Αλλαγή του χρώματος, στυλ ή πάχους μιας γραμμής στο Word για Mac

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση ενός σχήματος γραμμής αλλάζοντας το χρώμα, το στυλ γραμμής ή το πάχος. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε ένα προκαθορισμένο γρήγορου στυλ για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση της γραμμής σας.

Σημείωση: Ένα σχήμα γραμμή είναι μια γραμμή που έχει εισαχθεί, κάνοντας κλικ στο κουμπί σχήματα στην καρτέλα Εισαγωγή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή γραμμών, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη σχημάτων.

Προσθήκη Γρήγορου στυλ σε μια γραμμή

Γρήγορα στυλ για γραμμές περιλαμβάνουν χρώματα θέματος από το θέμα εγγράφου, σκιές, στυλ γραμμής, διαβαθμίσεις και τρισδιάστατες προοπτικές (3-δ). Δοκιμάστε διαφορετικές γρήγορα στυλ μέχρι να βρείτε αυτό που θέλετε.

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Εάν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή, και στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Γρήγορο στυλ που θέλετε για τη γραμμή.

  Καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος με γραμμές συλλογή

  Για να δείτε περισσότερα Γρήγορα στυλ, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται κάτω από τη συλλογή γρήγορων στυλ.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα " Μορφοποίηση σχήματος ", βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη γραμμή.

Αλλαγή του χρώματος μιας γραμμής

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Εάν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή, και στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  Καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος με επισημασμένη την επιλογή περίγραμμα σχήματος.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα " Μορφοποίηση σχήματος ", βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη γραμμή.

  Για να χρησιμοποιήσετε ένα χρώμα που δεν είναι ένα χρώμα θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε το δικό σας χρώμα χρησιμοποιώντας τον τροχό χρωμάτων ή τις παλέτες χρωμάτων. Προσαρμοσμένα χρώματα δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

Μετατροπή μιας γραμμής σε διακεκομμένη

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Εάν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή, και στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη σε παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος με περίγραμμα σχήματος επισήμανση και παύλες στοιχεία του μενού.

 3. Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Αλλαγή του πάχους μιας γραμμής

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Εάν θέλετε να αλλάξετε πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή, και στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη στο Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

 3. Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πάχος γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  Σημείωση: Για να σχεδιάσετε μια διπλή γραμμή, σχεδιάστε μια μονή γραμμή, κάντε αντιγραφή και επικόλληση μιας δεύτερης γραμμής δίπλα σε αυτήν και, στη συνέχεια, ομαδοποιήστε τις δύο γραμμές.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη γραμμής

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμές και γραμμές σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή" στο Word

 2. Στο έγγραφό σας, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και σχεδιάστε τη γραμμή στο σημείο που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να σχεδιάσετε μια γραμμή με προκαθορισμένη γωνία, όπως κάθετη ή οριζόντια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σχεδιάζετε τη γραμμή.

Αλλαγή στυλ γραμμής

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Στυλ σχήματος" (Γραμμή)

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε τον δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

Αλλαγή χρώματος γραμμής

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή γραμμή   Κουμπί "Χρώμα περιγράμματος" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

Αλλαγή πλάτους γραμμής

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή γραμμή   Κουμπί "Χρώμα περιγράμματος" , τοποθετήστε το δείκτη σε διαφορετικό πάχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το πλάτος που θέλετε.

Προσθήκη βελών στο τέλος της γραμμής

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή γραμμή   Κουμπί "Χρώμα περιγράμματος" , επιλέξτε βέλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος που θέλετε.

Σχεδίαση προσαρμοσμένης γραμμής

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμές και γραμμές σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σκαρίφημα Κουμπί σκαριφήματος .

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή" στο Word

 2. Στο έγγραφό σας, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και σχεδιάστε τη γραμμή στο σημείο που θέλετε.

Διαγραφή γραμμής

 • Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκοπή   Κουμπί "Αποκοπή" .

PowerPoint

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη γραμμής

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμές και γραμμές σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 2. Στο έγγραφό σας, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και σχεδιάστε τη γραμμή στο σημείο που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να σχεδιάσετε μια γραμμή με προκαθορισμένη γωνία, όπως κάθετη ή οριζόντια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σχεδιάζετε τη γραμμή.

Αλλαγή στυλ γραμμής

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Στυλ σχήματος" (Γραμμή)

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε τον δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

Αλλαγή χρώματος γραμμής

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γραμμή Κουμπί "Χρώμα περιγράμματος" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

Αλλαγή πλάτους γραμμής

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γραμμή Κουμπί "Χρώμα περιγράμματος" , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλάτος που θέλετε.

Προσθήκη βελών στο τέλος της γραμμής

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γραμμή Κουμπί "Χρώμα περιγράμματος" , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βέλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος που θέλετε.

Σχεδίαση προσαρμοσμένης γραμμής

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμές και γραμμές σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σκαρίφημα Κουμπί σκαριφήματος .

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 2. Στο έγγραφό σας, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και σχεδιάστε τη γραμμή στο σημείο που θέλετε.

Διαγραφή γραμμής

 • Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκοπή   Κουμπί "Αποκοπή" .

Excel

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη γραμμής

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη του προγράμματος περιήγησης πολυμέσων   Κουμπί περιήγησης πολυμέσων .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή σχήματα   Καρτέλα "Σχήματα" και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμές και γραμμές σύνδεσης.

 3. Κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

 4. Στο έγγραφό σας, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και σχεδιάστε τη γραμμή στο σημείο που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να σχεδιάσετε μια γραμμή με προκαθορισμένη γωνία, όπως κάθετη ή οριζόντια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σχεδιάζετε τη γραμμή.

Αλλαγή στυλ γραμμής

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Στυλ σχήματος" (Γραμμή)

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε τον δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

Αλλαγή χρώματος γραμμής

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γραμμή Κουμπί "Χρώμα περιγράμματος" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

Αλλαγή πλάτους γραμμής

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γραμμή Κουμπί "Χρώμα περιγράμματος" , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλάτος που θέλετε.

Προσθήκη βελών στο τέλος της γραμμής

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γραμμή Κουμπί "Χρώμα περιγράμματος" , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βέλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος που θέλετε.

Σχεδίαση προσαρμοσμένης γραμμής

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη του προγράμματος περιήγησης πολυμέσων   Κουμπί περιήγησης πολυμέσων .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή σχήματα   Καρτέλα "Σχήματα" και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμές και γραμμές σύνδεσης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Σκαρίφημα Κουμπί "Σκαρίφημα" στην Περιήγηση πολυμέσων .

 4. Στο έγγραφό σας, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και σχεδιάστε τη γραμμή στο σημείο που θέλετε.

Διαγραφή γραμμής

 • Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκοπή   Κουμπί "Αποκοπή" .

Δείτε επίσης

Στοίχιση αντικειμένων

Προσθήκη σχημάτων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×