Αλλαγή της σελίδας σχεδίου ή του μεγέθους χαρτιού εκτυπωτή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο Visio, το μέγεθος της σελίδας σχεδίου και το μέγεθος χαρτιού εκτυπωτή έχουν οριστεί ξεχωριστά. Σε πολλά πρότυπα διαγράμματος, το μέγεθος σελίδας σχεδίου επεκτείνεται αυτόματα εάν επεκτείνετε το διάγραμμα στο τρέχον άκρο της σελίδας. Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε μια συγκεκριμένη σελίδα μεγέθους Εάν προτιμάτε. Εάν θέλετε να ελέγξετε αυτές τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να ορίσετε ένα μέγεθος σελίδας σχεδίου που είναι η ίδια, όπως είναι μεγαλύτερη από μικρότερο από ή έχει διαφορετικό προσανατολισμό από το χαρτί του εκτυπωτή.

Αλλαγή μεγέθους σελίδας σχεδίου

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα σελίδας της σελίδας που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο ή στο φόντο, της οποίας θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στο στοιχείο εκκίνησης παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

  Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου "Διαμόρφωση σελίδας"

  Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην καρτέλα της σελίδας και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας στο μενού συντομεύσεων.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος σελίδας και, στην ενότητα Μέγεθος σελίδας, ορίστε το μέγεθος σελίδας σχεδίου που θέλετε.

  Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται το μέγεθος σελίδας σχεδίου που ορίστηκε για τη σελίδα. Εάν στη σελίδα έχουν αντιστοιχιστεί οποιεσδήποτε σελίδες φόντου, πρέπει να ορίσετε ξεχωριστά το μέγεθος σελίδας φόντου.

  Συμβουλή: Ελέγξτε την προεπισκόπηση μικρογραφίας για να δείτε τον τρόπο προσαρμογής του σχεδίου σας στο χαρτί του εκτυπωτή. Εάν το μέγεθος της σελίδας σχεδίου είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος χαρτιού του εκτυπωτή, το σχέδιό σας θα εκτυπωθεί ή θα παρατεθεί σε πολλές σελίδες. Για να χωρέσετε ένα σχέδιο σε χαρτί εκτυπωτή μικρότερου μεγέθους, κάντε κλικ στην καρτέλα Παράμετροι εκτύπωσης της ενότητας Προσαρμογή σε και πληκτρολογήστε 1 και στα δύο πλαίσια.

Αυτόματη αλλαγή μεγέθους της σελίδας σχεδίου για προσαρμογή στα σχήματα της σελίδας

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Μέγεθος.

 2. Επιλέξτε Προσαρμογή στο σχέδιο.

  Το μέγεθος της σελίδας σχεδίου αλλάζει για να προσαρμοστεί στο σχέδιο.

Αλλαγή του μεγέθους χαρτιού εκτυπωτή

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στο στοιχείο εκκίνησης παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

  Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου "Διαμόρφωση σελίδας"

 2. Στην καρτέλα Ρύθμιση εκτύπωσης, στην ενότητα Χαρτί εκτυπωτή, κάντε κλικ στο μέγεθος χαρτιού που θέλετε.

  Το μέγεθος χαρτιού εκτυπωτή έχει οριστεί για την τρέχουσα σελίδα.

Αλλαγή μεγέθους σελίδας σχεδίου

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα σελίδας της σελίδας που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο ή στο φόντο, της οποίας θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στο στοιχείο εκκίνησης παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

  Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου "Διαμόρφωση σελίδας"

  Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην καρτέλα της σελίδας και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας στο μενού συντομεύσεων.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος σελίδας και, στην ενότητα Μέγεθος σελίδας, ορίστε το μέγεθος σελίδας σχεδίου που θέλετε.

  Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται το μέγεθος σελίδας σχεδίου που ορίστηκε για τη σελίδα. Εάν στη σελίδα έχουν αντιστοιχιστεί οποιεσδήποτε σελίδες φόντου, πρέπει να ορίσετε ξεχωριστά το μέγεθος σελίδας φόντου.

  Συμβουλή: Ελέγξτε την προεπισκόπηση μικρογραφίας για να δείτε τον τρόπο προσαρμογής του σχεδίου σας στο χαρτί του εκτυπωτή. Εάν το μέγεθος της σελίδας σχεδίου είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος χαρτιού του εκτυπωτή, το σχέδιό σας θα εκτυπωθεί ή θα παρατεθεί σε πολλές σελίδες. Για να χωρέσετε ένα σχέδιο σε χαρτί εκτυπωτή μικρότερου μεγέθους, κάντε κλικ στην καρτέλα Παράμετροι εκτύπωσης της ενότητας Προσαρμογή σε και πληκτρολογήστε 1 και στα δύο πλαίσια.

Γρήγορη αλλαγή μεγέθους της σελίδας σχεδίου σύροντας τα άκρα της σελίδας

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή το εργαλείο δείκτη Εικόνα κουμπιού .

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στο άκρο της σελίδας και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο CTRL .

  Ο δείκτης μετατραπεί σε ένα βέλος δύο κεφαλών Εικόνα δρομέα με μορφή οριζόντιου διπλού βέλους .

 3. Σύρετε το άκρο της σελίδας εκεί όπου το θέλετε.

Αυτόματη αλλαγή μεγέθους της σελίδας σχεδίου για προσαρμογή στα σχήματα της σελίδας

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Μέγεθος.

 2. Επιλέξτε Προσαρμογή στο σχέδιο.

  Το μέγεθος της σελίδας σχεδίου αλλάζει για να προσαρμοστεί στο σχέδιο.

Αλλαγή του μεγέθους χαρτιού εκτυπωτή

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στο στοιχείο εκκίνησης παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

  Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου "Διαμόρφωση σελίδας"

 2. Στην καρτέλα Ρύθμιση εκτύπωσης, στην ενότητα Χαρτί εκτυπωτή, κάντε κλικ στο μέγεθος χαρτιού που θέλετε.

  Το μέγεθος χαρτιού εκτυπωτή έχει οριστεί για την τρέχουσα σελίδα.

Ταιριάζει με το μέγεθος σελίδας σχεδίου στο μέγεθος χαρτιού εκτυπωτή

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαμόρφωση σελίδας

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος σελίδας και, στην περιοχή μέγεθος σελίδας, ενεργοποιήστε την επιλογή ίδια με το μέγεθος χαρτιού εκτυπωτή.

Αλλαγή μεγέθους σελίδας σχεδίου

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα σελίδας της σελίδας που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο ή στο φόντο, της οποίας θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαμόρφωση σελίδας

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος σελίδας και, στην περιοχή μέγεθος σελίδας, επιλέξτε το μέγεθος σελίδας σχεδίου που θέλετε.

  Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται το μέγεθος σελίδας σχεδίου που ορίστηκε για τη σελίδα. Εάν στη σελίδα έχουν αντιστοιχιστεί οποιεσδήποτε σελίδες φόντου, πρέπει να ορίσετε ξεχωριστά το μέγεθος σελίδας φόντου.

  Συμβουλή: Ελέγξτε την προεπισκόπηση μικρογραφίας για να δείτε τον τρόπο προσαρμογής του σχεδίου σας στο χαρτί του εκτυπωτή. Εάν το μέγεθος της σελίδας σχεδίου είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος χαρτιού του εκτυπωτή, το σχέδιό σας θα εκτυπωθεί ή θα παρατεθεί σε πολλές σελίδες. Για να χωρέσετε ένα σχέδιο σε χαρτί εκτυπωτή μικρότερου μεγέθους, κάντε κλικ στην καρτέλα Παράμετροι εκτύπωσης της ενότητας Προσαρμογή σε και πληκτρολογήστε 1 και στα δύο πλαίσια.

Γρήγορη αλλαγή μεγέθους της σελίδας σχεδίου σύροντας τα άκρα της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή το εργαλείο δείκτη Εικόνα κουμπιού .

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στο άκρο της σελίδας και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο CTRL .

  Ο δείκτης μετατραπεί σε ένα βέλος δύο κεφαλών Εικόνα δρομέα με μορφή οριζόντιου διπλού βέλους .

 3. Σύρετε το άκρο της σελίδας εκεί όπου το θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν σύρετε τη γωνία της σελίδας, η σελίδα Περιστρέφει και δεν αλλάζει μέγεθος.

Αυτόματη αλλαγή μεγέθους της σελίδας σχεδίου για προσαρμογή στα σχήματα της σελίδας

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαμόρφωση σελίδας

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μέγεθος για να προσαρμοστεί σχεδίου περιεχόμενα.

  Το σχεδίου αλλάζει μέγεθος σελίδας για να χωρέσει το σχέδιο χωρίς οποιοδήποτε κενό διάστημα γύρω. Στην οθόνη, μπορεί να φαίνεται σαν να έχει μεγεθύνει ένα σχέδιο.

Αλλαγή του μεγέθους χαρτιού εκτυπωτή

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαμόρφωση σελίδας

 2. Στην καρτέλα Ρύθμιση εκτύπωσης, στην περιοχή μέγεθος χαρτιού, κάντε κλικ στο μέγεθος χαρτιού που θέλετε.

  Το μέγεθος χαρτιού εκτυπωτή έχει οριστεί για την τρέχουσα σελίδα.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×