Αλλαγή της κατάστασης παρουσίας σας

Μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την κατάσταση παρουσίας σας για να ελέγξετε πώς ή εάν θέλετε να επικοινωνούν μαζί σας οι υπόλοιποι χρήστες. Από προεπιλογή, η κατάστασή σας ρυθμίζεται σύμφωνα με το Ημερολόγιο του Microsoft Outlook. Για παράδειγμα, εάν τη δεδομένη στιγμή έχετε προγραμματίσει μια σύσκεψη στο Outlook, η κατάσταση που εμφανίζεται στο λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync 2010 είναι "Σε σύσκεψη".

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο ή ήχου, η ένδειξη παρουσίας εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, ως "Απασχολημένος" και οι ενημερώσεις κατάστασης παρουσιάζουν την ένδειξη "Σε κλήση". Ένα τμήμα της παρουσίας σας μπορεί να περιλαμβάνει μια προσωπική σημείωση που εμφανίζεται στη λίστα Επαφές, στην κάρτα επαφής και στην Τροφοδοσία δραστηριότητας των επαφών σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλαγή της κατάστασης παρουσίας σας

Επιλογή της κατάλληλης κατάστασης

Προσθήκη και προβολή μιας προσωπικής σημείωσης

Προσθήκη ή διαγραφή μιας ειδοποίησης "Εκτός γραφείου"

Αλλαγή της κατάστασης παρουσίας σας

Για να αλλάξετε την κατάσταση παρουσίας σας, κάντε τα εξής:

  1. Στο επάνω μέρος του κύριου παραθύρου του Lync, κάντε κλικ στο μενού κατάστασης κάτω από το όνομά σας.

Κατάσταση παρουσίας στο Lync

  1. Από την αναπτυσσόμενη λίστα, κάντε κλικ στην κατάλληλη κατάσταση. Για να επιστρέψετε από την κατάσταση που έχετε ορίσει και να ρυθμίσετε το Lync 2010 ώστε να ενημερώνει αυτόματα την κατάστασή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά κατάστασης.

Για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της κατάστασής σας, κάντε κλικ στην επιλογή Βίντεο: Αλλαγή της κατάστασής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των επιλογών κατάστασης παρουσίας, ανατρέξτε στο άρθρο Έλεγχος της πρόσβασης στις πληροφορίες της παρουσίας σας.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή της κατάλληλης κατάστασης

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την κατάστασή σας κατάλληλα. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις καταστάσεις παρουσίας που εμφανίζονται στους υπόλοιπους χρήστες, τι σημαίνει κάθε κατάσταση και ποιες καταστάσεις μπορείτε να ορίσετε εσείς οι ίδιοι.

Κατάσταση παρουσίας

Περιγραφή

Τρόπος ορισμού αυτής της κατάστασης

Παρουσία Lync "Διαθέσιμος" Διαθέσιμος

Είστε συνδεδεμένος και διαθέσιμος για επικοινωνία.

Το Lync ορίζει αυτήν την κατάσταση όταν εντοπίζει ότι χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε αυτήν την κατάσταση όταν θέλετε οι άλλοι να γνωρίζουν ότι βρίσκεστε στο γραφείο σας, ακόμα και αν ο υπολογιστής σας παραμένει αδρανής.

Παρουσία Lync "Απασχολημένος" Απασχολημένος

Είστε απασχολημένος και δεν θέλετε να σας διακόψουν.

Το Lync ορίζει αυτήν την κατάσταση όταν, σύμφωνα με το ημερολόγιο του Outlook, έχετε μια συνάντηση. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτήν την κατάσταση από το βέλος του αναπτυσσόμενου μενού.

Παρουσία Lync "Απασχολημένος" Σε κλήση

Συμμετέχετε σε κλήση στο Lync (μια αμφίδρομη κλήση ήχου) και δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν.

Το Lync ορίζει αυτήν την κατάσταση όταν εντοπίσει ότι συμμετέχετε σε μια κλήση στο Lync.

Παρουσία Lync "Απασχολημένος" Σε σύσκεψη

Βρίσκεστε σε σύσκεψη και δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν.

Το Lync ορίζει αυτήν την κατάσταση όταν εντοπίσει ότι συμμετέχετε σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη στο Lync ή όταν, σύμφωνα με το ημερολόγιο του Outlook, πρόκειται να παραστείτε σε μια σύσκεψη.

Παρουσία Lync "Απασχολημένος" Σε κλήση διάσκεψης

Συμμετέχετε σε κλήση διάσκεψης στο Lync (μια σύσκεψη στο Lync με ήχο) και δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν.

Το Lync ορίζει αυτήν την κατάσταση όταν εντοπίσει ότι συμμετέχετε σε μια κλήση διάσκεψης στο Lync.

Παρουσία Lync "Μην ενοχλείτε" Μην ενοχλείτε

Δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν, ενώ θα εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις συνομιλίας μόνο αν αποστέλλονται από κάποιον που ανήκει στην Ομάδα εργασίας σας.

Επιλέγετε αυτήν την κατάσταση από το βέλος του αναπτυσσόμενου μενού.

Παρουσία Lync "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή" Επιστρέφω αμέσως

Βρίσκεστε μακριά από τον υπολογιστή για λίγα λεπτά.

Επιλέγετε αυτήν την κατάσταση από το βέλος του αναπτυσσόμενου μενού.

Παρουσία Lync "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή" Ανενεργός/Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή

Είστε συνδεδεμένος, αλλά ο υπολογιστής σας παραμένει αδρανής ή δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το Lync ορίζει την κατάστασή σας σε "Ανενεργός" όταν ο υπολογιστής σας παραμένει αδρανής για πέντε λεπτά και σε "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή" όταν η κατάστασή σας παραμένει αδρανής για πέντε λεπτά. (Για να αλλάξετε αυτές τις προεπιλεγμένες τιμές, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Εικονίδιο "Επιλογές" , κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα βέλη δίπλα από το στοιχείο Να εμφανίζομαι ως "Ανενεργός" όταν ο υπολογιστής μου βρίσκεται σε αδράνεια για τον ακόλουθο αριθμό λεπτών και Να εμφανίζομαι ως "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή" όταν η κατάστασή μου είναι "Ανενεργός" για τον ακόλουθο αριθμό λεπτών.) Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτήν την κατάσταση από το βέλος του αναπτυσσόμενου μενού.

Παρουσία Lync "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή" Εκτός εργασίας

Είστε εκτός γραφείου και δεν είστε διαθέσιμος για επικοινωνία.

Επιλέγετε αυτήν την κατάσταση από το βέλος του αναπτυσσόμενου μενού.

Παρουσία στο Lync - Εκτός σύνδεσης Εκτός σύνδεσης

Δεν είστε συνδεδεμένος. Θα εμφανίζεστε με την κατάσταση "Εκτός σύνδεσης" στα άτομα τα οποία έχετε αποκλείσει από την προβολή της παρουσίας σας.

Το Lync ορίζει αυτήν την κατάσταση όταν αποσυνδέεστε από τον υπολογιστή σας.

Παρουσία Lync "Άγνωστη παρουσία" Άγνωστη κατάσταση

Η παρουσία σας δεν είναι γνωστή.

Αυτή η κατάσταση μπορεί να εμφανιστεί σε επαφές που δεν χρησιμοποιούν το Lync ως πρόγραμμα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.

Σημείωση:  Όταν ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση "Εκτός γραφείου" στο Outlook, η σημείωση που συντάσσετε στο Outlook θα εμφανίζεται και στο Lync ταυτόχρονα, ενώ θα εμφανιστεί επίσης ένα κόκκινο αστέρι ή αστερίσκος δίπλα από την κατάσταση παρουσίας σας.

Ανάλογα με τη σχέση εμπιστευτικότητας που έχει μια επαφή, θα μπορεί να δει διαφορετικό όγκο πληροφοριών σχετικά με την παρουσία σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των σχέσεων εμπιστευτικότητας, ανατρέξτε στο άρθρο Έλεγχος της πρόσβασης στις πληροφορίες της παρουσίας σας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη και προβολή μιας προσωπικής σημείωσης

Οι καταστάσεις παρουσίας στο Lync είναι προκαθορισμένες και δεν μπορείτε να τις προσαρμόσετε ή να προσθέσετε νέες. Ωστόσο, εάν θέλετε να παρέχετε στις επαφές σας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεστε και τι κάνετε, μπορείτε να συμπεριλάβετε μια προσωπική σημείωση, όπως "Εργασία από το σπίτι", στο επάνω μέρος του κύριου παραθύρου του Lync. Η σημείωση θα εμφανίζεται με την κάρτα επαφής σας καθώς και στην Τροφοδοσία δραστηριότητας των επαφών σας, εάν θέλετε.

Εάν η σημείωση είναι αρκετά εκτενής, ενδέχεται να εμφανίζεται μόνο ένα τμήμα της. Για να την αναπτύξετε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στη λίστα Επαφές, κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάτω από το κουμπί Κλήση.

  • Σε μια κάρτα επαφής, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στη σημείωση.

Για να δείτε ένα βίντεο σχετικά με τον τρόπο προσθήκης μιας σημείωσης, ανατρέξτε στο Βίντεο: Προσθήκη σημείωσης.

Για να απενεργοποιήσετε μια προσωπική σημείωση, διαγράψτε τη σημείωση αφήνοντας το πεδίο κενό.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή διαγραφή μιας ειδοποίησης "Εκτός γραφείου"

Εάν ο λογαριασμός σας στο Lync είναι συγχρονισμένος με το ημερολόγιο του Outlook, ένα μήνυμα "Εκτός γραφείου" θα εμφανίζεται ως προσωπική σας σημείωση στο Lync κάθε φορά που ενεργοποιείτε την ειδοποίηση "Εκτός γραφείου" στο Outlook. Επομένως, όταν πρόκειται να λείψετε για διακοπές, για παράδειγμα, θα ρυθμίσετε την ειδοποίηση "Εκτός γραφείου" στο Outlook για να δηλώσετε ότι είστε σε διακοπές (και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, όπως τις αντίστοιχες ημερομηνίες και το εάν θα ελέγχετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Αυτή η ειδοποίηση θα εισαχθεί στη συνέχεια στην κάρτα επαφής σας που εμφανίζεται στις επαφές σας. Μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση "Εκτός γραφείου", όταν επιστρέψετε από τις διακοπές σας.

Για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση στο Outlook:

  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο στο Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματες απαντήσεις, επιλέξτε το στοιχείο Αποστολή αυτόματων απαντήσεων και, στη συνέχεια, συντάξτε το μήνυμα "Εκτός γραφείου" και προγραμματίστε την εμφάνισή του.

Για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση στο Outlook και συνεπώς να καταργήσετε το αντίστοιχο μήνυμα από την οθόνη του Lync:

  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο στο Outlook και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση στον πίνακα "Αυτόματες απαντήσεις". (Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 30 λεπτά για να εξαφανιστεί η σημείωση από την οθόνη του Lync.)

Για να συγχρονίσετε τους λογαριασμούς σας στο Lync και στο Outlook:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές" στο κύριο παράθυρο του Lync.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσωπικά στοιχεία.

  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενημέρωση της παρουσίας μου βάσει των πληροφοριών ημερολογίου μου.

  4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της πληροφορίας "Εκτός γραφείου" σε επαφές που ανήκουν στις σχέσεις εμπιστευτικότητας "Φίλοι και συγγενείς", "Ομάδα εργασίας" και "Συνάδελφοι" για να συγχρονίσετε τους λογαριασμούς σας στο Lync και στο Outlook. (Για να μη γίνει συγχρονισμός, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.)

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×