Αλλαγή των διακομιστών ονομάτων για τη ρύθμιση του Office 365 με το DNSMadeEasy

Συμβάλλοντες: Peter Baumgartner

Εάν δεν βρίσκετε αυτό που αναζητάτε,ανατρέξτε στις συνήθεις ερωτήσεις για τους Τομείς.

Εξαιρουμένης της πρώτης, οι διαδικασίες σε αυτό το άρθρο πρέπει να εκτελούνται στο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων από το οποίο έχετε αγοράσει τον τομέα σας. Ο λόγος είναι ότι το DNSMadeEasy δεν αποτελεί μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων και πρέπει να διαχειρίζεστε τους διακομιστές ονομάτων στην τοποθεσία του μητρώου καταχώρησης ονομάτων τομέων σας.

Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες του παρόντος άρθρου για να προσθέσετε και να ρυθμίσετε τον τομέα σας στο Office 365, ώστε οι υπηρεσίες σας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το Skype για επιχειρήσεις Online, να χρησιμοποιούν το δικό σας όνομα τομέα. Για να το κάνετε αυτό, θα επαληθεύσετε τον τομέα σας και, στη συνέχεια, θα αλλάξετε τους διακομιστές ονομάτων του τομέα σας στο Office 365, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση των σωστών εγγραφών DNS για εσάς.

Εάν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τρεις δηλώσεις περιγράφει την περίπτωσή σας, ακολουθήστε αυτές τις διαδικασίες:

 • Έχετε τον δικό σας τομέα και θέλετε να τον ρυθμίσετε ώστε να λειτουργεί με το Office 365.

 • Θέλετε το Office 365 να διαχειρίζεται τις εγγραφές DNS για εσάς. (Εάν προτιμάτε, μπορείτε να διαχειρίζεστε τις δικές σας εγγραφές DNS.)

 • Ο τομέας σας φιλοξενείται σε μια υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS ή σε ένα μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων που δεν παρατίθεται στο άρθρο Τρόπος αγοράς ενός ονόματος τομέα.

Πρέπει να κάνετε τα παρακάτω. (Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;) Λήψη υποστήριξης.)

Διαγράψτε τον τομέα σας DNSMadeEasy

Κατά την εγγραφή σας στο DNSMadeEasy, προσθέσατε έναν τομέα χρησιμοποιώντας τη διαδικασία Add Domains.

Ο τομέας που προσθέσατε έχει αγοραστεί από ένα ξεχωριστό μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων. Το DNSMadeEasy δεν προσφέρει υπηρεσίες καταχώρησης τομέα. Για να επαληθεύσετε και να αναθέσετε εκ νέου τον τομέα σας στο Office 365, πρώτα πρέπει να καταργήσετε αυτόν τον τομέα από τη λίστα σας Domains στο DNSMadeEasy.

Αφού καταργήσετε τον τομέα σας από το DNSMadeEasy, θα εκτελέσετε πρόσθετα βήματα στο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέα, όπου έχετε αγοράσει τον τομέα σας.

 1. Για να ξεκινήσετε, μεταβείτε στη σελίδα των τομέων σας στο DNSMadeEasy χρησιμοποιώντας αυτήν τη σύνδεση. Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε πρώτα.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-1-1

 2. Στη σελίδα Management Console, στην περιοχή Recently Updated Domains, επιλέξτε τον τομέα που θέλετε να ενημερώσετε.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-1-2

 3. Επιλέξτε Delete Domain.

  DNSMadeEasy-BP-Redelegate-1-1

 4. Στο πλαίσιο κειμένου στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, πληκτρολογήστε την ακόλουθη λέξη:

  DELETE

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η λέξη πρέπει να πληκτρολογείται μόνο με κεφαλαία γράμματα, όπως φαίνεται.

  DNSMadeEasy-BP-Redelegate-1-2

 5. Παραμένοντας στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, επιλέξτε Submit.

  DNSMadeEasy-BP-Redelegate-1-3

Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη εγγραφής TXT ή MX για την επαλήθευση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία στο μητρώο καταχώρησης τομέων από το οποίο έχετε αγοράσει τον τομέα σας και στο οποίο τον καταχωρήσατε.

Θα δημιουργήσετε μόνο μία εγγραφή σε αυτή τη διαδικασία, είτε μια εγγραφή TXT είτε μια εγγραφή MX. Η εγγραφή TXT είναι ο προτιμώμενος τύπος εγγραφής, αλλά ορισμένες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας DNS δεν υποστηρίζουν τον συγκεκριμένο τύπο, οπότε, σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να δημιουργήσετε μια εγγραφή MX.

Πριν χρησιμοποιήσετε τον τομέα σας με το Office 365, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είστε ο κάτοχός του. Η δυνατότητα σύνδεσης στο λογαριασμό σας στο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων και δημιουργίας της εγγραφής DNS αποδεικνύει στο Office 365 ότι είστε ο κάτοχος του τομέα.

Σημειώστε ότι αυτή η εγγραφή χρησιμοποιείται μόνο για να επαληθεύσετε ότι είστε κάτοχος του τομέα και δεν επηρεάζει τίποτα άλλο. Μπορείτε να τη διαγράψετε αργότερα, εάν θέλετε.

Βρείτε την περιοχή στην τοποθεσία Web της υπηρεσίας παροχής φιλοξενίας DNS σας όπου μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα εγγραφή

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην τοποθεσία Web της υπηρεσίας παροχής φιλοξενίας DNS σας.

 2. Επιλέξτε τον τομέα σας.

 3. Βρείτε τη σελίδα όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εγγραφές DNS για τον τομέα σας.

Δημιουργήστε την εγγραφή

 1. Εάν δημιουργήσετε μια εγγραφή TXT, χρησιμοποιήστε αυτές τις τιμές:

  Τύπος εγγραφής

  Alias or Host Name

  Value

  TTL

  TXT

  (Πληκτρολογήστε ή αντιγράψτε και επικολλήστε το @ ή το domain_name του τομέα σας.)

  MS=msXXXXXXXX

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό είναι ένα παράδειγμα.Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη τιμή Προορισμός ή σημεία κατεύθυνσης εδώ, από τον πίνακα Office 365
  Πώς μπορώ να το βρω αυτό;

  Ορίστε αυτή την τιμή σε 1 hour ή στην αντίστοιχη τιμή σε λεπτά (60), δευτερόλεπτα (3600) κ.λπ.

 2. Εάν δημιουργήσετε μια εγγραφή MX, χρησιμοποιήστε αυτές τις τιμές:

  Τύπος εγγραφής

  Alias or Host Name

  Value

  Priority

  TTL

  MX

  (Πληκτρολογήστε ή αντιγράψτε και επικολλήστε το @ ή το domain_name του τομέα σας.)

  MS=msXXXXXXXX

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό είναι ένα παράδειγμα.Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη τιμή Προορισμός ή σημεία κατεύθυνσης εδώ, από τον πίνακα Office 365
  Πώς μπορώ να το βρω αυτό;

  Στην επιλογή Priority, για να αποφύγετε διενέξεις με την εγγραφή MX που χρησιμοποιείται για τη ροή αλληλογραφίας, χρησιμοποιήστε χαμηλότερη προτεραιότητα από αυτήν για τις υπάρχουσες εγγραφές MX.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προτεραιότητα, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι η προτεραιότητα MX;

  Ορίστε αυτή την τιμή σε 1 hour ή στην αντίστοιχη τιμή σε λεπτά (60), δευτερόλεπτα (3600) κ.λπ.

 3. Αποθηκεύστε την εγγραφή.

Μόλις προσθέσετε την εγγραφή στην τοποθεσία του μητρώου καταχώρησης ονομάτων που χρησιμοποιείτε, θα επιστρέψετε στο Office 365 και θα ζητήσετε από το Office 365 να αναζητήσει την εγγραφή.

Όταν το Office 365 βρει τη σωστή εγγραφή TXT, ο τομέας σας έχει επαληθευτεί.

 1. Μετάβαση στη σελίδα "Τομείς".

 2. Στη σελίδα Τομείς, επιλέξτε τον τομέα που επαληθεύετε.

  O365-BP-Verify-1-2

 3. Στη σελίδα Ρύθμιση, επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης.

  O365-BP-Verify-1-3

 4. Στη σελίδα Επαλήθευση τομέα, επιλέξτε Επαλήθευση.

  O365-BP-Verify-1-4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Συνήθως, χρειάζονται περίπου 15 λεπτά έως ότου εφαρμοστούν οι αλλαγές DNS.Ωστόσο, κάποιες φορές αυτό μπορεί να διαρκέσει περισσότερο μέχρι να ενημερωθεί ολόκληρο το σύστημα DNS του Internet για μια αλλαγή που κάνατε.Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ροή αλληλογραφίας ή με άλλα ζητήματα μετά την προσθήκη εγγραφών DNS, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων μετά την αλλαγή του ονόματος τομέα ή των εγγραφών DNS.

Επιστροφή στην αρχή

Αλλαγή των εγγραφών του διακομιστή ονομάτων (NS) του τομέα σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία στο μητρώο καταχώρησης τομέων από το οποίο έχετε αγοράσει τον τομέα σας και στο οποίο τον καταχωρήσατε.

Όταν φτάσετε στο τελευταίο βήμα του οδηγού ρύθμισης τομέα στο Office 365, απομένει μία εργασία: για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του τομέα σας με τις υπηρεσίες του Office 365, αλλάξτε τις εγγραφές διακομιστή ονομάτων (ή NS) του τομέα σας στο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων, ώστε να οδηγούν στους κύριους και τους δευτερεύοντες διακομιστές ονομάτων του Office 365. Στη συνέχεια, επειδή το Office 365 φιλοξενεί το DNS σας, οι απαιτούμενες εγγραφές DNS για τις υπηρεσίες σας ρυθμίζονται αυτόματα για εσάς.

Μπορείτε να ενημερώσετε τις εγγραφές διακομιστή ονομάτων μόνοι σας ακολουθώντας τα βήματα που ενδέχεται να παρέχει το μητρώο καταχώρησης ονομάτων στο περιεχόμενα της βοήθειας στην τοποθεσία Web του. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το DNS, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης του μητρώου καταχώρησης ονομάτων τομέα.

Για να αλλάξετε τους διακομιστές ονομάτων του τομέα σας στην τοποθεσία Web του μητρώου καταχώρησης ονομάτων τομέων εσείς οι ίδιοι, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

 1. Βρείτε την περιοχή στην τοποθεσία Web του μητρώου καταχώρησης ονομάτων τομέων σας όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τους διακομιστές ονομάτων για τον τομέα σας.

 2. Δημιουργήστε τέσσερις εγγραφές διακομιστή ονομάτων, χρησιμοποιώντας τις τιμές στον πίνακα που ακολουθεί ή επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες εγγραφές διακομιστών ονομάτων ώστε να ταιριάζουν με αυτές τις τιμές:

  First nameserver

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Second nameserver

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Third nameserver

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Fourth nameserver

  ns4.bdm.microsoftonline.com

 3. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Προσοχή: Όταν αλλάξετε τις εγγραφές NS του τομέα σας ώστε να οδηγούν στους διακομιστές ονομάτων του Office 365, επηρεάζονται όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τομέα σας τη συγκεκριμένη στιγμή. Εάν παραλείψατε βήματα του οδηγού, όπως η προσθήκη διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή εάν χρησιμοποιείτε τον τομέα σας για ιστολόγια, καρότσια αγορών ή άλλες υπηρεσίες, υπάρχουν πρόσθετα βήματα που απαιτούνται. Εάν δεν τα πραγματοποιήσετε, η αλλαγή αυτή μπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας υπηρεσίες, όπως η απώλεια της πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στην τρέχουσα τοποθεσία Web σας. Για παράδειγμα, ακολουθούν κάποια πρόσθετα βήματα που ενδέχεται να απαιτούνται για τη φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τοποθεσίας Web:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ενημερώσεις στις εγγραφές των διακομιστών ονομάτων σε ολόκληρο το σύστημα DNS του Internet ενδέχεται να διαρκέσουν πολλές ώρες. Στη συνέχεια, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι άλλες υπηρεσίες του Office 365 θα έχουν ρυθμιστεί ώστε να λειτουργούν με τον τομέα σας.

Επιστροφή στην αρχή

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Επιστροφή στην αρχή

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×