρεσίας, ενημερώστε τη διεύθυνσή σας και στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή.

Από προεπιλογή, οι ειδοποιήσεις χρεώσεων του οργανισμού σας στέλνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Office 365 και στην εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των καθολικών διαχειριστών ή διαχειριστών χρεώσεων στον οργανισμό σας. Κάθε διαχειριστής μπορεί να αλλάξει την εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, ενημερώνοντας τις πληροφορίες προφίλ του.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός ως καθολικός διαχειριστής. Μάθετε πώς να εισέλθετε.

 2. Επιλέξτε το Εικονίδιο χρήστη και επιλέξτε Προβολή λογαριασμού.

  Το μενού χρήστη με επιλεγμένο το στοιχείο "Προβολή λογαριασμού".
 3. Επιλέξτε Προσωπικές πληροφορίες.

  Το μενού "Ο λογαριασμός μου" με επιλεγμένο το στοιχείο "Προσωπικές πληροφορίες".
 4. Στο πλαίσιο Στοιχεία επαφής, επιλέξτε Επεξεργασία.

  Το παράθυρο "Λεπτομέρειες επαφής" με ένα εικονίδιο χεριού που δείχνει προς τη σύνδεση "Επεξεργασία".
 5. Στο πλαίσιο Εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , πληκτρολογήστε την εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

  Το παράθυρο "Λεπτομέρειες επαφής" σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλων καθολικών διαχειριστών και διαχειριστών χρεώσεων στον οργανισμό σας.

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, μεταβείτε στη σελίδα Ειδοποιήσεις χρεώσεων ή επιλέξτε διαδοχικά Χρέωση > Ειδοποιήσεις χρεώσεων.

  Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, μεταβείτε στη σελίδα Ειδοποιήσεις χρεώσεων ή επιλέξτε διαδοχικά Χρέωση > Ειδοποιήσεις χρεώσεων.

  Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, μεταβείτε στη σελίδα Ειδοποιήσεις χρεώσεων ή επιλέξτε διαδοχικά Χρέωση > Ειδοποιήσεις χρεώσεων.

 2. Στη σελίδα Ειδοποιήσεις χρεώσεων, επιλέξτε το διαχειριστή που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία ρόλων χρήστη, πληκτρολογήστε την εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

  Το παράθυρο "Επεξεργασία χρήστη" στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε τους ρόλους χρηστών και την εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε με την υποστήριξη.

Ως διαχειριστής του Office 365 για Επιχειρήσεις, έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε καταρτισμένους συνεργάτες υποστήριξης για υποστήριξη πριν από την πώληση, σχετικά με το λογαριασμό σας και με θέματα χρεώσεων, καθώς και για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την υποστήριξη εκ μέρους χρηστών του Office 365 στον οργανισμό σας.

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Δείτε επίσης

Χρεώσεις στο Office 365 για Επιχειρήσεις – Βοήθεια για διαχειριστές

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×