Αλλαγή της μεθόδου πληρωμής για το Office 365 για επιχειρήσεις

Κατά την αγορά του Office 365 για Επιχειρήσεις, μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό, με τιμολόγιο ή χρησιμοποιώντας έναν προπληρωμένο αριθμό-κλειδί προϊόντος. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής μεταξύ πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού και τιμολογίου οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της συνδρομής σας. Εάν πληρώσατε χρησιμοποιώντας έναν προπληρωμένο αριθμό-κλειδί προϊόντος, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής σε πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό ή τιμολόγιο μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας χρήσης. Μετά την αλλαγή της μεθόδου πληρωμής, οι χρήστες θα συνεχίσουν να έχουν τις ίδιες εκχωρήσεις αδειών χρήσης όπως πριν.

Σημαντικό: Η πληρωμή με χρήση τραπεζικού λογαριασμού δεν είναι διαθέσιμη στην Ιαπωνία.

Θέλετε να αλλάξετε τη συχνότητα πληρωμής σας; Εάν θέλετε να αλλάξετε τη συχνότητα με την οποία πληρώνετε για τη συνδρομή σας στο Office 365 για Επιχειρήσεις, είτε από ετήσια σε μηνιαία είτε από μηνιαία σε ετήσια, θα χρειαστεί να καλέσετε την υποστήριξη του Office 365 για βοήθεια.

Θέλετε απλώς να αλλάξετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ή του τραπεζικού λογαριασμού σας; Ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, ενημέρωση ή κατάργηση πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού στο Office 365 για επιχειρήσεις.

Τι γίνεται εάν έχω ένα υπόλοιπο;

Σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου εξόφλησης από τιμολόγιο σε πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό, οι υπάρχουσες χρεώσεις τιμολογίου δεν θα μεταφερθούν στην πιστωτική κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας. Φροντίστε λοιπόν πριν από την αλλαγή να εξοφλήσετε τυχόν υπόλοιπο με έμβασμα. Σε ορισμένες περιοχές, μπορείτε επίσης να πληρώσετε το υπόλοιπό σας με επιταγή. Ανατρέξτε στο τιμολόγιό σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή του υπολοίπου σας.

Σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου εξόφλησης από πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό σε τιμολόγιο, τυχόν υπόλοιπο θα μεταφερθεί στο επόμενο τιμολόγιο.

Σημείωση: Εάν πληρώνετε με πιστωτική κάρτα και η πιστωτική κάρτα σας δεν γίνει δεκτή, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ενημερώνει ότι δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία της πληρωμής. Μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας και να υποβάλετε την πληρωμή αμέσως, χρησιμοποιώντας το κουμπί Άμεση πληρωμή στη σελίδα Συνδρομές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Τι γίνεται εάν η πιστωτική κάρτα μου έχει λήξει και η πληρωμή μου είναι εκπρόθεσμη;" στο άρθρο Πληρωμή του λογαριασμού χρεώσεων για το Office 365 ή το Azure.

Κατά την αγορά του Office 365 για Επιχειρήσεις, μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό, με τιμολόγιο ή χρησιμοποιώντας έναν προπληρωμένο αριθμό-κλειδί προϊόντος. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής μεταξύ πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού και τιμολογίου οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της συνδρομής σας. Εάν πληρώσατε χρησιμοποιώντας έναν προπληρωμένο αριθμό-κλειδί προϊόντος, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής σε πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό ή τιμολόγιο μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας χρήσης.

Σημείωση: Μετά την αλλαγή της μεθόδου πληρωμής, οι χρήστες θα συνεχίσουν να έχουν τις ίδιες εκχωρήσεις αδειών χρήσης όπως πριν.

Θέλετε να αλλάξετε τη συχνότητα πληρωμής σας; Εάν θέλετε να αλλάξετε τη συχνότητα με την οποία πληρώνετε για τη συνδρομή σας στο Office 365 για Επιχειρήσεις, είτε από ετήσια σε μηνιαία είτε από μηνιαία σε ετήσια, θα χρειαστεί να καλέσετε την υποστήριξη του Office 365 για βοήθεια.

Θέλετε απλώς να αλλάξετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ή του τραπεζικού λογαριασμού σας; Ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, ενημέρωση ή κατάργηση πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού στο Office 365 για επιχειρήσεις.

Τι γίνεται εάν έχω ένα υπόλοιπο;

Σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου εξόφλησης από τιμολόγιο σε πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό, οι υπάρχουσες χρεώσεις τιμολογίου δεν θα μεταφερθούν στην πιστωτική κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας. Φροντίστε λοιπόν πριν από την αλλαγή να εξοφλήσετε τυχόν υπόλοιπο με έμβασμα. Σε ορισμένες περιοχές, μπορείτε επίσης να πληρώσετε το υπόλοιπό σας με επιταγή. Ανατρέξτε στο τιμολόγιό σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή του υπολοίπου σας.

Σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου εξόφλησης από πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό σε τιμολόγιο, τυχόν υπόλοιπο θα μεταφερθεί στο επόμενο τιμολόγιο.

Σημείωση: Εάν πληρώνετε με πιστωτική κάρτα και η πιστωτική κάρτα σας δεν γίνει δεκτή, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ενημερώνει ότι δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία της πληρωμής. Μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας και να υποβάλετε την πληρωμή αμέσως, χρησιμοποιώντας το κουμπί Άμεση πληρωμή στη σελίδα Συνδρομές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Τι γίνεται εάν η πιστωτική κάρτα μου έχει λήξει και η πληρωμή μου είναι εκπρόθεσμη;" στο άρθρο Πληρωμή του λογαριασμού χρεώσεων για το Office 365 ή το Azure.

Τι θέλετε να κάνετε;

Τι θέλετε να κάνετε;

Συμβουλή: Τα παρακάτω βήματα ισχύουν μόνο για μεμονωμένες συνδρομές. Εάν έχετε πολλές συνδρομές στον οργανισμό σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για κάθε συνδρομή που θέλετε να αλλάξετε.

Κατά την αλλαγή της μεθόδου πληρωμής από πληρωμή με τιμολόγιο σε πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό, δημιουργούμε αυτόματα μια νέα συνδρομή για εσάς, μεταφέρουμε τους χρήστες σας στη νέα συνδρομή και, στη συνέχεια, απενεργοποιούμε την παλιά συνδρομή. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, καθώς οι χρήστες σας δεν θα αντιληφθούν καμία διακοπή στην παροχή υπηρεσιών και όλες οι πληροφορίες τους θα είναι διαθέσιμες στη νέα συνδρομή.

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

 2. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να αλλάξετε. Στην ενότητα Λεπτομέρειες πληρωμής, επιλέξτε Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής.

  Στιγμιότυπο οθόνης της ενότητας "Μέθοδος πληρωμής" μιας κάρτας συνδρομής, για μια συνδρομή που πληρώνεται με τιμολόγιο.

 3. Στη σελίδα Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής, επιλέξτε Αλλαγή μεθόδου πληρωμής.

  Παράθυρο "Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής" για μια συνδρομή που επί του παρόντος πληρώνεται με τιμολόγιο.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή μεθόδου πληρωμής, επιλέξτε Συνέχεια.

  Η ειδοποίηση που εμφανίζεται κατά την αλλαγή της μεθόδου πληρωμής από τιμολόγιο σε πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό.
 5. Στη σελίδα Ελέγξτε την παραγγελία, μπορείτε προαιρετικά να αυξήσετε το πλήθος των αδειών χρήσης χρηστών που θέλετε για αυτή τη συνδρομή. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε Επόμενο.

 6. Ορισμένες συνδρομές προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής μηνιαίας ή ετήσιας δέσμευσης. Αν εμφανιστεί μια επιλογή για πληρωμή ανά έτος ή ανά μήνα στη σελίδα Πώς θέλετε να πληρώσετε;, επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα πληρωμών.

  Η ενότητα "Μέθοδος πληρωμής" στη σελίδα "Πώς θέλετε να πληρώσετε;", που εμφανίζει τις επιλογές "Πληρωμή ανά έτος" και "Πληρωμή ανά μήνα".
 7. Στη λίστα Μέθοδος πληρωμής, επιλέξτε Υπάρχουσα κάρτα, Νέα πιστωτική κάρτα ή Νέος τραπεζικός λογαριασμός.

  Παράθυρο της ενότητας "Μέθοδος πληρωμής" στη σελίδα "Πώς θέλετε να πληρώσετε;" με ανοιχτό το αναπτυσσόμενο πλαίσιο επιλογών πληρωμής.
 8. Αν επιλέξατε Νέα πιστωτική κάρτα ή Νέος τραπεζικός λογαριασμός στο βήμα 9, συμπληρώστε τα υπόλοιπα στοιχεία πληρωμής.

 9. Όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της φόρμας, επιλέξτε Υποβολή παραγγελίας.

Όταν επιστρέψετε στη σελίδαΣυνδρομές, θα δείτε την παλιά συνδρομή να έχει επισημανθεί ως Απενεργοποιημένη και τη νέα ως Ενεργή. Μπορείτε να αφήσετε την παλιά συνδρομή να λήξει.

Συμβουλή: Τα παρακάτω βήματα ισχύουν μόνο για μεμονωμένες συνδρομές. Εάν έχετε πολλές συνδρομές στον οργανισμό σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για κάθε συνδρομή που θέλετε να αλλάξετε.

Κατά την αλλαγή της μεθόδου πληρωμής από πληρωμή με τιμολόγιο σε πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό, δημιουργούμε αυτόματα μια νέα συνδρομή για εσάς, μεταφέρουμε τους χρήστες σας στη νέα συνδρομή και, στη συνέχεια, απενεργοποιούμε την παλιά συνδρομή. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, καθώς οι χρήστες σας δεν θα αντιληφθούν καμία διακοπή στην παροχή υπηρεσιών και όλες οι πληροφορίες τους θα είναι διαθέσιμες στη νέα συνδρομή.

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

 2. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να αλλάξετε. Στην ενότητα Λεπτομέρειες πληρωμής, επιλέξτε Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής.

  Στιγμιότυπο οθόνης της ενότητας "Μέθοδος πληρωμής" μιας κάρτας συνδρομής, για μια συνδρομή που πληρώνεται με τιμολόγιο.

 3. Στη σελίδα Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής, επιλέξτε Αλλαγή μεθόδου πληρωμής.

  Παράθυρο "Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής" για μια συνδρομή που επί του παρόντος πληρώνεται με τιμολόγιο.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή μεθόδου πληρωμής, επιλέξτε Συνέχεια.

  Η ειδοποίηση που εμφανίζεται κατά την αλλαγή της μεθόδου πληρωμής από τιμολόγιο σε πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό.
 5. Στη σελίδα Ελέγξτε την παραγγελία, μπορείτε προαιρετικά να αυξήσετε το πλήθος των αδειών χρήσης χρηστών που θέλετε για αυτή τη συνδρομή. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε Επόμενο.

 6. Ορισμένες συνδρομές προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής μηνιαίας ή ετήσιας δέσμευσης. Αν εμφανιστεί μια επιλογή για πληρωμή ανά έτος ή ανά μήνα στη σελίδα Πώς θέλετε να πληρώσετε;, επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα πληρωμών.

  Η ενότητα "Μέθοδος πληρωμής" στη σελίδα "Πώς θέλετε να πληρώσετε;", που εμφανίζει τις επιλογές "Πληρωμή ανά έτος" και "Πληρωμή ανά μήνα".
 7. Στη λίστα Μέθοδος πληρωμής, επιλέξτε Υπάρχουσα κάρτα, Νέα πιστωτική κάρτα ή Νέος τραπεζικός λογαριασμός.

  Παράθυρο της ενότητας "Μέθοδος πληρωμής" στη σελίδα "Πώς θέλετε να πληρώσετε;" με ανοιχτό το αναπτυσσόμενο πλαίσιο επιλογών πληρωμής.
 8. Αν επιλέξατε Νέα πιστωτική κάρτα ή Νέος τραπεζικός λογαριασμός στο βήμα 9, συμπληρώστε τα υπόλοιπα στοιχεία πληρωμής.

 9. Όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της φόρμας, επιλέξτε Υποβολή παραγγελίας.

Όταν επιστρέψετε στη σελίδαΣυνδρομές, θα δείτε την παλιά συνδρομή να έχει επισημανθεί ως Απενεργοποιημένη και τη νέα ως Ενεργή. Μπορείτε να αφήσετε την παλιά συνδρομή να λήξει.

Σημείωση: Η επιλογή πληρωμής με τιμολόγιο είναι διαθέσιμη μόνο αν η συνδρομή σας στο Office 365 κοστίζει περισσότερο από ένα συγκεκριμένο ποσό (το οποίο διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία της υπηρεσίας). Για μεγαλύτερες πληρωμές μέσω τιμολογίου ενδέχεται να χρειαστεί πιστωτικός έλεγχος. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Πληρωμή για τη συνδρομή σας στο Office 365 για επιχειρήσεις.

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

 2. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να αλλάξετε. Στην ενότητα Μέθοδος πληρωμής, επιλέξτε Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής.

  Η ενότητα "Μέθοδος πληρωμής" μιας συνδρομής, για μια συνδρομή που πληρώνεται με πιστωτική κάρτα.
 3. Στη σελίδα Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής, επιλέξτε Αλλαγή μεθόδου πληρωμής.

  Συμβουλή: Αν η σύνδεση Αλλαγή της μεθόδου πληρωμής δεν εμφανίζεται, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή από πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό σε πληρωμή με τιμολόγιο, καθώς η συνδρομή δεν ικανοποιεί την απαίτηση ελάχιστου κόστους για τη χρέωση μέσω τιμολογίου. Το ελάχιστο κόστος που απαιτείται για τη χρέωση με τιμολόγιο εξαρτάται από τη γεωγραφική τοποθεσία.

  Το τμήμα παραθύρου "Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής" για μια συνδρομή που πληρώνεται με πιστωτική κάρτα, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή σε πληρωμή με τιμολόγιο.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή μεθόδου πληρωμής, επιλέξτε Συνέχεια.

  Η ειδοποίηση που εμφανίζεται κατά την αλλαγή της μεθόδου πληρωμής από πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό σε τιμολόγιο.
 5. Επιλέξτε OK για να επιστρέψετε στο κέντρο διαχείρισης.

  Στιγμιότυπο οθόνης από την ειδοποίηση επιβεβαίωσης που εμφανίζεται μετά την αλλαγή της πληρωμής σας σε πληρωμή με τιμολόγιο.

Σημείωση: Η επιλογή πληρωμής με τιμολόγιο είναι διαθέσιμη μόνο αν η συνδρομή σας στο Office 365 κοστίζει περισσότερο από ένα συγκεκριμένο ποσό (το οποίο διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία της υπηρεσίας). Για μεγαλύτερες πληρωμές μέσω τιμολογίου ενδέχεται να χρειαστεί πιστωτικός έλεγχος. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Πληρωμή για τη συνδρομή σας στο Office 365 για επιχειρήσεις.

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

 2. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να αλλάξετε. Στην ενότητα Μέθοδος πληρωμής, επιλέξτε Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής.

  Η ενότητα "Μέθοδος πληρωμής" μιας συνδρομής, για μια συνδρομή που πληρώνεται με πιστωτική κάρτα.
 3. Στη σελίδα Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής, επιλέξτε Αλλαγή μεθόδου πληρωμής.

  Συμβουλή: Αν η σύνδεση Αλλαγή της μεθόδου πληρωμής δεν εμφανίζεται, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή από πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό σε πληρωμή με τιμολόγιο, καθώς η συνδρομή δεν ικανοποιεί την απαίτηση ελάχιστου κόστους για τη χρέωση μέσω τιμολογίου. Το ελάχιστο κόστος που απαιτείται για τη χρέωση με τιμολόγιο εξαρτάται από τη γεωγραφική τοποθεσία.

  Το τμήμα παραθύρου "Αλλαγή λεπτομερειών πληρωμής" για μια συνδρομή που πληρώνεται με πιστωτική κάρτα, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή σε πληρωμή με τιμολόγιο.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή μεθόδου πληρωμής, επιλέξτε Συνέχεια.

  Η ειδοποίηση που εμφανίζεται κατά την αλλαγή της μεθόδου πληρωμής από πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό σε τιμολόγιο.
 5. Επιλέξτε OK για να επιστρέψετε στο κέντρο διαχείρισης.

  Στιγμιότυπο οθόνης από την ειδοποίηση επιβεβαίωσης που εμφανίζεται μετά την αλλαγή της πληρωμής σας σε πληρωμή με τιμολόγιο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή για να επαληθεύσετε τη μέθοδο πληρωμής που έχει ρυθμιστεί για μια συνδρομή.

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

 2. Επιλέξτε τη συνδρομή που επιθυμείτε να επαληθεύσετε. Η μέθοδος πληρωμής που έχει ρυθμιστεί για τη συνδρομή εμφανίζεται κάτω από την ετικέτα Μέθοδος πληρωμής και ενδέχεται να έχει μορφή παρόμοια με αυτή που μπορείτε να δείτε στα παρακάτω στιγμιότυπα οθόνης:

  Το περιβάλλον εργασίας χρήστη της μεθόδου πληρωμής δείχνει ότι αυτή η συνδρομή έχει ρυθμιστεί να πληρώνεται μέσω τιμολογίου. Η ενότητα "Μέθοδος πληρωμής" μιας συνδρομής, για μια συνδρομή που πληρώνεται με πιστωτική κάρτα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή για να επαληθεύσετε τη μέθοδο πληρωμής που έχει ρυθμιστεί για μια συνδρομή.

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

 2. Επιλέξτε τη συνδρομή που επιθυμείτε να επαληθεύσετε. Η μέθοδος πληρωμής που έχει ρυθμιστεί για τη συνδρομή εμφανίζεται κάτω από την ετικέτα Μέθοδος πληρωμής και ενδέχεται να έχει μορφή παρόμοια με αυτή που μπορείτε να δείτε στα παρακάτω στιγμιότυπα οθόνης:

  Το περιβάλλον εργασίας χρήστη της μεθόδου πληρωμής δείχνει ότι αυτή η συνδρομή έχει ρυθμιστεί να πληρώνεται μέσω τιμολογίου. Η ενότητα "Μέθοδος πληρωμής" μιας συνδρομής, για μια συνδρομή που πληρώνεται με πιστωτική κάρτα.

Όταν αγοράζετε το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet στην Κίνα, μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε με τιμολόγιο ή με ηλεκτρονική πληρωμή μέσω Alipay ή China UnionPay. Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο πληρωμής αργότερα, επικοινωνώντας με την υποστήριξη και ακολουθώντας ξανά τη διαδικασία αγοράς.

Σημείωση:  Εάν το κόστος της συνδρομής στο Office 365 είναι μικρότερο από ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό (το ποσό αυτό διαφέρει ανά τοποθεσία υπηρεσίας), η μέθοδος πληρωμής με τιμολόγιο δεν είναι διαθέσιμη ως επιλογή. Εάν το κόστος της συνδρομής σας είναι μεγαλύτερο από ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, θα έχετε την επιλογή να πληρώσετε μέσω τιμολογίου. Για μεγαλύτερες πληρωμές μέσω τιμολογίου ίσως απαιτηθεί πιστωτικός έλεγχος.

 1. Καλέστε την ομάδα υποστήριξης της 21Vianet.

 2. Περιμένετε ενώ ο εκπρόσωπος υποστήριξης θέτει τη συνδρομή σας σε κατάσταση "ακύρωσης - μειωμένης λειτουργικότητας" ή "λήξης". Μην ανησυχείτε, οι χρήστες θα εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κατά το διάστημα αυτό.

 3. Ενώ συνομιλείτε με τον εκπρόσωπο της υποστήριξης στο τηλέφωνο, αγοράστε μια νέα συνδρομή και, κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, επιλέξτε τη μέθοδο πληρωμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αφού ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, η μέθοδος πληρωμής σας θα αλλάξει και οι χρήστες σας θα συνεχίσουν να έχουν τις ίδιες εκχωρήσεις αδειών χρήσης όπως πριν.

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ήταν χρήσιμα αυτά τα βήματα; Εάν ναι, ενημερώστε μας στο κάτω μέρος αυτού του θέματος. Εάν δεν ήταν χρήσιμα και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, πείτε μας τι προσπαθήσατε να κάνετε και ποια προβλήματα αντιμετωπίσατε.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε με την υποστήριξη.

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Δείτε επίσης

Χρεώσεις στο Office 365 για Επιχειρήσεις – Βοήθεια για διαχειριστές

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×