Αλλαγή του τρόπου προβολής των επαφών

Με τον Office Communicator 2007 R2, μπορείτε να μεταβαίνετε μεταξύ διαφορετικών προβολών στη λίστα επαφών. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε ταξινόμηση κατά διαθεσιμότητα και όνομα εμφάνισης. Μπορείτε επίσης να αποκρύπτετε και να εμφανίζετε μια λίστα των πιο πρόσφατων επαφών, των πληρεξούσιων ή της ομάδας ομαδικής κλήσης.

Σε αυτό το θέμα

Ποιες προβολές είναι διαθέσιμες στο παράθυρο του Office Communicator;

Επιλογή μιας προβολής

Προσαρμογή προβολών

Με ποιο τρόπο ταξινομούνται οι επαφές στη λίστα επαφών

Ποιες προβολές είναι διαθέσιμες στο παράθυρο του Office Communicator;

Στον Office Communicator 2007 R2 παρέχονται οι παρακάτω προβολές:

Προβολή

Σκοπός

Λίστα επαφών

Αυτή η προβολή είναι η προεπιλεγμένη προβολή που εμφανίζεται κατά την έναρξη του Office Communicator.

Επίπεδα πρόσβασης

Σε αυτήν την προβολή παρουσιάζονται επαφές ομαδοποιημένες κατά επίπεδα πρόσβασης. Τα επίπεδα πρόσβασης είναι επίπεδα δικαιωμάτων που εκχωρείτε σε επαφές για τον καθορισμό της πρόσβασής τους στις πληροφορίες της παρουσίας σας.

Διαχείριση επιπέδων πρόσβασης

Σε αυτήν την προβολή μπορείτε να κάνετε συγκεντρωτικές αλλαγές στα επίπεδα πρόσβασης επαφών μέσα και έξω από την εταιρεία σας.

Επαφές με ετικέτες

Σε αυτήν την προβολή ομαδοποιούνται οι επαφές στις οποίες έχετε ορίσει ετικέτες. Όταν ορίζετε μια ετικέτα σε κάποια επαφή, υποδεικνύετε ότι θέλετε να λαμβάνετε μια ειδοποίηση από τον Communicator όταν αλλάζει η κατάσταση αυτής της επαφής.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή μιας προβολής

  • Στο παράθυρο του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή του τρόπου προβολής επαφών και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή προβολής.

Για την επιλογή της προβολής διαχείρισης επιπέδων πρόσβασης

  • Στη γραμμή τίτλου του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση επιπέδων πρόσβασης.

    Σημείωση: Η προβολή "Διαχείριση επιπέδων πρόσβασης" δεν είναι προσβάσιμη από το κουμπί Αλλαγή του τρόπου προβολής επαφών.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή προβολών

Μπορείτε να προσαρμόσετε την προβολή λίστας επαφών ως εξής:

  • Εμφάνιση φιλικού ονόματος.     Στη γραμμή τίτλου του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την προβολή Εμφάνιση φιλικού ονόματος.

  • Ομαδοποίηση επαφών κατά διαθεσιμότητα.     Στο παράθυρο του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή του τρόπου προβολής επαφών, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η προβολή Λίστα επαφών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση επαφών κατά διαθεσιμότητα.

  • Ομαδοποίηση επαφών κατά όνομα εμφάνισης.     Στο παράθυρο του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή του τρόπου προβολής επαφών. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε προβολή. Κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση επαφών κατά όνομα εμφάνισης.

  • Ομάδα πιο πρόσφατων επαφών.     Στο παράθυρο του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή του τρόπου προβολής επαφών, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η προβολή Λίστα επαφών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση πρόσφατων επαφών για την απόκρυψη ή την εμφάνιση μιας λίστας των πιο πρόσφατων επαφών.

  • Πληρεξούσιοι.     Στο παράθυρο του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή του τρόπου προβολής επαφών, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η προβολή Λίστα επαφών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση πληρεξούσιων για την απόκρυψη ή την εμφάνιση μιας λίστας των πληρεξούσιων που έχετε ορίσει στις ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

  • Ομάδα ομαδικής κλήσης.     Στο παράθυρο του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή του τρόπου προβολής επαφών, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η προβολή Λίστα επαφών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ομάδας ομαδικής κλήσης για την απόκρυψη ή την εμφάνιση μιας λίστας των μελών της ομάδας ομαδικής κλήσης που έχετε ορίσει στις ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

Αρχή της σελίδας

Με ποιο τρόπο ταξινομούνται οι επαφές στη λίστα επαφών

Από προεπιλογή, ο Communicator ταξινομεί τις επαφές σε κάθε ομάδα της λίστας επαφών πρώτα κατά διαθεσιμότητα και μετά αλφαβητικά. Οι διαθέσιμες επαφές (αυτές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε) είναι σε κατάσταση παρουσίας Διαθέσιμος ή Απασχολημένος. Η ομάδα Πρόσφατες επαφές αποτελεί εξαίρεση και ταξινομεί τις επαφές από επάνω προς τα κάτω, ανάλογα με το πόσο πρόσφατα επικοινωνήσατε με τις επαφές. Για να αλλάξετε τον τρόπο ταξινόμησης των επαφών στη λίστα επαφών, επιλέξτε το κουμπί Αλλαγή προβολής στο παράθυρο του Communicator και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ταξινόμηση επαφών κατά διαθεσιμότητα. Η επιλογή αυτή μετακινεί σε ομάδες τις επαφές των οποίων η κατάσταση είναι Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή, Μη διαθέσιμος και Άγνωστη, αφήνει στις ομάδες τους τις επαφές των οποίων η κατάσταση είναι Απασχολημένος ή Διαθέσιμος και, στη συνέχεια, ταξινομεί τις επαφές αλφαβητικά.

Σε οποιαδήποτε προβολή, μπορείτε να ταξινομήσετε τις επαφές αλφαβητικά, κατά όνομα εμφάνισης. Επιλέξτε το κουμπί Αλλαγή προβολής στο παράθυρο του Communicator και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ταξινόμηση επαφών κατά όνομα εμφάνισης. Αυτή η επιλογή ταξινομεί τις επαφές αλφαβητικά εντός των εμφανιζόμενων ομάδων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×