Αλλαγή της βάσης δεδομένων του SQL Server που χρησιμοποιείται στην κύρια σύνδεση δεδομένων του προτύπου φόρμας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Αλλαγή της κύριας σύνδεσης δεδομένων

Επισκόπηση

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με μια κύρια σύνδεση δεδομένων με μια βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server, ενδέχεται να πρέπει να αλλάξετε την κύρια σύνδεση δεδομένων με μια άλλη βάση δεδομένων του SQL Server. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας και ότι το ελέγχετε σε ένα περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται μια βάση δεδομένων δοκιμών παρόμοια με τη δική σας βάση δεδομένων παραγωγής. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ελέγχου, σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων του SQL Server η οποία χρησιμοποιείται από την εταιρεία σας για έλεγχο. Όμως, η βάση δεδομένων παραγωγής του SQL Server που θα χρησιμοποιούν οι χρήστες μετά την ανάπτυξη του προτύπου φόρμας θα είναι σε άλλο διακομιστή. Για να αναπτύξετε το πρότυπο φόρμας, πρέπει πρώτα να αλλάξετε την κύρια σύνδεση δεδομένων από τη βάση δεδομένων ελέγχου στη βάση δεδομένων παραγωγής.

Όταν αλλάζετε τη βάση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας κύρια σύνδεση δεδομένων, το Microsoft Office InfoPath δημιουργεί μια κύρια προέλευση δεδομένων με πεδία και ομάδες που αντιστοιχούν στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στη νέα βάση δεδομένων. Εάν η νέα βάση δεδομένων αποθηκεύονται τα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο όπως στην παλιά βάση δεδομένων, το InfoPath συνδέει αυτόματα τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας με τα πεδία στο νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν τα πεδία και ομάδες στο νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν ταιριάζουν με τα πεδία και ομάδες στο παλιό αρχείο προέλευσης δεδομένων, το InfoPath καταργεί τη σύνδεση αρχείου προέλευσης δεδομένων από τα στοιχεία ελέγχου. Εάν το InfoPath καταργήσει τη σύνδεση από τα στοιχεία ελέγχου, πρέπει να καταργήσετε τα στοιχεία ελέγχου από το πρότυπο φόρμας ή να συνδέσετε τα στοιχεία ελέγχου σε άλλα πεδία στο νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Αφού αλλάξετε την κύρια σύνδεση δεδομένων, πρέπει να δημοσιεύσετε και να ελέγξετε το πρότυπο φόρμας για να βεβαιωθείτε ότι η κύρια σύνδεση δεδομένων με τη βάση δεδομένων λειτουργεί σωστά, όταν οι χρήστες συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας. Πρέπει επίσης να κάνετε έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι οι υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας συνεχίζουν να λειτουργούν όπως αναμένεται. Όταν ολοκληρώσετε τους ελέγχους, μπορείτε να επιτρέψετε στους χρήστες να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση φορμών που βασίζονται στο συγκεκριμένο πρότυπο φόρμας. Βρείτε συνδέσεις με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Πριν να αλλάξετε την κύρια σύνδεση δεδομένων, χρειάζεστε τις παρακάτω πληροφορίες από το διαχειριστή της βάσης δεδομένων:

 • Το όνομα του διακομιστή με τη νέα βάση δεδομένων SQL Server.

 • Τον έλεγχο ταυτότητας που απαιτείται από τη νέα βάση δεδομένων. Στη βάση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιείται είτε ο έλεγχος ταυτότητας των Microsoft Windows είτε ο έλεγχος ταυτότητας του SQL Server για τον καθορισμό του τρόπου πρόσβασης των χρηστών στη βάση δεδομένων.

 • Επιβεβαίωση ότι τα ονόματα πινάκων, τα ονόματα πεδίων και οι σχέσεις στη νέα βάση δεδομένων είναι ίδια με αυτά στην παλιά βάση δεδομένων. Εάν προσθέσατε σχέσεις πινάκων κατά την πρώτη σχεδίαση αυτού του προτύπου φόρμας, πρέπει να προσθέσετε τις ίδιες σχέσεις πινάκων κατά την αλλαγή της κύριας σύνδεσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της κύριας σύνδεσης δεδομένων

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Μετατροπή του κύριου αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 2. Στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", επιβεβαιώστε ότι οι ενεργοποιημένες επιλογές είναι σωστές για αυτήν τη σύνδεση δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων (Microsoft SQL Server ή Microsoft Office Access μόνο) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή βάσης δεδομένων.

 5. Στο παράθυρο διαλόγουΕπιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 6. Στη λίστα Σε τι είδους αρχείο προέλευσης δεδομένων θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στο πλαίσιο Όνομα διακομιστή, πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή που περιέχει τη βάση δεδομένων SQL Server.

 8. Στην περιοχή Πιστοποιήσεις σύνδεσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν στη βάση δεδομένων καθορίζονται τα άτομα με πρόσβαση βάσει των πιστοποιήσεων που χρησιμοποιούνται σε δίκτυο των Microsoft Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows.

  • Εάν στη βάση δεδομένων καθορίζονται τα άτομα με πρόσβαση βάσει συγκεκριμένου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης που λαμβάνετε από τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση του παρακάτω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης και μετά πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στα πλαίσια Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 10. Στη λίστα Επιλογή της βάσης δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε, κάντε κλικ στο όνομα της νέας βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση σε συγκεκριμένο πίνακα, κάντε κλικ στο όνομα του πρωτεύοντα πίνακα και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο οποίο αποθηκεύονται οι πληροφορίες σύνδεσης δεδομένων στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις.

  Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε άλλους πίνακες στη σύνδεση δεδομένων ερωτήματος, μπορείτε να προσθέσετε τους άλλους πίνακες σε αυτήν τη σελίδα του οδηγού.

  Προσθέστε άλλους πίνακες

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πίνακα.

  2. Στη λίστα Επιλογή ενός εξαρτημένου πίνακα για προσθήκη, κάντε κλικ στο όνομα του εξαρτημένου πίνακα και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  3. Το InfoPath προσπαθεί να ορίσει τις σχέσεις αντιστοιχώντας ονόματα πεδίων στους δύο πίνακες. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη σχέση, επιλέξτε τη σχέση και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σχέσης.

  4. Για να προσθέσετε μια σχέση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχέσης, κάντε κλικ στα ονόματα των σχετιζόμενων πεδίων στις δύο στήλες και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  6. Για να προσθέσετε κι άλλους εξαρτημένους πίνακες, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 13. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κύρια σύνδεση δεδομένων. Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται στη λίστα Αρχείο προέλευσης δεδομένων του παραθύρου εργασίας Αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 14. Για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλουν τα δεδομένα φόρμας μέσω άλλης σύνδεσης δεδομένων υποβολής που θα προσθέσετε αργότερα, κάντε κλικ για να απενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση υποβολής για αυτήν τη σύνδεση, ώστε να απενεργοποιηθεί η σύνδεση δεδομένων υποβολής στην κύρια σύνδεση δεδομένων.

 15. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Συμβουλή: Εάν πρέπει να αλλάξετε κάποια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος ή υποβολής που είναι δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε πρότυπο φόρμας, μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές πριν να μεταβείτε στο επόμενο βήμα. Αλλάζοντας τώρα τις δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων μπορείτε να δοκιμάσετε ταυτόχρονα τις νέες κύριες και δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή δευτερευουσών συνδέσεων δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

 16. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

 17. Για να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

 18. Δοκιμάστε διεξοδικά τη φόρμα, ανοίγοντας μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας και συμπληρώνοντάς την. Επιβεβαιώστε ότι η φόρμα λειτουργεί όπως αναμένεται.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×