Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης απεσταλμένων μηνυμάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο Outlook, μπορείτε να καθορίσετε το φάκελο όπου αποθηκεύονται τα στοιχεία απεσταλμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Outlook 2016 και το Outlook 2013 για Windows χρησιμοποιεί Exchange ActiveSync (EAS) για να συνδεθείτε με το Outlook.com (πρώην Hotmail), που δεν Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων στο φάκελο στείλατε από. Αντί για αυτό, το Outlook αποθηκεύει τα στο φάκελο Απεσταλμένα. Που δεν είναι δυνατό να αλλαγή όπου απεσταλμένων αποθηκεύονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό IMAP, παρόλο που μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αποθήκευσης των απεσταλμένων μηνυμάτων εξ ολοκλήρου.

Εάν έχετε ένα λογαριασμό αλληλογραφίας που δεν ένα λογαριασμό Outlook.com ή άλλο λογαριασμό Exchange ActiveSync, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω βήματα για να αποθηκεύσετε απεσταλμένων μηνυμάτων στο φάκελο προέλευσής του.

Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης των απεσταλμένων μηνυμάτων όταν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό του Exchange

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Αλληλογραφία.

 2. Στην περιοχή Αποθήκευση μηνυμάτων, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση αντιγράφων των μηνυμάτων στο φάκελο Απεσταλμένα.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κατά την απάντηση σε ένα μήνυμα που είναι όχι στα Εισερχόμενα, αποθήκευση της απάντησης στον ίδιο φάκελο.

  Αποθήκευση στοιχείων στον αρχικό φάκελο

Απενεργοποιήστε την επιλογή Αποθήκευση απεσταλμένων στοιχείων σε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP

Εάν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό IMAP με το Outlook, ενδέχεται να παρατηρήσετε που αποστέλλονται τα μηνύματα που αποθηκεύονται δύο φορές. Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε Αποθήκευση απεσταλμένων στοιχείων στο Outlook.

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λογαριασμού > Ρυθμίσεις λογαριασμού.

 2. Επιλέξτε το IMAP και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Internet, κάντε κλικ στην καρτέλα για προχωρημένους και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να μην αποθηκεύονται αντίγραφα των απεσταλμένων στοιχείων.

Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης των απεσταλμένων μηνυμάτων όταν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό του Exchange

Από προεπιλογή, ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος που αποστέλλετε αποθηκεύεται στον φάκελο Απεσταλμένα.

Κατά την απάντηση ή προώθηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αποθηκευμένο σε οποιονδήποτε άλλο φάκελο εκτός από το φάκελο "Εισερχόμενα", μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του απεσταλμένο μήνυμα στον ίδιο φάκελο με το αρχικό μήνυμα.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Αλληλογραφία.

 2. Στην περιοχή Αποθήκευση μηνυμάτων, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση αντιγράφων των μηνυμάτων στο φάκελο Απεσταλμένα.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κατά την απάντηση σε ένα μήνυμα που είναι όχι στα Εισερχόμενα, αποθήκευση της απάντησης στον ίδιο φάκελο.

  Αποθήκευση στοιχείων στον αρχικό φάκελο

Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης των απεσταλμένων μηνυμάτων όταν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λογαριασμού > Ρυθμίσεις λογαριασμού.

 2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν είναι ένα λογαριασμό του Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Internet ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην καρτέλα "Απεσταλμένα".

  Επιλογή φακέλου στην καρτέλα "Απεσταλμένα"

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση απεσταλμένων στοιχείων στον παρακάτω φάκελο στο διακομιστή, αναπτύξτε τη λίστα φακέλων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα φάκελο.

  Εναλλακτικά, για να επιλέξετε έναν προσαρμοσμένο φάκελο για την αποθήκευση απεσταλμένων στοιχείων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση απεσταλμένων στοιχείων στον παρακάτω φάκελο στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο φάκελο ή Περισσότερους φακέλους.

Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης των απεσταλμένων μηνυμάτων όταν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό του Exchange

Από προεπιλογή, ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος που αποστέλλετε αποθηκεύεται στον φάκελο Απεσταλμένα.

Κατά την απάντηση ή προώθηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αποθηκευμένο σε οποιονδήποτε άλλο φάκελο εκτός από το φάκελο "Εισερχόμενα", μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του απεσταλμένο μήνυμα στον ίδιο φάκελο με το αρχικό μήνυμα.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, στην καρτέλα " Προτιμήσεις ", κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Στην περιοχή Διαχείριση μηνυμάτων, πρέπει να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση αντιγράφων των μηνυμάτων στο φάκελο "Απεσταλμένα".

  Επιλογές διαχείρισης μηνυμάτων
 3. Κάντε κλικ στις Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προχωρημένους.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση και των απαντήσεων σε φακέλους εκτός του φακέλου "Εισερχόμενα".

Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης των απεσταλμένων μηνυμάτων όταν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Την πρώτη φορά που στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το λογαριασμό σας IMAP, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το φάκελο όπου θέλετε αποθηκεύονται τα απεσταλμένα στοιχεία.

 1. Στο μενού Tools, κάντε κλικ στην επιλογή Account Settings.

 2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν είναι ένα λογαριασμό του Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Internet ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην καρτέλα Φάκελοι.

  Καρτέλα 'Φάκελοι' στο παράθυρο διαλόγου 'Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Internet'

  1 για να επιλέξετε έναν προσαρμοσμένο φάκελο για την αποθήκευση απεσταλμένων στοιχείων, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλέξτε έναν υπάρχοντα φάκελο ή δημιουργήστε ένα νέο φάκελο για να αποθηκεύσετε τα απεσταλμένα του λογαριασμού.

  2 κλικ σε ένα φάκελο για να αποθηκεύσετε τα απεσταλμένα στοιχεία ή κάντε κλικ στην επιλογή Νέος φάκελος.

  Από προεπιλογή, τα απεσταλμένα μηνύματα από όλους τους λογαριασμούς σας αποθηκεύονται στον προεπιλεγμένο φάκελο Απεσταλμένα, στο Outlook. Εάν έχετε λογαριασμό Exchange στο προφίλ σας στο Outlook, ο προεπιλεγμένος φάκελος είναι ο φάκελος Απεσταλμένα στο γραμματοκιβώτιο του Exchange.

 5. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλέξτε έναν υπάρχοντα φάκελο ή δημιουργήστε έναν νέο φάκελο για να αποθηκεύονται τα απεσταλμένα του λογαριασμού, επεκτείνετε τη λίστα φακέλων και στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα φάκελο. Συνήθως επιλέγετε το φάκελο Απεσταλμένα από το αρχείο δεδομένων για το λογαριασμό που έχετε επιλέξει.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στο φάκελο Απεσταλμένα έτσι ώστε να εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Internet ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στο βήμα 4. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εγγραφείτε σε φακέλους του λογαριασμού IMAP, ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×