Αλλαγή του μεγέθους των διαφανειών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint, έχουν περισσότερες διαφάνειες τετράγωνο (μια αναλογίες εικόνας 4:3). Το προεπιλεγμένο μέγεθος διαφάνειας στο PowerPoint 2013 και PowerPoint 2016 είναι ευρεία οθόνη (16:9 αναλογία). Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των διαφανειών σε 4:3 —, ακόμα και σε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος. Μπορείτε επίσης να ορίσετε διαφανειών μεγέθη ώστε να συμφωνεί με μια ποικιλία κοινά μεγέθη χαρτιού και άλλα στοιχεία της οθόνης.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.
Διάρκεια: 1:20

Εάν θέλετε να κάνετε εναλλαγή από οριζόντιο σε κατακόρυφο προσανατολισμό, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας στο PowerPoint μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού.

Αλλαγή μεγέθους των διαφανειών από ευρεία (16:9) σε τυπική οθόνη (4:3) ή από τυπική σε ευρεία οθόνη

 1. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε Κανονική προβολή (στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση και κάντε κλικ στο κουμπί Μέγεθος διαφάνειας της ομάδας Προσαρμογή.

  Κουμπί "Μέγεθος διαφάνειας" στην ομάδα "Προσαρμογή"

  Συμβουλή:   Το κουμπί Μέγεθος διαφάνειας είναι επίσης διαθέσιμο στην προβολή "Υπόδειγμα διαφανειών" στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική οθόνη (4:3)ή Ευρεία οθόνη (16:9).

  Όταν το PowerPoint δεν έχει τη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής μεγέθους του περιεχομένου, παρέχονται δύο επιλογές:

  • Μεγιστοποίηση: Ορίστε αυτή την επιλογή, για να αυξήσετε το μέγεθος του περιεχομένου της διαφάνειας, όταν πραγματοποιείτε κλιμάκωση σε μεγαλύτερο μέγεθος διαφανειών. Ο ορισμός αυτής της επιλογής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το περιεχόμενο να μην χωρά στη διαφάνεια.

  • Εξασφάλιση προσαρμογής: Ορίστε αυτή την επιλογή, για να μειώσετε το μέγεθος του περιεχομένου, όταν πραγματοποιείτε κλιμάκωση σε μικρότερο μέγεθος διαφανειών. Αυτό μπορεί να κάνει το περιεχόμενο να φαίνεται μικρότερο, αλλά θα έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε όλο το περιεχόμενο στη διαφάνεια.

   Εξασφάλιση ή μεγιστοποίηση προσαρμογής

Η ρύθμιση ευρείας οθόνης 16:9 είναι η προεπιλεγμένη τιμή για τις νέες παρουσιάσεις που δημιουργείτε. Όταν αλλάζετε το μέγεθος της διαφάνειας για μια παρουσίαση, το μέγεθος που επιλέγετε ισχύει μόνο για αυτή την παρουσίαση. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα μια νέα παρουσίαση 4:3 για εσάς όποτε θέλετε, καθορίζοντας ένα προσαρμοσμένο θέμα που χρησιμοποιεί τις αναλογίες εικόνας 4:3. Ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός του νέου μεγέθους διαφανειών ως προεπιλεγμένου για νέες παρουσιάσεις παρακάτω.

Αλλαγή μεγέθους των διαφανειών σε προσαρμοσμένες διαστάσεις και άλλα κοινά μεγέθη χαρτιού και οθόνης, συμπεριλαμβανομένης της διάρθρωσης

 1. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε Κανονική προβολή (στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική). Στη συνέχεια, στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Μέγεθος διαφάνειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή μεγέθους διαφανειών.

  Επιλογή μενού "Προσαρμογή μεγέθους διαφάνειας"

  Συμβουλή:   Το κουμπί Μέγεθος διαφάνειας είναι επίσης διαθέσιμο στην προβολή "Υπόδειγμα διαφανειών" στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Κάντε ένα από τα εξής στο πλαίσιο Μέγεθος διαφανειών:

  • Ορίστε τις διαστάσεις ύψους και πλάτους, καθώς και τον προσανατολισμό.

  • Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στην επιλογή Διαφάνειες προσαρμοσμένες για και ενεργοποιήστε μια επιλογή.

   Υπάρχουν δύο επιλογές για τις αναλογίες εικόνας 16:9: Ευρεία οθόνη ή Προβολή στην οθόνη 16:9. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι η εξής:

   • Η επιλογή Προβολή στην οθόνη (16:9) ορίζει τις διαστάσεις των διαφανειών σε 10 x 5,625 ίντσες.

   • Η επιλογή Ευρεία οθόνη ορίζει τις διαστάσεις σε 13,333 x 7,5 ίντσες.

   Και οι δύο αυτές οι επιλογές είναι οι ίδιες αναλογίες εικόνας και θα έχουν την ίδια εμφάνιση στην Κανονική προβολή, εφόσον προσαρμόζουμε αυτόματα το ζουμ. Η επιλογή "Ευρεία οθόνη" (13,333 x 7,5 ίντσες) παρέχει μεγαλύτερη περιοχή επιφάνειας στη διαφάνεια για το περιεχόμενο, γεγονός που την καθιστά την καλύτερη επιλογή για παρουσιάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα άλλα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη. Η επιλογή "Ευρεία οθόνη" (13,333 x 7,5 ίντσες) δεν χωρά σε ένα φύλλο χαρτιού 8,5 x 11 χωρίς να χρειαστεί κλιμάκωση του περιεχομένου.

   "Ευρεία οθόνη" ή "Προβολή στην οθόνη" 16:9
  • Η επιλογή Διαφάνειες επιδιασκοπίου παρέχει μια αναλογία εικόνας που μοιάζει πολύ με το τυπικό μέγεθος διαφάνειας 4:3.

Ορισμός του νέου μεγέθους διαφανειών ως προεπιλεγμένου για νέες παρουσιάσεις

 1. Έναρξη PowerPoint.

 2. Στην καρτέλα " αρχείο " στην κορδέλα εργαλείων, επιλέξτε Δημιουργία. Στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ την Κενή παρουσίαση, για να δημιουργήσετε μια νέα, κενή παρουσίαση.

 3. Στη συνέχεια, στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Μέγεθος διαφάνειας. Εάν θέλετε μια προεπιλεγμένη 4:3, επιλέξτε Τυπική (4:3) από την αναπτυσσόμενη λίστα Επιλέξτε μέγεθος διαφάνειας.

  Επιλογή μενού "Προσαρμογή μεγέθους διαφάνειας"

  (Εάν θέλετε ένα διαφορετικό προεπιλεγμένο μέγεθος διαφάνειας, επιλέξτε Προσαρμοσμένο μέγεθος διαφάνειας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το μέγεθος στο πλαίσιο διαλόγου " Μέγεθος διαφάνειας " και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.)

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στο βέλος Περισσότερα στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Θέματα.

  Βέλος "Περισσότερα"

 5. Επιλέξτε Αποθήκευση τρέχοντος θέματος.

 6. Δώστε στο θέμα σας ένα όνομα που θα θυμάστε εύκολα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Μην αλλάξετε στο φάκελο που είναι το νέο θέμα να αποθηκευτούν σε.

 7. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ ξανά στο βέλος Περισσότερα στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Θέματα. Θα δείτε το νέο θέμα που αποθηκεύσατε στην ομάδα Προσαρμογή.

 8. Κάντε δεξί κλικ στο νέο προσαρμοσμένο θέμα που εμφανίζεται κάτω από την επικεφαλίδα Προσαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός θέματος ως προεπιλεγμένου:

  Κάντε δεξί κλικ στο νέο θέμα που εμφανίζεται κάτω από την επικεφαλίδα "Προσαρμογή" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Ορισμός θέματος ως προεπιλεγμένου".
 9. Κλείστε το PowerPoint. Δεν αποθήκευση των αρχείων, εάν σας ζητά.

 10. Ανοίξτε ξανά PowerPoint. Στην καρτέλα " αρχείο " στην κορδέλα εργαλείων, επιλέξτε Δημιουργία.

  Το προσαρμοσμένο θέμα που μόλις αποθηκεύσατε θα εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία, που ονομάζεται Προεπιλεγμένο θέμα. Εικόνα μικρογραφίας θα μοιάζει η διαφάνεια ευρεία οθόνη, αλλά στην πραγματικότητα, όταν δημιουργείτε μια νέα παρουσίαση που βασίζεται σε αυτό το θέμα (κάνοντας διπλό κλικ σε αυτό το στοιχείο), η παρουσίαση θα έχει τις αναλογίες που έχετε ορίσει για αυτό το προεπιλεγμένο θέμα.

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το PowerPoint, θα δείτε το προεπιλεγμένο θέμα στην επάνω αριστερή πλευρά της συλλογής θεμάτων. Όταν το επιλέξετε, όλες οι διαφάνειες θα έχουν το προσαρμοσμένο μέγεθος που επιλέξατε από προεπιλογή.

Δεν έχετε προβολέα ευρείας οθόνης; Πείτε μας τι είδους προβολέα χρησιμοποιείτε, μεταβαίνοντας στην ενότητα Φόρουμ UserVoice του PowerPoint για Windows. Αυτό θα μας βοηθήσει να δώσουμε προτεραιότητα σε νέες δυνατότητες για μελλοντικές ενημερώσεις.

Δείτε επίσης

Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας στο PowerPoint μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού

Χρήση κατακόρυφου ή οριζόντιου προσανατολισμού διαφανειών στην ίδια παρουσίαση

Μείωση του μεγέθους αρχείου της εικόνας

Μπορώ να αλλάξω το μέγεθος των διαφανειών μου στο PowerPoint Online;

Στο PowerPoint Online μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τυπική (4:3) και αναλογίες ευρεία οθόνη (16:9). Προσαρμοσμένα μεγέθη δεν είναι διαθέσιμες.

Αλλαγή μεγέθους των διαφανειών από ευρεία (16:9) σε τυπική οθόνη (4:3) ή από τυπική σε ευρεία οθόνη

 1. Στην καρτέλα " Σχεδίαση " στην κορδέλα εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Μέγεθος διαφάνειας στην ομάδα Προσαρμογή.

  Οι επιλογές μεγέθους διαφάνειας είναι διαθέσιμες κοντά στο δεξιό άκρο της καρτέλας σχεδίασης της κορδέλας γραμμή εργαλείων στο PowerPoint Online
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική οθόνη (4:3)ή Ευρεία οθόνη (16:9).

  Όταν δεν είναι δυνατή η αυτόματης κλιμάκωσης του περιεχομένου PowerPoint Online, σας ζητά δύο επιλογές:

  • Μεγιστοποίηση: Ορίστε αυτή την επιλογή, για να αυξήσετε το μέγεθος του περιεχομένου της διαφάνειας, όταν πραγματοποιείτε κλιμάκωση σε μεγαλύτερο μέγεθος διαφανειών. Ο ορισμός αυτής της επιλογής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το περιεχόμενο να μην χωρά στη διαφάνεια.

  • Εξασφάλιση προσαρμογής: Ορίστε αυτή την επιλογή, για να μειώσετε το μέγεθος του περιεχομένου, όταν πραγματοποιείτε κλιμάκωση σε μικρότερο μέγεθος διαφανειών. Αυτό μπορεί να κάνει το περιεχόμενο να φαίνεται μικρότερο, αλλά θα έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε όλο το περιεχόμενο στη διαφάνεια.

   Επιλέξτε "Μεγιστοποίηση" για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τον διαθέσιμο χώρο ή επιλέξτε "Εξασφάλιση προσαρμογής" για να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενό σας χωράει στην κατακόρυφη σελίδα.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον προσανατολισμό του όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής σας. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας .

Δείτε επίσης

Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας στο PowerPoint μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού

Αλλαγή μεγέθους των διαφανειών από ευρεία (16:9) σε τυπική οθόνη (4:3) ή από τυπική σε ευρεία οθόνη

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Μέγεθος διαφάνειας.

  Εμφανίζει το κουμπί μέγεθος διαφάνειας

 2. Επιλέξτε είτε Τυπική (4:3) ή ευρεία οθόνη (16:9).

  Εμφανίζει το μενού μέγεθος διαφάνειας

  Σημειώσεις: Το PowerPoint μπορεί να γίνεται ερώτηση σχετικά με την κλιμάκωση το περιεχόμενό σας. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Κλίμακα: Ορίστε αυτήν την επιλογή για να μειώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος του περιεχόμενο της διαφάνειάς σας. Κατά την κλιμάκωση σε μικρότερο μέγεθος διαφάνειας, αυτό θα μπορούσε να κάνετε το περιεχόμενό σας εμφανίζονται με μικρότερο μέγεθος, αλλά θα έχετε τη δυνατότητα για να δείτε όλο το περιεχόμενο στη διαφάνειά σας.

  • Δεν κλιμάκωση: Ορίστε αυτήν την επιλογή για να διατηρήσετε το μέγεθος του περιεχόμενο της διαφάνειάς σας. Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα το περιεχόμενό σας δεν προσαρμόζεται στη διαφάνεια.

Αλλαγή μεγέθους των διαφανειών σε προσαρμοσμένες διαστάσεις

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Μέγεθος διαφάνειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

  Εμφανίζει την επιλογή Διαμόρφωση σελίδας στο μενού μέγεθος διαφάνειας

 2. Κάντε ένα από τα εξής στο πλαίσιο Διαμόρφωση σελίδας:

  • Ορισμός νέο ύψος και πλάτος διαστάσεις ή επιλέξτε μια άλλη προσανατολισμό.

  • Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο στοιχείο διαφάνεια ισομεγέθεις για και ενεργοποιήστε μια επιλογή.

   Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας του PowerPoint

   Σημειώσεις: Το PowerPoint μπορεί να γίνεται ερώτηση σχετικά με την κλιμάκωση το περιεχόμενό σας. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

   • Κλίμακα: Ορίστε αυτήν την επιλογή για να μειώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος του περιεχόμενο της διαφάνειάς σας. Κατά την κλιμάκωση σε μικρότερο μέγεθος διαφάνειας, αυτό θα μπορούσε να κάνετε το περιεχόμενό σας εμφανίζονται με μικρότερο μέγεθος, αλλά θα έχετε τη δυνατότητα για να δείτε όλο το περιεχόμενο στη διαφάνειά σας.

   • Δεν κλιμάκωση: Ορίστε αυτήν την επιλογή για να διατηρήσετε το μέγεθος του περιεχόμενο της διαφάνειάς σας. Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα το περιεχόμενό σας δεν προσαρμόζεται στη διαφάνεια.

Ορισμός του νέου μεγέθους διαφανειών ως προεπιλεγμένου για νέες παρουσιάσεις

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Μέγεθος διαφάνειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

  Εμφανίζει την επιλογή Διαμόρφωση σελίδας στο μενού μέγεθος διαφάνειας

 2. Ακολουθήστε τα βήματα στην προηγούμενη ενότητα για να επιλέξετε το μέγεθος της διαφάνειας που θέλετε.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στο βέλος περισσότερα κάτω από την τυπική θέματα.

  Εμφανίζει το περισσότερες βέλος κάτω από την τυπική θέματα

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση τρέχοντος θέματος στο κάτω μέρος του παραθύρου.

  Εμφανίζει την επιλογή Αποθήκευση τρέχοντος θέματος στο μενού περισσότερα

 5. Δώστε στο θέμα σας ένα όνομα που θα θυμάστε εύκολα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 6. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε ξανά κλικ στο βέλος περισσότερα κάτω από την τυπική θέματα. Θα δείτε το θέμα που αποθηκεύσατε πρόσφατα στην περιοχή Προσαρμογή.

  Εμφανίζει ένα νέο θέμα στην προσαρμοσμένη ομάδα

 7. Κάντε δεξί κλικ στο νέο προσαρμοσμένο θέμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός θέματος ως προεπιλεγμένου.

  Εμφανίζει το σύνολο ως προεπιλεγμένο θέμα επιλογή ενός προσαρμοσμένου θέματος

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το PowerPoint, θα δείτε το προεπιλεγμένο θέμα στην επάνω αριστερή πλευρά της συλλογής θεμάτων.Όταν το επιλέξετε, όλες οι διαφάνειες θα έχουν το προσαρμοσμένο μέγεθος που επιλέξατε από προεπιλογή.

Δείτε επίσης

Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας στο PowerPoint μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×