Αλλαγή της κλίμακας χρόνου σε μια προβολή έργου

Αλλαγή της κλίμακας χρόνου σε μια προβολή έργου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι περισσότερες προβολές στο Project έχουν μια κλίμακα χρόνου που εμφανίζει, όπως το δηλώνει και η λέξη, το χρόνο. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίμακα χρόνου για να εμφανίζει μικρότερες ή μεγαλύτερες μονάδες χρόνου, από ώρες έως έτη. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να εμφανίζεται ο χρόνος σε οικονομικά έτη και όχι σε ημερολογιακά ή μπορεί να θέλετε να εμφανίζονται οι γραμμές Gantt σε μήνες και όχι σε ημέρες.

Αλλαγή των μονάδων εμφανίζονται στη χρονική κλίμακα

 1. Εμφάνιση μιας προβολής με κλίμακα χρόνου, όπως το γράφημα Gantt.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή > βέλος του πλαισίου κλίμακας χρόνου.

  Πλαίσιο χρονικής κλίμακας στην καρτέλα "Προβολή"

 3. Επιλέξτε τις μονάδες χρόνου που θέλετε να εμφανίζεται στο κάτω επίπεδο της κλίμακας χρόνου. Project προσαρμόζεται αυτόματα στο επάνω και το μεσαίο επίπεδο.

  Μονάδες κλίμακας χρόνου

Προσαρμογή της κλίμακας χρόνου

Μπορείτε να εμφανίσετε έως και τρεις χρονικές κλίμακες σε κάθε προβολή κλίμακας χρόνου, και να μορφοποιήσετε την κάθε κλίμακα ξεχωριστά. Δείτε πώς:

 1. Εμφάνιση μιας προβολής με κλίμακα χρόνου, όπως το γράφημα Gantt.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή > βέλος του πλαισίου κλίμακας χρόνου.

  Πλαίσιο χρονικής κλίμακας στην καρτέλα "Προβολή"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή κλίμακας χρόνου.

  Κλίμακα χρόνου

 4. Στο πλαίσιο Κλίμακα χρόνου, επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε και προβολή οι αλλαγές που κάνετε στο πλαίσιο προεπισκόπησης.

  Παράθυρο διαλόγου "Κλίμακα χρόνου"

  • Στη λίστα Εμφάνιση, επιλέξτε τον αριθμό των σειρών θέλετε την κλίμακα χρόνου για να εμφανίσετε.

  • Στο πλαίσιο μονάδες, επιλέξτε τη μονάδα χρόνου για την χρονική κλίμακα της επιλεγμένης καρτέλας στο πλαίσιο Κλίμακα χρόνου.

  • Στη λίστα ετικετών, επιλέξτε τη μορφή ετικέτας για τις μονάδες επιλεγμένου χρόνου.

  • Στο πλαίσιο " Καταμέτρηση ", καθορίστε έναν αριθμό για να υποδείξετε τη συχνότητα των μονάδων ετικετών στην χρονική κλίμακα.

   Για παράδειγμα, εάν η μονάδα είναι εβδομάδες και εισαγάγετε 2, την χρονική κλίμακα θα εμφανίσει τμήματα των 2 εβδομάδων.

  • Στη λίστα Στοίχιση, επιλέξτε αριστερά, στο Κέντρο ή δεξιά για να στοιχίσετε την ετικέτα.

  • Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο Γραμμές υποδιαίρεσης για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε κατακόρυφες γραμμές μεταξύ των ετικετών μονάδας.

  • Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο Χρήση οικονομικού έτους για να βασίσετε την κλίμακα χρόνου σε οικονομικό ή έτη ημερολογίου.

  • Στο πλαίσιο " μέγεθος ", εισαγάγετε ένα ποσοστό για να μειώσετε ή να μεγεθύνετε την απόσταση μεταξύ των μονάδων στην χρονική κλίμακα.

  • Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο κλίμακα διαχωριστικό για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις οριζόντιες γραμμές μεταξύ χρονικές κλίμακες.

Γρήγοροι τρόποι ζουμ της κλίμακας χρόνου

Δοκιμάστε αυτό

Πού βρίσκεται;

Ρυθμιστικό ζουμ

Εμφανίζεται το ρυθμιστικό ζουμ κοντά στο κάτω μέρος του παραθύρου του Project.
Εικόνα ρυθμιστικού ζουμ

Συντόμευση πληκτρολογίου

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + / (κάθετος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο) για να εμφανίσετε μικρότερες μονάδες χρόνου και το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + * (αστερίσκος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο) για να εμφανίσετε μεγαλύτερες μονάδες χρόνου.

Αρχή της σελίδας

Αυτές οι οδηγίες αφορούν συγκεκριμένα το Microsoft Project 2007.

Αλλαγή της κλίμακας χρόνου σε οποιαδήποτε προβολή χρονολογικής φάσης

 1. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε μια προβολή που χρησιμοποιεί κλίμακα χρόνου, όπως η προβολή "Γράφημα Gantt", "Χρήση εργασιών" ή Γράφημα πόρων.

 2. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή κλίμακας χρόνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Επάνω σειρά "," Μεσαία σειρά "ή" Κάτω σειρά.

 3. Στη λίστα Εμφάνιση, επιλέξτε τον αριθμό των σειρών που θέλετε να εμφανίζονται στη χρονική κλίμακα. Από προεπιλογή, εμφανίζονται δύο σειρές.

 4. Στην καρτέλα για την εμφανιζόμενη χρονική κλίμακα, στο πλαίσιο μονάδες, επιλέξτε τη μονάδα χρόνου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι τύποι των μονάδων κυμαίνεται από χρόνια λεπτά.

 5. Στη λίστα ετικετών, επιλέξτε τη μορφή ετικέτας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εμφάνιση των μονάδων χρόνου.

 6. Στο πλαίσιο " Καταμέτρηση ", πληκτρολογήστε ή επιλέξτε έναν αριθμό για να ορίσετε τη συχνότητα των μονάδων ετικετών στην χρονική κλίμακα.

  Για παράδειγμα, εάν η μονάδα είναι εβδομάδες και χρησιμοποιείτε τον τύπο 2, στη συνέχεια, το χρονική κλίμακα θα χωρίζεται σε τμήματα 2 εβδομάδων.

 7. Στη λίστα Στοίχιση, επιλέξτε αριστερά, στο Κέντρο ή δεξιά για να στοιχίσετε την ετικέτα.

 8. Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε κατακόρυφων γραμμών μεταξύ των μονάδων ετικετών, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Γραμμές υποδιαίρεσης.

 9. Για να βασίσετε ετικέτες της χρονικής κλίμακας σε ρυθμίσεων οικονομικού έτους, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση οικονομικού έτους ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου για να βασίσετε τις ετικέτες σας επίπεδο κλίμακας χρόνου σε το ημερολογιακό έτος.

 10. Για να εμφανίσετε μια οριζόντια γραμμή ανάμεσα στις χρονικές κλίμακες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου διαχωριστικό κλίμακα.

 11. Για να συμπυκνώσετε ή αύξηση απόστασης μεταξύ των στηλών μιας χρονικής κλίμακας, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το ποσοστό που θέλετε στο πλαίσιο μέγεθος.

 • Για να εστιάσετε σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή ομάδα εργασιών ή για να προβάλετε όλη τη διάρκεια του έργου σας, κάντε κλικ στην επιλογή Ζουμ στο μενού Προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή προβολής.

 • Για γρήγορη μεγέθυνση ή σμίκρυνση μιας προβολής, κάντε κλικ στην επιλογή Ζουμ στο Εικόνα κουμπιού ή Σμίκρυνση Εικόνα κουμπιού . Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + / (κάθετος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο) για να εμφανίσετε μικρότερες μονάδες χρόνου και το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + * (αστερίσκος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο) για να εμφανίσετε μεγαλύτερες μονάδες χρόνου.

 • Για να εμφανίσετε γρήγορα μια επιλεγμένη εργασία στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στην επιλεγμένη εργασία Εικόνα κουμπιού .

Αλλαγή της κλίμακας χρόνου στην προβολή ημερολογίου

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερολόγιο.

 2. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή κλίμακας χρόνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Επικεφαλίδες εβδομάδων.

 3. Στο το μηνιαίο τίτλοι, ημερήσια τίτλους και πλαίσια Εβδομαδιαία τίτλοι, κάντε κλικ στις μορφές ημερομηνίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την προβολή ημερολογίου.

 4. Στην περιοχή Εμφάνιση, κάντε κλικ στην επιλογή 7 ημέρες για να εμφανίσετε μια εβδομάδα 7 ημερών ή κάντε κλικ στην επιλογή 5 ημερών για να εμφανίσετε μια εβδομάδα 5 ημερών.

 5. Για να προσθέσετε μικρογραφίες ημερολογίων για το επόμενο ή τους προηγούμενους μήνες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση παραθύρου μήνα.

 6. Για να εμφανίσετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την περιοχή του χρόνου που έχετε επιλέξει για την προβολή, επιλέξτε την Εμφάνιση μηνιαίων τίτλων αρχή και το τέλος ημερομηνίες.

 7. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσια ημερομηνίας.

 8. Στην περιοχή γραμμή επάνω και κάτω γραμμή, επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζεται στα αριστερά και δεξιά μέρη των κάθε γραμμή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα χρώματα και μοτίβα που θέλετε.

 • Για να αλλάξετε την εμφάνιση του εργάσιμο και μη εργάσιμες ημέρες, κάντε κλικ στην επιλογή " Κλίμακα χρόνου " στο μενού μορφή, κάντε κλικ στην καρτέλα Σκίαση ημερομηνίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του ημερολογίου που θέλετε να αλλάξετε στο πλαίσιο Εμφάνιση εργάσιμου χρόνου για. Στη λίστα Τύπος εξαίρεσης, κάντε κλικ στον τύπο του πλαισίου ημερομηνίας που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα μοτίβο και το χρώμα.

 • Για να αλλάξετε το πλάτος της στήλης, σύρετε οποιαδήποτε κατακόρυφη γραμμή μεταξύ δύο πλαισίων ημερομηνίας προς τα αριστερά για να μειώσετε το πλάτος της στήλης ή προς τα δεξιά για να αυξήσετε το πλάτος της στήλης. Για να προσαρμόσετε τις εμφανιζόμενες στήλες ακριβώς με το πλάτος της περιοχής του ημερολογίου, κάντε διπλό κλικ σε οποιαδήποτε κατακόρυφη γραμμή μεταξύ δύο πλαισίων ημερομηνίας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×