Αλλαγή του μεγέθους μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εύκολα να αλλάξετε μέγεθος εικόνες, πλαίσια κειμένου, σχήματα και αντικείμενα WordArt στο αρχείο του Office. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε ανεπιθύμητα τμήματα μιας εικόνας από την περικοπή.

Παράδειγμα πριν και μετά από αλλαγή μεγέθους
Παράδειγμα εικόνας με αλλαγή μεγέθους

Εάν θέλετε να απομακρύνετε τις άκρες, σμίκρυνση ή απλώς να αλλάξετε το μέγεθος του μια εικόνα (ή σχήματος), χρησιμοποιήστε το αλλαγής μεγέθους χειρίζεται ή για πιο ακριβή έλεγχο, το μέγεθος των επιλογών στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας/μορφοποίηση ή στην καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης/Μορφοποίηση.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλαγή μεγέθους εικόνας, σχήματος, αντικειμένου WordArt ή άλλου αντικειμένου

Αλλαγή μεγέθους σε ακριβές ύψος και πλάτος

Αλλαγή μεγέθους σε ακριβή αναλογία

Αλλαγή μεγέθους εικόνας, σχήματος, αντικειμένου WordArt ή άλλου αντικειμένου

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή εικόνας, σχήματος, αντικειμένου WordArt ή άλλου αντικειμένου (όπως ένα γράφημα) που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις, σύρετε μια λαβή αλλαγής μεγέθους μακριά από ή προς το κέντρο, ενώ κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να διατηρήσετε το κέντρο στην ίδια θέση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

  • Για να διατηρήσετε τις αναλογίες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

  • Για να διατηρήσετε σταθερές τις αναλογίες και να διατηρήσετε το κέντρο στην ίδια θέση, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Ctrl και Shift ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

   Σχήμα με επισημασμένη λαβή αλλαγής μεγέθους

Αλλαγή μεγέθους σε ακριβές ύψος και πλάτος

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή εικόνας, σχήματος, αντικειμένου WordArt ή άλλου αντικειμένου που θέλετε να αλλάξετε με ακρίβεια.

  Για να αλλάξετε το μέγεθος πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ επιλέγετε κάθε αντικείμενο.

 2. Ανάλογα με τον τύπο του αντικειμένου που έχετε επιλέξει, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας, στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας/μορφοποίηση, στην ομάδα μέγεθος, πληκτρολογήστε τις νέες μετρήσεις στα πλαίσια Ύψος και πλάτος.

   Τα πλαίσια "Ύψος" και "Πλάτος" στην καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"/"Μορφοποίηση"

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός σχήματος ή άλλου αντικειμένου, στην καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης/Μορφοποίηση, στην ομάδα μέγεθος, πληκτρολογήστε τις μετρήσεις που θέλετε στα πλαίσια Ύψος και πλάτος.

   Τα πλαίσια "Ύψος" και "Πλάτος" στην καρτέλα "Εργαλεία σχεδίασης"/"Μορφοποίηση"

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το μέγεθος της οθόνης σας είναι μικρότερη, ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στο κάτω βέλος στην ομάδα μέγεθος για να δείτε τα πλαίσια Ύψος και πλάτος.
   Ομάδα μέγεθος μειώνεται σε μικρότερη οθόνη

Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε το ύψος και πλάτος ανεξάρτητα, θα πρέπει να ξεκλειδώσετε τις αναλογίες εικόνας:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή το παράθυρο διαλόγου πλαίσιο εκκίνηση Εικόνα εικονιδίου στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας μέγεθος.

 2. Στο παράθυρο μορφοποίηση παράθυρο ή στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών.

Αλλαγή μεγέθους σε ακριβή αναλογία

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή εικόνας, σχήματος, αντικειμένου WordArt ή άλλου αντικειμένου που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

  Για να αλλάξετε το μέγεθος πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ επιλέγετε κάθε αντικείμενο.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας, στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας/μορφοποίηση, στην ομάδα μέγεθος, επιλέξτε την εκκίνηση του πλαισίου διαλόγου Εικόνα εικονιδίου .

   Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου στην ομάδα "Μέγεθος" στην καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"/"Μορφοποίηση"

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός σχήματος ή άλλου αντικειμένου, στην καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης/Μορφοποίηση, στην ομάδα μέγεθος, επιλέξτε την εκκίνηση του πλαισίου διαλόγου Εικόνα εικονιδίου .

   Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου στην ομάδα "Μέγεθος" στην καρτέλα "Εργαλεία σχεδίασης"/"Μορφοποίηση"

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το μέγεθος της οθόνης σας είναι μικρότερη, ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στο κάτω βέλος στην ομάδα μέγεθος για να δείτε εκκίνηση παραθύρου διαλόγου.
   Ομάδα μέγεθος μειώνεται σε μικρότερη οθόνη

 3. Στο παράθυρο μορφοποίηση παράθυρο ή στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διατηρήσετε το αρχικό ποσοστό, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών σιτηρέσιο και εισαγάγετε ένα ποσοστό κλίμακας για το Ύψος ή πλάτος.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος σε διαφορετικές αναλογίες, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών και εισαγάγετε κλίμακα ποσοστών για Ύψος και πλάτος.

Δείτε επίσης

Περικοπή εικόνας

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους πίνακα στο PowerPoint

Αλλαγή μεγέθους ή επεξεργασία εικόνων στο Outlook

Μείωση του μεγέθους αρχείου μιας εικόνας

Μετακίνηση εικόνων στο Word

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλαγή του μεγέθους μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt

Επιστρέφει μια εικόνα στο αρχικό του μέγεθος

Αποθήκευση της αρχικής έκδοσης μιας επεξεργασμένης εικόνας

Αλλαγή του μεγέθους μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt

Αλλαγή μεγέθους παραμόρφωση ή συρρικνώνεται τις διαστάσεις του ένα αντικείμενο.

Παράδειγμα πριν και μετά από αλλαγή μεγέθους

Αλλαγή μεγέθους με μη αυτόματο τρόπο

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή το εικόνα, σχήματος, πλαίσιο κειμένου ή WordArt που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις, σύρετε μια λαβή αλλαγής μεγέθους μακριά από ή προς το κέντρο, ενώ κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να διατηρήσετε το κέντρο της ένα αντικείμενο στην ίδια θέση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

  • Για να διατηρήσετε τις αναλογίες του αντικειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

  • Για να διατηρήσετε τις αναλογίες του αντικειμένου και διατηρήστε το κέντρο της στην ίδια θέση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και SHIFT ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

Αλλαγή μεγέθους σε ακριβές ύψος και πλάτος

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή το εικόνα, σχήματος, πλαίσιο κειμένου ή WordArt που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα μέγεθος, πληκτρολογήστε τις μετρήσεις που θέλετε στα πλαίσια Ύψος και πλάτος.

   Η ομάδα "Μέγεθος" στην καρτέλα "Μορφοποίηση" στην περιοχή "Εργαλεία εικόνας"

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας και Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα μέγεθος, πληκτρολογήστε τις μετρήσεις που θέλετε στα πλαίσια Ύψος και πλάτος.

   Η ομάδα "Μέγεθος" στην καρτέλα "Μορφοποίηση" στην περιοχή "Εργαλεία σχεδίασης"

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε τα Εργαλεία σχεδίασης και καρτέλες Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 3. Στην ομάδα μέγεθος, κάντε κλικ στην επιλογή το μέγεθος και θέση παραθύρου διαλόγου πλαίσιο εκκίνηση Εικόνα εικονιδίου .

 4. Στην καρτέλα μέγεθος, στην περιοχή μέγεθος και περιστροφή, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών.

Αλλαγή μεγέθους σε ακριβή αναλογία

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή το εικόνα, σχήματος, πλαίσιο κειμένου ή WordArt που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα μέγεθος, κάντε κλικ στην επιλογή το μέγεθος και θέση παραθύρου διαλόγου πλαίσιο εκκίνηση Εικόνα εικονιδίου .

   Η ομάδα "Μέγεθος" στην καρτέλα "Μορφοποίηση" στην περιοχή "Εργαλεία εικόνας"

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας και Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα μέγεθος, κάντε κλικ στην επιλογή το μέγεθος και θέση παραθύρου διαλόγου πλαίσιο εκκίνηση Εικόνα εικονιδίου .

   Η ομάδα "Μέγεθος" στην καρτέλα "Μορφοποίηση" στην περιοχή "Εργαλεία σχεδίασης"

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε τα Εργαλεία σχεδίασης και καρτέλες Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt.

 3. Στην καρτέλα " μέγεθος ", στην περιοχή κλίμακα, πληκτρολογήστε τα ποσοστά του τρέχοντος ύψος και πλάτος που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος, στα πλαίσια Ύψος και πλάτος.

 4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών.

Συμβουλή: Για να εφαρμόσετε το ίδιο ύψος και πλάτος διαφορετικά αντικείμενα, επιλέξτε όλα τα αντικείμενα που θέλετε να έχουν τις ίδιες διαστάσεις και, στη συνέχεια, στην ομάδα μέγεθος, πληκτρολογήστε τις διαστάσεις που θέλετε στα πλαίσια πλάτος και Ύψος. Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο, καθώς και το πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

Επιστρέφει μια εικόνα στο αρχικό του μέγεθος

Προειδοποίηση: Δεν μπορείτε να επιστρέψετε μια εικόνα στο αρχικό του μέγεθος εάν περικοπή και αποθηκεύσει προηγουμένως, ή εάν έχετε επιλέξει τις παρακάτω επιλογές από το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συμπίεσης (για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συμπίεσης, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπίεση εικόνων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές ): το πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή των περικομμένων περιοχών των εικόνων και είτε Εκτύπωση (220 ppi): εξαιρετική ποιότητα στους περισσότερους εκτυπωτές και οθόνες ή οθόνη (150 ppi): καλή για ιστοσελίδες και συσκευές προβολής.

 1. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να επιστρέψετε στο αρχικό του μέγεθος.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα μορφή, στην ομάδα μέγεθος, κάντε κλικ στην επιλογή το μέγεθος και θέση παραθύρου διαλόγου πλαίσιο εκκίνηση Εικόνα εικονιδίου .

  Η ομάδα "Μέγεθος" στην καρτέλα "Μορφοποίηση" στην περιοχή "Εργαλεία εικόνας"

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας και Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου " Μορφοποίηση εικόνας ", κάντε κλικ στην καρτέλα μέγεθος, στην περιοχή αρχικό μέγεθος, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά.

Αποθήκευση της αρχικής έκδοσης μιας επεξεργασμένης εικόνας

Όταν τροποποιείτε μια εικόνα με το Graphics Interchange Format (.gif), το κοινό φωτογραφικές ειδικούς ομάδα File Interchange Format (.jpg) ή μορφή αρχείου Φορητά γραφικά δικτύου (PNG), μπορείτε να αποθηκεύσετε την αρχική έκδοση της την επεξεργασμένη εικόνα.

 1. Κάντε δεξί κλικ την επεξεργασμένη εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως εικόνας του μενού συντόμευσης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως εικόνας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αρχικής εικόνας.

Δείτε επίσης

Περικοπή εικόνας

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

Μείωση του μεγέθους αρχείου μιας εικόνας

Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους πίνακα στο PowerPoint

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλαγή του μεγέθους μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt

Επιστρέφει μια εικόνα στο αρχικό του μέγεθος

Αποθήκευση της αρχικής έκδοσης μιας επεξεργασμένης εικόνας

Αλλαγή του μεγέθους μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt

Αλλαγή μεγέθους παραμόρφωση ή συρρικνώνεται τις διαστάσεις του ένα αντικείμενο.

Παράδειγμα πριν και μετά από αλλαγή μεγέθους

Αλλαγή μεγέθους με μη αυτόματο τρόπο

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή το εικόνα, σχήματος, πλαίσιο κειμένου ή WordArt που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν έχετε προβλήματα κατά την επιλογή του αντικειμένου, επειδή είναι πίσω από ένα άλλο αντικείμενο ή τα αντικείμενα, επιλέξτε το επάνω αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να επιλεγεί το αντικείμενο.

 2. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις, σύρετε μια λαβή αλλαγής μεγέθους μακριά από ή προς το κέντρο, ενώ κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να διατηρήσετε το κέντρο της ένα αντικείμενο στην ίδια θέση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

  • Για να διατηρήσετε τις αναλογίες του αντικειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

  • Για να διατηρήσετε τις αναλογίες του αντικειμένου και διατηρήστε το κέντρο της στην ίδια θέση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και SHIFT ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

Αλλαγή μεγέθους σε ακριβές ύψος και πλάτος

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή το εικόνα, σχήματος, πλαίσιο κειμένου ή WordArt που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν έχετε προβλήματα κατά την επιλογή του αντικειμένου, επειδή είναι πίσω από ένα άλλο αντικείμενο ή τα αντικείμενα, επιλέξτε το επάνω αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να επιλεγεί το αντικείμενο.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα μέγεθος, πληκτρολογήστε τις μετρήσεις που θέλετε στα πλαίσια Ύψος και πλάτος.

   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε τα Εργαλεία εικόνας και καρτέλες Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt; στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα μέγεθος, πληκτρολογήστε τις μετρήσεις που θέλετε στα πλαίσια Ύψος και πλάτος.

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε τα Εργαλεία σχεδίασης και καρτέλες Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt.

 3. Στην ομάδα μέγεθος, επιλέξτε την Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα εικονιδίου .

 4. Στην καρτέλα " μέγεθος ", στην περιοχή κλίμακα, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών.

Αλλαγή μεγέθους σε ακριβή αναλογία

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή το εικόνα, σχήματος, πλαίσιο κειμένου ή WordArt που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν έχετε προβλήματα κατά την επιλογή του αντικειμένου, επειδή είναι πίσω από ένα άλλο αντικείμενο ή τα αντικείμενα, επιλέξτε το επάνω αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να επιλεγεί το αντικείμενο.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα μέγεθος, επιλέξτε την Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα εικονιδίου .

   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε τα Εργαλεία εικόνας και καρτέλες Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα μέγεθος, επιλέξτε την Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα εικονιδίου .

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε τα Εργαλεία σχεδίασης και καρτέλες Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt.

 3. Στην καρτέλα " μέγεθος ", στην περιοχή κλίμακα, πληκτρολογήστε τα ποσοστά του τρέχοντος ύψος και πλάτος που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος, στα πλαίσια Ύψος και πλάτος.

 4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών.

Για να εφαρμόσετε το ίδιο ύψος και πλάτος διαφορετικά αντικείμενα, επιλέξτε όλα τα αντικείμενα που θέλετε να έχουν τις ίδιες διαστάσεις και, στη συνέχεια, στην ομάδα μέγεθος, πληκτρολογήστε τις διαστάσεις που θέλετε στα πλαίσια πλάτος και Ύψος. Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο, καθώς και το πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

Επιστρέφει μια εικόνα στο αρχικό του μέγεθος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να επιστρέψετε μια εικόνα στο αρχικό του μέγεθος εάν περικοπή και αποθηκεύσει προηγουμένως, ή εάν έχετε επιλέξει τις παρακάτω επιλογές από το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συμπίεσης (για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συμπίεσης, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπίεση εικόνων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές ): το πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή των περικομμένων περιοχών των εικόνων και είτε Εκτύπωση (220 ppi): εξαιρετική ποιότητα στους περισσότερους εκτυπωτές και οθόνες ή οθόνη (150 ppi): καλή για ιστοσελίδες και συσκευές προβολής.

 1. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να επιστρέψετε στο αρχικό του μέγεθος.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν έχετε προβλήματα κατά την επιλογή του αντικειμένου, επειδή είναι πίσω από ένα άλλο αντικείμενο ή τα αντικείμενα, επιλέξτε το επάνω αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να επιλεγεί το αντικείμενο.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Μέγεθος, κάντε κλικ στην Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα εικονιδίου .

  Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας και Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα μέγεθος, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά.

Αποθήκευση της αρχικής έκδοσης μιας επεξεργασμένης εικόνας

Όταν τροποποιείτε μια εικόνα με το Graphics Interchange Format (.gif), το κοινό φωτογραφικές ειδικούς ομάδα File Interchange Format (.jpg) ή μορφή αρχείου Φορητά γραφικά δικτύου (PNG), μπορείτε να αποθηκεύσετε την αρχική έκδοση της την επεξεργασμένη εικόνα.

 1. Κάντε δεξί κλικ την επεξεργασμένη εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως εικόνας του μενού συντόμευσης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως εικόνας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αρχικής εικόνας.

Δείτε επίσης

Περικοπή εικόνας

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή WordArt

Μείωση του μεγέθους αρχείου μιας εικόνας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×