Αλλαγή της συνάρτησης σύνοψης ή του προσαρμοσμένου υπολογισμού για ένα πεδίο σε μια αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Δεδομένα στην περιοχή "τιμές" συνοψίζουν τα υποκείμενα δεδομένα προέλευσης (όχι την τιμή που εμφανίζεται) στην αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος με τον εξής τρόπο: αριθμητικές τιμές, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση SUM και τιμές κειμένου, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNT. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε το συνάρτηση σύνοψης. Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα Προσαρμοσμένος υπολογισμός.

 1. Επιλέξτε ένα πεδίο στην περιοχή "Τιμές", του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης για την αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα.

 2. Στην καρτέλα " ανάλυση ", στην ομάδα Ενεργό πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργό πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου τιμών.

  Το Όνομα προέλευσης είναι το όνομα του πεδίου της προέλευσης δεδομένων.

  Το Προσαρμοσμένο όνομα εμφανίζει το τρέχον όνομα στην αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα ή το όνομα προέλευσης, εάν δεν υπάρχει προσαρμοσμένο όνομα. Για να αλλάξετε το Προσαρμοσμένο όνομα, κάντε κλικ στο κείμενο του πλαισίου και τροποποιήστε το όνομα.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνοψη τιμών κατά.

 4. Στο πλαίσιο Σύνοψη πεδίου τιμών κατά, κάντε κλικ στη συνάρτηση σύνοψης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις σύνοψης

  Συνάρτηση

  Συνοψίζει

  Sum

  Το άθροισμα των τιμών. Πρόκειται για την προεπιλεγμένη συνάρτηση για αριθμητικές τιμές.

  Count

  Ο αριθμός των τιμών. Η συνάρτηση σύνοψης Count λειτουργεί η ίδια με τη συνάρτηση COUNTA φύλλου εργασίας. Μέτρηση είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για τιμές εκτός από αριθμούς.

  Average

  Το μέσο όρο των τιμών.

  Max

  Την μεγαλύτερη τιμή.

  Min

  Τη μικρότερη τιμή.

  Product

  Το γινόμενο των τιμών.

  Πλήθος αριθμών

  Ο αριθμός των τιμών που είναι αριθμοί. Η συνάρτηση σύνοψης Καταμέτρηση αριθμών λειτουργεί η ίδια με τη συνάρτηση φύλλου εργασίας COUNT .

  StDev

  Μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

  StDevp

  Την τυπική απόκλιση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός περιλαμβάνει όλες τις τιμές που πρόκειται να συνοψιστούν.

  Var

  Μια εκτίμηση της διακύμανσης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

  Varp

  Την διακύμανση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός περιλαμβάνει όλες τις τιμές που πρόκειται να συνοψιστούν.

  Σημείωση: Για ορισμένους τύπους δεδομένα προέλευσης, όπως τα δεδομένα OLAP και για πεδία υπολογισμού και πεδία με στοιχεία υπολογισμού, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης.

 5. Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμοσμένο υπολογισμό, κάνοντας τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση τιμών ως.

  2. Κάντε κλικ στον υπολογισμό που θέλετε, στο πλαίσιο Εμφάνιση τιμών ως.

   Χρήση αυτού του υπολογισμού

   Για να

   Χωρίς υπολογισμό

   Απενεργοποιήστε την επιλογή προσαρμοσμένος υπολογισμός.

   % γενικού συνόλου

   Εμφάνιση μιας τιμής ως ποσοστό του γενικού συνόλου όλων των σημείων τιμές ή τα δεδομένα της αναφοράς.

   % του αθροίσματος στήλης

   Εμφάνιση όλων των τιμών σε κάθε στήλη ή σειρά ως ποσοστό του αθροίσματος της στήλης ή της σειράς.

   % του αθροίσματος γραμμής

   Εμφάνιση της τιμής σε κάθε γραμμή ή κατηγορία ως ποσοστό του αθροίσματος της γραμμής ή της κατηγορίας.

   % Of

   Εμφάνιση μιας τιμής ως ποσοστό της τιμής του στοιχείου βάσης στο πεδίο βάσης.

   % του Αθροίσματος γονικής γραμμής

   Υπολογισμός (τιμή για το στοιχείο) / (τιμή για το γονικό στοιχείο στις γραμμές).

   % του Αθροίσματος γονικής στήλης

   Υπολογισμός (τιμή για το στοιχείο) / (τιμή για το γονικό στοιχείο στις στήλες).

   % του Γονικού αθροίσματος

   Υπολογισμός (τιμή για το στοιχείο) / (τιμή για το γονικό στοιχείο του επιλεγμένου πεδίου βάσης).

   Διαφορά από

   Εμφάνιση μιας τιμής ως τη διαφορά από την τιμή του στοιχείου βάσης στο πεδίο βάσης.

   % Διαφορά από

   Εμφάνιση μιας τιμής ως το ποσοστό διαφοράς από την τιμή του στοιχείου βάσης στο πεδίο βάσης.

   Εκτέλεση αθροίσματος σε

   Εμφάνιση της τιμής για διαδοχικά στοιχεία στο πεδίο βάσης ως τρέχον σύνολο.

   % εκτέλεσης αθροίσματος σε

   Εμφάνιση της τιμής ως ποσοστό για διαδοχικά στοιχεία στο πεδίο βάσης ως τρέχον σύνολο.

   Κατάταξη από μικρότερο σε μεγαλύτερο

   Εμφανίστε την κατάταξη επιλεγμένων τιμών σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, παραθέτοντας το μικρότερο στοιχείο του πεδίου ως 1 και κάθε μεγαλύτερη τιμή με υψηλότερη τιμή κατάταξης.

   Κατάταξη από μεγαλύτερο σε μικρότερο

   Εμφανίστε την κατάταξη επιλεγμένων τιμών σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, παραθέτοντας το μεγαλύτερο στοιχείο του πεδίου ως 1, και κάθε μικρότερη τιμή με υψηλότερη τιμή κατάταξης.

   Ευρετήριο

   Υπολογισμός μιας τιμής ως εξής:

   ((τιμή στο κελί) x (Γενικό σύνολο γενικών συνόλων)) / ((Γενικό σύνολο γραμμής) x (Γενικό σύνολο στήλης))

  3. Επιλέξτε ένα Πεδίο βάσης και Στοιχείο βάσης, εάν είναι διαθέσιμες αυτές οι επιλογές για τον υπολογισμό που επιλέξατε.

   Σημείωση: Το πεδίο βάσης δεν πρέπει να είναι το ίδιο πεδίο που επιλέξατε στο βήμα 1.

 6. Για να αλλάξετε τον τρόπο μορφοποίησης των αριθμών, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή αριθμού και, στην καρτέλα Αριθμός του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιού, επιλέξτε μια μορφή αριθμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Εάν η αναφορά περιέχει πολλά πεδία τιμών, επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία συναρτήσεις σύνοψης για το ίδιο πεδίο, προσθέστε ξανά το πεδίο από τη λίστα πεδίων συγκεντρωτικού πίνακα και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα, επιλέγοντας την άλλη συνάρτηση που θέλετε.

 1. Επιλέξτε ένα πεδίο στην περιοχή "Τιμές", του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης για την αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ενεργό πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργό πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου τιμών.

  Το Όνομα προέλευσης είναι το όνομα του πεδίου της προέλευσης δεδομένων.

  Το Προσαρμοσμένο όνομα εμφανίζει το τρέχον όνομα στην αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα ή το όνομα προέλευσης, εάν δεν υπάρχει προσαρμοσμένο όνομα. Για να αλλάξετε το Προσαρμοσμένο όνομα, κάντε κλικ στο κείμενο του πλαισίου και τροποποιήστε το όνομα.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνοψη τιμών κατά.

 4. Στο πλαίσιο Σύνοψη πεδίου τιμών κατά, κάντε κλικ στη συνάρτηση σύνοψης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Συνάρτηση

  Συνοψίζει

  Sum

  Το άθροισμα των τιμών. Πρόκειται για την προεπιλεγμένη συνάρτηση για αριθμητικές τιμές.

  Count

  Ο αριθμός των τιμών. Η συνάρτηση σύνοψης Count λειτουργεί η ίδια με τη συνάρτηση COUNTA φύλλου εργασίας. Μέτρηση είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για τιμές εκτός από αριθμούς.

  Average

  Το μέσο όρο των τιμών.

  Max

  Την μεγαλύτερη τιμή.

  Min

  Τη μικρότερη τιμή.

  Product

  Το γινόμενο των τιμών.

  Πλήθος αριθμών

  Ο αριθμός των τιμών που είναι αριθμοί. Η συνάρτηση σύνοψης Καταμέτρηση αριθμών λειτουργεί η ίδια με τη συνάρτηση φύλλου εργασίας COUNT .

  StDev

  Μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

  StDevp

  Την τυπική απόκλιση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός περιλαμβάνει όλες τις τιμές που πρόκειται να συνοψιστούν.

  Var

  Μια εκτίμηση της διακύμανσης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

  Varp

  Την διακύμανση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός περιλαμβάνει όλες τις τιμές που πρόκειται να συνοψιστούν.

  Σημείωση: Για ορισμένους τύπους δεδομένα προέλευσης, όπως τα δεδομένα OLAP και για πεδία υπολογισμού και πεδία με στοιχεία υπολογισμού, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης.

 5. Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμοσμένο υπολογισμό, κάνοντας τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση τιμών ως.

  2. Κάντε κλικ στον υπολογισμό που θέλετε, στο πλαίσιο Εμφάνιση τιμών ως.

   Χρήση αυτού του υπολογισμού

   Για να

   Χωρίς υπολογισμό

   Απενεργοποιήστε την επιλογή προσαρμοσμένος υπολογισμός.

   % γενικού συνόλου

   Εμφάνιση μιας τιμής ως ποσοστό του γενικού συνόλου όλων των σημείων τιμές ή τα δεδομένα της αναφοράς.

   % του αθροίσματος στήλης

   Εμφάνιση όλων των τιμών σε κάθε στήλη ή σειρά ως ποσοστό του αθροίσματος της στήλης ή της σειράς.

   % του αθροίσματος γραμμής

   Εμφάνιση της τιμής σε κάθε γραμμή ή κατηγορία ως ποσοστό του αθροίσματος της γραμμής ή της κατηγορίας.

   % Of

   Εμφάνιση μιας τιμής ως ποσοστό της τιμής του στοιχείου βάσης στο πεδίο βάσης.

   % του Αθροίσματος γονικής γραμμής

   Υπολογισμός (τιμή για το στοιχείο) / (τιμή για το γονικό στοιχείο στις γραμμές).

   % του Αθροίσματος γονικής στήλης

   Υπολογισμός (τιμή για το στοιχείο) / (τιμή για το γονικό στοιχείο στις στήλες).

   % του Γονικού αθροίσματος

   Υπολογισμός (τιμή για το στοιχείο) / (τιμή για το γονικό στοιχείο του επιλεγμένου πεδίου βάσης).

   Διαφορά από

   Εμφάνιση μιας τιμής ως τη διαφορά από την τιμή του στοιχείου βάσης στο πεδίο βάσης.

   % Διαφορά από

   Εμφάνιση μιας τιμής ως το ποσοστό διαφοράς από την τιμή του στοιχείου βάσης στο πεδίο βάσης.

   Εκτέλεση αθροίσματος σε

   Εμφάνιση της τιμής για διαδοχικά στοιχεία στο πεδίο βάσης ως τρέχον σύνολο.

   % εκτέλεσης αθροίσματος σε

   Εμφάνιση της τιμής ως ποσοστό για διαδοχικά στοιχεία στο πεδίο βάσης ως τρέχον σύνολο.

   Κατάταξη από μικρότερο σε μεγαλύτερο

   Εμφανίστε την κατάταξη επιλεγμένων τιμών σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, παραθέτοντας το μικρότερο στοιχείο του πεδίου ως 1 και κάθε μεγαλύτερη τιμή με υψηλότερη τιμή κατάταξης.

   Κατάταξη από μεγαλύτερο σε μικρότερο

   Εμφανίστε την κατάταξη επιλεγμένων τιμών σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, παραθέτοντας το μεγαλύτερο στοιχείο του πεδίου ως 1, και κάθε μικρότερη τιμή με υψηλότερη τιμή κατάταξης.

   Ευρετήριο

   Υπολογισμός μιας τιμής ως εξής:

   ((τιμή στο κελί) x (Γενικό σύνολο γενικών συνόλων)) / ((Γενικό σύνολο γραμμής) x (Γενικό σύνολο στήλης))

  3. Επιλέξτε ένα Πεδίο βάσης και Στοιχείο βάσης, εάν είναι διαθέσιμες αυτές οι επιλογές για τον υπολογισμό που επιλέξατε.

   Σημείωση: Το πεδίο βάσης δεν πρέπει να είναι το ίδιο πεδίο που επιλέξατε στο βήμα 1.

 6. Για να αλλάξετε τον τρόπο μορφοποίησης των αριθμών, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή αριθμού και, στην καρτέλα Αριθμός του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιού, επιλέξτε μια μορφή αριθμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Εάν η αναφορά περιέχει πολλά πεδία τιμών, επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία συναρτήσεις σύνοψης για το ίδιο πεδίο, προσθέστε ξανά το πεδίο από τη λίστα πεδίων συγκεντρωτικού πίνακα και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα, επιλέγοντας την άλλη συνάρτηση που θέλετε.

 1. Επιλέξτε ένα πεδίο στην περιοχή "Τιμές", του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης για την αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ενεργό πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργό πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου τιμών.

  Το Όνομα προέλευσης είναι το όνομα του πεδίου της προέλευσης δεδομένων.

  Το Προσαρμοσμένο όνομα εμφανίζει το τρέχον όνομα στην αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα ή το όνομα προέλευσης, εάν δεν υπάρχει προσαρμοσμένο όνομα. Για να αλλάξετε το Προσαρμοσμένο όνομα, κάντε κλικ στο κείμενο του πλαισίου και τροποποιήστε το όνομα.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνοψη κατά.

 4. Στο πλαίσιο Σύνοψη πεδίου τιμών κατά, κάντε κλικ στη συνάρτηση σύνοψης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις σύνοψης

  Συνάρτηση

  Συνοψίζει

  Sum

  Το άθροισμα των τιμών. Πρόκειται για την προεπιλεγμένη συνάρτηση για αριθμητικές τιμές.

  Count

  Ο αριθμός των τιμών. Η συνάρτηση σύνοψης Count λειτουργεί η ίδια με τη συνάρτηση COUNTA φύλλου εργασίας. Μέτρηση είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για τιμές εκτός από αριθμούς.

  Average

  Το μέσο όρο των τιμών.

  Max

  Την μεγαλύτερη τιμή.

  Min

  Τη μικρότερη τιμή.

  Product

  Το γινόμενο των τιμών.

  Count Nums

  Ο αριθμός των τιμών που είναι αριθμοί. Η συνάρτηση σύνοψης Καταμέτρηση αριθμών λειτουργεί η ίδια με τη συνάρτηση φύλλου εργασίας COUNT .

  StDev

  Μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

  StDevp

  Την τυπική απόκλιση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός περιλαμβάνει όλες τις τιμές που πρόκειται να συνοψιστούν.

  Var

  Μια εκτίμηση της διακύμανσης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

  Varp

  Την διακύμανση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός περιλαμβάνει όλες τις τιμές που πρόκειται να συνοψιστούν.

  Σημείωση: Για ορισμένους τύπους δεδομένα προέλευσης, όπως τα δεδομένα OLAP και για πεδία υπολογισμού και πεδία με στοιχεία υπολογισμού, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης.

 5. Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμοσμένο υπολογισμό, κάνοντας τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση τιμών ως.

  2. Κάντε κλικ στον υπολογισμό που θέλετε, στο πλαίσιο Εμφάνιση τιμών ως.

   Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση

   Για

   Κανονική

   Απενεργοποιήστε την επιλογή προσαρμοσμένος υπολογισμός.

   Διαφορά από

   Εμφάνιση μιας τιμής ως τη διαφορά από την τιμή του στοιχείου βάσης στο πεδίο βάσης.

   % Of

   Εμφάνιση μιας τιμής ως ποσοστό της τιμής του στοιχείου βάσης στο πεδίο βάσης.

   % Διαφορά από

   Εμφάνιση μιας τιμής ως το ποσοστό διαφοράς από την τιμή του στοιχείου βάσης στο πεδίο βάσης.

   Εκτέλεση αθροίσματος σε

   Εμφάνιση της τιμής για διαδοχικά στοιχεία στο πεδίο βάσης ως τρέχον σύνολο.

   % της γραμμής

   Εμφάνιση της τιμής σε κάθε γραμμή ή κατηγορία ως ποσοστό του αθροίσματος της γραμμής ή της κατηγορίας.

   % της στήλης

   Εμφάνιση όλων των τιμών σε κάθε στήλη ή σειρά ως ποσοστό του αθροίσματος της στήλης ή της σειράς.

   % του συνόλου

   Εμφάνιση μιας τιμής ως ποσοστό του γενικού συνόλου όλων των σημείων τιμές ή τα δεδομένα της αναφοράς.

   Ευρετήριο

   Υπολογισμός μιας τιμής ως εξής:

   ((τιμή στο κελί) x (Γενικό σύνολο γενικών συνόλων)) / ((Γενικό σύνολο γραμμής) x (Γενικό σύνολο στήλης))

  3. Επιλέξτε ένα Πεδίο βάσης και Στοιχείο βάσης, εάν είναι διαθέσιμες αυτές οι επιλογές για τον υπολογισμό που επιλέξατε.

   Σημείωση: Το πεδίο βάσης δεν πρέπει να είναι το ίδιο πεδίο που επιλέξατε στο βήμα 1.

 6. Για να αλλάξετε τον τρόπο μορφοποίησης των αριθμών, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή αριθμού και, στην καρτέλα Αριθμός του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιού, επιλέξτε μια μορφή αριθμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Εάν η αναφορά περιέχει πολλά πεδία τιμών, επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία συναρτήσεις σύνοψης για το ίδιο πεδίο, προσθέστε ξανά το πεδίο από τη λίστα πεδίων συγκεντρωτικού πίνακα και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα, επιλέγοντας την άλλη συνάρτηση που θέλετε.

Δείτε επίσης

Συναρτήσεις σύνοψης που είναι διαθέσιμες σε αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×