Αλλαγή του πλάτους στήλης και του ύψους γραμμής

Αλλαγή του πλάτους στήλης και του ύψους γραμμής

Σε ένα φύλλο εργασίας, μπορείτε να καθορίσετε το πλάτος στήλης επιλέγοντας τιμές από 0 (μηδέν) έως 255. Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει τον αριθμό των χαρακτήρων που είναι δυνατό να εμφανιστούν σε ένα κελί, το οποίο είναι μορφοποιημένο με την τυπική γραμματοσειρά. Το προεπιλεγμένο πλάτος στήλης είναι 8,43 χαρακτήρες. Εάν μια στήλη έχει πλάτος 0 (μηδέν), η στήλη είναι κρυφή.

Μπορείτε να καθορίσετε ύψος γραμμής από 0 (μηδέν) έως 409. Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει τη μέτρηση του ύψους σε στιγμές (1 στιγμή ισούται περίπου με 0,035 εκατοστά ή 1/72 ίντσας). Το προεπιλεγμένο ύψος γραμμής είναι 12,75 στιγμές (περίπου 0,4 εκατοστά ή 1/6 ίντσας). Εάν μια γραμμή έχει ύψος 0 (μηδέν), η γραμμή αποκρύπτεται.

Εάν εργάζεστε σε προβολή διάταξης σελίδας (καρτέλα Προβολή, ομάδα Προβολές βιβλίου εργασίας, κουμπί Διάταξη σελίδας), μπορείτε να καθορίσετε το πλάτος στήλης ή το ύψος γραμμής σε εκατοστά. Σε αυτή την προβολή, τα εκατοστά είναι η μονάδα μέτρησης από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης σε ίντσες. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές, κάντε κλικ στην κατηγορία Για προχωρημένους και στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε από τη λίστα Μονάδες χάρακα.

Αλλαγή στήλης σε συγκεκριμένο πλάτος

 1. Επιλέξτε τη στήλη ή τις στήλες που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Από την Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά, επιλέξτε Μορφοποίηση.

  Στην "Κεντρική" καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή "Μορφοποίηση"

 3. Στην περιοχή Μέγεθος κελιού, επιλέξτε Πλάτος στήλης.

 4. Στο πλαίσιο Πλάτος στήλης, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε.

 5. Επιλέξτε OK.

  Συμβουλή: Για να ορίσετε γρήγορα το πλάτος μίας μόνο στήλης, κάντε δεξιό κλικ στην επιλεγμένη στήλη, επιλέξτε Πλάτος στήλης, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αλλαγή του πλάτους στήλης για αυτόματη προσαρμογή στα περιεχόμενα (Αυτόματη Προσαρμογή)

 1. Επιλέξτε τη στήλη ή τις στήλες που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Από την Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά, επιλέξτε Μορφοποίηση.

  Στην "Κεντρική" καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή "Μορφοποίηση"

 3. Στην περιοχή Μέγεθος κελιού, επιλέξτε Αυτόματη προσαρμογή πλάτους στήλης.

  Σημείωση: Για να γίνει γρήγορη αυτόματη προσαρμογή όλων των στηλών στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε ένα όριο μεταξύ των δύο επικεφαλίδων στήλης.

Κουμπί "Επιλογή όλων"

Αλλαγή του πλάτους στήλης σύμφωνα με άλλη στήλη

 1. Επιλέξτε ένα κελί της στήλης η οποία έχει το πλάτος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 2. Πατήστε Ctrl+C ή στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, επιλέξτε Αντιγραφή.

  Στην "Κεντρική" καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή "Αντιγραφή"

 3. Κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί στη στήλη προορισμού, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ειδική επικόλληση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διατήρηση πλάτους στηλών προέλευσης Εικόνα κουμπιού .

Αλλαγή του προεπιλεγμένου πλάτους στήλης για όλες τις στήλες ενός φύλλου ή βιβλίου εργασίας

Η τιμή του προεπιλεγμένου πλάτους στήλης είναι ο μέσος αριθμός των χαρακτήρων της βασικής γραμματοσειράς που χωρούν σε ένα κελί. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικό αριθμό για το προεπιλεγμένο πλάτος στήλης σε ένα φύλλο ή βιβλίο εργασίας.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πλάτος στήλης σε ένα φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στην καρτέλα του φύλλου.

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πλάτος στήλης για ολόκληρο το βιβλίο εργασίας, κάντε δεξί κλικ σε μια καρτέλα φύλλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή όλων των φύλλων, στο μενού συντόμευσης.

   Κάντε κλικ στην καρτέλα "Φύλλο"

 2. Από την Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά, επιλέξτε Μορφοποίηση.

  Στην "Κεντρική" καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή "Μορφοποίηση"

 3. Στην περιοχή Μέγεθος κελιού, επιλέξτε Προεπιλεγμένο πλάτος.

 4. Στο πλαίσιο Κανονικό πλάτος στήλης, πληκτρολογήστε μια νέα μέτρηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Συμβουλή: Για να ορίσετε το προεπιλεγμένο πλάτος στηλών για όλα τα νέα βιβλία και φύλλα εργασίας, δημιουργήστε ένα πρότυπο βιβλίου εργασίας ή ένα πρότυπο φύλλου εργασίας και, στη συνέχεια, δημιουργήστε νέα φύλλα ή βιβλία εργασίας με βάση αυτά τα πρότυπα.

Αλλαγή του πλάτους των στηλών, χρησιμοποιώντας το ποντίκι

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να αλλάξετε το πλάτος μιας στήλης, σύρετε το όριο στη δεξιά πλευρά της επικεφαλίδας στήλης, έως ότου αποκτήσει η στήλη το πλάτος που θέλετε.

  Μετακίνηση του ορίου στήλης

 • Για να αλλάξετε το πλάτος πολλών στηλών, επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, σύρετε ένα όριο στη δεξιά πλευρά μιας επιλεγμένης επικεφαλίδας στήλης.

 • Για να αλλάξετε το πλάτος στηλών ώστε να προσαρμοστούν με τα περιεχόμενα, επιλέξτε τη στήλη ή τις στήλες που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο όριο στη δεξιά πλευρά μιας επιλεγμένης επικεφαλίδας στήλης.

 • Για να αλλάξετε το πλάτος όλων των στηλών στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων και, στη συνέχεια, σύρετε το όριο οποιασδήποτε επικεφαλίδας στήλης.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

Ορισμός γραμμής σε συγκεκριμένο ύψος

 1. Επιλέξτε τη γραμμή ή τις γραμμές που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Από την Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά, επιλέξτε Μορφοποίηση.

  Στην "Κεντρική" καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή "Μορφοποίηση"

 3. Στην περιοχή Μέγεθος κελιού, επιλέξτε Ύψος γραμμής.

 4. Στο πλαίσιο Ύψος γραμμής, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Ορισμός του ύψους γραμμής για να προσαρμοστεί με τα περιεχόμενα

 1. Επιλέξτε τη γραμμή ή τις γραμμές που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Από την Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά, επιλέξτε Μορφοποίηση.

  Στην "Κεντρική" καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή "Μορφοποίηση"

 3. Στην περιοχή Μέγεθος κελιού, επιλέξτε Αυτόματη Προσαρμογή στο ύψος της γραμμής.

  Συμβουλή: Για να γίνει γρήγορα αυτόματη προσαρμογή όλων των γραμμών στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο όριο κάτω από μια επιλεγμένη επικεφαλίδα γραμμής.

Κουμπί "Επιλογή όλων"

Αλλαγή του ύψους γραμμών, χρησιμοποιώντας το ποντίκι

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να αλλάξετε το ύψος μιας γραμμής, σύρετε το όριο κάτω από την επικεφαλίδα της γραμμής, έως ότου αποκτήσει η γραμμή το ύψος που θέλετε.

  Μετακίνηση ορίου γραμμής

 • Για να αλλάξετε το ύψος πολλών γραμμών, επιλέξτε τις γραμμές που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, σύρετε το όριο κάτω από μια επιλεγμένη επικεφαλίδα γραμμής.

 • Για να αλλάξετε το ύψος γραμμής σε όλες τις γραμμές του φύλλου εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων και, στη συνέχεια, σύρετε το όριο κάτω από οποιαδήποτε επικεφαλίδα γραμμής.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

 • Για να αλλάξετε το ύψος γραμμής ώστε να χωρούν τα περιεχόμενα, κάντε διπλό κλικ στο όριο κάτω από την επικεφαλίδα της γραμμής.

Αρχή της σελίδας

Εάν προτιμάτε να εργάζεστε με πλάτη στήλης και ύψη γραμμής σε εκατοστά, πρέπει να εργαστείτε σε προβολή διάταξης σελίδας (καρτέλα Προβολή, ομάδα Προβολές βιβλίου εργασίας ομάδα, κουμπί Διάταξη σελίδας). Στην προβολή "Διάταξη σελίδας", μπορείτε να καθορίσετε ένα πλάτος στήλης ή ένα ύψος γραμμής σε εκατοστά. Σε αυτή την προβολή, τα εκατοστά είναι η μονάδα μέτρησης από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης σε ίντσες. (Στο Excel 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office > Επιλογές του Excel> Για προχωρημένους. Στο Excel 2010, επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > κατηγορία "Για προχωρημένους").

Αλλαγή στήλης σε συγκεκριμένο πλάτος

 1. Επιλέξτε τη στήλη ή τις στήλες που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά, επιλέξτε Μορφοποίηση.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στην περιοχή Μέγεθος κελιού, επιλέξτε Πλάτος στήλης.

 4. Στο πλαίσιο Πλάτος στήλης, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε.

Αλλαγή του πλάτους στήλης για να προσαρμοστεί αυτόματα με τα περιεχόμενα (αυτόματη προσαρμογή)

 1. Επιλέξτε τη στήλη ή τις στήλες που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά, επιλέξτε Μορφοποίηση.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στην περιοχή Μέγεθος κελιού, επιλέξτε Αυτόματη προσαρμογή πλάτους στήλης.

Συμβουλή    Για να γίνει γρήγορη αυτόματη προσαρμογή όλων των στηλών στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε ένα όριο μεταξύ δύο επικεφαλίδων στήλης.

Κουμπί "Επιλογή όλων"

Αλλαγή του πλάτους στήλης σύμφωνα με άλλη στήλη

 1. Επιλέξτε ένα κελί της στήλης η οποία έχει το πλάτος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη στήλη προορισμού.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται κάτω από την επιλογή Επικόλληση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ειδική επικόλληση.

 4. Στην περιοχή Επικόλληση, επιλέξτε Πλάτος στηλών.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου πλάτους στήλης για όλες τις στήλες ενός φύλλου ή βιβλίου εργασίας

Η τιμή του προεπιλεγμένου πλάτους στήλης είναι ο μέσος αριθμός των χαρακτήρων της βασικής γραμματοσειράς που χωρούν σε ένα κελί. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικό αριθμό για το προεπιλεγμένο πλάτος στήλης σε ένα φύλλο ή βιβλίο εργασίας.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πλάτος στήλης σε ένα φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στην καρτέλα του φύλλου.

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πλάτος στήλης για ολόκληρο το βιβλίο εργασίας, κάντε δεξί κλικ σε μια καρτέλα φύλλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή όλων των φύλλων, στο μενού συντόμευσης.

   Καρτέλες φύλλου του Excel

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά, επιλέξτε Μορφοποίηση.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στην περιοχή Μέγεθος κελιού, επιλέξτε Προεπιλεγμένο πλάτος.

 4. Στο πλαίσιο Προεπιλεγμένο πλάτος στήλης, πληκτρολογήστε μια νέα μέτρηση.

Συμβουλή    Εάν θέλετε να ορίσετε το προεπιλεγμένο πλάτος στηλών για όλα τα νέα βιβλία και φύλλα εργασίας, δημιουργήστε ένα πρότυπο βιβλίου εργασίας ή ένα πρότυπο φύλλου εργασίας και, στη συνέχεια, δημιουργήστε νέα φύλλα ή βιβλία εργασίας με βάση αυτά τα πρότυπα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας ή φύλλου εργασίας ως προτύπου.

Αλλαγή του πλάτους των στηλών, χρησιμοποιώντας το ποντίκι

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να αλλάξετε το πλάτος μιας στήλης, σύρετε το όριο στη δεξιά πλευρά της επικεφαλίδας στήλης, έως ότου αποκτήσει η στήλη το πλάτος που θέλετε.

  Μετακίνηση του ορίου στήλης

 • Για να αλλάξετε το πλάτος πολλών στηλών, επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, σύρετε ένα όριο στη δεξιά πλευρά μιας επιλεγμένης επικεφαλίδας στήλης.

 • Για να αλλάξετε το πλάτος στηλών ώστε να προσαρμοστούν με τα περιεχόμενα, επιλέξτε τη στήλη ή τις στήλες που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο όριο στη δεξιά πλευρά μιας επιλεγμένης επικεφαλίδας στήλης.

 • Για να αλλάξετε το πλάτος όλων των στηλών στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων και, στη συνέχεια, σύρετε το όριο οποιασδήποτε επικεφαλίδας στήλης.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

Ορισμός γραμμής σε συγκεκριμένο ύψος

 1. Επιλέξτε τη γραμμή ή τις γραμμές που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά, επιλέξτε Μορφοποίηση.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στην περιοχή Μέγεθος κελιού, επιλέξτε Ύψος γραμμής.

 4. Στο πλαίσιο Ύψος γραμμής, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε.

Ορισμός του ύψους γραμμής για να προσαρμοστεί με τα περιεχόμενα

 1. Επιλέξτε τη γραμμή ή τις γραμμές που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά, επιλέξτε Μορφοποίηση.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στην περιοχή Μέγεθος κελιού, επιλέξτε Αυτόματη Προσαρμογή στο ύψος της γραμμής.

Συμβουλή    Για να γίνει γρήγορα αυτόματη προσαρμογή όλων των γραμμών στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο όριο κάτω από μία από τις επικεφαλίδες γραμμής.

Κουμπί "Επιλογή όλων"

Αλλαγή του ύψους γραμμών, χρησιμοποιώντας το ποντίκι

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να αλλάξετε το ύψος μιας γραμμής, σύρετε το όριο κάτω από την επικεφαλίδα της γραμμής, έως ότου αποκτήσει η γραμμή το ύψος που θέλετε.

  Μετακίνηση ορίου γραμμής

 • Για να αλλάξετε το ύψος πολλών γραμμών, επιλέξτε τις γραμμές που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, σύρετε το όριο κάτω από μια επιλεγμένη επικεφαλίδα γραμμής.

 • Για να αλλάξετε το ύψος γραμμής σε όλες τις γραμμές του φύλλου εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων και, στη συνέχεια, σύρετε το όριο κάτω από οποιαδήποτε επικεφαλίδα γραμμής.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

 • Για να αλλάξετε το ύψος γραμμής ώστε να χωρούν τα περιεχόμενα, κάντε διπλό κλικ στο όριο κάτω από την επικεφαλίδα της γραμμής.

Αρχή της σελίδας

Γνωρίζατε ότι...

Εάν δεν έχετε μια συνδρομή στο Office 365 ή την πιο πρόσφατη έκδοση του Office, μπορείτε να το δοκιμάσετε τώρα:

Δοκιμάστε το Office 365 ή την τελευταία έκδοση του Excel

Έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τη συνάρτηση;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο φόρουμ κοινότητας του Excel

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Excel

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη έκδοση του Excel; Εάν ναι, ρίξτε μια ματιά στα θέματα του Excel User Voice

Δείτε επίσης

Αλλαγή του πλάτους στήλης και του ύψους γραμμής στο Excel για Mac

Αλλαγή του πλάτους στήλης και του ύψους γραμμής στο Excel Online

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων σε τύπους

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και πλήκτρα λειτουργιών του Excel

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×