Αλλαγή της εμφάνισης του ημερολογίου σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το ημερολόγιο του Microsoft Office Outlook 2007 μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλαγή της κλίμακας ώρας

Αλλαγή του χρώματος φόντου

Αλλαγή της γραμματοσειράς

Εμφάνιση αρίθμησης εβδομάδων

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ημερομηνίες με έντονη γραφή

Ορισμός επιλογών εργάσιμης εβδομάδας

Αλλαγή της εμφανιζόμενης περιοχής ώρας

Προσθήκη ή κατάργηση δεύτερης ζώνης ώρας

Αλλαγή της κλίμακας ώρας

Από προεπιλογή, το πλέγμα του ημερολογίου εμφανίζει ένα χρονικό διάστημα 30 λεπτών. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε αυτό το διάστημα.

Στιγμιότυπο πλέγματος ώρας ημερολογίου

 1. Στο Ημερολόγιο, κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή στο πλέγμα του ημερολογίου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Άλλες ρυθμίσεις.

 3. Στην περιοχή Ημέρα, στη λίστα Κλίμακα ώρας, κάντε κλικ στο διάστημα πλέγματος που θέλετε να εμφανίζεται στο ημερολόγιο.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του χρώματος φόντου

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Ημερολογίου.

 2. Στην περιοχή Επιλογές Ημερολογίου, στη λίστα Χρώμα φόντου, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

 • Το χρώμα που επιλέγετε εφαρμόζεται στις προβολές "Ημέρα" και "Εργάσιμη εβδομάδα". Οι προβολές "Εβδομάδα" και "Μήνας" χρησιμοποιούν τα χρώματα φόντου του συστήματος, τα οποία είναι γκρι και άσπρο, από προεπιλογή.

 • Το χρώμα που επιλέγετε εφαρμόζεται στις ώρες των εργάσιμων ημερών. Μια πιο σκούρα απόχρωση του χρώματος φόντου εφαρμόζεται για τις νυχτερινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της γραμματοσειράς

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Άλλες.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για προχωρημένους

 3. Στην περιοχή Επιλογές εμφάνισης, κάντε κλικ στο κουμπί Γραμματοσειρά.

 4. Καθορίστε τη γραμματοσειρά και όποιες άλλες επιλογές θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση αρίθμησης εβδομάδων

Μπορείτε να εμφανίζετε τους αριθμούς των εβδομάδων μόνο στην προβολή "Μήνας".

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Ημερολογίου.

 3. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση αρίθμησης εβδομάδων στην Επισκόπηση ημερομηνιών.

  Στιγμιότυπο εβδομάδων ημερολογίου

  1. Εμφανίζεται η εβδομάδα 38.

  2. Εμφανίζεται η εβδομάδα 39.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ημερομηνιών με έντονη γραφή

 1. Στο Ημερολόγιο, στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολήΤρέχουσα προβολή και στη συνέχεια επιλέξτε Προσαρμογή της τρέχουσας προβολής.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Άλλες ρυθμίσεις.

 3. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση των ημερομηνιών που περιέχουν στοιχεία με έντονη γραφή.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός επιλογών εργάσιμης εβδομάδας

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Ημερολογίου.

  Στιγμιότυπο των επιλογών εργάσιμης εβδομάδας ημερολογίου

 3. Κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε τις ημέρες της εργάσιμης εβδομάδας σας, ενεργοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου που βρίσκονται δίπλα στις ημέρες της εβδομάδας που θέλετε.

  • Για να ορίσετε την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, κάντε κλικ στην ημέρα που θέλετε στο πλαίσιο Πρώτη ημέρα της εβδομάδας.

  • Για να ορίσετε την πρώτη εβδομάδα του έτους, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στο πλαίσιο Πρώτη εβδομάδα του έτους.

  • Για να ορίσετε την πρώτη και την τελευταία ώρα της εργάσιμης ημέρας σας, εισάγετε τις ώρες στα πλαίσια Ώρα έναρξης και Ώρα λήξης.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της εμφανιζόμενης περιοχής ώρας

 • Στο Ημερολόγιο, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Ημέρα Εικόνα κουμπιού

  • Εβδομάδα Εικόνα κουμπιού

  • Μήνα Εικόνα κουμπιού

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή κατάργηση της δεύτερης ζώνης ώρας

Μπορείτε να εμφανίσετε μια δεύτερη ζώνη ώρας στο ημερολόγιό σας ενεργοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μιας επιπλέον ζώνης ώρας στο παράθυρο διαλόγου Ζώνη ώρας. Η δεύτερη ζώνη ώρας χρησιμοποιείται μόνο για την εμφάνιση μιας δεύτερης γραμμής ζώνης ώρας στην προβολή ημερολογίου και δεν επηρεάζει τον τρόπο αποθήκευσης ή εμφάνισης των στοιχείων του ημερολογίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η πρόσθετη ζώνη ώρας δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις της τρέχουσας ζώνης ώρας αλλά είναι εντελώς ξεχωριστή.

Στιγμιότυπο διπλής ζώνης ώρας

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Ημερολογίου.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ζώνη ώρας.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Προσθήκη δεύτερης ζώνης ώρας   

   1. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση πρόσθετης ζώνης ώρας.

   2. Στο πλαίσιο Ετικέτα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη δεύτερη ζώνη ώρας.

   3. Στη λίστα Ζώνη ώρας, επιλέξτε τη ζώνη ώρας την οποία θέλετε να προσθέσετε.

   4. Εφόσον θέλετε το ρολόι του υπολογιστή σας να προσαρμόζεται αυτομάτως στις αλλαγές της χειμερινής/θερινής ώρας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσαρμογή σύμφωνα με τη χειμερινή/θερινή ώρα.

    Αυτή η επιλογή είναι δυνατή μόνο στις ζώνες ώρας, στις οποίες χρησιμοποιείται χειμερινή/θερινή ώρα (DST).

  • Κατάργηση δεύτερης ζώνης ώρας   

   1. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση πρόσθετης ζώνης ώρας.

Συμβουλή: Μπορείτε γρήγορα να μεταβείτε από την τρέχουσα, στη δεύτερη ζώνη ώρας κάνοντας κλικ στην εντολή Εναλλαγή ζωνών ώρας. Αυτό επηρεάζει όλες τις ώρες που εμφανίζονται στο Outlook, όπως επίσης και τις ώρες που εμφανίζονται σε άλλα προγράμματα που λειτουργούν στο περιβάλλον των Microsoft Windows.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×